Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg på
Kontakt salgsavdelingenLogg på

Det er viktig å stille de riktige spørsmålene for å få innsiktsfulle og gjennomførbare svar fra spørreundersøkelsene og meningsmålingene dine. Finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe og registrer deg for en kostnadsfri konto.

SurveyMonkey-logo

Hvis du tar deg tid til å skrive gode spørreundersøkelsesspørsmål, er du godt på vei mot å få de pålitelige svarene du trenger for å nå målene dine. Det er ikke vanskelig å lage gode spørreundersøkelsesspørsmål. Vi har laget denne veiledningen slik at du kan se hva beste praksis er og få raske tips om hvordan du kan lage gode spørsmål for spørreundersøkelser og meningsmålinger – spørsmål som fører til nyttig innsikt og data.

Ved å bruke maler som inneholder undersøkelsesspørsmål kan du gjøre opprettelsen av spørreundersøkelsene raskere, og samtidig sørge for at du stiller gode spørsmål som innhenter nyttige svar fra målgruppen og demografien du retter deg mot. Deretter kan du analysere og presentere spørreundersøkelsesresultatene i en rekke formater, for eksempel en ordsky. En ordsky er en visuell representasjon av de vanligste ordene og setningene i svarene du har fått. Hvorvidt undersøkelsene lykkes, avhenger først og fremst av hvilke typer undersøkelsesspørsmål du bruker.

Med SurveyMonkey Audience får du tilgang til et pålitelig panel med respondenter fra hele verden for å gjennomføre spørreundersøkelsene dine.

Åpne spørsmål ber respondentene om å legge til personlige kommentarer i form av en tekstboks, mens lukkede spørsmål gir respondentene et fast sett med alternativer å velge mellom. Disse lukkede svarvalgene kan være enkle Ja/Nei-alternativer, flervalgsalternativer, Likert-vurderingsskalaer og mer.

Få et dyptgående innblikk i forskjellen mellom åpne og lukkede spørsmål, slik at du trygt kan bruke dem.

I denne veiledningen kan du lese om hvordan du stiller spørsmål for å få de nyttigste svarene. For å hjelpe deg med å skrive et førsteklasses spørreskjema, skal vi gå gjennom:

 • Hvordan du kan skrive gode spørreundersøkelsesspørsmål med nøytrale svaralternativer
 • Eksempler på hvordan du kan sikre at undersøkelsene har et balansert sett med svaralternativer
 • Hvordan du kan unngå å be om to ting samtidig
 • Lage gode undersøkelsesspørsmål som er lukkede
 • Skrive en undersøkelse som bruker et variert sett med spørsmål
 • Slik sørger du for at du sender ut en god undersøkelse

Gode spørreundersøkelsesspørsmål kan hjelpe deg med å oppnå målene du har satt, men dårlige spørsmål kan underminere innsatsen og potensielt påvirke resultatene i negativ retning, spesielt i meningsmålinger med ett spørsmål. Dårlige spørsmål kan være alt fra spørsmål som forvirrer respondentene til spørsmål som inneholder skjevheter eller som leder respondentene mot et bestemt svar.

Dårlige spørsmål kan redusere deltakelsen i spørreundersøkelser og gjøre det vanskeligere å innhente pålitelige data. Å bruke enkle flervalgsspørsmål kan fungere som utgangspunkt for å lage gode spørreundersøkelsesspørsmål som genererer solide data. Poenget er at hvis du skal lansere en meningsmåling på nettet som bare har ett spørsmål, må du gjøre det riktig.

Nyttig tips: Bruk tilpasningsfunksjoner for å legge til merkevaren din på meningsmålingene, slik at de fremstår enda mer troverdige for respondentene. Ved å lage meningsmålinger som inneholder logoen din, merkevarefargene eller et egendefinert tema, kan du sørge for at spørreskjemaet er gjenkjennelig for målgruppen din.

Enten du utfører markedsundersøkelser, samler inn store mengder data som skal analyseres, samler inn tilbakemeldinger fra medarbeidere eller kjører meningsmålinger på internett, kan du følge disse tipsene for å lage en spørreundersøkelse, meningsmåling eller et spørreskjema som gir resultater.

Hvis du er på utkikk etter data som er enkle å fange opp og analysere, kan lukkede spørsmål være løsningen. Lukkede spørsmål genererer kvantitative data som kan brukes til å måle variabler. Svarene på lukkede spørsmål er alltid objektive og avgjørende. En annen fordel er at dataene fra denne spørsmålstypen kan presenteres i svært lettgjenkjennelige formater, som viser samlede prosentandeler av hvordan respondentene svarte – grafer og diagrammer er best.

Åpne spørsmål genererer kvalitative data, som krever mer innsats og tid for respondentene å svare på sammenlignet med lukkede spørsmål. Kvalitative data er ofte mer tidkrevende å analysere fordi de ikke genererer entydige numeriske resultater. Når du tenker på hvordan du skal lage en god undersøkelse, bør du vurdere å minimere bruken av åpne spørsmål. Dette vil også bidra til å øke fullføringsfrekvensen. Hvis respondentene føler at de må bruke for mye tid på å skrive svarene sine, forlater de spørreundersøkelsen før de er ferdige. 

Generelt sett bør du prøve å unngå å stille mer enn to åpne spørsmål per spørreundersøkelse eller meningsmåling. Hvis det er mulig, bør de settes på en egen side på slutten. På den måten kan du hente inn svarene på spørsmålene på tidligere sider, selv om en respondent skulle trekke seg fra undersøkelsen. Åpne spørsmål kan utvilsomt generere svært nyttig innsikt, men det er viktig å være strategisk i måten du bruker dem på for å få maksimalt utbytte.

Få flere retningslinjer for spørreundersøkelser for å hjelpe deg med å opprette undersøkelser.

Hvis du uttrykker en mening i ledeteksten for spørsmålet, vil du stille et ledende spørsmål. Dette kan påvirke undersøkelsesdataene negativt fordi det kan få respondentene til å svare på en måte som ikke gjenspeiler det de egentlig mener. La oss si at du stilte følgende ledende spørsmål:

«Vi synes kundeservicerepresentantene våre er helt fantastiske. Hvor fantastiske synes du de er?» 

Spørsmålet ser ut til å formidle en mening du ønsker at respondentene skal være enige i. Vet du om respondentene faktisk synes at kundeservicerepresentantene er fantastiske? Hvis du er ute etter å få tilbakemelding om kundeservicen, kan dette bli et alvorlig problem fordi du potensielt påvirker respondentene slik at de ikke sier fra hvis de ikke er tilfredse fordi de vil være enige med deg. 

Du kan gjøre tonen i undersøkelsesspørsmålet mer objektiv ved å redigere det på følgende måte:

«Hvor hjelpsomme eller uhjelpsomme synes du kundeservicerepresentantene våre er?»

Respondentene har behov for å kunne gi ærlige og gjennomtenkte tilbakemeldinger. Hvis ikke, er troverdigheten til svarene deres i fare.

De svaralternativene du velger, kan nemlig også være en potensiell kilde til skjevhet. Si at du oppgir følgende svaralternativer når du spør respondentene om hvor hjelpsomme eller uhjelpsomme kundeservicerepresentantene dine er:

 1. Eksepsjonelt nyttig
 2. Veldig nyttig
 3. Hjelpsomme

Du ser sikkert at respondentene ikke har en mulighet til å si at representantene ikke er hjelpsomme. Man må bruke en objektiv tone for å skrive gode spørreundersøkelsesspørsmål. Dette betyr at du må ta i bruk et mer balansert sett med svaralternativer, som følgende:

 1. Veldig nyttig
 2. Hjelpsomme
 3. Verken hjelpsomme eller lite hjelpsomme
 4. Ikke hjelpsomme
 5. Veldig lite hjelpsomme

Å forvirre respondentene er like ille som å påvirke svarene deres. I begge tilfeller velger de et svar som ikke gjenspeiler det de egentlig mener og foretrekker.

En vanlig feil her, er å stille doble spørsmål. Det vil si å be respondentene om å vurdere to ulike ting på en gang For eksempel:

«Hvordan vil du rangere kundeservicen og produktsikkerheten vår?»

Kundeservice og produktpålitelighet er to separate emner. Tar du med begge i samme spørsmål kan du få respondenten til å enten vurdere bare det ene eller hoppe over spørsmålet. Uansett vil det være vanskelig å få et svar som er nyttig eller relevant. Produktene dine kan være svært pålitelige, men respondentene har for eksempel en nylig kundeserviceopplevelse som var dårlig, i tankene.

Det er heldigvis ikke vanskelig å løse dette. Det er bare å lage to forskjellige lukkede spørsmål i stedet for ett:

 • «Hvordan vil du rangere kundeservicen vår?»
 • «Hvordan vil du rangere produktsikkerheten vår?»

Med denne tilnærmingen kan du finne problemområder, samtidig som du får en klar følelse av hvor du innfrir eller overgår kundenes forventninger.

Forestill deg at noen stiller deg det samme spørsmålet igjen og igjen. Du ville vel fått fnatt? Det er slik respondentene føler det dersom du stiller de samme spørsmålene eller tilbyr de samme svaralternativene flere ganger. Dette fører til at de enten lar være å fullføre spørreundersøkelsen eller gir ensidige svar, ved å svare på spørsmål uten å tenke som mye over dem. 

Et tankeløst svar kan være mer skadelig enn mangel på svar, siden det ikke representerer det respondenten virkelig føler. Du kan enkelt få has på dette problemet ved å stille varierte spørsmål, variere måten du stiller dem på eller ved å sette spørsmålene som ser like ut, langt fra hverandre. Ved å bruke en av våre ekspertskrevne undersøkelsesmaler kan du presentere varierte spørsmål som stilles på ulike måter, for å unngå denne fallgruven. 

Det er mulig respondentene ikke kan svaret på alle spørsmålene dine. Og det kan være noen spørsmål de rett og slett ikke er komfortable med å svare på. Men du vil fortsatt at de skal delta i undersøkelsen og gi verdifulle tilbakemeldinger.

Ha dette i bakhodet når du prøver å avgjøre hvilke spørsmål du skal gjøre obligatoriske og hvilke som skal være valgfrie. Og når du er i tvil, gjør du best i å gjøre spørsmålet valgfritt. Vi har funnet ut at det å tvinge respondentene til å svare på spørsmålene, gjør at det er større mulighet for at de dropper ut av spørreundersøkelsen tidlig eller simpelthen velger et tilfeldig svar.

Det finnes ikke noe verre enn å finne feil i spørreundersøkelsen din etter at du har sendt den ut til respondentene. I noen tilfeller kan dette føre til at du må slette undersøkelsen og starte på nytt. Et annet alternativ kan være å sende en revidert undersøkelse, men dette kan redusere tilliten og deltakelsen blant respondentene, og kan skape en situasjon der noen fullfører den originale undersøkelsen mens andre svarer på den reviderte versjonen. 

Forhindre at situasjonen skjer deg ved å dele undersøkelsen på forhånd med kolleger, venner og andre som ikke har sett undersøkelsen før. En objektiv vurdering fra en korrekturleser kan være nødvendig for å oppdage feil i spørreundersøkelsen din. Hvis du lar andre vurdere undersøkelsen, kan du også luke ut potensielle skjevhet som kan være støtende eller fornærmende for en bestemt demografi. 

Med samarbeidsverktøyee våre kan alle i teamet få tilgang til undersøkelser til ulike tidspunkter for å gjennomgå, sende og analysere dem

Du kan få mest mulig ut av Zoom-videokonferansene dine ved å legge til meningsmålingsspørsmål for å engasjere deltakerne og fange opp verdifulle tilbakemeldinger. Du kan gjennomføre meningsmålinger med samtalestartere for å raskt engasjere målgruppen, i tillegg til flervalgsspørsmål og quizer.

En meningsmåling med samtalestartere er et enkelt, morsomt og engasjerende spørsmål som gjør at folk engasjerer seg helt fra starten av møtet. Meningsmålinger med samtalestartere har ofte «Hva liker du best …»-spørsmål som fokuserer på mat, aktiviteter, filmer osv. 

Du kan også gi deltakerne alternativer som veiledning for møtet, ved å spørre dem: «Vil du helst ... ?» og deretter gi noen alternativer. Nøkkelen til å skrive gode Zoom-meningsmålingsspørsmål er å sørge for at spørsmålene er korte og oversiktlige. Ikke overdriv bruken av meningsmålinger, men ta med nok av dem i møtet til å skape et interaktivt miljø og innhente informasjon som kan være nyttig for deg i fremtiden.

Meningsmålinger er en enkel, men virkningsfull måte å fange opp deltakernes holdninger på og gi alle en stemme. Når svarene kommer inn, vises de i Zoom-chatten slik at du kan få et øyeblikkelig inntrykk av hva de har opplevd.

Les mer om hvordan du kan koble SurveyMonkey med Zoom for å ha mer produktive virtuelle møter. 

Føl deg tryggere på å skrive gode undersøkelsesspørsmål

Å skrive en god undersøkelse betyr å stille spørsmål på en måte som lar respondentene svare sannferdig. Samtidig betyr det å gi respondentene en rask og enkel opplevelse av å delta i spørreundersøkelsene. Jo bedre spørreundersøkelsene dine blir, desto bedre blir svarene. 

Søk i galleriet med mer enn 150 spørreundersøkelser som er utformet av eksperter for ethvert prosjekt – kundetilfredshet, medarbeiderengasjement, markedsundersøkelse, utdanning og mer.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Oversikt over verktøysett

Oppdag verktøysettene som hjelper deg å dra nytte av feedback i nettopp din rolle eller bransje.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.

Beste praksis for spørreundersøkelser

Lær hva som er beste praksis for å utføre spørreundersøkelser for å få mest mulig ut av den neste undersøkelsen din. Utforsk retningslinjene våre for spørreundersøkelser og kom i gang i dag – kostnadsfritt.

Hent inn viktig kontaktinformasjon med elektroniske kontaktskjemaer

Opprett egendefinerte kontaktskjemaer, og legg dem inn på nettstedet på en enkel måte. Eventuelt kan du bruke en av de forhåndsutfylte malene våre for å få bedriften til å vokse raskere.

Med SurveyMonkey kan du lage din første spørreundersøkelse i løpet av noen minutter ved hjelp av samlingen vår med verktøy og maler.