Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Fire medarbeidere med ulik bakgrunn
Fire medarbeidere med mangfoldig bakgrunn

Mens den interne kulturen hos SurveyMonkey utvikler seg og vi beveger oss mot målet om å heve standarden for menneskelig tilværelse, holder vi fokus på mangfold, rettferdighet og inkludering (DEI).

Det har lenge vært klart at forskjellige selskaper har tilgang til en rekke ulike perspektiver som fører til bedre beslutninger. Det er nå tydelig at arbeidsgivere som opptrer rettferdig gjør det mulig for medarbeiderne å være mer kreative og innovative enn i nåværende systemer. Inkluderende kulturer er sunne, varige og produktive.

I dag er det viktig å skape en arbeidsplass der alle føler de hører til og behandles rettferdig. Vi mener at virksomheter må ta et standpunkt. Alle må benytte ressursene og stemmene sine til å skape en bedre verden.

Hos SurveyMonkey mener vi at det er like viktig å oppnå målene for DEI som de finansielle målene våre. Vi tror dette er avgjørende for virksomheten. Og vi mener vi har ansvar for å skape en mer mangfoldig, inkluderende og rettferdig verden.

Medarbeider med hodetelefoner

Målene våre med hensyn til representasjon gjenspeiler troen på at mangfoldig representasjon påvirker virksomheten vår på en positiv måte. Arbeidet med å fremme dette vil aldri bli fullført.

De nåværende representasjonstallene våre er et øyeblikksbilde av hvem vi er i dag, med utsikt til videre utvikling.

Søylediagram som viser kjønnet til alle SurveyMonkey-medarbeidere: 2 % trans og ikke-binær, 51 % cis-menn, 43 % cis-kvinner
Søylediagram som viser etnisiteten til SurveyMonkey-medarbeidere i USA og Canada
Antoine Andrews

«Mangfold, rettferdighet og inkludering er ikke bare ord vi bruker, de er en linse vi benytter til å vurdere teamene våre og virksomheten vår, og, viktigst av alt, virkemidlet vi bruker til å ha sosial påvirkning.»

Antoine Andrews (han, ham), direktør for mangfold og sosial påvirkning

Les om formålene SurveyMonkey setter høyest, og hva vi gjør for å håndtere dem.

SurveyMonkey skal være stedet der mennesker fra en hvilken som helst bakgrunn skal kunne gjøre den beste jobben de kan. Vi har som mål å bli teknologiens mest inkluderende arbeidsplass – og denne jobben vil aldri bli fullført.

Produktene våre har en forretningskomponent som det er vanskelig å måle: menneskelige holdninger. Vi hjelper organisasjoner med å gjøre gode forsetter om til målbare resultater for virksomheten.

Vi har tro på å utøve den innflytelsen vi har for å bidra til bærekraftig endring. Vi tar klare standpunkt i offentlige politiske spørsmål som påvirker lokalsamfunnet vårt, og vi støtter ideelle organisasjoner som har samme verdier som oss.

Ressursgruppene for medarbeiderne våre er med på å skape fellesskap over hele verden. Disse frivillige og medarbeiderdrevne gruppene er basert på en felles interesse eller felles mål og er et sted der mennesker hos SurveyMonkey formelt eller uformelt kan komme i kontakt.

Logo for SurveyMonkeys BUILD-medarbeiderressursgruppe

BUILD (Blacks United in Leadership and Development) har som mål å fremme velferd og kontinuerlig fagmessig utvikling blant medarbeiderne hos SurveyMonkey gjennom partnerskap i lokalsamfunnet, lederutvikling og utdanningsmuligheter.

Logo for SurveyMonkeys CARE-medarbeiderressursgruppe

CARE (Community, Advocacy, Respite, Education) har som mål å sørge for bedre opplevelser og skape et fellesskap for omsorgspersoner på arbeidsplassen. Dette gjør de ved å sørge for støtte og ressurser til medarbeidere som balanserer det å ha et arbeidsliv samtidig som de har omsorgsansvar.

Logo for SurveyMonkeys Mosaic-medarbeiderressursgruppe

Mosaic har som mål å sørge for bedre opplevelser og avansement for asiatiske medarbeidere og medarbeidere fra Stillehavsøyer ved å øke bevisstheten rundt dette mangfoldige og flerkulturelle samfunnet, fremme kontakt og fagmessig utvikling.

Logo for SurveyMonkeys Neurotopia-medarbeiderressursgruppe

Oppgaven til Neurotopia er å styrke og opprettholde SurveyMonkeys innsats for mangfold og inkludering for medarbeidere som lever med ulike typer nevrovariasjon, så vel som de som er familiemedlemmer eller allierte med mennesker med nevrovariasjon.

Logo for SurveyMonkeys The Queerious-medarbeiderressursgruppe

Denne gruppen har som mål å skape et miljø som godtar og er inkluderende overfor behovene og interessene til alle SurveyMonkey-medarbeidere og lokalsamfunnene rundt, uansett kjønnsidentitet og seksuell legning.

Logo for SurveyMonkeys Unidos-medarbeiderressursgruppe

Målet til Unidos er å forene latinamerikanske medarbeidere, sette pris på mangfoldighet i kulturelle bakgrunner samtidig som kan støtter medarbeidernes fagmessige utvikling og opplyse teamet som helhet om viktige interessepunkter for dette fellesskapet.

Logo for SurveyMonkeys WIN-medarbeiderressursgruppe

Målet til WIN (Women IN SurveyMonkey) er å støtte kvinner på arbeidsplassen gjennom undervisningsprogrammer, partnerskap og arrangementer som gir informasjon, forbindelser, ressurser og muligheter.

Vi har dedikerte grupper for mangfold, inkludering og påvirkning (DIIG) på ulike kontorer som holder lokalt relevante arrangementer, programmer og opplæring for å fremme et inkluderende arbeidsmiljø på kontoret og i lokalsamfunnet.