Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

Lær hvordan feilmargin fungerer i spørreundersøkelser. Bli enda tryggere på resultatene fra spørreundersøkelser med gratis maler og funksjoner laget av eksperter.

SurveyMonkey-logo

Vil undersøkelsesresultatene noensinne samsvare perfekt med befolkningen dere undersøker? Sannsynligvis ikke.

Men du kan få et godt bilde av hvor nær du er ved å bruke en feilmarginskalkulator. Dette praktiske verktøyet forteller deg om antallet personer du undersøker er tilstrekkelig til at du kan være trygg på at dataene du innhenter, er nøyaktige.

Totalt antall personer hvis mening eller holdning utvalget ditt vil representere.
Sannsynligheten for at utvalget ditt reflekterer den generelle befolkningens holdninger. Bransjestandarden er 95 %.
Antall personer som svarte på undersøkelsen din.

0

Feilmargin beskriver i hvilken grad du kan forvente at resultater fra en spørreundersøkelse gjenspeiler synspunktene til populasjonen som helhet. Husk at å utføre spørreundersøkelser er en balansegang der man bruker en mindre gruppe (respondentene) til å representere en mye større gruppe (målmarkedet eller totalpopulasjonen.)

Du kan se på feilmargin som en måte å måle hvor effektiv en spørreundersøkelse er. Jo mindre feilmarginen er, desto mer sikker kan du være på at resultatene er gode. Jo større feilmargin, desto lengre kan resultatene vike fra synspunktene til den helhetlige populasjonen.

Som navnet tilsier, er feilmarginen verdiområdet over og under de faktiske resultatene fra en spørreundersøkelse. For eksempel betyr et 60 % «ja»-svar med en feilmargin på 5 % at mellom 55 % og 65 % av den generelle populasjonen mener at svaret er «ja».

Formel for feilmargin

n = utvalgsstørrelse • σ = populasjonens standardavvik • z = z-score

 1. Finn populasjonens standardavvik (σ) og utvalgsstørrelse (n).
 2. Del populasjonens standardavvik med kvadratroten av utvalgsstørrelsen
 3. Gang resultatet med den z-score som tilsvarer ønsket konfidensintervall i henhold til følgende tabell:
Ønsket konfidensgradz-score
80 %1,28
85 %1,44
90 %1,65
95 %1,96
99 %2,58

Vi tar en titt på hvordan feilmarginformelen fungerer med et eksempel.

Se for deg at du prøver å velge mellom navn A og navn B for et nytt produkt, og at målmarkedet består av 400 000 potensielle kunder. Dette er totalpopulasjonen.

Du bestemmer deg for å undersøke 600 av disse potensielle kundene. Dette er utvalgsstørrelsen.

Hvis du vil regne ut utvalgsstørrelsen, kan du bruke utvalgsstørrelsekalkulatoren vår.

Når du får resultatene, sier 60 % av respondentene at de foretrekker navn A. Du må legge inn en konfidensgrad i feilmarginskalkulatoren.

Tallet beskriver hvor sikker du er på at utvalget reflekterer den generelle befolkningens holdninger på en god måte. Forskere setter denne vanligvis til 90 %, 95 % eller 99 %.

Prøv å legge tallene fra dette eksempelet inn i feilmarginkalkulatoren ovenfor. Kalkulatoren gir deg en feilmargin på 4 %.

Husker du at 60 % av respondentene svarte navn A? Denne feilmarginen betyr at 56–64 % av totalpopulasjonen (målgruppen) med 95 % sannsynlighet foretrekker navn A for produktet.

Vi kommer frem til 56 og 64 ved å legge til og trekke fra feilmarginen fra utvalgets svar.

Folk blander ofte sammen konfidensintervall og konfidensnivå. Konfidensnivået beskriver hvor sannsynlig det er at en verdi ligger innenfor et konfidensintervall. For å beregne dette bruker vi feilmarginen.

Med feilmarginen kan vi finne ut hvor (u)nøyaktig estimatet vårt er. For eksempel betyr et konfidensnivå på 95 % at det er 95 % sjanse for at verdien ligger innenfor konfidensintervallet. Jo høyere konfidensnivå, desto større er intervallet, noe som betyr at feilmarginen kan være større.

Når feilmarginen er kjent, blir det som sagt lettere å se om spørreundersøkelsens utvalgsstørrelse er godt egnet eller ikke.

Hvis feilmarginen er for stor, må utvalgsstørrelsen økes for at den undersøkte populasjonens holdninger samsvarer bedre med den generelle populasjonen.

Dette betyr at spørreundersøkelsen må sendes til flere personer.

Ved hjelp av utvalgsstørrelsekalkulatoren kan du på en enkel måte fastslå hvor mange personer som må gjennomføre spørreundersøkelsen.

Har du behov for å beregne statistisk signifikans? Ta en titt på kalkulatoren for A/B-testing.

Nå som kjenner til hvordan feilmargin regnes ut, og hvordan det påvirker resultatene, kan vi gå gjennom hva du må gjøre – trinn for trinn – for å bruke disse konseptene når du lager spørreundersøkelser.

Du finner også en mer utfyllende forklaring i denne artikkelen om hvordan du kan beregne populasjonen din.

 1. Definer totalpopulasjonen
  Dette er hele settet med personer du vil bruke i undersøkelsen, i forrige eksempel er dette de 400 000 potensielle kundene.
 2. Bestem hvilken grad av nøyaktighet du vil ha
  Du må bestemme hvor stor risiko du er villig til å akseptere med hensyn til at resultatene du får kan avvike fra hele målmarkedets holdninger. Dette innebærer å måle utvalgets feilmargin og konfidensgrad.
 3. Definer utvalgsstørrelsen
  Etter at du har balansert ønsket konfidensgrad og feilmarginen du kan akseptere, er den neste beslutningen hvor mange respondenter du trenger. Husk at ikke alle som mottar spørreundersøkelsen vil svare: Utvalgsstørrelsen er antall fullførte svar du får.
 4. Beregn svarfrekvensen
  Dette er prosentandelen som faktisk svarer blant dem som mottok spørreundersøkelsen. Gjør en kvalifisert gjetning. Hvis du velger ut en tilfeldig populasjon, kan du konservativt gjette at omtrent 10–15 % vil fullføre spørreundersøkelsen. Se på tidligere spørreundersøkelser for å kontrollere hva svarfrekvensen normalt er.
 5. Du har kommet frem til hvor mange personer som skal utføre spørreundersøkelsen
  Når du kjenner til prosentandelen fra trinn 4, vet du hvor mange personer du må sende spørreundersøkelsen til for å få nok fullførte svar. Som du har sett, er det viktig å vite hva feilmarginen er (og alle relaterte konsepter som utvalgsstørrelse og konfidensgrad) når det gjelder balansegangen det er å utforme en spørreundersøkelse. Når denne kan beregnes, kan du gå videre på et solid grunnlag.
Oversikt over verktøysett

Oppdag verktøysettene som hjelper deg å dra nytte av feedback i nettopp din rolle eller bransje.

Ta imot forespørsler på en enkel måte med nettbaserte forespørselsskjemaer

Lag og tilpass forespørselsskjemaer på en enkel måte for å ta imot forespørsler fra medarbeidere, kunder og flere. Bruk de ekspertbygde malene vår for å komme i gang i løpet av noen få minutter.

Gi bedriften et løft med nettbaserte bestillingsskjemaer

Enkelt lag og tilpass bestillingsskjemaer og motta betalinger for varer og tjenester, eller bruk én av ekspertmalene våre for å komme i gang på få minutter.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.

Med SurveyMonkey  får du verktøyene du trenger til å lage, optimalisere og dele spørreundersøkelsene slik at du får de svarene du du har behov for.