Utvalgsstørrelse for spørreundersøkelsen

Hvor mange personer trenger jeg å sende spørreundersøkelsen til?

Når du stiller spørsmålet «hvor mange spørreundersøkelsesrespondenter trenger jeg», er det virkelige spørsmålet «hvor stor må utvalgsstørrelsen være for en nøyaktig beregning av målgruppen?» Disse konseptene er komplekse og derfor har vi brutt ned prosessen i fem trinn. På denne måten kan du enkelt beregne din ideelle utvalgsstørrelse og sikre at spørreundersøkelsesresultatene blir nøyaktige.

Med målgruppe mener vi alle de personene som du ønsker å forstå (utvalget skal være personer fra målgruppen som faktisk gjennomfører spørreundersøkelsen).

Hvis du for eksempel vil forstå hvordan du markedsfører tannkremen din i Frankrike, vil målgruppen din være innbyggere i Frankrike. Hvis du vil forstå hvor mange feriedager folk som jobber for tannkremfirmaet ditt vil ha, er målgruppen din de ansatte i tannkremfirmaet.

Det å bestemme hvilken målgruppe du ønsker å forstå, er det første og viktigste trinnet, uansett om vi snakker om et land eller et firma. Når du vet hvilken målgruppe du må rette deg mot, må du finne ut hvor mange personer (omtrentlig) denne målgruppen består av. Som et eksempel så har Frankrike 65 millioner innbyggere, og vi antar at tannkremfirmaet har færre medarbeidere enn dette.

Har du funnet tallet? OK, da kan vi fortsette …

Tenk på dette trinnet som en vurdering av hvor mye risiko du er villig til å ta for at svarene du mottar fra spørreundersøkelsen kanskje ikke er helt nøyaktige. Dette er fordi du ikke har spurt hele målgruppen. Derfor må du svare på disse to spørsmålene:

  1. Hvor sikker må du være på at svarene reflekterer holdningene til målgruppen din?
    Dette er feilmarginen din. Hvis for eksempel 90 % av utvalget ditt liker druetyggegummi, vil en feilmargin på 5 % legge til 5 % på hver side av det tallet, det vil si at det faktiske tallet på respondenter som liker druetyggegummi, er 85 – 95 %. 5 % er den vanligste feilmarginen, men du vil kanskje ha en feilmargin på alt fra 1 til 10 %, avhengig av spørreundersøkelsen din. Det anbefales ikke å øke feilmarginen til over 10 %.
  2. Hvor sikker må du være på at de utvalgte respondentene er en nøyaktig refleksjon av målgruppen?
    Dette er konfidensgraden din. Konfidensgraden er sannsynligheten for at de utvalgte respondentene ga deg de resultatene du ønsket deg. Beregningen blir som regel gjort på følgende måte. Hvis du valgte 30 nye utvalg av respondenter tilfeldig fra målgruppen, hvor ofte ville resultatene du fikk fra det ene utvalget, være betydelig forskjellig fra de andre 30 utvalgene? En konfidensgrad på 95 % betyr at du vil få de samme resultatene i 95 % av tilfellene. 95 % er den vanligste konfidensgraden, men du kan også ha 90 % eller 99 % avhengig av spørreundersøkelsen. Det anbefales ikke å redusere konfidensgraden til mindre enn 90 %

Du kan bruke diagrammet under for å velge den omtrentlige målpopulasjonen din, deretter velger du feilmargin slik at du kan vurdere hvor mange fullførte spørreundersøkelser du trenger.

Nå som du har funnet tallene fra Trinn 1 og Trinn 2, kan du bruke dette nyttige diagrammet nedenfor til å bestemme hvor stort utvalg av respondenter du trenger …

Målgruppe10 % feilmargin5 % feilmargin1 % feilmargin90 % konfidensgrad95 % konfidensgrad99 % konfidensgrad
100508099748088
50081218476176218286
100088278906215278400
10 000963704900264370623
100 000963838763270383660
1 000 000+973849513271384664

Merk: Dette er bare ment som omtrentlige retningslinjer. Når det gjelder målgrupper på over 1 million, kan det være lurt å runde opp til nærmeste hundretall.

Vi beklager å måtte meddele at ikke alle som mottar spørreundersøkelsen din, vil fylle den ut.

Prosentandelen som faktisk fyller ut en spørreundersøkelse de får tilsendt, er kjent som «svarfrekvensen». Hvis du regner ut svarfrekvensen din, vil du lettere kunne avgjøre hvor mange spørreundersøkelser du må sende ut for å motta antallet fullførte spørreundersøkelser du trenger.

Svarfrekvenser varierer svært mye avhengig av antallet faktorer, som relasjonen til målgruppen, lengden og vanskelighetsgraden til spørreundersøkelsen, insentiver og emnene i spørreundersøkelsen. Når det gjelder spørreundersøkelser på nettet hvor det ikke finnes en eksisterende relasjon til mottakerne, anses en svarprosent på mellom 20 og 30 % som svært bra. En svarprosent på 10 til 15 % er litt mer konservativ og sikker, hvis du ikke har gjennomført spørreundersøkelser blant målgruppen tidligere.

Du deler bare tallet du fikk fra Trinn 3, med tallet du fikk fra Trinn 4. Dette er det magiske tallet.

Hvis du trenger for eksempel 100 kvinner som bruker sjampo til å gjennomføre spørreundersøkelsen, og du tror at omtrent 10 % av disse kvinnene som mottar spørreundersøkelsen, faktisk gjennomfører den, må du sende den ut til 100/10 % kvinner = 1000!

SurveyMonkey Audience har flere millioner respondenter som står klare til å gi deg de svarene du trenger, for å kunne ta viktige avgjørelser. Hver spørreundersøkelsesrespondent har blitt analysert mot flere hundre ulike datapunkter inkludert demografikk, livsstil, yrke og geografi. På denne måten kan du spørre nettopp den målgruppen som kommer til å gi deg de svarene du trenger. I løpet av to dager kan du starte et prosjekt, få samlet inn alle dataene og analysere resultatene – alt fra din eksisterende SurveyMonkey-konto.

Oversikt over verktøysett

Oppdag verktøysettene som hjelper deg å dra nytte av feedback i nettopp din rolle eller bransje.

Løsninger for nettopp din stilling

SurveyMonkey hjelper deg med å gjøre en bedre jobb. Oppdag hvordan du kan få større gjennomslag med vellykkede strategier, produkter, opplevelser og mer.

Skjemamal for påmelding til virtuelt arrangement

Administrer påmeldinger til virtuelle arrangementer og oppnå bedre deltakelse med malen for påmeldingskjema for virtuelle arrangementer.

Skjemamal for påmelding til seminar

Gjør seminarpåmelding enklere og få bedre deltakelse med den brukervennlige skjemamalen vår for påmelding til seminar. Den kan tilpasses etter behov.