Utvalgsstørrelse for spørreundersøkelsen

Hvor mange personer trenger jeg å sende spørreundersøkelsen til?

Sample Size Illustration

Når du stiller spørsmålet “hvor mange spørreundersøkelsesrespondenter trenger jeg”, er det virkelige spørsmålet “hvor stor må utvalgsstørrelsen være for en nøyaktig beregning av målgruppen”? Disse konseptene er komplekse og derfor har vi brutt ned prosessen i fem trinn. På denne måten kan du enkelt beregne din ideelle utvalgsstørrelse, og sikre at spørreundersøkelsesresultatene blir nøyaktige.

Fem trinn som sikrer at utvalgsstørrelsen beregner målgruppen nøyaktig:

Step 1

Hva er målgruppen din?

Med målgruppe mener vi alle de personene som du ønsker å forstå (utvalget skal være personer fra målgruppen som faktisk gjennomfører spørreundersøkelsen).

Hvis du ønsker å forstå hvordan du skal markedsføre tannkremen i for eksempel Frankrike, ville målgruppen vært innbyggerne i Frankrike. Hvis du prøver å forstå hvor mange fridager medarbeiderne for tannkremfirmaet ditt ønsker i året, ville målgruppen vært medarbeiderne i tannkremfirmaet.

Det å bestemme hvilken målgruppe du ønsker å forstå er det første og viktigste trinnet, uansett om vi snakker om et land eller et firma. Når du vet hvilken målgruppe du må rette deg mot, må du finne ut hvor mange personer (omtrentlig) denne målgruppen består av. Som et eksempel så har Frankrike 65 millioner innbyggere, og vi kan bare anta at tannkremfirmaet har færre medarbeidere enn dette.

Har du funnet tallet? Vel, da er det bare å fortsette …

Step 2

Hvor nøyaktig må du være?

Tenk på dette trinnet som en vurdering av hvor mye risiko du er villig til å ta, for at svarene du mottar fra spørreundersøkelsen ikke er helt nøyaktige. Dette er fordi du ikke har spurt hele målgruppen. Derfor må du svare på disse to spørsmålene:

  1. Hvor sikker må du være på at svarene du mottar gjenspeiler synspunktene til målgruppen?
    Dette er din feilmargin. La oss si at 90 % av de utvalgte respondentene liker tyggegummi med jordbærsmak. En feilmargin på 5 % på begge sider av denne skalaen betyr at det faktisk er mellom 85-95 % av de utvalgte respondentene som liker nevnte tyggegummi. En feilmargin på 5 % er den vanligste, men du kan ha en feilmargin på alt fra 1-10 % avhengig av spørreundersøkelsen. Det anbefales ikke å øke feilmarginen til over 10 %.
  2. Hvor sikker må du være på at de utvalgte respondentene er en nøyaktig refleksjon av målgruppen?
    Dette en ditt konfidens-intervall. Et konfidens-intervall er sannsynligheten for at de utvalgte respondentene ga deg de resultatene du ønsket deg. Beregningen blir som regel gjort på følgende måte. Hvis du valgte 30 nye utvalg av respondenter tilfeldig fra målgruppen, hvor ofte ville resultatene du fikk fra det ene utvalget være betydelig forskjellig fra de andre 30 utvalgene? Et konfidens-intervall på 95 % betyr at du vil få de samme resultatene i 95 % av tilfellene. 95 % er det vanligste konfidens-intervallet, men du kan også ha 90 % eller 99 % avhengig av spørreundersøkelsen. Det anbefales ikke å redusere konfidens-intervallet til mindre enn 90 %.
Step 3

Hvor stor utvalgsstørrelse trenger jeg?

ed å bruke diagrammet nedenfor velger du din omtrentlige målgruppe, og deretter velger du feilmarginen slik at du kan vurdere antallet fullførte spørreundersøkelser du må ha.

Nå som du har funnet tallene fra Trinn 1 og Trinn 2, kan du bruke dette nyttige diagrammet nedenfor til å bestemme hvor stort utvalg av respondenter du trenger …

Målgruppe Feilmargin Konfidens-intervall
10 % 5 % 1 % 90 % 95 % 99 %
100 50 80 99 74 80 88
500 81 218 476 176 218 286
1 000 88 278 906 215 278 400
10 000 96 370 4900 264 370 623
100 000 96 383 8763 270 383 660
1 000 000+ 97 384 9513 271 384 664

Merk: Dette er bare ment som omtrentlige retningslinjer. Når det gjelder målgrupper på over 1 million, kan det være lurt å runde opp til nærmeste hundretall.

Step 4

Hvor mottagelige er respondentene?

Det er ikke alle som mottar spørreundersøkelsen, som kommer til å gjennomføre den. Dessverre.

Prosentdelen av de som faktisk gjennomfører spørreundersøkelsen kalles “svarprosenten”. Det å beregne svarprosenten vil fastslå totalantallet spørreundersøkelser som må sendes ut, for at du skal kunne motta det påkrevde antallet fullførte spørreundersøkelser.

Svarprosenter varierer svært mye avhengig av antallet faktorer som relasjonen til målgruppen, lengden og vanskelighetsgraden til spørreundersøkelsen, insitamenter og emnene i spørreundersøkelsen. Når det gjelder spørreundersøkelser på nett hvor det ikke finnes en eksisterende relasjon til mottakerne, anses en svarprosent på mellom 20-30 % som svært bra. En svarprosent på 10-15 % er litt mer konservativ og sikker, hvis du ikke har gjennomført spørreundersøkelser blant målgruppen tidligere.

Step 5

Hvor mange skal jeg til slutt sende den til?

TDet er et enkelt valg!

Du deler bare tallet du fikk fra Trinn 3 med tallet du fikk fra Trinn 4. Dette er ditt magiske tall.

Hvis du trenger for eksempel 100 kvinner som bruker sjampo til å gjennomføre spørreundersøkelsen, og du tror at omtrent 10 % av disse kvinnene som mottar spørreundersøkelsen faktisk gjennomfører den, må du sende den ut til 100/10 % kvinner = 1000!

Ønsker du at de rette personene skal svare på spørreundersøkelsen? Da kan du bruke SurveyMonkey Audience.

SurveyMonkey Audience har flere millioner respondenter, som er klare til å gi deg de svarene du trenger for å ta kritiske avgjørelser. Hver deltaker er profilert i forhold til hundrevis av datapunkter innenfor demografi, livsstil, yrke og geografi, slik at du kan kartlegge nøyaktig den gruppen som du gjerne vil ha tilbakemelding fra. På bare to dager kan du lansere et prosjekt, samle inn et fullstendig datasett og ha resultatene klare for analyse – alt innenfor din eksisterende SurveyMonkey-konto.

Lær mer »