Spørreundersøkelse om jobbtilfredshet

Oppmuntre til en effektiv arbeidsstokk med spørreundersøkelser om jobbtilfredshet.

Lag en spørreundersøkelse i dag

Støtt en fornøyd, produktiv arbeidsplass ved bruk av spørreundersøkelser, for å spørre om medarbeidertilfredshet og medarbeiderengasjement. Føler medarbeiderne at arbeidet er betydningsfullt og at målene er tydelige? Hva motiverer dem til å gjøre sitt beste? Med spørreundersøkelser om jobbtilfredshet knytter du meningsfulle forbindelser mellom medarbeidernes kriterier for jobbtilfredshet og dine forretningsmål, slik at du kan engasjere arbeidsstokken på en tilfredsstillende måte.Lag en jobbtilfredshetsundersøkelse

SurveyMonkey gjør det enkelt å lære fra dine medarbeidere. Lag en egendefinert jobbtilfredshetsundersøkelse, eller bruk en spørreundersøkelsesmal for medarbeidertilfredshet laget av våre profesjonelle metodologer. Vi hjelper deg til og med å innhente og analysere resultatene.

Merk: Noen maler er kun tilgjengelige på engelsk.

Slik bruker du spørreundersøkelser om jobbtilfredshet

Hva er hovedårsaken til at medarbeiderne forblir i en organisasjon? Studier har vist at de forblir i organisasjonen på grunn av "spennende arbeid og utfordringer." For å gjøre det spennende for medarbeiderne kan du spørre dem for å se om de er fornøyde med jobben sin – og hva som skal til for at de blir fornøyde. Les mer om:

Jobbtilfredshet

Det er en direkte relasjon mellom generell medarbeidermoral og medarbeidernes jobbtilfredshet, og med spørreundersøkelser kan du finne ut nettopp dette. Spør medarbeiderne: "Hvor meningsfullt er arbeidet ditt?" og "Hvor utfordrende er jobben din?" Eller: "I en typisk uke, hvor ofte føler du deg stresset på jobb?" Svarene deres kan hjelpe deg med å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Opplærings- og karrieremuligheter

De fleste ønsker å ha en utviklende karriere, og de kommer til å bli værende i den organisasjonen som støtter denne utviklingen. Bruk spørreskjemaer til å finne ut om medarbeiderne tror at de har slike muligheter i ditt selskap.

Team-opplevelse

Det å være en del av et godt, effektivt team øker jobbtilfredsheten. Be medarbeiderne om å vurdere teamets prestasjoner. Still spørsmål som: "Deler teamet ditt ansvaret mellom alle medarbeiderne?" og "Hvor ærlige er teammedlemmene med hverandre?" Bruk disse tilbakemeldingene til å utvikle viktige samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter for større jobbtilfredshet.

Erfaring med ledelse

Ledere påvirker medarbeidernes daglige jobbtilfredshet direkte. Du kan bruke spørreundersøkelser til å oppdage mulige problemer. Still spørsmål som: "Hvor effektiv er opplæringen du mottar fra lederen din?" eller "Hvor konsekvent er lederen med tanke på å belønne medarbeiderne for godt utført arbeid?" Bruk medarbeidertilbakemeldinger fra ledelsens prestasjoner og 360-graders gjennomganger, for å sikre at du utvikler gode ledere.

Resultatevalueringer

Jevnlige prestasjonsevalueringer—av enkeltpersoner, team og ledere—ka gi HR-avdelinger tidsriktig innsikt om hva medarbeiderne føler om jobben sin.

3 raske tips for å forbedre svarratene for spørreundersøkelsen

Du bør lese våre retningslinjer for hvordan du gjennomfører og lager spørreundersøkelser, men her kan du se noen ideer om hvordan du sikrer at medarbeiderne gjennomfører spørreundersøkelsene.

1. Vær tydelig når det gjelder konfidensialitet.

Berolige medarbeiderne med at deres svar vil bli behandlet konfidensielt.

2. La folk svare anonymt der dette er mulig.

Det er mer sannsynlig at du får ærlige tilbakemeldinger og et større antall fullførte spørreundersøkelser.

3. Unngå forretningssjargong.

Lag spørreundersøkelser som høres menneskelige og imøtekommende ut, og som oppmuntrer til gjennomtenkte tilbakemeldinger.

Eksempler på spørreundersøkelsesmaler

Spørreundersøkelser om jobbtilfredshet krever gjennomtenkt oppbygging, men vi gjør dette enkelt. Alle spørsmålene i malene er skrevet av våre profesjonelle metodologer, og du kan bruke spørsmålene slik de er. Du kan også tilpasse malene slik at de passer til nettopp dine behov, eller lage dine egne ved å bruke de sertifiserte spørsmålene i spørsmålsbanken vår. (På dette tidspunktet er de fleste av våre maler kun på engelsk, men vi planlegger å tilby dem på andre språk snart.) Her ser du noen maler (laget av eksperter) som gjør at du kan forstå mer om medarbeidernes jobbtilfredshet:

expand

Medarbeider-/jobbtilfredshet

Medarbeiderne kan rangere sin jobbtilfredshet ved bruk av denne spørreundersøkelsen som består av 14 spørsmål, som inkluderer spørsmål om lønn, lederskap og stress.

Forhåndsvis mal

expand

Team- eller avdelingsprestasjoner

Denne spørreundersøkelsen på 14 spørsmål ber medarbeiderne om å vurdere teamets eller avdelingens profesjonalisme, konflikthåndtering, kommunikasjonsferdigheter og mer.

Forhåndsvis mal

expand

Ledereffektivitet

Denne spørreundersøkelsen som består av 17 spørsmål ber medarbeiderne om å evaluere ledernes tilgjengelighet, opplæring, beslutningstaking, arbeidsjustering og forretningsstrategi, og evne til å gi konstruktiv tilbakemelding.

Forhåndsvis mal

expand

Ledelsens prestasjoner

Med denne spørreundersøkelsen på 14 spørsmål kan medarbeiderne rangere ledelsen som helhet, med spørsmål om ledelsens tilgjengelighet, ressursbruk, ferdigheter og evner og pengestyring.

Forhåndsvis mal

expand

360-graders medarbeiderevaluering

Medarbeidere kan velge å gi tilbakemeldinger om en leder, kollega eller underordnet med denne variable spørreundersøkelsen, med spørsmål som er basert på rollen som evalueres.

Forhåndsvis mal

expand

Medarbeideravskjed

Denne spørreundersøkelsen på 21 spørsmål spør en eksisterende medarbeider om årsakene til at han/hun sluttet i jobben, så vel som deres erfaringer med ledelsen, teammedlemmene og arbeidsmiljøet.

Forhåndsvis mal

3 raske tips for å forbedre svarratene for spørreundersøkelsen

Her er noen ideer for å sørge for at respondentene svarer på spørreundersøkelsene dine.

1. Vær kjapp.

Hvis spørreundersøkelsen er kort og presis, er det større sjanse for at flere respondenter vil fullføre den.

2. Tilby insentiver

Små insentiver, slik som små rabatter eller en påmelding i en premietrekning, kan hjelpe med å sørge for at respondenter fullfører spørreundersøkelsen din.

3. Kjøp et målrettet audience

Med SurveyMonkey Audience kan du kjøpe tilgang til en målgruppe som oppfyller spesifikke demografiske krav til din spørreundersøkelse. Det er en ypperlig måte å få målrettede svar fra en spesifikk gruppe.

Dette er grunnen til at millioner av brukere stoler på SurveyMonkey

Ubegrensede spørreundersøkelser

Send så mange spørreundersøkelser og quizer du vil, selv med gratis abonnementer.

Raske svar

Opprett og send profesjonelle spørreundersøkelser på en enkel måte. Få pålitelige svar raskt.

Ekspertgodkjent

Bruk forhåndsskrevne spørsmål og maler, som er godkjente av eksperter innen spørreundersøkelser.

Resultater i sanntid

Les resultatene fra hvilken som helst enhet. Se trender etter hvert som svarene tikker inn.

Nye ideer

Spørreundersøkelser gir deg mer enn bare svar. Få tilbakemeldinger og nye perspektiver.

Brukelige data

Hent ut og del innsikter fra dataene med teamet ditt.