NPS-kalkulator: Finn Net Promoter Score

-100-500501000NPS

Net Promoter Score og NPS er registrerte varemerker for Bain & Company, Inc., Fred Reichheld og Satmetrix Systems, Inc

Vurderingen kommer fra Net Promoter Score-spørsmålet som vanligvis ser slik ut:

«Hvor sannsynlig er det at du anbefaler (fyll inn) til en venn eller kollega?»

Feltet som kan fylles inn, kan være et selskap eller et produkt / en tjeneste.

Spørsmålet følges av en vurderingsskala som ber respondenten om å velge et tall fra 0 (minst sannsynlig til å anbefale) til 10 (mest sannsynlig til å anbefale).

Avhengig av tallet hver kunde velger, grupperes de inn i én av tre grupper:

Promotører: Kunder som velger 9 eller 10 som vurdering. Denne gruppen representerer de mest tilfredse kundene deres, med høyest sannsynlighet for å anbefale tjenestene deres til andre.

Passive: Kunder som velger 7 eller 8 som vurdering. Denne gruppen er relativt fornøyd, men kan overtales til å gå over til en konkurrent basert på faktorer som pris, nye funksjoner, brukerstøtte osv.

Negative: Kunder som gir vurdering mellom 0 og 6. De er de minst fornøyde kundene, som dere ikke bare risikerer at forlater dere, men også at de deler negative opplevelser med andre. Relatert: Slik ser en god NPS ut i forskjellige bransjer!

Når du har fått alle svarene inn kan du finne poengsummen ved hjelp av den følgende kalkulatoren for Net Promoter Score:

For å hjelpe deg med å forstå formelen kan vi gå gjennom et kort eksempel.

La oss si at du har samlet inn 150 svar på NPS-spørsmålet ditt. Poengfordelingen ser slik ut:

  • 80 kunder gav enten 9 eller 10 poeng
  • 30 kunder gav enten 7 eller 8 poeng
  • 40 kunder gav mellom 0 og 6 poeng

Det vil si at du har 80 promotører, 30 passive og 40 negative. For å regne ut prosentandelen promotører bruker du følgende formel:

For å finne prosentandelen negative bruker du samme formel. Bare bytt ut det totale antallet promotører med antallet negative.

Det betyr at du har 80 / 150 * 100 % = 53 % promotører, mens prosentandelen negative er 40 / 150 * 100 % = 27 %

Ved å trekke antallet negative fra antallet promotører finner du deres Net Promoter Score:

Legg merke til at summen er positiv. Det er ikke alltid tilfelle. Net Promoter Score kan variere fra -100 til 100, avhengig av poengsummene og fordelingen av dem.

NPS er den ledende beregningen for kundelojalitet og -tilfredshet i verden. Her finner du tre grunner til å bruke den:

  1. Du kan lett samle inn poeng i stor skala. Ved å stille kunder Net Promoter-spørsmålet kan du motta tilbakemelding fra en stor andel av kundebasen deres, raskt.
  2. Du kan spore poengsummen over tid. Går den opp eller ned? Å forstå banen og hva som påvirker den kan hjelpe organisasjonen din med å fokusere på områder som er viktigst for kundene.
  3. Den hjelper dere med å identifisere og fokusere på initiativer som driver kundelojalitet og vekst. Når kunder opplever suksess, gjør du det også. For eksempel oppdaget Gartner at 80 % av den fremtidige inntektsveksten til en organisasjon kommer fra kun 20 % av nåværende kunder.

Dette er bare en brøkdel av fordelene ved å bruke vurderingen. For å finne ut mer kan du lese vår ultimate NPS-veiledning.

Vi har andre kalkulatorer også! Ta en titt på kalkulatoren for A/B-testing for å se om resultatene dine er statistisk signifikante.

Det er vanskelig å si hva et «godt» resultat er.

Dessverre finnes det ikke ett svar som passer til alle. Poengsummene kan variere dramatisk basert på faktorer som bransje og selskapsstørrelse. Derfor bør du sammenligne summen med konkurrenter for å få et nøyaktig bilde av hvor dere ligger.

SurveyMonkey Benchmarks kan hjelpe dere med akkurat det. Når du bruker SurveyMonkey for å stille et NPS-spørsmål, regner vi ut Net Promoter Score automatisk for deg, i tillegg til å la deg sammenligne resultatet med andre selskaper i samme bransje og av samme størrelse.

Bedrifter som bruker Net Promoter Score har større sannsynlighet for å lykkes. Da vi spurte omtrent 600 bedrifter, fant vi ut at mer enn 80 % av de som bruker NPS anser seg selv som enten ekstremt eller veldig vellykkede. Og omtrent en tredjedel av de som bruker NPS, anslår årlige vekstrater på mer enn 10 % i gjennomsnitt.

Så ta deg tid til å lage spørreundersøkelser av høy kvalitet, som inkluderer NPS-spørsmålet. Vi har mange spørreundersøkelsesmaler, som vår spørreundersøkelsesmal for Net Promoter Score og vår spørreundersøkelsesmal om NPS og merkevarelojalitet, som inkluderer andre spørsmål om kundeopplevelser som kan hjelpe deg med å sette NPS-resultatene i perspektiv.

Er du klar for å ta kundeopplevelsene til neste nivå? Finn ut hvordan vår bruksklare NPS-løsning, SurveyMonkey CX, kan være til hjelp.

NPS, Net Promoter & Net Promoter Score er varemerker som tilhører Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company og Fred Reichheld.

Merkevaresjef

Merkevaresjefer kan bruke dette verktøyet til å forstå målgruppen, vokse merket og bevise ROI.

Utforsk SurveyMonkeys løsninger for detaljhandel

Se hvordan SurveyMonkey hjelper detaljhandelen med å finne ut av nye markedstrender, utvikle produkter som begeistrer og bygge populære merkevarer.

Se SurveyMonkeys løsninger for firmaer innen profesjonelle tjenester

Se hvordan organisasjoner innen profesjonelle tjenester bruker SurveyMonkey for å få innsikt om kunder og marked.

AI-undersøkelse: Statistikk og trender fra 2023

Få tilgang til nye undersøkelser fra SurveyMonkey om hvordan kunstig intelligens setter viktige bransjer og forretningsområder på hodet – markedsføring, kundeopplevelse, markedsundersøkelse, utdanning og helse.

Tilpass NPS-malen slik at den passer produkttilbudet, eller still tilleggsspørsmål for å forstå kundene enda bedre.