Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå
SurveyMonkey Together

Slik utgjør vi en forskjell gjennom sosial påvirkning.

Med SurveyMonkey Together gjør vi verdiene våre om til handling gjennom filantropiske og felleskapsbaserte engasjementer. Kjernen i dette er troen på at vi sammen kan bidra til reell fremgang for likeverd, bærekraft og sosial rettferdighet. Vi ønsker å være med på å forbedre verdenen vi lever i og bygge en bedre fremtid for alle.

Vi satser på å forsterke individuelle synspunkt, spesielt til dem som historisk sett har blitt bragt til taushet. Målet vårt er å styrke fellesskap, øke mangfoldet og skape nye muligheter for at folk skal kunne blomstre. Med SurveyMonkey Together handler vi i henhold til overbevisningen vår for å skape viktige endringer.

Antoine Andrews

«Sosial påvirkning, mangfold og bærekraft er ord alle bruker til å forklare eller definere rettferdighet, tilgang og likeverd. Jeg er stolt av at SurveyMonkey Together har forpliktet seg til å skape en enhetlig tilnærming som krever at vi se på det vi gjør fra flere ulike ståsted. Det er nødvendig å ha så mange utgangspunkt som mulig fordi en fremtidig verden som er mer rettferdig og likeverdig avhenger av dette.»

Antoine Andrews (han, ham), direktør for mangfold og sosial påvirkning

I vesentlighetsvurderingen vår spør vi medarbeiderne, kundene, lederne og andre for å finne ut hvilke saker som er viktigst for oss som bedrift. Nedenfor finner du problemene som interessentene synes er viktige

Beskytte kundenes og og medarbeidernes personopplysninger og sikre nettverkene og dataene våre i et teknologisk landskap som er i rask endring

Fremme virksomheten på en etisk måte, deriblant ansvarlig teknologiutvikling (maskinlæring og AI) og investere i styringen vår av sosiale konsekvenser og engasjement i nærmiljøet

Tilnærming til kundeopplevelsen på en bevisst måte og utvikle fordomsfri forskning slik at produktinnovasjonene våre kan støtte et bredt spektrum av menneskelige perspektiver, ferdigheter og bakgrunner

Ta i betraktning erfaringen til medarbeiderne og deres yrkesmessige utvikling, totale godtgjøring, likelønn, mentale helse og medarbeiderbevaring

Rekruttere, utvikle og bevare en mangfoldig arbeidsstokk, samtidig som du skaper en inkluderende arbeidskultur og investerer i initiativet vårt for mangfold hos leverandører.

Ta hensyn til det totale klimagassavtrykket vårt og måle, spore og redusere utslipp på en ansvarlig måte

Målet vårt er å kontinuerlig forbedre hvor godt vi støtter lokalsamfunnene våre og miljøet. Vi konsentrerer oss om tre grunnpilarer som vi mener er avgjørende for å få en bedre verden.

Skoleutstyr

Teknologiselskaper som vårt må investere i fremtidige ledere. Alle elever fortjener tilgang til utdanningsprogrammer og ressurser som gjør at de kan lære og vokse. Vi forplikter oss til å øke skole- og utdanningsmulighetene for elever fra hjem med lav inntekt ved å støtte programmer som gir tilgang til høykvalitets og rettferdig utdanning.

Marginaliserte grupper trenger tilgang til sysselsetting, mentorer og karriereutviklingsmuligheter. Vi vil være med på å avvikle urettferdige systemer og sikre at alle har det de trenger for å kunne lykkes.

Tre medarbeidere
SurveyMonkey-krus fylt med komposterbart kjøkkenutstyr

Det er opp til oss å minimere organisasjonens og enkeltindividets påvirkning på miljøet. Fra avgjørelser om eiendom og leverandørkjeden til forretningsreiser: Vi har forpliktet oss til å overvåke klimagassutslippene og redusere karbonavtrykket.

Vi er stolte av bedriftsfilantropien vår og den kontinuerlige effekten av programmene, partnerskapene og initiativene våre for strategisk donasjon.

SurveyMonkey Contribute har samlet inn mer enn 16 millioner dollar til formål som sosial rettferdighet, dyrevelferd, utdanning og annet. For hver spørreundersøkelse respondenter fyller ut, donerer vi 50 cent til den veldedige organisasjonen de velger.

Listen4Good-programmet hjelper veldedige organisasjoner med å skape en utveksling av tilbakemeldinger mellom dem og kundene, ta strategiske avgjørelser, levere tjenester og samarbeide tettere med lokalsamfunnene sine.

Spørreundersøkelsene våre kobler Pledge 1%-selskaper med ressurser som hjelper dem med å donere tid, kapital, produkt og fortjeneste. Vi har selv inngått et løfte om å bidra, og er stolte over bedriftsfilantropien vår.

i produktrabatter til til ideelle organisasjoner og donasjoner i 2022

samlet inn via SurveyMonkey Contribute i 2022

medarbeiderbidrag med bedriftsmatch til mer enn 170 veldedige organisasjoner i hele verden

timer medarbeidere har brukt på frivillighetsarbeid

Antoine Andrews

«Hos SurveyMonkey står vi i skjæringspunktet mellom folk og data. Evnen vår til å ikke bare fange opp erfaringsbaserte data, men ekspertisen vår når det gjelder å avdekke historiene dataene inneholder, gjør oss til en unik ressurs for systemforvandling over hele verden.»

Jaime Barclay

«Den sosiale påvirkningen vår omhandler mangfold, likeverd og inkludering. Ved å samstille medarbeiderne, fortjenesten og produktene våre med den unike datadrevne tilnærmingen vår til sosial påvirkning, kan vi bryte ned sosiale og rasemessige ulikheter i samfunnet.»

Saili Willis

«Det gir energi å vite at jeg kan være med og skape endringer og gi andre muligheten til det samme ved å jobbe hos SurveyMonkey. Jeg føler at jeg man vil jeg skal tenke kreativt og være nysgjerrig på nye ting, og jeg føler jeg har mulighet til å være med og forme fremtiden.»

Tre medarbeidere som holder nettbrett

Hos SurveyMonkey har vi tro på å gjøre alt vi kan for å skape en mer mangfoldig, inkluderende og rettferdig verden. Som bedrift og som miljø er det like viktig for oss at vi oppnår målene for DEI som de finansielle målene våre.

Vi jobber hardt for å sikre at DEI er med i alt vi gjør, fra rekrutteringsstrategien og produktfilosofien til partnerskap og strategiske bidrag. Vi tar sikte på å bli teknologiverdenens mest inkluderende arbeidsplass og demonstrere hvordan selskaper kan være en kilde til positive ting. Vi har ambisiøse mål, og vi vet at denne jobben aldri blir avsluttet, men vi er trygge på at vi sammen kan skape en bedre fremtid for alle.