Illustrasjon for Likert-skala

Likert-skala: en forklaring

Du har sikkert vært borti denne vanlige vurderingsskalaen fra før. Kanskje det var en e-postspørreundersøkelse fra et varehus som ønsker å finne ut hvor fornøyd du var med ditt siste besøk. Eller det kan være postkortet du fikk utdelt på den siste salgskonferansen du deltok på.

Hvis du prøver å måle holdninger og atferd, er Likert-skalaen én av de mest populære (og pålitelige). En Likert-skala måler holdninger og atferd ved å bruke en rekke mulige svarvalg, fra det ene ekstreme valget til det andre (for eksempel, ikke sannsynlig i det hele tatt til svært sannsynlig). I stedet for enkle “ja/nei”-spørsmål kan du bruke en Likert-skala til å avdekke sannsynlighetsgrader. Dette kan være spesielt nyttig når det gjelder sensitive eller utfordrende emner. Disse ulike svarene gjør det også enklere å identifisere forbedringsområder – enten du sender ut spørreskjemaer for å forstå effektivitetsnivået til kurset du underviser i, eller samler inn klientenes meninger om kvaliteten på tjenesten hos skjønnhetssalongen.

Her er et utdrag fra beste praksis som kan være nyttig når du kommer i gang med spørreskjemaet eller spørreundersøkelsen.

Beste praksis og tips for Likert-skala

 • Hold den merket. Skalaer med tall, eller skalaer som merkes fra for eksempel 1 til 5, har også vist seg å skape problemer. Dette er fordi respondentene ikke vet hvor på skalaen en merker av for positivt eller negativt. Bruk heller ord for å merke skalaene, dvs. fra “dårlig” opp til “enestående”.
 • Hold den unipolar. Prøv å bruke en “unipolar” skala så ofte som det lar seg gjøre som går fra “ekstremt” til “ikke i det hele tatt”, i stedet for det ene ekstreme til det andre. Det er for eksempel bedre å bruke en skala som går fra “ekstremt modig” til “ikke modig i det hele tatt”, i stedet for en skala som går fra “ekstremt modig” til “ekstremt sjenert”. Hvorfor? Unipolare skalaer er enklere for folk å forstå, og du kan være sikker på at den ene siden av skalaen er det helt motsatte av den andre. Dette gjør den også mer metodologisk pålitelig.
 • Bruk oddetall. Skalaer med oddetall som verdier (f.eks. 1 til 7, 1 til 9 eller 0 til 5) har et midtpunkt. Hvor mange alternativer bør du gi respondentene? Undersøkelser viser at respondenter har vanskelig for å definere sine synspunkter på skalaer med mer enn 7 punkter. Dette betyr at hvis du gir dem flere enn 7 svarvalg, er det sannsynlig at folk svarer helt tilfeldig. Da kan dataene bli helt meningsløse. Hva er det magiske nummeret når det kommer til alternativer? Våre eksperter innenfor metodologi anbefaler fem skalapunkter for en unipolar skala og sju skalapunkter for en bipolar skala.
 • Hold den kontinuerlig. Svaralternativer i en skala skal ha like mye mellomrom mellom seg. (Avstanden mellom skalapunktene skal være den samme på hele skalaen, noe som gjør skalaen tydelig og mindre tvetydig.) Dette kan være vanskelig å oppnå når du bruker ordetiketter i stedet for tall. Les vår metodologiblogg for mange nyttige tips.
 • Hold den inkluderende. Skalaer bør inkludere alle typer svar. Hvis et spørsmål for eksempel spør hvor varm kaffen var og svarene går fra “ekstremt varm” til “litt varm”, vet ikke respondentene som synes at kaffen “ikke var varm i det hele tatt” hva de skal velge.
 • Hold den logisk. Legg til forgreningsspørsmål slik at det tar kortere tid å besvare spørreundersøkelsen. La oss si at du ønsker å spørre hvor mye en kunde likte restauranten din, og at du kun fikk mer informasjon hvis kunden ikke var fornøyd med noe. Dette kan du gjøre ved å legge til et forgreningsspørsmål slik at kun de som var misfornøyd omdirigeres til et spørsmål, der de kan komme med forslag til forbedringer.
 • Hold den spørrende. Still spørsmål så ofte du kan, i stedet for å få respondenten til å si seg enig i uttalelser. Unngå skalaer av enighet/uenighet hvor du kan, da dette kan føre til forutinntatthet. Dette betyr at respondenter mest sannsynlig kommer til å si seg enige i uttalelser uansett innhold, og det er mindre sannsynlig at de leser spørsmålene nøye.

Uansett om du måler tilfredshet, effektivitet, sannsynlighet eller frekvens bør du vurdere å bruke en Likert-skala i din neste spørreundersøkelse eller ditt neste spørreskjema. Her hos SurveyMonkey anbefaler vi at du bruker spørsmålstypen Flervalsspørsmål (ett svar) for å lage en Likert-skala.

Hvorfor bruker over 20 millioner mennesker SurveyMonkey?

 • Gratis
  Send et ubegrenset antall spørreundersøkelser og meningsmålinger med vårt GRATIS abonnement.
 • Brukervennlig
  Lag og overvåk spørreundersøkelsene direkte på Internett – vi har gjort det enkelt å komme i gang, lære og bruke.
 • Intuitiv design
  Du trenger ikke være en programmerer eller ingeniør – hvis du kan bruke Facebook, da kan du bruke SurveyMonkey.
 • Sanntidsresultater
  Du kan vise dataene idet de kommer inn, holde dette for deg selv eller vise det til andre.
 • Pålitelig og erfaren
  SurveyMonkey har hjulpet over 20 millioner fornøyde kunder med å samle inn informasjon på nett.
 • Ekspanderer i tråd med dine behov
  SurveyMonkeys PRO-abonnementer forsterker muligheten til å samle inn og tolke informasjonen, med avanserte analyseverktøyer og mer.