Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg på
Kontakt salgsavdelingenLogg på

Er spørreundersøkelser kvalitative eller kvantitative? Det viser seg at de kan være begge deler. Finn ut når og hvordan de skal brukes, og utforsk deretter ekspertmalene for spørreundersøkelser som du kan bruke til å utføre egne undersøkelser.

SurveyMonkey-logo

Kvantitative og kvalitative undersøkelser er utfyllende metoder som benyttes for å få resultater som både går i dybden og i bredden.

Hvilken metode du velger, avhenger av typen data og innsikt du har til hensikt å fange opp for å oppnå målene du har satt for undersøkelsen. Kvalitative data gir detaljer og kontekst for å forstå individuelle svar bedre, mens kvantitative data kan gi de kumulative resultatene du trenger for å bevise de generelle ideene eller hypotesene for undersøkelsen. For å få best mulig utbytte av resultatene fra de ulike metodene er det viktig at du forstår forskjellene på de to. La oss se nærmere på dette.

Kvantitativ undersøkelse er en metodologi som er nyttig når du må trekke generelle konklusjoner fra undersøkelsene og forutsigelsene dine. Disse metodene har til hensikt å samle inn numeriske data som kan brukes til å måle variabler. De kvantitative dataene som fremkommer, bør være strukturerte og statistiske for å presentere objektive og avgjørende funn, og er basert på datasamlinger som analyseres systematisk.

Kvalitativ undersøkelse er en metodologi som ser på spørsmålet om «hvorfor» i undersøkelsesresultatene. Med mindre vekt på statistikk og strukturerte data, gir den en grundig forståelse av menneskelig atferd, motivasjon og følelser gjennom tekstbasert informasjon. 

Metodene for kvalitativ undersøkelse omfatter vanligvis egne observasjoner, som f.eks. samtaler eller fokusgrupper. Denne typen markedsundersøkelser foretas vanligvis i naturlige omgivelser, dvs. at markedsanalytikerne undersøker tingene som de er, uten eksperimenter eller kontrollgrupper.

En kvalitativ tilnærming fører til en dypere forståelse av undersøkelsesspørsmålene, men resultatene kan være vanskeligere å analysere.

Kvalitative undersøkelser samler inn informasjon som skal beskrive et tema, i stedet for å måle det.  Denne typen undersøkelse måler meninger, synspunkt og holdninger kontra faktiske tall som kan presenteres i et diagram eller med en graf. 

Markedsforsker analyserer data fra forskning om produkttesting.

Kvalitative og kvantitative undersøkelsesmetoder belyser forskjellige undersøkelsesmål. Kvantitative data hjelper deg å se det store bildet. Kvalitative data tilfører detaljer, og kan også gi en menneskelig stemme til resultatene av spørreundersøkelsene.

Nå skal vi ta en titt på hvordan man bruker de ulike metodene i et undersøkelsesprosjekt.

 • Formulering av hypoteser: Med kvalitativ undersøkelse kan du samle inn detaljert informasjon om et tema, vanligvis til eksplorerende undersøkelser. Du kan bruke denne informasjonen til å oppdage hvilke problemer eller muligheter folk har i tankene. Disse ideene kan bli til hypoteser som eventuelt bevises gjennom kvantitative undersøkelser.
 • Validering av hypotesene: Kvantitativ undersøkelse skaffer deg tallene du kan bruke til å validere hypotesene dine med, gjennom statistisk analyse. Var problemet reelt eller bare en oppfatning noen hadde? Gjennom svarene du får, kan du ta beslutninger basert på kvantifiserbare opplysninger.
 • Finne generelle svar: Kvantitative undersøkelser har vanligvis flere respondenter enn kvalitative undersøkelser fordi det er enklere å foreta en spørreundersøkelse med flervalg enn en rekke samtaler eller fokusgrupper. Av den grunn kan de hjelpe deg med å svare definitivt på omfattende spørsmål som: Foretrekker kundene deg fremfor konkurrentene dine? Hva er de viktigste tjenestene bedriften din tilbyr? Hvilken annonse appellerer mest?
 • Ta den menneskelige faktoren med i beregningen: Kvalitative undersøkelser kan også hjelpe deg i sluttfasen av prosjektet ditt. Sitatene du får fra åpne spørsmål, kan gi objektive tall og trender et menneskelig preg. Det kan ofte være nyttig å høre kundene beskrive bedriften din med egne ord slik at du kan oppdage ting du ikke har tenkt på.
Sirkel bestående av blå prikker mot bakgrunn delt i én blå og én grå del

Start en kvantitativ undersøkelse med SurveyMonkey Audience, og nå ut til en målgruppe som oppfyller dine behov.

I en verden av stordata, finnes det massevis av statistikk og tall som gir et sterkt grunnlag for å ta avgjørelser. Men dette grunnlaget er ufullstendig uten opplysninger som samles inn fra virkelige personer som gir tallene mening. Disse to undersøkelsesmetodene er derfor ikke i konflikt med hverandre, de fungerer faktisk bedre sammen.

Her er våre beste tips for hvordan du kan kombinere de to undersøkelsesmetodene: 

 1. Gjennomfør kvalitative undersøkelser før du bruker kvantitative metoder
  Kvalitativ undersøkelse er nesten alltid utgangspunktet når du prøver å oppdage nye problemer og muligheter – noe som vil hjelpe deg med å foreta dypere undersøkelser senere. Kvantitative data gir deg en målbar måte å bekrefte problemer eller muligheter på, samt å forstå disse.

  En konferansearrangør distribuerte for eksempel en undersøkelse etter arrangementet for å forstå hva deltakerne likte best med arrangementet og hva som kan gjøres enda bedre ved hjelp av åpne spørsmål. I tillegg brukte arrangøren lukkede spørsmål for å spore deltakerfrekvens, generell tilfredshet, kvaliteten på talere og foredragsholdere og verdien av informasjonen som ble presentert. Mange svarte at det var vanskelig å komme seg til stedet der konferansen ble holdt. Ved den neste konferansen la arrangøren til kvantitative spørsmål om foretrukne stedsalternativer basert på dette kvalitative resultatet for å forbedre tilgjengeligheten. 
 2. Bestem hvordan du skal få de kvalitative dataene du trenger
  Det finnes mange metoder du kan bruke for å gjennomføre kvalitative undersøkelser som vil gi deg den detaljerte informasjonen du trenger om det du er interessert i.

  – Samtaler: Samtaler på tomannshånd som går dypere inn i emnet.
  – Tilfellestudier: Samlinger med kundehistorier fra dybdeintervjuer.
  – Ekspertuttalelser: Grundig undersøkt informasjon fra velinformerte kilder.
  – Fokusgrupper: Personlige samtaler eller samtaler på nett med små grupper for å høre deres meninger.
  – Åpne undersøkelsesspørsmål: Et spørreundersøkelsessvar som lar respondentene uttrykke hva de synes.
  – Observasjonsundersøkelse: Å observere mennesker som bruker et produkt eller en tjeneste i dagliglivet.

  Men denne åpne undersøkelsesmetoden egner seg ikke alltid til å gi deg de mest nøyaktige resultatene på store spørsmål. Og det kan være utfordrende å analysere resultatene – folk vil bruke forskjellige ord og uttrykk for å beskrive ståstedene sine, med åpne svar som avviker fra emnet fra forhåndsvalgte svar.
 3. Vær bevisst på hvorfor og når du skal samle inn kvantitative data
  Før du samler inn kvantitative data, må du først være tydelig på de spesifikke spørsmålene eller trendene du ønsker å tallfeste, slik at du kan produsere statistisk signifikant innsikt. Selv om kvalitative data kan være rike og innsiktsfulle, kan de også risikere å bli for vage.

  Når det er mulig, bør du unngå å forvirre respondentene med spørsmål som er for generelle og ikke treffer den typen tilbakemeldinger du trenger for å nå målet for undersøkelsene dine. Hvis du for eksempel er en internett-leverandør og spør «Hva synes du om internett-tjenesten din?» kan det hende du ikke er i stand til å samle inn detaljene som trengs for å måle bestemte aspekter ved kundetilfredsheten.

  I dette eksemplet kan et mer målrettet spørsmål for å måle tilfredshet være:

  Internett-tjenesten min er pålitelig:
  – Alltid
  – Mesteparten av tiden
  – Omtrent halve tiden
  – En gang iblant
  – Aldri
Medarbeider som deltar i spørreundersøkelse

Hvis du får begge typer innsikt, kan det gi en helhetlig forståelse av undersøkelsestemaer. Men hvis du allerede har bestemt deg for at du trenger å vite «hvorfor» kontra «hva» (eller omvendt), kan det være enklere å velge bare én undersøkelsesmetode. La oss se nærmere på dette én gang til:

Kvantitative data (hva):

 • Lar deg måle atferd, meninger og trender gjennom lukkede spørsmål
 • Leverer numeriske og statistiske data slik at du kan analysere mønstre, gjennomsnitt og sammenhenger
 • Tillater generalisering av resultater ved å samle inn data fra store utvalgsstørrelser
 • Etablerer statistisk signifikans, sporer beregninger over tid og er en kvalitetsreferanse for mål

Kvalitative data (hvorfor):

 • Gir kontekst til atferd, motivasjon og holdninger gjennom åpne tilbakemeldinger
 • Fanger opp mer subjektiv innsikt som følelser, meninger og unike perspektiver
 • Gjør det mulig å oppdage verdier som er mer uhåndgripelige, som bedriftskultur og uoppfylte behov
 • Muliggjør at deltakerne bringer inn nye ideer og temaer på et naturlig vis

Spørreundersøkelsesmalen vår for kundetilfredshet inneholder noen gode eksempler på hvordan kvalitative og kvantitative spørsmål til sammen kan gi deg en fullstendig oversikt over hvordan det står til med bedriften din.

Hvor lenge har du vært kunde hos oss?

 • Dette er mitt første kjøp
 • Mindre enn seks måneder
 • Seks måneder til ett år
 • 1–2 år
 • 3 år eller mer
 • Jeg har ikke kjøpt noe ennå

Hvor sannsynlig er det at du handler hos oss igjen?

 • Svært sannsynlig
 • Veldig sannsynlig
 • Ganske sannsynlig
 • Ikke så sannsynlig
 • Ikke sannsynlig i det hele tatt
 • Har du andre kommentarer eller spørsmål?

Her kommer enda et eksempel fra spørreundersøkelsen om medarbeiderengasjement.

Hvor ofte får du konstruktiv kritikk av sjefen din når du gjør feil?

 • Alltid
 • Som oftest
 • Omtrent halvparten av tiden
 • En gang i blant
 • Aldri
 • Hva synes du sjefen din må gjøre for å bli bedre?

Nå som du kan definisjonen på kvalitative og kvantitative data og forskjellen på disse to undersøkelsesmetodene, har du en bedre forståelse av hvordan du kan kombinere dem eller fokusere på én av dem. Benytt dem i det neste prosjektet ditt sammen med en av spørreundersøkelsesmalene våre som er skrevet av eksperter.

Merkevaresjef

Merkevaresjefer kan bruke dette verktøyet til å forstå målgruppen, vokse merket og bevise ROI.

Se SurveyMonkey-løsninger for forbrukerprodukter og -tjenester

Bransjen for forbrukerprodukter og -tjenester, deriblant forbruksvarer, reiseliv, hotell og restaurant, benytter SurveyMonkey-innsikt for å forme fremtidige produkter.

Utforsk SurveyMonkeys løsninger for detaljhandel

Se hvordan SurveyMonkey hjelper detaljhandelen med å finne ut av nye markedstrender, utvikle produkter som begeistrer og bygge populære merkevarer.

Se SurveyMonkeys løsninger for firmaer innen profesjonelle tjenester

Se hvordan organisasjoner innen profesjonelle tjenester bruker SurveyMonkey for å få innsikt om kunder og marked.

SurveyMonkey kan hjelpe deg med å velge om du bør samle inn kvalitative eller kvantitative data for å få best mulig resultat.