Maler for spørreundersøkelser for opplæring

Støtt læring og utvikling med spørreundersøkelser for opplæring

Idet verden endrer seg raskt på grunn av nye teknologier, globalisering og gjennombrudd innenfor alle studiefelt, blir videre utdanning og opplæring en viktig prioritet.

De fleste av oss vil etter hvert gjennomføre en form for kunnskaps- og ferdighetsopplæring, slik at de raskt kan tilegne seg ferdighetene de trenger. Det være seg innen arbeid, for familien eller bare for moro skyld. Hvis du jobber innenfor opplæringsbransjen, vet du at alle disse elevene deler samme mål: De ønsker å lære en ferdighet som de kan ta i bruk så snart som mulig. Opplæring er svært forskjellig fra tradisjonelle studiefag, da deltakere og elever kan forvente å se forbedringer i sine ferdigheter nesten umiddelbart etter at opplæringsøkten er ferdig. En kunde som deltar i et treningsprogram, en elev som deltar i et opplæringskurs, eller en deltaker i et Yoga-program vil ikke lenger delta hvis de ikke ser noen fremgang.

Spørreskjemaer er et verdifullt verktøy for fagfolk innenfor opplæring, spesielt når du bruker dem med modeller for å vurdere opplæringens effektivitet. Du kan bruke denne tilbakemeldingen fra spørreundersøkelsene til å evaluere opplæringsprogrammer, kurstilbud og instruktører. Du kan fokusere på utvikling av spesifikke ferdigheter for enkeltpersoner eller grupper, og planlegge fokusert opplæring for ethvert felt.

Bruk spørreundersøkelsene til å utforske hvilken opplæring du skal tilby, opplæringens effektivitet og om elevene mener de tilegner seg ferdighetene de ønsker.

Få grunnleggende informasjon om elevens forståelse og ferdighetsnivå før og etter opplæringen med spørreundersøkelser for før og etter opplæringen. Spør elevene når de begynner et kurs eller program, og gi dem den samme undersøkelsen i etterkant for å vise forbedring.

Spør enkeltpersoner i begynnelsen av et større opplæringsprogram om hvor de ser seg selv i forhold til sine mål. Dokumenter fremgangen: Be elevene om å vurdere fremgangen i løpet av opplæringen. Lever spørreundersøkelsen på mobile enheter i opplæringsmiljøet for å oppnå sanntidstilbakemeldinger, eller på sosiale medier slik at de kan formidle hva de har oppnådd, til nettverkene sine.

Finn ut om opplæringen er engasjerende og effektiv. Oppfyller du deltakernes forventninger? Mottar de den instruksjonen eller informasjonen de forventer? Bruk denne tilbakemeldingen for fortløpende forbedring.

To instruktører kan levere det samme kursmateriellet på svært ulike måter – og denne ulikheten gjør at du kan tiltrekke deg flere elever. Men du ønsker likevel at alle instruktører skal være i stand til å gjennomføre opplæringen. Bruk spørreundersøkelsene til å samle inn elevenes meninger om lærerens effektivitet.

Hva mener elevene eller medarbeiderne om organisasjonens jobbopplæring og utviklingsprogrammer? Støtter tilbudene deres karrieremål og -ambisjoner? Hvilke utdanningsprogrammer trenger de for å oppfylle sine mål?

Har de eldre i nabolaget bruk for et praktisk teknologikurs? Er nybakte foreldre interessert i opplæring om fødsel og foreldreomsorg? Trenger medlemmene av din religiøse organisasjon avansert spirituell opplæring? Bruk spørreundersøkelsene i nabolaget, på arbeidsplassen, innenfor helsevesenet eller treningsorganisasjonen for å planlegge undervisning og opplæring som innbyggerne, medarbeiderne, pasientene eller kundene kan dra nytte av. Test potensielle tilbud ved bruk av SurveyMonkey Audience, som gir deg tilgang til flere millioner respondenter som ligner på din målgruppe.

Se våre brukerveiledninger om hvordan du lager og gjennomfører spørreundersøkelser. Her er et par andre forslag til hvordan du får respondentene til å fullføre spørreundersøkelsene.

Hvis spørreundersøkelsen er kort og konsis, er det en større sjanse for at flere respondenter fullfører den.

Gi respondentene muligheten til å gi deg ytterligere opplysninger og annen tilbakemelding ved å velge fra de mange ulike spørsmålstypene, inkludert noen åpne spørsmål med tekstbokser for ustrukturerte svar.

Ikke bruk bedriftsspråk eller språk som er vanskelig eller for teknisk. Bruk lette og uformelle spørsmål.

Listen over potensielle opplæringsemner er grenseløse. SurveyMonkey tilbyr mange spørreundersøkelser som kan brukes slik de er eller tilpasset, for å dekke mange opplæringsområder. Her ser du noen maler som du kan bruke med enkeltpersoner, innbyggerne i nabolaget, elever og foreldrene deres og medarbeiderne.

Hva synes kundene om deres erfaringer med virksomheten eller dine brukerstøtterepresentanter? Bruk denne tilbakemeldingen til å utforske potensielle brukerstøtteområder medarbeiderne kan jobbe mer med.

Finn ut hvordan foreldrene støtter elevenes læring i hjemmet, eller engasjerer seg med barnas lærere. Bruk denne tilbakemeldingen til å utvikle opplæring som hjelper foreldre med å veilede barna mot å utvikle gode studievaner, håndtere problemer eller utfordringer på skolen eller oppnå spesifikke læringsmål.

Be elevene om å gi sin tilbakemelding om kurset som ledes av en lærerassistent. Bruk denne tilbakemeldingen til å utvikle generell opplæring for lærerassistenter på universitetet eller spesifikk opplæring for personer i bestemte avdelinger eller grupper.

Identifiser muligheter for å forbedre medarbeidernes og ledernes ferdigheter. Be lederne om å vurdere viktige aspekter ved medarbeiderprestasjoner, og be om medarbeidernes tilbakemeldinger om ledelsen. Bruk denne tilbakemeldingen til å forme opplæringstilbudet på arbeidsplassen.

Spør ledelsesteamene om avdelingens eller teamets viktige evner for å utheve områder for opplæring. Bruk denne informasjonen til å forbedre ferdighetsnivået eller profesjonalismen, god kommunikasjon eller positive kundeinteraksjoner.