Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

Veiledning av medarbeiderutviklingen med prestasjonstilbakemeldinger

surveymonkey-seo-bilde


Glade og produktive medarbeidere er viktig for å ha en sterk bedrift. Generelt har medarbeidere en tendens til å like jobben sin fordi arbeidet er spennende, det er muligheter for karriereutvikling og de jobber med gode kolleger. Hvis ansatte føler seg underbetalt, overbelastet med ansvar eller jobber for dårlige sjefer, er det mer sannsynlig at de vil slutte.

Ved hjelp av medarbeiderevalueringer kan ledere og administratorer få en bedre forståelse av hvordan den enkelte medarbeideren utfører sin rolle og sitt ansvar, slik at de kan rette opp eventuelle prestasjonsmangler og forbedre medarbeiderengasjementet.

Du kan bruke tilbakemeldingene du mottar fra spørreundersøkelsene til å forme lederutviklingsprogrammene dine, utvikle spesifikke teamferdigheter og planlegge individuelle karrieremuligheter.

Du kan oppmuntre enkeltpersoner til å vurdere hvor fornøyde de er med jobben og sin egen prestasjon ved å utføre en selvevalueringsundersøkelse for prestasjoner. Disse vurderingene gir verdifull innsikt i hvordan de ansatte oppfatter rollen sin, hvordan organisasjonen bidrar og hvilke personlige og faglige ambisjoner medarbeideren har. De kan også hjelpe deg med å fastslå om en ansatt har oppnådd målene som ble satt ved begynnelsen av kvartalet eller året, og om disse målene var realistiske og oppnåelige. 

Få innsikt i individuelle og teams prestasjoner og ferdigheter. Ved å sammenligne selvvurderingen med evalueringen fra lederen kan du finne kompetansemangler og avgjøre hva slags opplæring som skal til.

Det er viktig å forstå hva medarbeiderne synes om lederne sine i ulike avdelinger. Dette kan du få innsikt i ved å bruke spørreundersøkelser til å fastslå om lederne kommuniserer forventninger til teamene sine på en effektiv måte, og om alle har følelse av et felles overordnet formål. 

Det er også viktig å sørge for at bedriftens visjon og mål er tydelig for alle medarbeidere, uansett sted eller avdeling. Denne informasjonen kan du bruke til å utvikle organisasjonens ledere og gi dem de nødvendige verktøyene for å lede teamene slik at de lykkes. 

Lurer du på hva medarbeiderne mener om bedriftens jobbopplæring? Føler de at de har støtte når det gjelder å oppnå karrieremålene sine? En opplæringsundersøkelse kan hjelpe deg å identifisere hvilken eventuell opplæring som trengs for at de skal oppnå målene sine.

Er medarbeideren klar for en mer utfordrende rolle? Får vedkommende positive tilbakemeldinger om arbeidet sitt, samt ledelse- og samarbeidsevnene sine fra overordnede, underordnede og kolleger? Jevnlige spørreundersøkelser for medarbeiderevaluering kan hjelpe deg å finne ut hvilke medarbeidere som yter best, slik at du kan gi dem den støtten de trenger for å komme videre i karrieren.

Spørreundersøkelser for medarbeiderevaluering har en rekke fordeler organisasjoner kan bruke til å oppnå målene sine. En av de viktigste fordelene er at de gir tidsriktige og verdifulle tilbakemeldinger for å hjelpe de ansatte med å forbedre resultatene sine.

Ved å gjennomføre regelmessige evalueringsundersøkelser kan ledelsen oppdage hvilke områder medarbeiderne utmerker seg på, og hvor de må forbedre seg. Disse tilbakemeldingene hjelper de ansatte med å forstå hva de må jobbe med, noe som kan føre til bedre resultater og økt produktivitet. I tillegg kan medarbeiderundersøkelser hjelpe lederne med å identifisere eventuelle opplæringsbehov eller muligheter for faglig utvikling som medarbeiderne kan ha nytte av, og på den måten gjøre det mulig for dem å jobbe mot karrieremålene sine.

Medarbeiderundersøkelser bidrar også til en åpen kommunikasjon mellom ledelsen og de ansatte. Medarbeidere som får muligheten til å gi tilbakemeldinger, føler seg verdsatt og hørt, noe som kan fremme et mer positivt arbeidsmiljø og øke medarbeidertilfredsheten og andelen av medarbeidere som blir værende. Med spørreundersøkelser for medarbeiderevaluering kan ledelsen også ta opp medarbeidernes bekymringer eller problemer, noe som kan bidra til å forebygge potensielle konflikter og fremme en mer harmonisk arbeidsplass.

Kvinne som går gjennom resultater fra undersøkelsen for resultatevaluering

Bruk en av våre undersøkelsesmaler slik den er, eller tilpass undersøkelsen med spørsmål, bedriftslogo og merkevarefarger.

Bruk undersøkelsesmalen for 360-graders tilbakemelding for å samle inn innspill om medarbeidernes prestasjoner fra overordnede, medarbeidere, kolleger og underordnede for den mest komplette innsikten og beste forståelsen. Denne typen medarbeidervurderinger er svært forskjellig fra tradisjonell evaluering, som kun omfatter tilbakemeldinger fra medarbeiderens leder.

Bruk undersøkelsesmalen for medarbeidere for å samle tilbakemeldinger om de ansattes prestasjoner fra ledere, medarbeidere og kolleger. Bruk undersøkelsen for å få bedre innsikt i medarbeidernes nåværende prestasjoner, ansvar og hvordan de samarbeider med kolleger.

Denne malen har et omfattende rammeverk for vurdering av en medarbeiders resultater, inkludert viktige resultatindikatorer, prestasjoner, styrker og forbedringsområder. Denne undersøkelsen legger til rette for åpen dialog mellom ledere og medarbeidere, oppmuntrer til konstruktive tilbakemeldinger og setter klare mål for fremtidig utvikling.

Prestasjonsevalueringsundersøkelser vurderer de ansattes arbeidsprestasjoner over en bestemt tidsperiode. Dette skjemaet måler vanligvis en ansatts fremgang mot kriterier som jobbkunnskap, arbeidskvalitet, teamarbeid, kommunikasjonsevner, måloppnåelse med mer. Bruk denne malen til å evaluere tidligere resultater, identifisere forbedringsområder og sette mål for fremtidig ytelse. 

Denne malen samler innsikt om resultatene til en medarbeider fra flere organisasjonsperspektiver. Den dekker ulike kriterier, deriblant teamarbeid, kommunikasjonsevne, problemløsende evner og overholdelse av bedriftens verdier. Medarbeiderevalueringsundersøkelsen er verdifull for personlig og faglig utvikling, og bidrar til å justere individuelle mål i tråd med organisasjonens mål.

Denne undersøkelsesmalen samler inn tilbakemeldinger om resultatevalueringen, og måler hvor effektiv kommunikasjonen er, om evalueringen er rettferdig og hvor verdifull den er for den ansattes faglige vekst. Denne undersøkelsesmalen har til hensikt å hjelpe personalressursteam med å avgrense vurderingsprosessen, slik at den faktisk betyr noe og er motiverende for medarbeiderne.

Den beste måten å lokke til seg mangfoldige og dyktige medarbeidere på, er ved å skape en kultur på arbeidsplassen som prioriterer tilhørighet og inkludering. Slik kan du skape en bærekraftig arbeidsstyrke og – viktigst av alt – støtte medarbeiderne. Spørreundersøkelsesmalen for inkludering og tilhørighet kan hjelpe deg med å forstå hva du gjør bra og hvor det er behov for forbedring.

Bruk undersøkelsesmalen for ledelsens prestasjoner for å be om tilbakemeldinger fra medarbeiderne om bedriftsledelsen, inkludert hvor tilgjengelig ledelsen er: Gir de tydelige forklaringer på bedriftens mål og forretningsplan, er de effektive med hensyn til samfunnskontakt og PR og hvor gode er resultatene på arbeidsplassen.

Spørreundersøkelser for avdelingens prestasjoner og teamprestasjoner gir teamene en anledning til å gi tilbakemeldinger om de viktigste kompetansene til avdelingene eller teamene sine. Du kan får vurderinger av teamets eller avdelingens ferdighetsnivå og profesjonalitet, ærlighet og kommunikasjon medlemmene imellom, hvordan de deler ansvar, hvor godt de jobber med kunder, og mer.

Bruker du en undersøkelse om medarbeidertilfredshet, kan du få verdifull innsikt om medarbeidernes arbeidsforhold og preferanser. Ved å innhente tilbakemeldinger fra medarbeiderne, kan bedrifter identifisere forbedringsområder og gjøre endringer som kan føre til en gladere og mer produktiv arbeidsstyrke. 

Bruk undersøkelsen for medarbeidere og personalressurser til å vurdere bedriftskultur og -fokus, karriereopplæring og -utvikling, personalretningslinjer og de ansattes tilfredshet med jobben sin, ledelsen og bedriften.

Start med en mal fra SurveyMonkey og lag et nettbasert skjema nå. Registrer deg for en SurveyMonkey-konto, og velg det abonnementet som passer best for deg.

HR-sjef

HR-sjefer kan bruke dette verktøysettet som hjelp til å fremme eksepsjonelle medarbeideropplevelser.

Få medarbeiderinformasjonen du trenger ved hjelp av nettbaserte personalskjemaer

Ansett de mest lovende medarbeiderne, få fart på innføringsprosessen og administrer arbeidsstyrken ved hjelp av et egendefinert personalskjema. Kom i gang med å lage skjemaer i dag med verktøyet for personalskjemaer og maler.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.

Tilby de riktige arbeidsplassfordelene

SurveyMonkey gir deg verktøyene du trenger til å finne ut hva medarbeiderne synes om godene de har tilgang til, slik at du kan tilby de riktige godene.