Skrive gode spørreundersøkelsesspørsmål

Få pålitelige resultater og nyttig informasjon fra spørreundersøkelsene dine

Hvis du tar deg tiden til å skrive gode spørreundersøkelsesspørsmål, er du godt på vei mot å få de pålitelige svarene du trenger for å nå dine mål.

Det første du må finne ut av, er hvilken spørsmålstype du vil bruke. Vi har både åpne spørsmål, hvor respondentene bes legge til egne kommentarer, og lukkede spørsmål, som gir respondentene fastsatte svaralternativer. Dette kan blant annet være enkle ja- og nei-spørsmål, flervalgsalternativer og Likert-vurderingsskalaer.

Men det slutter ikke der! Du må også avgjøre hvordan du vil stille spørsmålene. Les videre for å lære om hvordan du skriver gode spørreundersøkelsesspørsmål. Etter at du har lest gjennom disse tipsene, kommer du til å kunne lage skikkelig proffe spørreundersøkelsesspørsmål!

Åpne spørsmål krever mer tid og arbeid fra respondentens side. Hvis du stiller for mange spørsmål av denne typen, kan dette føre til at respondentene forlater undersøkelsen raskere enn om de ble stilt lukkede spørsmål.

Prøv å ikke stille mer enn to åpne spørsmål per undersøkelse, og hvis det er mulig bør du legge disse til enegen side helt til slutt. På denne måten får du i alle fall svarene fra de lukkede spørsmålene, selv om respondenten ikke svarer på de åpne spørsmålene.

Hvis du legger til en mening i spørsmålet, eller stiller et ledende spørsmål, kan dette føre til at du får svar som ikke gjenspeiler det respondentene faktisk synes.

Ta for eksempel dette spørsmålet:

«Vi synes kundeservice-representantene våre er helt fantastiske. Hvor fantastiske synes du de er?» 

Med denne formuleringen forutsetter du at respondentene også synes representantene er fantastiske. Lag heller en mer objektiv spørsmålsformulering, slik som dette:

«Hvor hjelpsomme eller uhjelpsomme synes du kundeservicerepresentantene våre er?»

Hvis man vil ha troverdige svar, er det å gi respondentene muligheten til å gi ærlige tilbakemeldinger, like viktig som en nøytral spørsmålsformulering.

De svaralternativene du velger, kan nemlig også være en potensiell kilde til skjevhet. Si at du oppgir følgende svaralternativer når du spør respondentene om hvor hjelpsomme eller uhjelpsomme kundeservice-representantene dine er:

  1. Ekstremt hjelpsom
  2. Veldig hjelpsom
  3. Hjelpsom

Som du sikkert har lagt merke til, finnes det ikke noe alternativ som lar respondentene uttrykke meningen sin dersom kundeservicerepresentanten ikke var hjelpsom. Det er igjen om og gjøre å skrive med en objektiv tone, men denne gangen ved å legge til et mer balansert utvalg av svaralternativer:

  1. Veldig hjelpsom
  2. Hjelpsom
  3. Verken hjelpsom eller uhjelpsom
  4. Uhjelpsom
  5. Veldig uhjelpsom

Å forvirre respondentene er like ille som å påvirke svarene deres. I begge tilfeller velger de et svar som ikke gjenspeiler deres sanne meninger og preferanser.

En vanlig feil her, er å stille «doble spørsmål», det vil si å be respondentene om å vurdere to ulike ting på en gang. For eksempel :

«Hvordan vil du rangere kundeservicen og produktsikkerheten vår?»

Kundeservice og produktsikkerhet er to forskjellige ting. Hvis du legger til begge i ett og samme spørsmål, kan dette føre til at respondenten enten evaluerer kun det ene eller simpelthen dropper hele spørsmålet.

Det er heldigvis ikke verre enn at du bare kan lage to forskjellige lukkede spørsmål i stedet for ett:

«Hvordan vil du rangere kundeservicen vår?»

Og …

«Hvordan vil du rangere produktsikkerheten vår?»

Forestill deg at noen stiller deg det samme spørsmålet igjen og igjen.

Du ville vel fått fnatt?

Det er slik respondentene føler det dersom du stiller de samme spørsmålene eller tilbyr de samme svaralternativene flere ganger. Dette fører til at de enten lar være å fullføre spørreundersøkelsen, eller enda verre, at de svarer på spørsmålene uten å tenke seg ordentlig om først, også kjent som «straightlining».

Du kan enkelt få has på dette problemet ved å stille varierte spørsmål, variere måten du stiller dem på og ved å sette spørsmålene som ser ulike ut, langt fra hverandre.

Det er ikke sikkert respondentene dine kan svarene på alle spørsmålene dine. Og det kan hende de synes at noen av spørsmålene er for personlige til å svare på.

Ha dette i bakhodet når du prøver å avgjøre hvilke spørsmål du skal gjøre obligatoriske og hvilke som skal være valgfrie. Og når du er i tvil, gjør du best i å gjøre spørsmålet valgfritt. Vi har funnet ut at det å tvinge respondentene til å svare på spørsmålene dine, gjør at det er større mulighet for at de dropper ut av spørreundersøkelsen tidlig eller simpelthen velger et tilfeldig svar.

Det finnes ikke noe verre enn å finne feil i spørreundersøkelsen din etter at du har sendt den ut.

Unngå denne feilen ved å sende ut spørreundersøkelsen til kolleger, venner eller andre først. Et friskt blikk er uvurderlig når det kommer til å oppdage feil.

`Det å skrive en god undersøkelse, innebærer å stille spørsmål på en måte som gjør at respondentene kan svare ærlig. Det innebærer også å sørge for at respondentene raskt og enkelt kan svare på spørreundersøkelsen.

Jo bedre spørreundersøkelsene dine blir, jo bedre svar får du. Så husk på disse tipsene n¨år du skal lage spørreundersøkelser!

Oversikt over verktøysett

Oppdag verktøysettene som hjelper deg å dra nytte av feedback i nettopp din rolle eller bransje.

Løsninger for nettopp din stilling

SurveyMonkey hjelper deg med å gjøre en bedre jobb. Oppdag hvordan du kan få større gjennomslag med vellykkede strategier, produkter, opplevelser og mer.

Skjemamal for påmelding til virtuelt arrangement

Administrer påmeldinger til virtuelle arrangementer og oppnå bedre deltakelse med malen for påmeldingskjema for virtuelle arrangementer.

Skjemamal for påmelding til seminar

Gjør seminarpåmelding enklere og få bedre deltakelse med den brukervennlige skjemamalen vår for påmelding til seminar. Den kan tilpasses etter behov.