Flervalgsspørsmål: Alt du trenger å vite

Lær når og hvordan den mest populære spørsmålstypen brukes.

Lag en spørreundersøkelse i dag

Flervalgsspørsmål er elementære for skriving av spørreundersøkelser.

De er allsidige, intuitive og gir rene data som du enkelt kan analysere.

Ettersom de gir en fast liste over svaralternativer, gir de strukturerte spørreundersøkelsessvar og gjør det enklere for respondentene å fullføre spørreundersøkelsen.

Dataene du får igjen er imidlertid begrenset til valgene du gir.

Dette betyr at dersom svaralternativene ikke er omfattende, risikerer du å få skjevhet i resultatene.

Selv om det kanskje er den enkleste spørsmålstypen, er forståelsen av de ulike typer flervalgsspørsmål og deres bruksområder mer nyansert.

Spørsmålstyper: enkle svar i forhold til flere svar

En av hovedforskjellene mellom ulike typer flervalgsspørsmål, er om respondentene kan velge flere svaralternativer eller kun ett.

Spørsmål med kun ett svar, den vanligste typen, ber respondentene om å kun velge ett alternativ fra en forhåndsbestemt liste.

Dette formatet er spesielt nyttig i binære spørsmål, spørsmål med vurdering eller nominelle skalaer. En person kan enten være enig eller uenig med en påstand, men kan ikke velge begge; vedkommende kan velge ett punkt i en tipunkts skala med Net Promoter Score℠ (NPS), men ikke flere – personen kan velge 7, men ikke både 7 og 9.

Flervalgsspørsmål med bare ett svar er også effektive når du ber respondentene om å velge alternativet de liker best eller dårligst fra en forhåndsbestemt liste, eller når du ber dem om å velge alternativet som best representerer deres egen mening.

Flervalgsspørsmål har en litt annen hensikt.

Hvis et flervalgsspørsmål med bare ett svar spør «hva er favorittingrediensen din på pizza?», vil et flervalgsspørsmål med flere svaralternativer kanskje spørre «hvilke av følgende pizzaingredienser liker du?» Her kan respondentene velge alle alternativene som gjelder for dem, istedenfor at de er tvunget til å kun velge ett.

multiple_choice

Det er opp til deg som skriver spørreundersøkelsen å bestemme hvilken spørsmålsform som er mest relevant.

Variasjoner av standard flervalgsspørsmål

Når du har fastslått om du ønsker at flervalgsspørsmålet bare skal ha ett eller flere svar, kan du velge om du ønsker å bruke en av de mange variasjonene av flervalgsspørsmål.

Hvis du for eksempel legger til et «annet»-svaralternativ eller kommentarfelt, kan det løse en vanlig ulempe ved bruk av flervalgsspørsmål. Når du gir respondentene en fast liste med svaralternativer, tvinger du dem til å kun velge fra alternativene du har oppgitt, noe som kan skape skjevhet i resultatene.

multiple_choice_otheroption

Hva skjer hvis noen ikke får svaralternativet de faktisk ønsker å gi? Personen kan ende opp med å velge et alternativ fra listen som vedkommende ikke er enig i, noe som kan påvirke resultatenes integritet.

En måte å løse dette problemet på, er å gi flere svaraltenativer og fremdeles gi respondentene muligheten til å skrive et egendefinert svar. Når du skriver spørreundersøkelsen, krysser du bare av i boksen «Legg til et «annet»-svaralternativ eller kommentarfelt», slik at respondentene kan gjøre nettopp det.

Du kan vise de selvskrevne kommentarene i Analysere-verktøyet, men du må gjøre litt ekstra arbeid for å hente ut hvert enkelt selvskrevne svar. Husk at respondentene skal se på «annet»-alternativet som en siste utvei. Hvis for mange personer skriver et eget svar, vil det svekke sammenligningene du kan utføre mellom hovedsvaralternativene.

Spørsmål med vurderingsskala viser en skala med en gitt rangering – fra 0 til 10, fra 1 til 5, fra 0 til 100 osv. – og ber respondentene om å velge det numeriske punktet på skalaen som best representerer deres svar.

For at respondentene skal kunne forstå vurderingsskalaen, må du tydeliggjøre forholdet mellom tallene på skalaene og konseptene de måler – enten i spørsmålet eller på selve vurderingsskalaen.⏎
multiple_choice_ratingscale1 multiple_choice_ratingscale2

Eksemplene ovenfor forklarer ulike måter å skrive Net Promoter-Score, beregningen «sannsynligheten for å anbefale» som brukes på alt fra markedsundersøkelser til kundetilfredshet og spørreundersøkelser om medarbeiderengasjement.

En Likert-skala eller skala av Likert-typen er trolig den mest brukte vurderingsskalaen. Den tradisjonelle Likert-skalaen ber respondentene om å fastslå i hvilken grad de er enige eller uenige med en påstand. Liker-skalaer fungerer perfekt til å måle respondentenes holdninger eller atferd, spesielt når de er knyttet til følsomme temaer. Her er et eksempel:

multiple_choice_likert

Du kan variere svaralternativene for å gjøre spørsmålets fokus mer eller mindre tydelig. For eksempel:

MD-1348_MultipleChoice_graphic4b

Alternative formater for flervalgsspørsmål

Matrisespørsmål

Noen ganger vil du kanskje stille flere spørsmål på rad med samme svaralternativer.

Eksempler på dette kan være en rekke enig/uenig-spørsmål eller vurderingsspørsmål som ber respondentene om å velge et tall fra 1 til 10, som angir hvor sannsynlig det er at de anbefaler et produkt til en venn (i likhet med NPS).

I et slikt tilfelle bør du vurdere å bruke en matrise for spørreundersøkelsen. Til tross for at matrisespørsmål forenkler spørsmålsskjemaet, kan svært store matriser være tunge å besvare for respondentene, spesielt på mobile enheter. Respondentene vil kanskje forlate spørreundersøkelser som er vanskelige å fullføre, noe som kan påvirke fullføringsgraden.

Hvis matrisen er så stor at respondentene stadig må bla ned eller til høyre, bør du dele opp spørsmålene eller redusere antallet svaralternativer slik at spørreundersøkelsen blir enklere å fullføre.

multiple_choice_matrix

Rullegardinspørsmål

Istedenfor å vise alle svaralternativene under spørsmålet, gir rullegardinspørsmål muligheten til å bla i en liste som respondentene kan velge svaret sitt fra.

Rullegardinspørsmål fungerer best for spørsmål som har en lang liste med korte svaralternativer, som hvis du spør respondentene om deres hjemsted eller fødselsår.

De bør brukes sparsomt. Hvis alle alternativene vises samtidig, vil dette for de fleste flervalgsspørsmål gi respondentene sammenheng når de svarer på spørsmålet.

multiple_choice_dropdownmultiple_choice_dropdown

Rangeringsspørsmål

Rangeringsspørsmål lar respondentene velge rekkefølgen på svaralternativene som passer best med deres egne meninger.

Hvis du ber respondentene om å rangere de fem pizzaingrediensene de liker best, forteller ikke det deg bare om noen liker pepperoni, men også hvor mye de liker det i forhold til de andre tilgjengelige smakene.

Hvis du ønsker å fange opp mer informasjon enn det som er mulig fra enkle flervalgsspørsmål, vil kanskje et rangeringsspørsmål passe best for deg.

Rangeringsspørsmål er mye vanskeligere å analysere enn vanlige flervalgsspørsmål.

De gir deg en følelse av om en respondent liker et svaralternativ mer enn et annet, men de forteller deg ikke hvor mye mer. Så med mindre du er spesielt interessert i respondentenes individuelle og ikke bare gjennomsnittlige preferanser, kan rangeringsspørsmål gjøre spørreundersøkelsene mer kompliserte enn nødvendig.

multiple_choice_ratingscale

Fordelene med flervalgsspørsmål

Flervalgsspørsmål er den vanligste spørsmålstypen som brukes hos SurveyMonkey. Dette kommer ikke bare av at det er spørsmålstypen de fleste anser som å være «standarden». De har også spesifikke fordeler som andre spørsmålstyper ikke har.

1. De er enkle.

Det er mye enklere å klikke på en knapp enn å skrive inn et svar. Og jo mer tilgjengelig du gjør spørreundersøkelsen, desto flere fullførte svar vil du få.

Ofte vil du ønske å spesifikt be respondentene om å velge blant to eller flere alternativer: Er du enig eller uenig? Ja eller nei? Synes du vi bør gjøre mer eller mindre, eller at det vi gjør er passelig? I disse tilfellene er det best å gi alternativer som respondentene kan velge mellom.

2. De gir konkrete definisjoner til svaralternativer.

Du vil ofte skrive spørreundersøkelsesspørsmål med en tanke om hvordan respondentene vil svare. I situasjoner som dette er flervalg vanligvis den beste spørsmålstypen.

Se for deg at du ber folk om å velge hvilket politisk parti de vil stemme på. Hva om det er 20 partier å velge mellom? Hvis noen respondenter allerede vedt hvem de vil stemme på – utmerket! Da vil det uansett være enkelt for dem å svare på dette spørsmålet.

Men for de aller fleste vil det være til stor hjelp å ha svaralternativene foran seg. Det hjelper også deg. Det kan kreve mye arbeid å sortere svarene på åpne spørsmål, mens det er enkelt å analysere data fra lukkede spørsmål.

Det vil gjøre hverdagen din mye enklere når du kan analysere spørreundersøkelsesresultatene uten å måtte plukke ut svar med stavefeil eller useriøse, selvskrevne svar. På den måten vil aldri Mikke Mus dukke opp i listen over partiene som kanskje vil danne neste regjering.

3. De bidrar til å veilede respondentene.

En av fordelene med flervalgsspørsmål, er at de gir sammenheng til respondentenes svar. Svaralternativer i flervalgsformat angir hvor spesifikk eller generell du ønsker at respondentenes svar skal være.

Må en for eksempel oppgi eksakt fødselsdato (3. januar 1975) eller holder det med bare fødselsår (1975)?Svaralternativer kan også i noen grad gjøre at respondentene gir mer informasjon enn de ville gjort på egen hånd. Tenk på en Likert-skala. Jo flere svaralternativer du gir, desto bedre vil de kvantifisere i hvilken grad respondentene er enige eller uenige (f.eks. «enig», «svært enig» eller «noe enig»).

Tenk nøye gjennom flervalgsspørsmålene før du sender ut spørreundersøkelsen, ettersom spørsmålsalternativene vil bestemme de ulike måtene du kan bruke resultatene på. Det kan for eksempel være praktisk å inkludere et «annet»-svaralternativ, men det kan også gjøre det vanskeligere å analysere dataene.

4. De ser bedre ut på mobile enheter.

Det er viktig å ta optimalisering for mobile enheter i betraktning i dagens spørreundersøkelsesverden. Omtrent 3 av 10 personer som tar SurveyMonkey-spørreundersøkelser i USA, gjør dette på en smarttelefon eller et nettbrett.

Med så små skjermer og ingen mus eller tastatur, er ikke mobile enheter gode medier for spørreundersøkelser som bruker tekstbokser eller som krever at respondentene blar mye. Det finnes riktig tid og sted for åpne svaralternativer, men hold deg til enkle flervalgsalternativer for mobile spørreundersøkelser.

Sørg for å lese SurveyMonkeys beste tips for optimalisering av spørreundersøkelser for mobile enheter før du utformer en spørreundersøkelse.

Det er god grunn til at flervalgsspørsmål utgjør hoveddelen av spørreundersøkelsesspørsmål. De er nyttige i en rekke situasjoner, og er spesielt verdifulle når du forstår spissfindighetene av hvordan hver type skal brukes.

NPS®, Net Promoter® og Net Promoter®-poengsum er registrerte varemerker for Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company og Fred Reichheld.

Du vil kanskje også like:

Mal for spørreundersøkelse om medarbeiderengasjement

Når du lytter til medarbeiderne, kan du ta beslutninger som skaper en mer tilfreds arbeidsplass. Finn ut hva medarbeiderne faktisk syns om jobbene sine. Få tilbakemeldingen du trenger for å holde dem fornøyde.

Besøk siden

Mal for spørreundersøkelse om arrangementsplanlegging

Det er hardt arbeid å organisere et arrangement. Hvem kommer? Hvordan er tidsplanen deres? Spørreundersøkelser om arrangement kan gi deg et tydeligere bilde. Når du er ferdig, kan du få tilbakemelding etter arrangementet for å gjøre det enda bedre neste gang.

Besøk siden

3 raske tips for å forbedre svarratene for spørreundersøkelsen

Her er noen ideer for å sørge for at respondentene svarer på spørreundersøkelsene dine.

1. Vær kjapp.

Hvis spørreundersøkelsen er kort og presis, er det større sjanse for at flere respondenter vil fullføre den.

2. Tilby insentiver

Små insentiver, slik som små rabatter eller en påmelding i en premietrekning, kan hjelpe med å sørge for at respondenter fullfører spørreundersøkelsen din.

3. Kjøp et målrettet audience

Med SurveyMonkey Audience kan du kjøpe tilgang til en målgruppe som oppfyller spesifikke demografiske krav til din spørreundersøkelse. Det er en ypperlig måte å få målrettede svar fra en spesifikk gruppe.

Dette er grunnen til at millioner av brukere stoler på SurveyMonkey

Ubegrensede spørreundersøkelser

Send så mange spørreundersøkelser og quizer du vil, selv med gratis abonnementer.

Raske svar

Opprett og send profesjonelle spørreundersøkelser på en enkel måte. Få pålitelige svar raskt.

Ekspertgodkjent

Bruk forhåndsskrevne spørsmål og maler, som er godkjente av eksperter innen spørreundersøkelser.

Resultater i sanntid

Les resultatene fra hvilken som helst enhet. Se trender etter hvert som svarene tikker inn.

Nye ideer

Spørreundersøkelser gir deg mer enn bare svar. Få tilbakemeldinger og nye perspektiver.

Brukelige data

Hent ut og del innsikter fra dataene med teamet ditt.