Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg på
Kontakt salgsavdelingenLogg på

Slik kan spørreundersøkelser for 360 graders tilbakemelding hjelpe med utviklingen av hele teamet ditt

En evaluering med 360 graders tilbakemelding er designet til å samle inn anonyme tilbakemeldinger om en medarbeider fra personene som jobber nærmest vedkommende – inkludert direkte underordnede (i tilfelle ledere), kolleger og ledere. På denne måten er det ikke en vanlig prestasjonsevaluering.

I løpet av en evaluering med 360 graders tilbakemelding kan et teammedlem forvente å få tilbakemeldinger fra alle vinkler. Ledere, direkte underordnede og kolleger gir alle sine synspunkter om vedkommendes ferdigheter, atferd og innvirkning på resten av teamet.

Det er en helt forskjellig tilnærming enn den tradisjonelle resultatvurderingen, der lederen alene forteller teammedlemmet hvordan vedkommende klarer seg.

En 360 graders tilbakemelding fokuserer i grunnen ikke på resultatene, men heller på alle aspektene som kan tilskrives atferden til en medarbeider. På denne måten kan den hjelpe personen med å forbedre samhandling, kommunikasjon og jobbresultatene sine.

Siden den utføres anonymt, kan den være en flott metode for å oppdage «blindpunktene» dine (forskjellen på hvordan du ser deg selv og hvordan andre ser deg) uten å belaste kollegaforhold. Kanskje de dumme vitsene du er flau over å si av og til, faktisk hjelper andre med å komme seg gjennom dagen med et smil.

Og det er nettopp det som er poenget med en 360 graders evaluering: Du lærer ting om deg selv som du aldri hadde oppdaget ellers.

360 graders evalueringer kan være et veldig kraftig verktøy for å hjelpe medarbeidere med å utvikle seg – så lenge evalueringene er konstruktive og medarbeiderne er villige til å innlemme tilbakemeldingene de får.

Omtrent 90 % av Fortune 500-selskapene bruker 360 graders evalueringer med medarbeiderne sine. Som konsulentene Jack Zenger og Joseph Folkman skrev i Harvard Business Review: «Det er én ting vi personlig har sett som inngående og konsekvent endrer liv – dette kalles vanligvis prosessen med 360 graders tilbakemelding».

Du vet når du fikser på håret umiddelbart etter du har startet en videochat og ser deg selv på skjermen? Dette gjør du fordi du plutselig ser deg selv som andre kan se deg – og du vil sørge for at du tar deg ut best mulig.

Det samme gjelder 360 graders evalueringer. Når teammedlemmer får et ufiltrert innsyn utenfra av handlingene og atferdene sine, kan de umiddelbart se hva andre ser, og iverksette tiltak for å forsterke styrkene sine og forbedre svakhetene sine.

Denne effekten kan gjøre underverker for teamet som helhet hvis evalueringen er fokusert på å hjelpe teammedlemmer på en langsiktig ferd mot personlig vekst som er rettet inn etter organisasjonens mål.

En 360 graders evaluering må være anonym, men den skal ikke brukes som en anledning til å bruke kollegaer som skyteskive. Personene som administrerer prosessen, må gjøre det klart for alle som tar spørreundersøkelsen, at målet er å oppdage både styrker og svakheter.

Et annet viktig poeng er at en 360 graders evaluering bare skal brukes til å hjelpe teammedlemmer som et utviklingsverktøy: Å gi tilbakemeldinger som hjelper folk med karrieremessig vekst.

Øvelsen skal ikke brukes som et instrument for prestasjonsvurdering, og spesielt ikke for å ta avgjørelser om forfremmelser eller lønnspålegg.

Siden 360 graders evalueringer fokuserer på atferd, kan de brukes i stor grad for å fremme kulturen organisasjonen trenger.

I sin bok The Art and Science of 360 Degree Feedback anbefaler Richard Lepsinger og Anntoinette D. Lucia å bruke dem når bedriften vil:

  • Fremme kulturendringer
  • Oppnå en bestemt forretningsstrategi
  • Forbedre effektiviteten til enkeltpersoner og team
  • Forbedre systemer for forvaltning av menneskelige ressurser

Det er åpenbart at et av de første trinnene når du bestemmer deg for å utføre en øvelse med 360 graders tilbakemelding, er å identifisere hvilke atferder som utgjør en forskjell i bedriften din – ettersom du kommer til å ønske å fremme dem.

En annen viktig faktor for å bestemme seg for å bruke en 360 graders evaluering, er at objektet i evalueringen må ha tro på det. Teammedlemmet som blir evaluert, må være forpliktet til å bruke resultatene på en konstruktiv måte og gripe sjansen til å utvikle seg profesjonelt og som person.

Tross alt er det en sjelden sjanse der de får alle andre til og fokusere på seg og deltakelsen sin i teamet.

Utførelsen av en 360 graders evaluering var tidligere en komplisert og dyr prosess, som ofte involverte konsulenter utenfra og mye tid fra bedriften.

Men teknologi og nettbaserte spørreundersøkelser har gjort det stadig enklere å bruke dette effektive verktøyet på flere medlemmer av teamet ditt. (Til og med en robot kan få en jobbevaluering i disse dagene.)

Dette betyr at dette veldig effektive verktøyet kan brukes stadig oftere og av flere personer for å øke samarbeid i teamet ditt.

Den ekspertsertifiserte malen vår for spørreundersøkelser for 360 graders evaluering av medarbeidere er laget for å legge til rette for evaluering av ledere, medarbeidere og underordnede. Du kan tilpasse den etter hver enkelt medarbeider du vil evaluere, endre den for å fokusere på bedriftens større mål og ønskelig atferd, sende spørreundersøkelsen via e-postinvitasjon og deretter analysere resultatene – uten å forlate SurveyMonkey.

Her ser du noen viktige tips du bør vurdere:

  • Hold den konfidensiell, slik at folk føler at de kan fortelle sannheten
  • Sørg for at lederne er involvert og forpliktet til å handle basert på resultatene
  • Gi tydelige instruksjoner om at kommentarer må være konstruktive
  • Ha en oppfølgingsplan etter at resultatene er klare
  • Ha en plan for å følge opp om oppfølgingen for å forhindre at dette blir en engangsøvelse

Det du skriver i en 360 graders evaluering er like viktig som hvorfor du utfører den i utgangspunktet.

Gode spørsmål i spørreundersøkelser er spesifikke. Hold dem enkle, bruk enkelt språk og unngå skjevheter når du formulerer dem.

Det er også viktig å holde spørreundersøkelsen så kort at alle fullfører den og unngår utmattelse fra spørreundersøkelsen.

Spørsmålsbanken vår har hundrevis av flotte spørsmål du kan bruke i resultatevalueringer for medarbeidere. Du trenger bare å klikke gjennom Personalressurser-kategorien for å finne dem. Og du kan tilpasse spørsmålene dine etter de spesifikke behovene i teamet ditt – inkludert bruk av personens navn i stedet for «medarbeideren din».

Neste gang resultatevalueringer dukker opp i kalenderen din, kan du vurdere å bruke spørreundersøkelser for 360 graders tilbakemelding i teamet ditt. Dette er en flott metode for å hjelpe nøkkelmedlemmer av teamet ditt med å utvikle karrieren sin og å bygge en positiv kultur i bedriften.

Want more tips for making a perfect survey every time? Download our free eGuide for writing surveys that real people can take. Get guide

HR-sjef

HR-sjefer kan bruke dette verktøysettet som hjelp til å fremme eksepsjonelle medarbeideropplevelser.

Få medarbeiderinformasjonen du trenger ved hjelp av nettbaserte personalskjemaer

Ansett de mest lovende medarbeiderne, få fart på innføringsprosessen og administrer arbeidsstyrken ved hjelp av et egendefinert personalskjema. Kom i gang med å lage skjemaer i dag med verktøyet for personalskjemaer og maler.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.

Tilby de riktige arbeidsplassfordelene

SurveyMonkey gir deg verktøyene du trenger til å finne ut hva medarbeiderne synes om godene de har tilgang til, slik at du kan tilby de riktige godene.