Et program for kundens stemme (VoC) er selve nerven i enhver kundeopplevelsesstrategi. Bygg og tilpass programmet for å styrke lojalitet og retensjon.

Upwork-logo
Bank of America-logo
Box-logo
Adidas-logo
Chewy-logo
Skjermbilde av SurveyMonkeys del-spørreundersøkelse-side som viser ni forskjellige måter å dele en spørreundersøkelse på, inkludert integrert kobling, e-post, målrettede svar og manuell innskriving av data.

Kunders forventninger forandrer seg raskt. Få tilbakemeldinger fra kunder på noen minutter så du kan handle raskt. Skap bedre flyt i innhenting og analyse av data ved å hente inn tilbakemeldinger fra alle kanaler, og sette dem sammen på én anvendelig plattform så du enkelt kan dele dataene.

Forstå hvilke deler av kundereisen som er sterkest knyttet til den totale kundetilfredsheten. Grav dypere for å forstå hva som står bak avgjørende måledata med over 25 forskjellige spørsmålstyper og avansert spørreundersøkelseslogikk. Avdekk innsikt dere kan basere tiltak på ved hjelp av intuitive analysefunksjoner – ingen opplæring trengs.

Skjermbilde av forskjellige SurveyMonkey-diagrammer som viser resultater av produkttilbakemeldinger, kundens holdninger og samlet kundetilfredshetspoengsum.
SurveyMonkey Goldie-logo omkranset av andre bedriftslogoer som kan integreres med SurveyMonkey, som Zapier, HubSpot, Salesforce, Marketo, Microsoft Teams og Google Drive.

Vis teamene hva kundene mener og hvorfor – for alle i organisasjonen har en jobb å gjøre. Integrer tilbakemeldinger fra SurveyMonkey i analyseplattformen, CRM-en, samarbeidsverktøy og mye mer, og få full oversikt over kunden.

Skjermbilde av mal for SurveyMonkey-spørreundersøkelse om kundetilfredshet
Skjermbilde av SurveyMonkey-mal for NPS-spørreundersøkelse.
Skjermbilde av SurveyMonkey-spørreundersøkelsesmal for kundestøtte.
Skjermbilde av SurveyMonkey-mal for spørreundersøkelse for poengsum for kundeinnsats.

Net Promoter, Net Promoter Score og NPS er varemerker for Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. og Fred Reichheld.