Spørsmålstyper i spørreundersøkelser

Start på riktig måte. Velg riktig type spørreundersøkelsesspørsmål.

Illustrasjon for typer spørreundersøkelsesspørsmål

Når du er på utkikk etter innsikt er det viktig at du starter riktig. Hvordan du mottar informasjonen og typen spørreundersøkelsesspørsmål du stiller spiller en viktig rolle, når det gjelder i skape en vellykket spørreundersøkelse. Før du begynner å lage spørreundersøkelsesspørsmål, må du spørre deg selv hvordan du skal ta i bruk svarene du mottar. Ved at du vet hensikten med spørreundersøkelsen og informasjonen du ønsker å samle inn, kommer dette til å avgjøre hvilken type spørreundersøkelsesspørsmål du velger.

Populære spørreundersøkelsestyper

Nedenfor ser du noen av de vanligste typene spørreundersøkelsesspørsmål og hvordan du bruker disse for å lage en flott spørreundersøkelse. Du kan se hvordan hver spørsmålstype kan se ut ved å gå til siden eksempelspørsmål .

Flervalgsspørsmål

Med denne spørsmålstypen kan respondentene velge ett eller flere alternativer fra en liste over svar som du angir. Du kan bruke flervalgsspørsmål når du har et fast antall alternativer.

Rangeringsskalaer

Med rangeringsskalaspørsmål kan respondentene velge en enkeltrangering for spørsmålet, for flere mulige valg. Spørreundersøkelsesspørsmål om kundetilfredshet bruker ofte en Likert-skala for å måle kundenes meninger og holdninger.

Kommentar-/fritekstboksspørsmål

Åpne spørreundersøkelsesspørsmål krever at respondentene skriver inn svarene i en kommentarboks, og de har ingen spesifikke forhåndsangitte alternativer. Svarene behandles da individuelt eller ved bruk av sofistikerte tekstanalyseverktøy, som SurveyMonkeys analyseverktøy for åpne spørsmål.

Demografiske spørsmål

Hvis du trenger å samle inn informasjon om respondentens bakgrunn eller inntektsnivå, kan du få god bruk for demografiske spørreundersøkelsesspørsmål.

Når du blir vant med dette finner du raskt ut hvilke spørsmåls- og svartyper du skal bruke og hvorfor – og du forstår også de tekniske navnene. I mellomtiden kan SurveyMonkeys verktøy for å lage spørreundersøkelser hjelpe deg med å velge de riktige spørreundersøkelsesspørsmålene.

Forstå hensikten bak spørreundersøkelsesspørsmål

Folk flest er flinkere til å tolke resultater enn å lage den perfekte spørreundersøkelsen. Det er bra at det er raskt og enkelt å lage en spørreundersøkelse med SurveyMonkey. Start med en av spørreundersøkelsesmalene våre.

På utkikk etter flere spørreundersøkelsesmaler og -spørsmål?

Hvorfor bruker over 20 millioner mennesker SurveyMonkey?

 • Gratis
  Send et ubegrenset antall spørreundersøkelser og meningsmålinger med vårt GRATIS abonnement.
 • Brukervennlig
  Lag og overvåk spørreundersøkelsene direkte på Internett – vi har gjort det enkelt å komme i gang, lære og bruke.
 • Intuitiv design
  Du trenger ikke være en programmerer eller ingeniør – hvis du kan bruke Facebook, da kan du bruke SurveyMonkey.
 • Sanntidsresultater
  Du kan vise dataene idet de kommer inn, holde dette for deg selv eller vise det til andre.
 • Pålitelig og erfaren
  SurveyMonkey har hjulpet over 20 millioner fornøyde kunder med å samle inn informasjon på nett.
 • Ekspanderer i tråd med dine behov
  SurveyMonkeys PRO-abonnementer forsterker muligheten til å samle inn og tolke informasjonen, med avanserte analyseverktøyer og mer.