Maler for spørreundersøkelser for opplæring

Støtt læring og utvikling med spørreundersøkelser for opplæring

Idet verden endrer seg raskt på grunn av nye teknologier, globalisering og gjennombrudd innenfor alle studiefelt, blir videre utdanning og opplæring en viktig prioritet.

De fleste av oss vil etterhvert gjennomføre en form for kunnskaps- og ferdighetsopplæring, slik at de raskt kan tilegne seg ferdighetene de trenger. Det være seg innen arbeid, for familien eller bare for moro skyld. Hvis du jobber innenfor opplæringsbransjen, vet du at alle disse elevene deler samme mål: de ønsker å lære en ferdighet som de kan ta i bruk så snart som mulig. Opplæring er svært forskjellig fra tradisjonelle studiefag, da deltakere og elever kan forvente å se forbedringer i sine ferdigheter nesten umiddelbart etter at opplæringsøkten er ferdig. En kunde som deltar i et treningsprogram, en elev som deltar i et opplæringskurs eller en deltaker i et Yoga-program vil ikke lenger delta hvis de ikke ser noen fremgang.

Spørreskjemaer er et verdifult verktøy for fagfolk innenfor opplæring, spesielt når du bruker dem med modeller for å vurdere opplæringens effektivitet. Du kan bruke denne tilbakemeldingen fra spørreundersøkelsene til å evaluere opplæringsprogrammer, kurstilbud og instruktører. Du kan fokusere på utvikling av spesifikke ferdigheter for enkeltpersoner eller grupper, og planlegge fokusert opplæring for ethvert felt.

Slik bruker du spørreundersøkelser for å øke opplæringens effektivitet

Bruk spørreundersøkelsene til å utforske hvilken opplæring du skal tilby, opplæringens effektivitet og om elevene mener de tilegner seg ferdighetene de ønsker.

 • Ferdighetsvurdering før og etter. Skaff deg informasjon om elevens forståelse og ferdighetsnivå før og etter opplæringen. Spør elevene når de begynner et kurs eller program, og gi dem den samme spørreundersøkelsen i etterkant for å vise forbedringen.
 • Fortløpende fremgang mot målene. Spør enkeltpersoner i begynnelsen av et større opplæringsprogram om hvor de ser seg selv i forhold til sine mål. Dokumenter fremgangen: be elevene om å vurdere fremgangen i løpet av opplæringen. Lever spørreundersøkelsen på mobile enheter i opplæringsmiljøet for å oppnå sanntidstilbakemeldinger, eller på sosiale medier slik at de kan formidle oppnåelsen til sine nettverk.
 • Deltakernes tilfredshet med kurset eller programmet. Finn ut om opplæringen er engasjerende og effektiv. Oppfyller du deltakernes forventninger? Mottar de den instruksjonen eller informasjonen de forventer? Bruk denne tilbakemeldingen for fortløpende forbedring.
 • Instruktørens eller lærerens effektivitet. To instruktører kan levere det samme kursmateriellet på svært ulike måter – og denne ulikheten gjør at du kan tiltrekke deg flere elever. Men du ønsker likevel at alle instruktører skal være i stand til å gjennomføre opplæringen. Bruk spørreundersøkelsene til å samle inn elevenes meninger om lærerens effektivitet.
 • Karriereopplæring og -utvikling. Hva mener elevene eller medarbeiderne om organisasjonens jobbopplæring og utviklingsprogrammer? Støtter tilbudene deres karrieremål og -ambisjoner? Hvilke utdanningsprogrammer trenger de for å oppfylle sine mål?
 • Opplæringsbehov og -muligheter. Har de eldre i nabolaget bruk for et praktisk teknologikurs? Er nye foreldre interessert i opplæring om fødsel og foreldreomsorg? Trenger medlemmene av din religiøse organisasjon avansert spirituell opplæring? Bruk spørreundersøkelsene i nabolaget, på arbeidsplassen eller innenfor helsevesenet for å planlegge undervisning og opplæring som innbyggerne, medarbeiderne, pasientene eller kundene kan dra nytte av.

Eksempler på opplæringsmaler (noe innhold bare tilgjengelig på engelsk)

Listen over potensielle opplæringsemner er grenseløse. SurveyMonkey tilbyr mange spørreundersøkelser som kan brukes slik de er eller tilpasset, for å dekke mange opplæringsområder. Her ser du noen maler som du kan bruke med enkeltpersoner, innbyggerne i nabolaget, elever og foreldrene og medarbeiderne.

 • Kundetilfredshet og brukerstøtte. Hva syns kundene om deres erfaringer med virksomheten eller dine brukerstøtterepresentanter? Bruk denne tilbakemeldingen til å utforske potensielle brukerstøtteområder for medarbeiderne.
 • Evaluering av lærerassistent på universitet. Be elevene om å gi sin tilbakemelding om kurset som ledes av en lærerassistent. Bruk denne tilbakemeldingen til å utvikle generell opplæring for lærerassistenter på hele universitetet, eller spesifikk opplæring for personer i bestemte avdelinger eller grupper.
 • Medarbeiderprestasjoner og ledelsens prestasjoner. Identifiser muligheter for å forbedre medarbeidernes og ledernes ferdigheter. Be lederne om å vurdere viktige aspekter ved medarbeiderprestasjoner, og be om medarbeidernes tilbakemeldinger om ledelsen. Bruk denne tilbakemeldingen til å forme opplæringstilbudet på arbeidsplassen.
 • Avdelingens prestasjoner og teamprestasjoner. Spør ledelsesteamene om avdelingens eller teamets viktige evner for å utheve områder for opplæring. Bruk denne informasjonen til å forbedre ferdighetsnivået eller profesjonalismen, god kommunikasjon og positive kundeinteraksjoner.

3 raske tips for å forbedre svarratene for spørreundersøkelsen

Se våre brukerveiledninger om hvordan du lager og gjennomfører spørreundersøkelser. Her er et par andre forslag til hvordan du får respondentene til å fullføre spørreundersøkelsene.

 1. Hold den kort. Hvis spørreundersøkelsen er kort og konsis, er det en større sjanse for at flere respondenter fullfører den.
 2. Tilby et alternativ for ustrukturerte tilbakemeldinger. Gi respondentene muligheten til å gi deg ytterligere opplysninger og annen tilbakemelding ved å velge fra de mange ulike spørsmålstypene, inkludert noen åpne spørsmål med tekstbokser for ustrukturerte svar.
 3. Hold den uformell. Ikke bruk firmaspråk eller språk som er vanskelig eller for teknisk. Hold spørsmålene lette og uformelle.

På utkikk etter flere spørreundersøkelsestyper og -eksempler?

Hvorfor bruker over 20 millioner mennesker SurveyMonkey?

 • Gratis
  Send et ubegrenset antall spørreundersøkelser og meningsmålinger med vårt GRATIS abonnement.
 • Brukervennlig
  Lag og overvåk spørreundersøkelsene direkte på Internett – vi har gjort det enkelt å komme i gang, lære og bruke.
 • Intuitiv design
  Du trenger ikke være en programmerer eller ingeniør – hvis du kan bruke Facebook, da kan du bruke SurveyMonkey.
 • Sanntidsresultater
  Du kan vise dataene idet de kommer inn, holde dette for deg selv eller vise det til andre.
 • Pålitelig og erfaren
  SurveyMonkey har hjulpet over 20 millioner fornøyde kunder med å samle inn informasjon på nett.
 • Ekspanderer i tråd med dine behov
  SurveyMonkeys PRO-abonnementer forsterker muligheten til å samle inn og tolke informasjonen, med avanserte analyseverktøyer og mer.