Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

Spørreundersøkelser for medarbeidere og menneskelige ressurser

Ta bedre avgjørelser som kommer hele organisasjonen til gode

Personalavdelingen ønsker å rekruttere og beholde de beste talentene.

Det er ingen overraskelse. Avhengig av disiplinen til personalavdelingen kan det hende at spørreundersøkelser for arbeidsplassen kan bidra til å forstå virkningen av gjeldende programmer og policyer og de kan også bidra til å identifisere forbedringsområder. Holdningene og meningene til medarbeiderne er sterkt knyttet til personalrelaterte områder som medarbeidergoder, globale personalressurser og arbeidsstyrke. Spørreundersøkelser for personalressurser kan bidra til å knytte medarbeidernes roller, arbeid og ytelse opp mot firmamålene. Spørreundersøkelsesresultater vil avsløre måleverdiene du ønsker å spore, og du har resultatene du trenger for å presentere fremgangen.

Se ledere – i og utenfor personalressurser – diskutere måter å engasjere teamet ditt bedre på.

Du får bedre avgjørelser og en mer fornøyd arbeidsplass. Dette betyr en bedre ytelse og økt omsetning. Resultatene til hvilken som helst spørreundersøkelse for personalressurser vil avdekke forbedringsområder, som kan føre til en mer produktiv arbeidsstyrke. Med SurveyMonkeys maler for arbeidsplasser, medarbeidere og opplæring kan du raskt sette i gang. Du kan bruke spørreundersøkelsene slik de er, eller tilpasse dem for å lage en kontinuerlig merkevareopplevelse. Sett inn logoen, velg dine egne temaer og farger, og design en spørreundersøkelse som samsvarer med utseendet til organisasjonen.

Alle spørsmålene i spørreundersøkelsesmaler for arbeidsplass, medarbeidere og opplæring er skrevet av fagfolk innenfor metodikk, og kan tilpasses slik at de passer nettopp dine behov.

Følgende er vanlige fokusområder for mange firmaeiere, personalressursledere, fagfolk innenfor opplæring og utvikling og spesialister innenfor humankapital.

Det er hemmeligheten til en mer fornøyd og produktiv arbeidsstyrke. Bruk nettbaserte spørreundersøkelser for å identifisere hva som gjør medarbeiderne fornøyde og misfornøyde, og ta avgjørelser basert på tilbakemeldingene for å styrke nivået av tilfredshet. Stressede medarbeidere kan føre til et usunt arbeidsmiljø – som kan koste firmaet i form av tap av produktivitet.

Evaluer medarbeiderne basert på tilbakemeldinger fra ledere, kolleger og underordnede. Denne typen tilbakemelding er fokusert på medarbeidervurdering fra flere perspektiver.

Å skape et miljø på arbeidsplassen som prioriterer tilhørighet og inkludering er den beste måten å tiltrekke seg ulike og talentfulle mennesker, skape en bærekraftig arbeidsstyrke, og – viktigst av alt – få medarbeiderne til å føle seg støttet. SurveyMonkeys inkludering og tilhørende spørreundersøkelsesmal kan hjelpe deg å forstå hva du gjør bra og hvor det er plass for vekst.

Hvilke kurs, hvilken kontinuerlig utdannelse eller annet trenger medarbeiderne for å oppfylle målene sine? Hva synes medarbeiderne om firmaets program for jobbopplæring og jobbutvikling? Synes medarbeiderne at dette er en arbeidsplass som støtter deres karrieremål og -ambisjoner?

Føler medarbeiderne at de blir tilstrekkelig kompensert? Samsvarer frynsegodene med personalets behov? Finnes det goder eller fordeler som de ønsker seg? Føler medarbeiderne at deres innsats blir anerkjent og satt pris på?

Hvordan rangerer medarbeiderne seg selv, når det gjelder jobbinnsats og -tilfredshet? Har de nådd målene som de satte seg i begynnelsen av kvartalet eller året? Var målene som de satte seg, fornuftige og oppnåelige?

Kommuniser med medarbeiderne jevnlig. Hva synes de mangler i et ideelt arbeidsmiljø? Ønsker de å arbeide eksternt? Få informasjon om kontorpolitikk og mål moralen til hele organisasjonen.

Synes medarbeiderne at jobben og ansvaret er givende? Føler de seg utfordret og ser de fremdeles frem til å dra på kontoret hver dag? Er det andre roller som kanskje kan gi mer oppfyllelse eller et bedre læringspotensial?

Hvordan vurderer medarbeiderne firmaet og arbeidsmiljøet? Føler medarbeiderne seg stresset av alle tidsfristene? Er medarbeiderne fornøyde med firmaets utvikling? Føler medarbeiderne seg engasjert i jobben og firmaet? Finnes det en tilstrekkelig balanse mellom arbeid og fritid?

Hva synes medarbeiderne om ulike personalproblemer? Har medarbeiderne en god følelse når det gjelder arbeidsplassens sikkerhet og firmaets etikk? Er medarbeiderne fornøyde med sine kollegaer? Hvordan reagerer de på de nye policyene som nettopp ble publisert av personalavdelingen? Den beste måten å unngå et PR-problem eller et problem i forbindelse med sosiale medier på, er å forstå hvordan medarbeiderne har det før de ytrer sine klager i all offentlighet.

Hva synes medarbeiderne om ledelsen, på tvers av avdelingene? Kommuniserer lederne sine forventninger med sine direkte rapporter? Er målene og visjonen til firmaet tydelig for alle medarbeiderne, på tvers av team, avdelinger og geografiske områder?

Kan du lære noe fra medarbeidere som slutter, for å forbedre opplevelsen og den samlede medarbeidertilfredsheten til eksisterende medarbeidere i fremtiden?

Hva synes medarbeiderne om de kvartalsvise fellesmøtene? Eller «Happy Hour» på torsdager? Ønsker de å delta på flere arrangementer? Hva med en utflukt til København eller Stockholm? Send ut en spørreundersøkelse og gjør det neste arrangementet eller møtet enda bedre.

Nettbaserte spørreundersøkelser passer ikke bare for produkter og tjenester på nettet. Du kan også spørre butikkundene hva de synes om de nye handelsvarene som kommer i butikken.

Det er aldri for sent å finjustere produktet og merkevaren før lanseringen, hvis det er avgjørende for suksessen.

  1. Forbedre medarbeidertilfredshet
  2. Øke medarbeiderproduktivitet
  3. Håndtere bekymringer og tilfredshet når det gjelder medarbeidergodern
  4. Gjøre opplæringsøkter, møter og orienteringer mer effektive
  5. Beholde viktige medarbeidere

Følgende eksempler viser det sanne potensialet til spørreundersøkelser for personalressurser:

Et firma som selger ferdigpakkede forbruksvarer kan samle inn utdrag fra spørreundersøkelsen for medarbeidere for å undersøke ytelsen til personalavdelingene når det gjelder behandling av informasjon og mottakelighet. Spørreundersøkelsesresultatene brukes som et utgangspunkt for prestasjonsvurderinger og identifikasjon av forbedringsområder.

Med SurveyMonkeys forgreningsfunksjon kan en leverandørs personalgruppe lage og sende ut medarbeiderundersøkelser, men motta svar på alle språk den bruker. De kan bruke SurveyMonkey til å samle medarbeidernes meninger om personalavdelingen og dens tjenester.

Bruk tiden godt ved å dra nytte av SurveyMonkeys spørreundersøkelsesmaler for personalressurser og medarbeidere, som er metodologisk sertifiserte. Du kan lage din egen spørreundersøkelse på nettet innen få minutter ved bruk av vårt brede utvalg av emner, slik som medarbeidertilfredshet, 360-vurdering, rekruttering og mer. SurveyMonkey gir deg også tilgang til spørreundersøkelsesverktøyene du trenger, slik at du kan enkelt distribuere og analysere dine spørreundersøkelser for personalressurser – noe som utstyrer deg til å ta smartere beslutninger. Og vi ser også alvorlig på sikkerheten rundt spørreundersøkelser, så du kan være trygg på at dataene og innsikten er i gode hender.

HR-sjef

HR-sjefer kan bruke dette verktøysettet som hjelp til å fremme eksepsjonelle medarbeideropplevelser.

Få medarbeiderinformasjonen du trenger ved hjelp av nettbaserte personalskjemaer

Ansett de mest lovende medarbeiderne, få fart på innføringsprosessen og administrer arbeidsstyrken ved hjelp av et egendefinert personalskjema. Kom i gang med å lage skjemaer i dag med verktøyet for personalskjemaer og maler.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.

Tilby de riktige arbeidsplassfordelene

SurveyMonkey gir deg verktøyene du trenger til å finne ut hva medarbeiderne synes om godene de har tilgang til, slik at du kan tilby de riktige godene.