Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

Kalkulator for AB-testing

Er resultatene statistisk signifikante?

1,00 %

1,14 %

En tosidig test tar høyde for muligheten av at varianten kan ha en negativ påvirkning på resultatet.
Hvor sikker du kan være på at resultatene dine ikke er tilfeldige.

Konverteringsfrekvensen for variant B (1,14 %) var 14 %høyere enn konverteringsfrekvensen for variant A (1,00 %). Du kan være 95 % sikker på at variant B vil prestere dårligere enn variant A.

86,69 %

0,0157

I sammenheng med AB-testeksperimenter er statistisk signifikans sannsynligheten for at forskjeller mellom kontrollversjonen av eksperimentet og testversjonen ikke oppstår på grunn av feil eller tilfeldigheter.

Hvis du for eksempel gjennomfører en test med signifikansgrad på 95 %, kan du være 95 % sikker på at forskjellene er ekte.

Det brukes ofte av bedrifter for å se hvordan eksperimentene påvirker bedriftens konverteringsrater. I spørreundersøkelser brukes statistisk signifikans ofte som en måte å sikre at du kan ha tillit til resultatene fra spørreundersøkelser. Hvis du for eksempel spør folk om de foretrekker annonsekonsept A eller konsept B i en spørreundersøkelse, vil du være sikker på at forskjellen mellom resultatene er statistisk signifikant før du bestemmer deg for hvilken du vil bruke.

La oss gjøre regnestykket for deg. Få automatisert statistisk signifikans med et Advantage-abonnement. Se priser.

Det første trinnet er å danne en hypotese. For ethvert eksperiment finnes det en nullhypotese, som sier at det ikke finnes noen sammenheng mellom de to tingene som sammenlignes, og en alternativ hypotese. En alternativ hypotese prøver vanligvis å bevise at et forhold finnes og er utsagnet du prøver å underbygge. Hvis det er snakk om AB-testing av konverteringsrate vil hypotesen kanskje innebære å legge til en knapp, et bilde eller en lenke til en side for å se om det påvirker konverteringsrater. Når du bruker spørreundersøkelser for konsepttesting, som i eksempelet over, vil hypotesen kanskje innebære å teste forskjellige annonsevarianter for å se hvilken folk liker best.

Etter å ha formulert nullhypotesen og den alternative hypotesen, gjennomfører ofte statistikere tester for å sikre at hypotesene holder vann. En z-skår vurderer gyldigheten av nullhypotesen. Den kan fortelle deg om det faktisk ikke finnes noe forhold mellom tingene du sammenligner. En p-verdi forteller deg om beviset du har til å bevise den alternative hypotesen er sterk.

Når du gjennomfører tester for statistisk signifikans er det lurt å bestemme seg for hvorvidt testene skal være ensidige eller tosidige. En ensidig test antar at den alternative hypotesen skal ha en retningseffekt, mens en tosidig test legger til rette for at hypotesen kan få en negativ effekt på resultatene. Generelt sett er en tosidig test det mer konservative valget.

Selv profesjonelle statistikere bruker statistisk modelleringsprogramvare for å regne ut signifikans og testene som underbygger det, så vi trenger ikke å gå så dypt i det her og nå. Men hvis du kjører en AB-test, kan du bruke kalkulatoren øverst på denne siden for å regne ut den statistiske signifikansen til resultatene dine. Hvis du prøver å regne ut signifikansen til spørreundersøkelsesresultater, kan SurveyMonkey gjøre det for deg automatisk.

Oversikt over verktøysett

Oppdag verktøysettene som hjelper deg å dra nytte av feedback i nettopp din rolle eller bransje.

Ta imot forespørsler på en enkel måte med nettbaserte forespørselsskjemaer

Lag og tilpass forespørselsskjemaer på en enkel måte for å ta imot forespørsler fra medarbeidere, kunder og flere. Bruk de ekspertbygde malene vår for å komme i gang i løpet av noen få minutter.

Gi bedriften et løft med nettbaserte bestillingsskjemaer

Enkelt lag og tilpass bestillingsskjemaer og motta betalinger for varer og tjenester, eller bruk én av ekspertmalene våre for å komme i gang på få minutter.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.

Prøv å sende en spørreundersøkelse til kundene for å finne ut hva de er på jakt etter.