Maler for helse- og ernæringsspørreundersøkelser

Som personlig trener, ernæringsfysiolog, life coach eller annen medisinsk fagperson som hjelper mennesker med få et lykkeligere og sunnere liv, trenger du å vite hva kundene dine holder på med når de ikke er på kontoret ditt, slik at du kan hjelpe dem å gjøre positive endringer. Faktisk sier en tredjedel av helsepersonell som bruker SurveyMonkeys helsespørreundersøkelser at de følger med på kundene sine helsevaner.

Helse-, ernæring- og livsstilsspørreundersøkelser er et flott verktøy for å finne ut hvor kundene og pasientene trenger mest hjelp. Hvilke mål prøver de å nå, og hvilke utfordringer de sliter med? Det kan være lurt å kjenne til mat- og treningsvanene deres og om de røyker eller ikke. Sammen med tilbakemeldingene fra våre ekspertsertifiserte spørreskjemaer om helsetjenester, kan du og dine klienter opprette viktige forbindelser mellom sinn og kropp.

Du kan også bruke nettspørreundersøkelser om helsetjenester for å få kundenes tilbakemeldinger på tjenestene og kundestøtten – informasjon som kan hjelpe deg med å gi klientene det de trenger for å lykkes. Og bruk pasientovervåkning og sporingsundersøkelser for å finne relevant medisinsk informasjon om pasienter, samtidig som pasientinntaket og organisering av informasjonen blir mye enklere.

Bruk spørreundersøkelser helt i starten av kundeengasjementet og fortløpende, for å måle fremgangen deres. I løpet av og etter engasjementet ber du om tilbakemeldinger for å finne ut hvordan det går, og for å identifisere mulighetene for å forbedre tjenestene.

Bruk spørreundersøkelser til å bygge kundenes positive selvfølelse, selv når du samler inn bakgrunnsinformasjon. Lær om kundenes mål og holdninger så vel som de tidligere forsøkene, og om de selv mente at de lyktes eller mislyktes. Hvilke andre programmer eller tilnærminger har de prøvd for å slutte å røyke, for eksempel, og hvor lenge varte det? Spør om tidligere utfordringer som de håndterte positivt – og be dem beskrive hvorfor.

Etabler et utgangspunkt før du foretar endringer til kundenes trenings-, ernærings- eller atferdsprogram. Bruk spørreundersøkelser for å finne ut høyde og vekt, kosthold og trening, helse og ernæring og røykevaner. Se om kundene forsøker å endre sine vaner i løpet av perioder med stress hjemme eller på jobben, og bruk denne informasjonen til å hjelpe dem med å forberede gode mestringsstrategier.

Klarer du å hjelpe kundene med å nå sine mål? Hvis du ikke ser de resultatene du forventet, kan du be kundene om tilbakemeldinger. Bekymrer kundene seg over hvordan reformer innenfor helsevesenet påvirker dem? Er de fornøyde med tjenestene og måten dere jobber sammen på? Bruk spørreundersøkelser til å samle inn både strukturerte eller ustrukturerte tilbakemeldinger som kan hjelpe deg med å forbedre det du gjør, og bidra til at kundene lykkes. CAHPS- og HCAHPS-spørreundersøkelser ble laget for nettopp dette formålet for å gjøre det mulig for leger og sykehus å skaffe tilbakemeldinger, men alle ansatte kan bruke disse malene.

Hvordan fant kundene ut om deg? Hvorfor valgte de deg, gruppepraksisen, treningsstudioet eller programmet i stedet for andre i nabolaget? Bruk spørreundersøkelser til å finne ut hvilke strategier som er mest effektive for kundeprogrammer og utdannelse. Du kan også spørre dem om anbefalinger og referanser. Del spørreundersøkelsene på sosiale medier for å oppdage nye måter du kan engasjere kundene på.

Bruk én av våre eksempelspørreundersøkelser slik den er eller tilpass den. Eller du kan lage din egen spørreundersøkelse! Kom i gang ved bruk av vår beste praksis for å lage gode spørreundersøkelsesspørsmål, eller bruk spørsmålsbanken, som er stappfull av spørsmål (som er sertifiserte av våre eksperter innenfor metodologi).

Bruk denne spørreundersøkelsen til å samle data om høyde og vekt som en grunnlinje og pågående med jevne mellomrom.

Kontakt kundene dine vedrørende forsikringsdekningen og hvilke typer helse- og velvære-tjenester som dekkes. Kundene dine kan oppleve at leverandørene dekker noen av tjenestene dine også.

Opplever kundene dine stresset som følger med en større endring i livet? Bruk denne spørreundersøkelsen til å identifisere aktuelle eller potensielle stressfaktorer som kan ha innvirkning på kundene dine og deres matvaner, treningsvaner og atferdsvaner.

Sponser treningsstudioet eller organisasjonen din et utholdenhetsarrangement som høydepunktet med et spesielt trenings- eller treningsprogram? Utfør en spørreundersøkelse for kundene dine etter arrangementet for å finne ut hva de syntes om det – og om de vil delta i denne typen aktiviteter igjen i fremtiden.

Tilpass denne malen for å utføre en spørreundersøkelse for klassedeltakerne etter at du har levert et treningskurs eller livsstilsopplæringsprogram. Finn ut om deltakerne syntes om informasjonen var verdifull, og hva de syntes om instruktøren og leveransen.

SurveyMonkey støtter spørreundersøkelser som samler inn beskyttet helseinformasjon! Hvis du er en dekket enhet som som opererer i tråd med Health Insurance Portability and Accountability Act fra 1996 (HIPAA) og ønsker å samle inn beskyttet helseinformasjon i helse- og velværespørreundersøkelsene dine, kan du se HIPAA-samsvaret på SurveyMonkey-siden for å få mer informasjon.