Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå
To personer som ser på et nettbrett sammen, ved siden av et skjermbilde av et Likert-skala-spørsmål fra SurveyMonkey


Eksperter innen kundeopplevelse (CX) er alltid på utkikk etter måter å effektivisere og forbedre kundereisen på. Spørreundersøkelsesmaler for kundetilfredshet gjør det mulig for selskapet deres å tilpasse og lansere skreddersydde undersøkelser som gir dere innsikt i kundeopplevelsen.

Fra de første berøringspunktene til strategier for kundebevaring – alt kan påvirke den generelle kundeopplevelsen. Holder dere øye med disse berøringspunktene ved hjelp av spørreundersøkelser, blir det enklere å identifisere og forbedre eventuelle smertepunkter. SurveyMonkey-undersøkelser antyder at å forbedre poengsummen for kundetilfredshet kan føre til høyere inntekter, økt vekst og lavere kundefrafall. 

Velg en av disse spørreundersøkelsesmalene for kundetilfredshet, og begynn å følge med på kundeopplevelsen innen få minutter. 

NPS-spørsmål i et eksempel

Ifølge SurveyMonkey-undersøkelser sier 89 % av eksperter at dårlig kundeopplevelse er den største årsaken til frafall. Men hvis bedrifter forstår kundeopplevelsen fullt ut, kan de styrke tilfredsheten over tid. 

Ved å bruke data innhentet med spørreundersøkelser om kundetilfredshet kan bedriften deres identifisere områder der dere kan forbedre kundeopplevelsen. Ved å effektivisere kundeopplevelsen vil kundene rapportere høyere tilfredshet, noe som fører til lavere frafall og høyere profitt.

Spørreundersøkelsesmaler for kundetilfredshet gjør at eksperter på området sparer tid mens de samler inn dataene de trenger. Dataene gir innsikt i hva målgruppen mener om merkevaren deres, og hva dere kan gjøre bedre.

Ved å bruke en spørreundersøkelsesmal for kundetilfredshet kan dere raskt hente inn data som forbedrer kundebehandlingen og effektiviserer hele kundereisen.

En god spørreundersøkelse om kundetilfredshet holder øye med forskjellige sider ved kundeopplevelsen. Disse spørreundersøkelsene gir et helhetlig bilde av hva kundene føler, hva de vil ha, og hvor enkelt det er å samhandle med merkevaren.

Derfor bør en spørreundersøkelse om kundetilfredshet inneholde spørsmål som innhenter informasjon om følgende:

 • Generell tilfredshet: En enkel spørreundersøkelse om kundetilfredshet inneholder alltid spørsmål som kan kvantifisere målgruppens generelle tilfredshet. En spørreundersøkelse om poengsum for kundetilfredshet måler kundetilfredshet. Dette er en viktig type måledata når dere ønsker å finne ut hvor effektivt programmet deres for kundeopplevelse er over tid.
 • Kvalitet på produkt og tjeneste: Produkter og tjenester av høy kvalitet pleier å gjøre kunder mer fornøyde. Å følge med på hva kundene mener om kvaliteten på produktet og tjenesten deres er en viktig del av generell kundetilfredshet.
 • Kvalitet på brukerstøtte: Når noe går galt, henvender kundene seg til brukerstøtten. Hvor raskt og effektivt brukerstøtteteamet løser problemer, kan gi seg utslag i kundetilfredshet.
 • Sannsynlighet for anbefaling: Spørreundersøkelsesmaler for kundetilfredshet inneholder ofte spørsmål som måler kundelojalitet. En spørreundersøkelse for Net Promoter® Score (en type spørreundersøkelse for kundetilfredshet) gjenspeiler hvor villige kunder er til å anbefale merkevaren. Dette gir innsikt i hvor tilfredse de er.
 • Åpne spørsmål: Åpne spørsmål gir kunder mulighet til å gi svarene kontekst. Denne dype innsikten kan gi bedriften deres en større forståelse, og gjøre det enklere å identifisere sider ved kundeopplevelsen som godt kan forbedres.
 • Demografisk informasjon: Bedrifter kan bruke demografisk segmentering for å få mer ut av spørreundersøkelsesdata. Å ta med korte, lukkede spørsmål som gir demografisk informasjon, vil gjøre spørreundersøkelsen om kundetilfredshet bedre.

Avhengig av den spesifikke siden ved kundeopplevelsen dere ønsker å måle tilfredshet med, kan dere ta med alle eller bare noen få av disse elementene. 

Hvis deres ønsker å måle kundetilfredshet på en omfattende måte, anbefaler vi å starte et program for Kundens stemme (VOC). Et VOC-program innhenter tilbakemeldinger fra kunder for å få en bedre forståelse av kundereisen. Ved å bruke disse dataene kan dere effektivisere alle berøringspunkter, slik at den generelle kundeopplevelsen blir bedre. 

Smilende kvinne som ser på en åpen laptop, ved siden av grafer og tabeller

Disse kostnadsfrie kundetilfredshetsmalene fra SurveyMonkey gjør det enklere å måle hver eneste side ved kundeopplevelsen.

Enten dere ønsker å måle kundelojalitet eller få innsikt i hvor effektivt brukersøtteteamet er, har vi en kostnadsfri mal for kundetilfredshet som gjør jobben.

Bruk denne spørreundersøkelsesmalen for kundetilfredshet til å få generell innsikt i hva kundene mener om bedriften. Den gjør det mulig å generere data om hvor tilfredse kundene er med tjenesten, produktet eller bedriften i sin helhet.

Følger dere med på kundetilfredshet over tid, blir det enklere å måle hvordan programmet deres for kundeopplevelse påvirker merkevaren. Å styrke kundetilfredsheten fører til forbedret kundebevaring, større omsetning og høyere livstidsverdi på kunden.

Denne spørreundersøkelsesmalen om kundetilfredshet stiller spørsmål som:

 • Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale denne bedriften til en venn eller kollega?
 • Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med selskapet vårt?
 • Hvilke av følgende ord ville du brukt for å beskrive produktene våre? Velg alle aktuelle svar.

Bruk denne spørreundersøkelsesmalen om brukerstøtte til å måle nøyaktig hvor bra jobben utført av brukerstøtten er. Den gjør det mulig å generere data om hvor flinke kundestøtteteamet er til å samhandle med kundene og løse problemene deres.

Følger dere med på kundenes tilfredshet med brukerstøtten, kan dere finne ut om brukerstøtteteamet er effektive, hjelpsomme og vennlige. Brukerstøtten er helt avgjørende for en positiv kundeopplevelse. Hvis dere forbedrer brukerstøtteteamene, blir den generelle kundeopplevelsen også bedre. 

Dere kan sende ut denne spørreundersøkelsen rett etter at en kunde samhandler med brukerstøtten. Da får dere vite hvilket inntrykk kundene har av medarbeiderne på teamet. En spørreundersøkelse om brukerstøtte inneholder spørsmål som:

 • Hvordan vil du vurdere kvaliteten på brukerstøtten generelt?
 • Hvor godt oppfattet vi spørsmålene og bekymringene dine?
 • Hvor lang tid tok det oss å svare på spørsmålene dine?

Bruk denne spørreundersøkelsesmalen for tilbakemelding fra kunder til å følge med på hva kunder mener om prosessene deres, samt den generelle opplevelsen av å jobbe med dere. Spesielt i B2B-forhold er innsikt i hvorvidt bedriften styrer prosjekter på effektivt vis, helt avgjørende for fremtidig suksess.

Data dere får fra spørreundersøkelser om tilbakemelding fra kunder, gjør det enklere å styre prosjekter i fremtiden og sørge for at kundene deres fortsetter å være fornøyde. Bedre interne forretningsprosesser gjør det enklere å effektivisere arbeidsflyten og sørge for at dere fullfører prosjekter innen gitte tidsrammer. 

En spørreundersøkelse om tilbakemelding fra kunder stiller noen av følgende spørsmål:

 • Hvor sannsynlig er det at du anbefaler tjenesten vår til en venn eller kollega?
 • Er prosjektet ditt hos oss aktivt på nåværende tidspunkt?
 • Hvor godt håndterte den kundeansvarlige prosjektet deres?

Bruk denne spørreundersøkelsesmalen for Net Promoter® Score (NPS) til å måle kundelojalitet i bedriften. Den gjør det mulig å generere en kvantitativ type måledata om kundelojalitet som dere kan følge med på og forbedre over tid.

Kundelojalitet er en svært viktig type måledata om kundeopplevelse. Forstår dere hvorfor kundene føler lojalitet overfor merkevaren deres, kan dere fortsette å skape gode opplevelser for dem. På samme måte kan dere, med en NPS-spørreundersøkelse, finne ut hvorfor noen kunder er misfornøyde med foretaket. Da kan dere legge en plan for forbedringer.

En spørreundersøkelse for Net Promoter® Score (NPS) stiller gjerne følgende spørsmål, som noen ganger blir fulgt opp med et åpent spørsmål for å få mer informasjon om svaret: «Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale [BEDRIFT] til en venn eller kollega?»

Bruk denne apørreundersøkelsesmalen om kundens tilfredshet med introduksjonen for å holde øye med hvordan kundene oppfatter introduksjonsprosessen. Da blir det enklere å finne ut om introduksjonen var virkningsfull og hvordan prosessen kan forbedres.

Introduksjonsprosessen er en sterk indikator for hvorvidt en kunde kommer til å handle hos dere igjen. Å forbedre introduksjonsprosessen bidrar til å etablere en positiv forestilling om merkevaren ved dette viktige berøringspunktet. En sømløs introduksjon gjør kundene tilfredse og fører til lavere kundefrafall og sterkere lojalitet.

En spørreundersøkelse om kundens tilfredshet med introduksjonen kan inneholde følgende spørsmål:

 • Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale denne bedriften til en venn eller kollega?
 • Totalt sett, hvor tilfreds eller utilfreds er du med bedriftens introduksjonsprosess?
 • Hvilke av følgende ord ville du brukt for å beskrive introduksjonsprosessen vår? Velg alle aktuelle svar.

Bruk denne malen for spørreundersøkelse om tilfredshet med brukerstøtten for å vurdere hvordan brukerstøtteteamet hjelper og veileder kundene gjennom reisen med merkevaren. Den belyser hvordan brukerstøtteteamet påvirker kundenes oppfatning av merkevaren, og hvorvidt de bygger langvarige kundeforhold.

Et brukerstøtteteam gjør det enklere å sørge for at hvert eneste berøringspunkt en kunde har med foretaket, er så effektivt som mulig. Dere kan bruke data fra denne spørreundersøkelsen til å forbedre teamet og samhandlingene med kundene. Når teamet blir bedre, vil den generelle kundetilfredsheten øke.

En spørreundersøkelse om kundens tilfredshet med brukerstøtten kan inneholde følgende spørsmål:

 • Totalt sett, hvor tilfreds eller utilfreds er du med bedriftens brukerstøtte?
 • Hvor enkelt eller vanskelig var det å få den hjelpen du trengte?
 • Hvor lang tid tok det oss å løse problemet ditt?