Benytt deg av lærdommen som ligger i tilbakemeldinger fra medarbeiderne, og skap effektive HR-prosesser med SurveyMonkey.

Samsung-logo
Meta-logo
Box-logo
Verizon-logo
Sephora-logo
Skjermbilde av SurveyMonkey-mal for spørreundersøkelse om rekrutteringstilfredshet, ved siden av ordsky med ord som «Flott» og «Nyttig»

Rekrutter på en smartere måte ved å bruke spørreundersøkelser til å innhente tilbakemeldinger, slik at du kan skape bedre opplevelser som virker forlokkende på de riktige kandidatene. Lag spørreundersøkelser på en enkel måte i løpet av noen få minutter, og del dem med potensielle medarbeidere uansett hvor de befinner seg i ansettelsesprosessen.

Skap en bedre introduksjonsprosess basert på tilbakemelding fra medarbeidere, og bruk quizer til få en ekstra gjennomgang av det nyansatte har lært. Etter hvert som nyansatte lærer mer om jobben, fortsetter du å støtte opp ved å bruke innsjekkingsundersøkelser for å overvåke og spore effektiviteten til introduksjonsprogrammet.

To personer som ser på et nettbrett, ved siden av et skjermbilde av SurveyMonkey-malen for spørreundersøkelse om introduksjonsprogram for nyansatte
Smilende mann ved siden av skjermbilde av SurveyMonkey-malen for 360-graders medarbeiderevaluering

Skap prosesser for 360-graders medarbeiderevaluering, forbedre læring og utviklingsprogrammene og spor fremgangen for å finne ut hvem som presterer best og hvilke team som trenger flere ressurser og mer opplæring.

Mål medarbeiderengasjementet og pass på at alle team er tilpasset organisasjonens mål og visjon for å få best mulig produktivitet. Bruk spørreundersøkelser ved sluttsamtaler for å finne ut hvorfor medarbeiderne slutter, slik at du kan iverksette tiltak for å motvirke denne tendensen.

Skjermbilde av diagrammer som viser fremgang i resultatet fra spørreundersøkelser om medarbeiderengasjement og jobbtilfredshet
Ikon av to personer

Få innsikt som gjør at du kan gi medarbeidernes engasjement, arbeidsglede og produktivitet et løft.

Ikon av labyrint med veiviser

Få tilbakemelding om medarbeidernes adferd, slik at du kan støtte opp om vekst og utvikling.

Hakemerkeikon

Finn ut om medarbeiderne er tilfredse på områder som arbeidsoppgavene de har, muligheten for vekst, balanse mellom arbeid og fritid og annet.

Ikon av tre ansikter, fra smilende til misfornøyd

Innhent åpenhjertig tilbakemelding fra medarbeidere som slutter og få verdifull innsikt for å kunne beholde flinke folk og redusere antallet oppsigelser.

Ikon av person med snakkeboble med stjerne inni

Få innsikt fra jobbkandidater i søke- og rekrutteringsprosessen. Bruk innsikten til å iverksette tiltak.

Chattebobleikoner

Innhent tilbakemelding fra nyansatte, slik at du kan forbedre introduksjonsprosessen for fremtidige medarbeidere.

Ikon av to personer som gir hverandre en high five

Finn ut hvordan medarbeiderne anser godtgjørelsene som organisasjonen tilbyr.

Navneskiltikon

Her kan du samle alle viktige opplysninger om søkerne på ett sted, blant annet kontaktinformasjon, CV og annet.

Spørsmålstegnikon

Hjelp nyansatte med å tenke gjennom det de har lært i introduksjonsprogrammet ved hjelp av en enkel quiz.