Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Spørreundersøkelser for resultatevaluering

Veiled medarbeiderutviklingen med prestasjonstilbakemeldinger

Hvorfor er de ansatte glad i jobben? Nei, det er ikke på grunn av maten. Det er tre spesielt viktige grunner: Interessante arbeidsoppgaver, karriereutvikling, og å jobbe med de rette personene. På den annen side er det mer sannsynlig at de ansatte misliker og forlater jobben sin om de føler seg underbetalt, om de har for mye ansvar, eller jobber for en dårlig leder.

Positive, produktive ansatte skaper et solid selskap. Du kan selvfølgelig gå ut fra at alt går bra og at selskapet gjør det godt, kundetilfredsheten er høy, og gjennomtrekken av ansatte er generelt lav. Men ser du egentlig hele bildet? Gjør alle ansatte sin del av arbeidet? Oppnår lederne resultater gjennom positiv eller negativ motivasjon? Velger de ansatte å bli på grunn av vanskelige økonomiske forhold, eller fordi de virkelig liker jobben sin, lederne sine og kollegaene sine?

Jevnlige prestasjonsvurderinger av enkeltpersoner, avdelinger og ledere kan gi deg betimelig innsikt i selve kjernen i selskapet: De ansatte. Med tradisjonelle medarbeiderundersøkelser utført av personalavdelingen samler ledelsen inn avgjørende tilbakemeldinger for virksomheten. Med en fokusert selvevaluering blant de ansatte kan imidlertid ledere og de ansatte sette i gang en nyttig dialog om karriereutvikling og mål.

Bruk tilbakemeldingene som du mottar fra spørreundersøkelsene for prestasjonsgjennomgang til å forme ledelsens opplæringsprogrammer, utvikle spesifikk utvikling av teamferdigheter og planlegge individuelle karrieremuligheter.

 • Selvvurdering Spør enkeltpersoner om å vurdere sin jobbtilfredshet og ytelser. Nådde de målene som ble satt i begynnelsen av kvartalet eller året? Var de rimelige og oppnåelige? Årlige prestasjonsvurderinger gir fantastisk innsikt til samtaler om karriereutvikling.
 • Kompetansevurdering av ansatte og avdelinger. Få ledelsens perspektiv på prestasjonene og kompetansen til enkeltpersoner og avdelinger. Identifiser eventuelle gap mellom en selvevaluering for ansatte-undersøkelse og en undersøkelse blant lederne, og finn ut hva slags opplæring eller utvikling som er nødvendig for å balansere opplevelsen.
 • Ledereffektivitet Hva synes de ansatte om lederne sine i de ulike avdelingene? Finn ut om forventningene kommuniseres tydelig av ledere i de ulike avdelingene. Er det samsvar mellom målene? Bruk spørreundersøkelser for å finne ut om visjonen og målene til selskapet er tydelig for alle ansatte i ulike team, avdelinger og lokasjoner.
 • Karriereutvikling og opplæring. Hva mener de ansatte om virksomhetens opplærings- og utviklingsprogrammer? Mener de ansatte at arbeidsplassen støtter deres karrieremål og ambisjoner? Hvilke utdannelsesprogrammer har de behov for, for å oppnå målene sine? Hvis du har arrangert et spesifikt program i forrige tidsperiode, kan du også sende en dedikert spørreundersøkelse om opplæringen.
 • Forfremmelsesvurdering. Er den ansatte klar til å innta en stilling med mer ansvar? Mener andre overordnede, underordnede og kolleger at denne personens arbeid, lederskap og samarbeidsevner er gode nok?

Bruk en av våre spørreundersøkelsesmaler som de er, eller som grunnlag for din egen spørreundersøkelse. Selv om alle spørsmålene i spørreundersøkelsesmalene for prestasjonsvurderinger er skrevet av våre eksperter innen metodologi, kan du tilpasse dem slik at de passer til dine behov.

 • 360-graders tilbakemeldinger (også kjent som flerkildevurderinger)
  Denne typen undersøkelser kan brukes for grundigst mulig tilbakemelding og mest mulig innsikt om en ansatts utførelse av arbeidet fra deres ledere, kolleger og underordnede. Denne typen ansattvurdering er svært forskjellig fra en tradisjonell evaluering, som kun inneholder tilbakemeldinger fra en persons leder.
 • Ansattvurdering
  Ansattvurdering-spørreundersøkelsen kan brukes for grundigst mulig tilbakemelding og mest mulig innsikt om en ansatts utførelse av arbeidet fra deres ledere, kolleger og underordnede. Denne typen ansattvurdering er svært forskjellig fra en tradisjonell evaluering, som kun inneholder tilbakemeldinger fra en persons leder.
 • Inkludering og tilhørighet
  Ved å bygge en selskapskultur som prioriterer inkludering og tilhørighet, tiltrekker man seg mangfoldige og talentfulle ansatte, skaper en bærekraftig arbeidsstyrke, og viktigst av alt sørger for at de ansatte føler at de har støtten de trenger. SurveyMonkeys spørreundersøkelsesmal for inkludering og tilhørighet hjelper deg å forstå hva du gjør riktig, og hvor det er rom for forbedring.
 • Lederundersøkelse
  Be om de ansattes tilbakemeldinger på toppledelsen, inkludert deres mening om ledernes tilgjengelighet, tydelighet når det gjelder å formidle selskapets mål og forretningsplan, effektiviteten i samfunnskommunikasjon og arbeidsmiljø.
 • Avdelingsvurderinger og teamvurderinger
  Gjør spørreundersøkelser i ledergrupper om nøkkelkompetanse i deres avdelinger eller team. Motta deres vurderinger av teamets eller avdelingens kompetanse og profesjonalitet, ærlighet og kommunikasjon mellom de ansatte, hvordan ansvaret fordeles, hvor godt de jobber med kunder med mer.
 • Medarbeidertilfredshetsundersøkelser
  Glade ansatte fører til fornøyde kunder. Du trenger ikke være et stort selskap for å gjennomføre spørreundersøkelser blant de ansatte. Selv en liten butikk eller nettbutikk kan få verdifull innsikt fra en spørreundersøkelse. Spør de ansatte om arbeidsforhold, pendlertider eller hva slags musikk de vil høre på kontoret.
 • Menneskelige ressurser
  I tillegg til maler for å hente inn informasjon om ansattes arbeidsforhold, tilbyr SurveyMonkey mange spørreundersøkelser som vurderer selskapskultur og fokus, karriereutvikling og opplæring, personalrutiner og de ansattes tilfredshet med jobben, ledelsen og selskapet.
HR-sjef

HR-sjefer kan bruke dette verktøysettet som hjelp til å fremme eksepsjonelle medarbeideropplevelser.

Tilby de riktige arbeidsplassfordelene

SurveyMonkey gir deg verktøyene du trenger til å finne ut hva medarbeiderne synes om godene de har tilgang til, slik at du kan tilby de riktige godene.

Skap en bedre kandidatopplevelse

Forstå hvordan jobbkandidater opplever rekrutteringsprosessen med SurveyMonkey.

Bedre administrasjon av ansattes prestasjoner

SurveyMonkey gjør det enkelt å innhente tilbakemeldinger om de ansattes prestasjoner raskt, slik at du kan utvikle en arbeidsstokk som yter godt.