Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg på
Kontakt salgsavdelingenLogg på

Bruk verktøyet vårt for utvalgsstørrelse, og lær hvordan utvalgsstørrelse fungerer. Ser du etter noe mer? Utforsk funksjoner og spørreundersøkelsesmaler som gir deg pålitelige resultater.

SurveyMonkey-logo


Hvor mange personer må ta spørreundersøkelsen? Å komme frem til riktig utvalgsstørrelse kan være vanskelig, selv for statistikere. Utvalgsstørrelsekalkulatoren vår gjør det enkelt å finne ut hvor mange svar du trenger på spørreundersøkelsen.


Totalt antall personer hvis mening eller holdning utvalget ditt vil representere.
Sannsynligheten for at utvalget ditt reflekterer den generelle befolkningens holdninger. Bransjestandarden er 95 %.
Intervallet (målt i prosent) der svarene fra befolkningen vil kunne avvike fra utvalget ditt.

0

in-article-cta

SurveyMonkey Genius går gjennom og beregner en score for utkastet til spørreundersøkelsen, fanger opp problemer med strukturen på undersøkelsen eller spørsmålsformatene og foreslår hvordan du kan øke fullføringsfrekvensen.

Utvalgsstørrelse er antallet fullførte svar du får på spørreundersøkelsen din. Det kalles et utvalg fordi det bare representerer en del av den gruppen mennesker (eller målgruppen) hvis mening eller atferd du er interessert i. En måte å foreta et utvalg på er for eksempel å bruke et «tilfeldig utvalg», der respondentene velges tilfeldig fra hele populasjonen.

Med denne definisjonen i tankene skal vi se nærmere på følgende emner:

  • Forskjellige måter resultater fra utvalget kan tolkes på
  • Formelen som brukes til å beregne utvalgsstørrelse
  • Hvorfor det er viktig å ha en passende utvalgsstørrelse for spørreundersøkelsen
  • Hvor viktig valget av utvalgsstørrelsen er, varierer etter typen spørreundersøkelse

Her er tre viktige begrep som du må forstå for å beregne utvalgsstørrelsen og gi den sammenheng:

Populasjonsstørrelse: Totalt antall personer i gruppen du vil undersøke. Hvis du skulle foreta et tilfeldig utvalg av personer i USA, ville populasjonsstørrelsen være på ca. 317 millioner. Tilsvarende ville populasjonsstørrelsen være det totale antallet ansatte hvis du foretar en undersøkelse i bedriften din.

Send spørreundersøkelsen til en stor eller liten gruppe med vårt nettbaserte Audience-panel.

Feilmargin: Dette er en prosentandel som forteller deg i hvilken grad resultatene fra spørreundersøkelsen gjenspeiler oppfatningene til den generelle populasjonen. Jo mindre feilmarginen er, jo nærmere er du det nøyaktige svaret for et gitt konfidensnivå.

Konfidensnivå for utvalg: En prosentandel som forteller hvor sikker du kan være på at populasjonen ville valgt et svar innenfor et visst intervall. For eksempel betyr et konfidensnivå på 95 % at du kan være 95 % sikker på at resultatene ligger mellom x og y.

Hvis du vil beregne feilmarginen, kan du ta en titt på feilmarginkalkulatoren vår.

Lurer du på hvordan du kan beregne utvalgsstørrelse? Hvis du vil gjøre beregningen for hånd, bruker du følgende formel:

Formel for utvalgsstørrelse

N = populasjonsstørrelse • e = Feilmargin (prosentandel i desimalform) • z = z-poengsum

Z-poengsummen er antallet standardavvik en gitt andel er unna gjennomsnittet. For å finne riktig z-poengsum å bruke, se tabellen nedenfor:

Ønsket konfidensgradz-score
80 %1,28
85 %1,44
90 %1,65
95 %1,96
99 %2,58
  • Hvis du vil ha en mindre feilmargin, må du ha en større utvalgsstørrelse med samme populasjon.
  • Jo høyere du vil at konfindensnivået skal være, jo større må utvalgsstørrelsen være.

Er det relevant å ha en statistisk signifikant utvalgsstørrelse? Generelt er tommelfingerregelen at jo større utvalgsstørrelsen er, desto mer statistisk signifikant er det – noe som betyr at det er mindre sjanse for at resultatene dine skyldes en tilfeldighet.

Har du behov for å beregne statistisk signifikans? Ta en titt på kalkulatoren for A/B-testing.

Men du lurer kanskje på hvorvidt det er viktig å ha en statistisk signifikant utvalgsstørrelse. Sannheten er at dette varierer fra situasjon til situasjon. Du kan få verdifulle svar fra en spørreundersøkelse med et mindre utvalg selv om du ikke har en utvalgsstørrelse som representerer den generelle populasjonen. Tilbakemelding fra kunder er en slik type spørreundersøkelse, uansett om utvalgsstørrelsen er statistisk signifikant eller ikke. Du får viktig innsikt om hvordan du kan forbedre virksomheten ved å lytte til kunder.

På den annen side må politiske opinionsundersøkere være ekstremt påpasselige på at de undersøker riktig utvalgsstørrelse – de må sørge for at den er balansert for å gjenspeile den totale befolkningen. Her er noen spesifikke brukstilfeller for å hjelpe deg med å finne ut om en statistisk signifikant utvalgsstørrelse utgjør en forskjell.

Økt verdiRedusert verdi
BefolkningsstørrelseNøyaktigheten reduseresNøyaktigheten øker
UtvalgsstørrelseNøyaktigheten økerNøyaktigheten reduseres
Konfidens-intervallNøyaktigheten økerNøyaktigheten reduseres
FeilmarginNøyaktigheten reduseresNøyaktigheten øker

Holder du på med en spørreundersøkelse om de hvor fornøyd de ansatte er? Alle personalspørreundersøkelser gir viktig tilbakemelding om hva medarbeiderne synes om arbeidsmiljøet eller bedriften. Hvis du har en utvalgsstørrelse som er statistisk signifikant, får du en mer helhetlig oversikt over medarbeiderne generelt. Men selv om utvalgsstørrelsen ikke er statistisk signifikant, er det fremdeles viktig å sende spørreundersøkelsen. Personalrelaterte spørreundersøkelser kan gi deg et viktig innblikk i hvordan du kan gjøre arbeidsplassen enda bedre.

Som nevnt tidligere, trenger ikke spørreundersøkelser om kundetilfredshet nødvendigvis å ha en utvalgsstørrelse som er statistisk signifikant. Selv om det er viktig at svarene stemmer og representerer hva kundene synes, bør du absolutt ta en nærmere titt på hvert enkelt svar i en spørreundersøkelse om kundetilfredshet. Alle tilbakemeldinger, positive og negative, er viktige.

Når du foretar en markedsundersøkelse, kan det være svært viktig å ha en utvalgsstørrelse som er statistisk signifikant. Ved hjelp av markedsundersøkelser kan du finne ut mer om kundene dine og målmarkedet ditt. Dette betyr at en statistisk signifikant utvalgsstørrelse kan hjelpe deg med å få innsikt i målmarkedet ditt generelt. Det sikrer også at informasjonen du får, er så nøyaktig som mulig.

For utdanningsundersøkelser anbefaler vi at du bruker en statistisk signifikant utvalgsstørrelse som representerer populasjonen. Hvis du har planlagt å foreta endringer i skolen basert på tilbakemeldinger fra elever/studenter med hensyn til institusjonen, instruktører, lærere osv., vil en utvalgsstørrelse som er statistisk signifikant gjøre det mulig å få resultater som kan føre skolen i riktig retning. Hvis du bare har tenkt å få tilbakemelding fra studenter/elever for å se hva de synes, og ikke nødvendigvis for å foreta systemendringer, er kanskje ikke en statistisk signifikant utvalgsstørrelse like viktig.

Når man utfører spørreundersøkelser for helsevesenet, kan en statistisk signifikant utvalgsstørrelse bidra til at du finner ut hvilke problemer pasientene bekymrer seg mer om enn andre. Det kan dessuten hjelpe deg med å komme til en konklusjon i forbindelse med medisinsk forskning. Hvis du derimot bruker helseundersøkelser for å finne ut hvor fornøyde pasienter er, eller hvis du spør dem om vanlig helseomsorg, er en statistisk signifikant utvalgsstørrelse kanskje ikke like viktig. Uten det, kan du fremdeles få verdifull informasjon fra individuelle pasienter om deres behov og opplevelser.

Til daglig vil du kanskje sende spørreundersøkelser til venner, kolleger, familie osv. I disse tilfellene avhenger det av hva du er ute etter med hensyn til spørreundersøkelsen. Hvis du vil at resultatene skal brukes som bevismateriale, er en statistisk signifikant utvalgsstørrelse viktig. Hvis ikke, og hvis du bare bruker SurveyMonkey for moro skyld, gjør det ikke noe om du bare sender spørreundersøkelsen til bare noen få personer.

Ikke bare gjett hvor mange som bør ta undersøkelsen din, og ikke slit deg ut med sannsynlighetsutvalg eller sannsynlighetsfordelingsmodeller – bruk vår kalkulator for utvalgsstørrelse. Bli kjent med utvalgsskjevhet, utvalgsstørrelse, statistisk signifikante utvalgsstørrelser, og hvordan du kan få flere svar. Snart har du alt du trenger for å få bedre data for undersøkelsen.

Hvis utvalgsstørrelsekalkulatoren sier at du trenger flere respondenter, kan vi hjelpe. Fortell oss om populasjonen du er interessert i, så finner vi de riktig personene til å delta i spørreundersøkelsen. Med millioner av kvalifiserte respondenter gjør SurveyMonkey Audience det enkelt å få øyeblikkelige svar på spørreundersøkelser fra personer verden rundt, fra nesten hvem som helst.

Spørreundersøkelsesmaler for kundetilfredshet

Spar tid og få gode ideer med en av våre gratis spørreundersøkelsesmaler for kundetilfredshet. Få tilbakemeldingen du trenger i dag.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.

Finn ut hvordan Box gir teamet nye muligheter med kundedata

Finn ut hvordan Box bruker SurveyMonkey til å få en omfattende oversikt over kundereisen og samle inn tilbakemeldinger på ett sted.

Gi merkevaren et løft med suksesshistorier fra kunder og anbefalinger

Hør historier og direkte fra kundene og gjør tilbakemeldinger om til tilfellestudier, anbefalinger og vurderinger som støtter salg og markedsføring.

Bruk SurveyMonkey Audience, vårt globale spørreundersøkelsespanel bestående av ekte personer som står klare til å fortelle hva de mener.