Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Oppnå mer vellykkede arrangementer når du bruker spørreundersøkelser til å samle inn tilbakemeldinger fra deltakerne.

SurveyMonkey-logo

Sammendrag:

Hva er bedre enn et vellykket arrangement? Å forstå hvorfor det fungerte, og hva folk likte eller ikke likte. Lær hvordan du lager spørreundersøkelser etter arrangement med eksempelspørsmål for vanlige undersøkelsestyper.

Etter at du har holdt et arrangement, tror du sannsynligvis at du vet mer eller mindre hvordan det gikk. Men så blir du stoppet av en kollega i gangen som forteller deg hvor godt hun likte karaoken du trodde ikke falt i smak på kontoret.

Folk opplever ting forskjellig – derfor er det så viktig å få tilbakemeldinger etter hvert arrangement, fra så mange deltakere som overhodet mulig. Arrangementsledelse er en enorm oppgave, og jo mer data du samler inn, desto mer innsikt har du til rådighet når du skal planlegge fremtidige arrangementer. For at du skal få de mest verdifulle tilbakemeldingene, har vi delt inn de vanligste undersøkelsestypene etter arrangement (offentlige arrangementer, kurs, konferanser osv.) med fem eksempelspørsmål for hver.

En spørreundersøkelse etter arrangement er et verktøy som fanger opp verdifulle tilbakemeldinger fra deltakerne, slik at du får innsikt i positive eller negative holdninger til arrangementet. Spørreundersøkelser etter arrangement inneholder vanligvis en blanding av ulike spørsmålstyper. Disse spørsmålstypene gir verdifulle tilbakemeldinger om hvordan presentasjonene, lokalet eller til og med maten var på arrangementet.  Spørreundersøkelser etter arrangement kan gi grunnlag for en liste med handlingspunkter for neste arrangement, så du kan sikre at det blir vellykket.

Få tilgang til funksjoner som støtter opp om prosessen med å lage, sende ut og analysere spørreundersøkelser som team.

Ved å spørre deltakerne hva de synes, viser du at du bryr deg om hvilken opplevelse de hadde og at du kommer til å bruke tilbakemeldingene til å forme fremtidige arrangementer.

I stedet for å anta at en bestemt taler ikke traff blink, eller var en kjempehit, kan du bruke svar fra deltakerne til å vurdere i hvilken grad arrangementet var vellykket eller ikke. Ta en titt på denne spørreundersøkelsesmalen for tilbakemelding etter et arrangement for å finne spørsmål som kan brukes til å forbedre presentasjonene og underholdningen ved neste arrangement.

Du kan bruke en rekke ulike spørreundersøkelser etter arrangementene dine. En Net Promoter® Score (NPS)-spørreundersøkelse kan hjelpe deg med å anslå veksten ved fremtidige arrangementer ved å spørre deltakerne om de ville anbefale det til en venn. Dette gir deg en indikasjon på om neste arrangement kan få et større oppmøte basert på det folk forteller til andre.

Konstruktive tilbakemeldinger i spørreundersøkelser gjør det enklere å fastslå hvordan du skal planlegge fremtidige arrangementer for å få den best mulige deltakeropplevelsen. De kan også hjelpe deg med å finpusse markedsføringsmetodene dine for å få bedre oppmøte. Ved hjelp av tilbakemeldinger kan du gjøre påmeldingsprosessen enklere, forbedre kvaliteten på maten, imøtekommenheten til arrangementspersonalet og til og med redusere produksjonskostnadene. Denne spørreundersøkelsesmalen for arrangementsplanlegging kan være nyttig for fremtidige arrangementer.

Du kan tilpasse spørreundersøkelsen med spørsmålene over eller sende den som den er i løpet av få minutter. Les mer om abonnementer og priser, eller kom i gang kostnadsfritt

Offentlige arrangementer som for eksempel pengeinnsamlinger, butikkåpninger og messer hjelper organisasjonen din å nå folk utenfor den nærmeste omgangskretsen. Maksimer offentlig deltakelse i fremtidige arrangementer ved å finne ut hva som gjør at folk kommer vender tilbake for mer.

 1. Hvor fornøyd var du med arrangementet? 

Be deltakerne om å vurdere dato, sted, talere, leverandører og catering for arrangementet. Still oppfølgingsspørsmål om de viktigste aspektene ved arrangementet, som hovedtaleren.

 1. Hva likte du best ved arrangementet? 

La dette spørsmålet være åpent. Samtidig som spørreundersøkelser etter arrangementet er nyttige fordi de kan avdekke smertepunkter, kan de også hjelpe deg med å oppdage hva du gjorde riktig.

 1. Hva likte du minst ved arrangementet? 

Inviter deltakerne til å gi konstruktiv tilbakemelding med et enkelt spørsmål som dette. La dette spørsmålet være åpent, slik at deltakerne kan utdype.

 1. Hvor sannsynlig er det at du deltar på et av arrangementene våre i fremtiden? 

Det er mye enklere å overtale tidligere deltakere til å delta i et annet arrangement du holder, enn å overbevise noen helt nye. Finn ut hvor mange deltakere er klare til å være med på et fremtidig arrangement.

 1. Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale arrangementene våre til en venn?

Folk kjøper heller gjerne et produkt som en venn har fortalt dem om. På denne måten har henvisninger stor påvirkning på arrangementer.

Spørsmålene i spørreundersøkelsen etter et arrangement trenger ikke å være kompliserte. For best mulig resultat bør du være direkte og kortfattet. Be om ærlig, konstruktiv tilbakemelding med enkle spørsmål som disse.

Fagpersoner møtes på konferanser for å dele kunnskap, sette bransjestandarder og bygge nettverk. Sørg for at du bare arrangerer gode konferanser ved å stille deltakerne disse oppfølgingsspørsmålene etter hvert arrangement.

 1. Hvor fornøyd er du med konferansen? 

Be deltakerne om å vurdere dato, sted, emner, uformelle møter, seminarer, talere og catering for arrangementet. Evaluer hvor vellykket arrangementet var generelt med dette spørsmålet, før du fordyper deg i detaljene.

 1. Synes du konferansen oppfylte målene sine? 

En konferanse uten klare mål kan føre til frustrerte deltakere som føler at tiden deres var bortkastet. Be deltakerne vurdere hvorvidt konferansen oppfylte konkrete mål, som f.eks. ved å sette bestemte faglige standarder.

 1. Hvor godt strukturert var konferansen? 

Selv de beste foredragsholderne kan ikke redde dårlig organiserte arrangementer. Finn ut hvor intuitiv deltakerne syntes konferanseplanen var.

 1. Var det nok tid til diskusjon? 

Ingenting dreper spenningen på en konferanse raskere enn en foredragsholder som monotont fortsetter og fortsetter. Hemmeligheten ved en vellykket konferanse ligger i en balanse mellom instruksjon og diskusjon.

 1. Hvilke emner ser du gjerne at fremtidige konferanser tar opp? 

Bruk spørreundersøkelser etter arrangementet til å samle inn informasjon til det neste arrangementet, i tillegg til å evaluere arrangementet som var. Bruk denne informasjonen til å idémyldre emner eller prøvekjøre potensielle konferansemner.

En flott konferanse slutter ikke den siste dagen. Den gir deltakerne meningsfulle forbindelser som de vil følge opp senere, og med tankevekkende anekdoter fra talerne som de vil gjenfortelle gang etter gang. Finn ut om konferansen du arrangerte var en av de minneverdige ved å nå ut til deltakerne etterpå.

Et vellykket profesjonelt opplæringskurs øker deltakernes karrieremuligheter ved å tilby dem nye, nyttige ferdigheter. I et skiftende arbeidsmarked må du sørge for at kursene dine holder vann hver gang ved å stille deltakerne disse fem oppfølgingsspørsmålene rutinemessig.

 1. Hvor fornøyd var du med kurset? 

Be deltakerne om å vurdere dato, sted, seminarer og instruktører. Sørg for å ta med hver enkelt instruktør, siden deltakerne kan være fornøyde med én instruktør, men ikke en annen.

 1. Hvor nyttig var informasjonen som ble presentert på dette kurset? 

Ideelt sett vil deltakerne umiddelbart kunne ta i bruk informasjonen de tar med seg fra opplæringskurs, i jobbene sine. Vurder kursets relevans med dette spørsmålet.

 1. Har kurset forbedret noen av ferdighetene dine? 

Be deltakerne vurdere om kurset forbedret ferdighetene deres på hvert av områdene det var laget for å forbedre.

 1. Fikk du mulighet til å stille spørsmål i løpet av kurset? 

Vurder om deltakerne følte at det var greit å si noe i løpet av kurset, eller engang fikk muligheten til å si noe, med dette spørsmålet.

 1. Hva ville ha gjort kurset bedre? 

Ikke vær redd for å be om tilbakemelding rett ut. Avslutt undersøkelsen etter arrangementet med et åpent spørsmål som lar deltakerne kommentere det de synes er viktigst.

Opplæringskurs må utvikle seg for å forbli relevante. Ikke ta avgjørelser uten referansepunkter. Bruk de verdifulle dataene du samler inn gjennom spørreundersøkelser etter arrangementer til å lede opplæringskursene mot fortsatt suksess. 

Selv om det er en god idé å be deltakerne om tilbakemelding før, under og etter et arrangement, gir spørreundersøkelser som foretas etter arrangement, ofte den beste innsikten. Bruk spørsmålene ovenfor som utgangspunkt når du skriver dine egne spørsmål til spørreundersøkelser etter arrangement.

Gå dypere inn i deltakernes erfaringer ved å stille detaljerte spørsmål som gir nyttig informasjon. 

 1. Hvilke deler av arrangementet likte du best? 

Du kan stille dette spørsmålet som et lukket rangeringsspørsmål, slik at det er enkelt for deltakerne å fortelle deg hva som gjorde mest inntrykk, eller som et åpent spørsmål for å gjøre det mulig å utdype.

 1. Hva likte du eventuelt ikke med dette arrangementet? 

Selv om du kanskje ikke har lyst til å be om negative tilbakemeldinger, er det viktig å vite hvor du kommer til kort. Dette kan du lære av til neste arrangement.

 1. Hvor fornøyd var du med mulighetene for nettverksbygging? 

En av hovedårsakene til at fagfolk deltar på konferanser og andre bedriftsarrangementer er nettverksbygging. Med dette vurderingsskalaspørsmålet får du vite om du sørget for gode muligheter til å skape nye kontakter.

 1. Hva er det viktigste du står igjen med etter dette arrangementet? 

Arrangementet bør tilføre deltakerne umiddelbar verdi. Finn ut hva de syntes var det viktigste de lærte på arrangementet.

 1. Kunne du tenke deg å delta på et annet arrangement som dette i fremtiden? 

«Ja»- eller «Nei»-svarene gir deg en pekepinn på hvor vellykket arrangementet var og om mulig lojalitet blant deltakerne. Disse dataene er målbare og verdifulle.

 1. Hvilken stilling har du? 

Finn ut om markedsføringen har nådd målgruppen.

 1. Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale dette arrangementet til en venn eller kollega? 

Svarene vil angi generell tilfredshet med arrangementet og muligheter for forbedring.

 1. Hvilke emner ser du gjerne at fremtidige arrangementer tar opp? 

Kom i gang med planleggingen av neste års arrangment med emner deltakerne er interessert i. 

 1. Var det enkelt å melde seg på arrangementet vårt? 

Dette er spesielt nyttig hvis du hadde lavere deltakelse enn forventet. Du finner kanskje ut at påmeldingsprosessen var for komplisert.

 1. Levde arrangementet opp til forventningene? 

Et enkelt ja eller nei forteller deg om du lovte for mye eller leverte for lite.

Når du skriver dine egne spørsmål, må du sørge for at de er godt formulert, riktig formatert og nøye gjennomtenkt.

Arrangementsplanleggere som lykkes, bruker spørreundersøkelsesspørsmål før et arrangement for å bli kjent med deltakerne før arrangementene. Spørreundersøkelser før arrangementet gir nyttig informasjon som kan føre til at arrangementet blir mer komfortabelt, tilgjengelig og vellykket for deg og deltakerne. Spørsmålene i spørreundersøkelser før et arrangement gir deg også viktig informasjon til bruk for planlegging av fremtidige arrangementer.

Like før et arrangement kan du bruke en spørreundersøkelse til å samle inn informasjon om markedsføringsmetodene dine, målgruppen og spesielle behov deltakerne måtte ha. Send spørreundersøkelsen i en e-postbekreftelse på e-post eller presenter den som en popup når påmeldingen er fullført.

 1. Hvordan hørte du om dette arrangementet? 

Finn ut hvilke markedsføringstiltak som er mest effektive. Bruk informasjonen til å definere målgruppen din slik at du får en større rekkevidde til det neste arrangementet.

 1. Hvilke seminarer er du mest interessert i? 

Finn ut hvor mye spenning det er forbundet med visse taler eller punkter på dagsorden. Dette er nyttig senere når du er på utkikk etter sponsorer for arrangementet og vil utvide målgruppen din.

 1. Hvilken plattform for sosiale medier er din favoritt? 

Vær bevisst på hva deltakerne mest sannsynlig vil engasjere seg i, slik at du kan rette innsatsen mot de riktige kanalene.

 1. Har du deltatt på dette arrangementet før? 

Det er flott å vite at arrangementet ditt skaper lojalitet hos deltakerne. Dette er et tegn på gjentatt engasjement, og dette er måledata potensielle sponsorer vil være svært interessert i. 

 1. Har du noen spesielle behov eller krav som vi bør være oppmerksomme på? 

Sørg for at arrangementet er tilgjengelig for alle ved å tilby flere alternativer for assistanse for deltakerne med redusert mobilitet, hørsel, syn og annet. Legg inn en kommentarboks slik at deltakerne kan tilføye alternativer du har oversett.

 1. Har du noen kostholdsrestriksjoner vi bør være oppmerksomme på? 

Enten deltakerne har matallergi, matfølsomhet eller kulturelt betingede matrestriksjoner, vil det legge en demper på opplevelsen hvis de ikke kan nyte forfriskningene. 

Viktig tips: Inkluder viktig matinformasjon på arrangementet.

 1. Var det lett å finne all informasjon du trengte om arrangementet vårt?

Sørg for at det ikke er noen forvirring i deler av påmeldingsprosessen eller hvordan man finner informasjon om talerne, dagsorden og mer.

Spørsmålstyper for spørreundersøkelser etter arrangement

Det finnes flere typer spørreundersøkelsesspørsmål, og du legger kanskje merke til at noen av dem overlapper hverandre. Et Likert-skala-spørsmål er for eksempel et vurderingsspørsmål og et lukket spørsmål. Egenskapene ved hver type spørsmål avgjør om de er nyttige for spørreundersøkelsen din. Vurder hvilken type tilbakemelding du er ute etter, for å gjøre det enklere å velge de spørsmålene som passer best til dine spesifikke behov. 

Et Likert-skala-spørsmål er et lukket spørsmål med en rekke svar som rangerer tilfredsheten fra en ytterlighet til den andre. Det er en bestemt type vurderingsskala som bruker et oddetall antall likt fordelte svar, med et nøytralt alternativ i midten. Selv om en Likert-skala er en type vurderingsskala, er ikke alle vurderingsskalaer nødvendigvis en Likert-skala. Likert-skala-spørsmål fokuserer kun på svar over et definert spektrum.

Du har sikkert deltatt i spørreundersøkelser som dette for å vurdere hvor fornøyd du var med en tjeneste eller noe du har deltatt i.

Eksempler på Likert-skalaspørsmål:

 1. Hvor fornøyd er du med temautvalget som ble presentert på konferansen?
 • Veldig fornøyd
 • Ganske fornøyd
 • Hverken fornøyd eller misfornøyd
 • Ganske misfornøyd
 • Veldig misfornøyd
 1. Jeg er fornøyd med mengden informasjon som ble presentert i dagens seminarer.
 • Svært enig
 • Godta
 • Hverken enig eller uenig
 • Uenig
 • Svært uenig

Åpne spørsmål utforsker respondentens innsikt og meninger. Disse spørsmålene ber respondenten gi egenformulerte svar i kortformat. Disse svarene gir ikke noen statistisk informasjon, men de kvalitative dataene er uvurderlige.

Eksempler på åpne spørsmål:

 • Hva likte du best med konferansen?
 • Fortell oss om hva du likte minst ved arrangementene utenom konferansen?
 • Har du noen forslag for neste år?

Lukkede spørsmål omfatter flervalgsspørsmål, rullegardinspørsmål, avmerkingsbokser og rangeringsspørsmål. Unike svar er ikke tillatt. Respondenten må velge fra en liste med forhåndsdefinerte svar.

Eksempler på lukkede spørsmål:

Kommer du tilbake ved neste års arrangement?

 1. Ja 
 2. Nei 
 3. Vet ikke

Jeg fikk verdifull informasjon på arrangementet.

Sant | Ikke sant

Med tanke på konferansen, hvilken av de følgende delene syntes du var mest verdifull? Ranger fra høyest til lavest.

Vurderingsskalaspørsmål er lukkede fordi de ikke tillater at respondenten skriver inn egne svar. Svarene presenteres enten som et tall (som f.eks. 1–10) eller formulert som en skala (svært fornøyd–svært misfornøyd). Med vurderingsskalaspørsmål kan du måle meningene til arrangementsdeltakerne på en kvantitativ måte. I motsetning til Likert-skala-spørsmål kan