Kvantitative vs. kvalitative undersøkelser

Lær forskjellen på kvalitative og kvantitative data.

search_fingerprintNoen ting bare passer godt sammen – sjokolade og et glass melk, Batman og Robin, kvantitativ og kvalitativ undersøkelse.

En av de viktigste trinnene for å lage en spørreundersøkelse er å vite hvordan man best skal balansere både kvalitativ og kvantitativ undersøkelse i spørreundersøkelsesprosessen. Hver spiller avgjørende roller i å sikre at informasjonen gir innsikt du kan bruke i praksis som vil la deg å ta bedre beslutninger.

Bruke kvalitativ og kvantitativ undersøkelse

Kvalitativ undersøkelse hjelper til med å samle detaljert informasjon om emnet du er interessert i og formulere hypoteser som kan hjelpe deg med å dirigere kvantitativ undersøkelse og se om teoriene du har utviklet er riktig.

Kvalitativ undersøkelse kan også være en hjelp i sluttfasen av prosjektet, hvor du kan bruke sitater fra åpne spørsmål for å gi et ansikt til de tallene du har innhentet. Kvalitativ undersøkelse et godt sted å begynne når du ønsker å vite ting som hva slags ord kundene dine vil bruke for å beskrive deg eller hvordan kundene samhandler med produktet ditt.

Når du har definert problemene, vil kvantitativ undersøkelse hjelpe deg med å ta avgjørelser basert på tall, og tall som du kan bruke til statistisk analyse.

Ofte har kvantitativ undersøkelse et større antall respondenter eller deltakere enn kvalitativ undersøkelse, slik at du kan få svar på spørsmål som: Foretrekker respondentene deg fremfor konkurrentene? Hvilke tjenester er mest viktig? Hvilken reklame er mest tiltalende?

For å sørge for at du har den rette balansen for å få alle de svarene du trenger, kommer det her noen flere tips om hvordan du kan bruke begge undersøkelsesformene for å hjelpe deg å ta bedre beslutninger.

Gratis e-veiledning for utarbeiding av spørreundersøkelse Få tips fra ekspertene våre på spørreundersøkelser om hvordan du kan skrive gode spørreundersøkelser som gir deg pålitelige resultater.

Få guiden

Slik balanserer du kvalitativ og kvantitativ undersøkelse

Hvordan setter du sammen disse to undersøkelsestypene? Kvalitativ undersøkelse er nesten alltid et utgangspunkt, hvor målet ditt er å oppdage nye problemer og muligheter. Disse gir deg innsikt i hva slags områder hvor du kan videre undersøke ting. Kvantitativ undersøkelse gir konkrete målinger som identifiserer nøyaktighet og betydningen av et problem eller en mulighet.

La oss si at du holdt en konferanse og ønsket å samle inn tilbakemeldinger fra deltakerne. Du har sannsynligvis flere ting du allerede kan måle med kvantitativ undersøkelse, for eksempel frammøte, generell tilfredshet, kvalitet på høyttalere, verdien av informasjonen som ble gitt, osv.

Alle disse spørsmålene stilles på en direkte og målbar måte. Men du vil kanskje også stille noen åpne spørsmål – kvalitative undersøkelsesspørsmål som kan utforske ulike emner som du kan ha oversett. Av denne grunn, bør du sannsynligvis velge å legge til spørsmål som:

  •       Hva likte du best med konferansen?
  •       Hvordan kan vi forbedre opplevelsen din?
  •       Har du noen tilbakemelding på konferansen du mener vi bør være klar over?

Noen felles temaer som går igjen i disse kvalitative spørsmålene som ikke var en del av de kvantitative spørsmålene vil være utmerket å legge til når du lager en spørreundersøkelse for tilbakemelding til den neste konferansen.

La oss for eksempel si at flere av deltakere svarte at det de likte minst med konferansen var at det var vanskelig å finne frem til stedet hvor den ble holdt. Etter den neste konferansen, kan du i spørreundersøkelsen spørre kvantitative spørsmål som hvor fornøyde folk var med det nye stedet, eller la respondentene velge fra en liste over potensielle områder for å se hva som vil være mest praktisk i fremtiden.

En annen fordel med å spørre åpne spørsmål i en spørreundersøkelse er at du kan bruke svarene i sluttrapporten du distribuerer til kollegene som hjalp til med å organiserte konferansen. Du kan også vurdere å publisere de på nettsiden deres som attester fra kunder – hvis du har bedt om respondentenes tillatelse. Ved å publisere sitater fra spørreundersøkelsen i rapporten eller på nettsiden, kan du gi en stemme til tallene og prosentene du har innhentet, noe som gjør informasjonshistorien enda kraftigere.

Nå som du kjenner til definisjonen av kvalitativ og kvantitativ undersøkelse – og hvordan du bruker de sammen, er det på tide å lære hvordan bestemte spørsmålstyper kan ha nytte for undersøkelsene dine.

Denne artikkelen er en del av SurveyMonkeys Surveys 101-prosjekt. Vi ønsker å hjelpe flere med å lage smarte spørreundersøkelser. Lær mer om prosjektet og vårt engasjement innen undersøkelser.