Maler for spørreundersøkelser for prestasjonsevaluering og -gjennomgang

Veiled medarbeiderutviklingen med prestasjonstilbakemeldinger

Illustrasjon for spørreundersøkelsesmaler for personalressurser

Hvorfor elsker medarbeiderne jobben sin? Nei, det er ikke på grunn av maten. Det er tre viktige årsaker til dette: interessant arbeid, karriereutvikling og å jobbe med flotte personer.* Når det gjelder det motsatte er det mer sannsynlig at medarbeiderne misliker og forlater jobben sin hvis de føler seg underbetalt, overbelastet med ansvar eller arbeider for en dårlig leder.

Positive, produktive medarbeidere utgjør et sterkt firma. Du kan selvfølgelig anta at alt er vel – firmaet gjør det bra, kundetilfredsheten er høy og svært få medarbeidere forlater firmaet. Men gir dette deg det fullstendige bildet? Oppfyller alle medarbeiderne sine arbeidsoppgaver? Oppnår lederne resultater gjennom positive eller negative motivasjoner? Velger medarbeiderne å bli i firmaet på grunn av en vanskelig økonomi eller fordi de virkelig liker arbeidet sitt, sine ledere og teamene sine?

Jevnlige prestasjonsgjennomganger – av enkeltpersoner, team og ledere – kan gi deg informasjon om tilstanden til firmaets kjerne: dine medarbeidere. Med tradisjonelle spørreundersøkelser for medarbeidere som utføres av personalressursavdelinger, kan ledelsen samle inn tilbakemeldinger som er viktige for firmaet. Med en fokusert medarbeiderevaluering kan ledelsen og medarbeiderne imidlertid delta i en nyttig dialog om karriereutviklingen og målene.

Slik bruker du spørreundersøkelser for prestasjonsevalueringer

Bruk tilbakemeldingene som du mottar fra spørreundersøkelsene for prestasjonsgjennomgang til å forme ledelsens opplæringsprogrammer, utvikle spesifikk utvikling av teamferdigheter og planlegge individuelle karrieremuligheter.

 • Selv-vurdering. Be enkeltpersoner om å rangere sin jobbtilfredshet og -prestasjoner. Oppfylte de målene som ble satt ved begynnelsen av kvartalet eller året? Var målene rimelige og oppnåelige? Årlige prestasjonsgjennomganger gir deg flotte innspill for diskusjoner rundt karriereutvikling.
 • Vurdering av medarbeider- og teamferdigheter. Få ledelsens perspektiver på individuelle prestasjoner/ferdigheter og teamprestasjoner/-ferdigheter. Identifiser eventuelle avvik mellom medarbeidernes selv-vurderingsspørreskjemaer og ledernes spørreskjemaer, og finn deretter ut hvilken opplæring eller utvikling som kan være nødvendig for å oppnå like opplevelser.
 • Ledelsens effektivitet. Hva synes medarbeiderne om ledelsen, på tvers av avdelingene? Kommuniserer lederne sine forventninger med sine team på en bra måte? Er målene og visjonen til firmaet de samme for ledelsen som for medarbeiderne? Bruk spørreundersøkelser for å fastslå om visjonen og målene til firmaet er tydelige for alle medarbeidere – på tvers av team, avdelinger og plasseringer.
 • Karriereopplæring og -utvikling. Hva synes medarbeiderne om firmaets jobbopplærings- og utviklingsprogrammer? Føler medarbeiderne at arbeidsplassen støtter deres karrieremål og -ambisjoner? Hvilke utdanningsprogrammer må de gjennomføre for å oppnå sine mål? Hvis du gjennomførte et bestemt program i løpet av forrige tidsperiode, kan du også bruke en dedikert spørreundersøkelse for opplæring.
 • Forfremmelsesklargjøring. Er medarbeideren klar til å påta seg en rolle med større ansvarsoppgaver? Ser andre – overordnede, underordnede og kollegaer – positivt på personens arbeids-, lederskaps- og samarbeidsferdigheter?

Eksempelmaler for prestasjonsgjennomgang

Bruk én av våre spørreundersøkelsesmaler som de er eller som grunnlag for din egen spørreundersøkelse. Selv om alle spørsmålene i spørreundersøkelsesmalene for prestasjonsgjennomgang er skrevet av våre eksperter innenfor metodologi, kan du tilpasse dem slik at de passer til nettopp dine behov. (Noen av malene som nevnes nedenfor er for øyeblikket kun tilgjengelig på engelsk.)

 • 360-graders tilbakemeldinger (også kjent som vurderinger fra flere kilder)
  For å få den mest fullstendige informasjonen kan du bruke denne spørreundersøkelsen til å samle inn tilbakemeldinger om medarbeidernes prestasjoner fra ledelsen, kollegaene og underordnede. Denne typen medarbeidervurdering er svært annerledes enn den tradisjonelle vurderingen som bare tar for seg tilbakemeldinger fra ledelsen.
 • Medarbeiderprestasjoner
  For å få den mest fullstendige informasjonen kan du bruke denne spørreundersøkelsen til å samle inn tilbakemeldinger om medarbeidernes prestasjoner fra ledelsen, kollegaene og underordnede. Denne typen medarbeidervurdering er svært annerledes enn den tradisjonelle vurderingen som bare tar for seg tilbakemeldinger fra ledelsen.
 • Ledelsens prestasjoner
  Be om tilbakemeldinger fra medarbeiderne om ledelsen, inkludert deres synspunkter på ledelsens tilgjengelighet, hvor tydelig de forklarer firmaets mål og forretningsplan, effektiv håndtering av fellesskapet og pressen og arbeidsplassens prestasjoner.
 • Avdelingens prestasjoner og teamprestasjoner
  Spør ledelsesteamene om avdelingens eller teamets viktige evner. Be om deres vurdering av teamets eller avdelingens ferdighetsnivå og profesjonalisme, ærlighet og kommunikasjon blant medlemmer, hvordan de deler ansvar, hvor bra de jobber sammen med kunder og mer.
 • Undersøkelser om medarbeidertilfredshet
  Glade medarbeidere fører til fornøyde kunder. Du trenger ikke ha et stort selskap for å spørre medarbeiderne dine. Selv en liten detaljhandel eller nettbutikk kan få verdifulle tilbakemeldinger fra et spørreskjema. Be medarbeiderne om arbeidsforhold, pendlingstider og til og med hvilken musikk de ønsker på kontoret.
 • Medarbeidere og personalressurser
  I tillegg til maler for innsamling av tilbakemeldinger fra medarbeiderprestasjoner har også SurveyMonkey en rekke spørreundersøkelser for vurdering av firmakultur og fokus: karriereopplæring og -utvikling, personalpolicyer og medarbeidernes tilfredshet med jobben, ledelsen og firmaet.

3 raske tips for å forbedre svarratene for spørreundersøkelsen

Her er noen forslag for hvordan du kan få medarbeiderne eller personalet til å fullføre spørreundersøkelsene.

 1. Hold den anonym. Hvis du ønsker å samle inn sensitive tilbakemeldinger fra medarbeiderne, er det passende å holde svarene anonyme. For at du skal få den mest innsiktsfulle informasjonen bør du forsikre dem om at tilbakemeldingene deres er helt trygge.
 2. Tilby et alternativ for ustrukturerte tilbakemeldinger. Gi medarbeiderne muligheten til å gi deg ytterligere opplysninger og annen tilbakemelding ved å inkludere noen åpne spørsmål, som har tekstbokser for ustrukturerte svar.
 3. Hold den uformell. Ikke bruk firmaspråk eller språk som er vanskelig eller for teknisk. Hold spørsmålene lette og uformelle.

Henvisning:
1. CAI (Capital Associated Industries, Inc.) “Top 10 Reasons Employees Stay with an Organization” , sist endret 15. mars 2011

På utkikk etter flere spørreundersøkelsesmaler og -spørsmål?

Hvorfor bruker over 20 millioner mennesker SurveyMonkey?

 • Gratis
  Send et ubegrenset antall spørreundersøkelser og meningsmålinger med vårt GRATIS abonnement.
 • Brukervennlig
  Lag og overvåk spørreundersøkelsene direkte på Internett – vi har gjort det enkelt å komme i gang, lære og bruke.
 • Intuitiv design
  Du trenger ikke være en programmerer eller ingeniør – hvis du kan bruke Facebook, da kan du bruke SurveyMonkey.
 • Sanntidsresultater
  Du kan vise dataene idet de kommer inn, holde dette for deg selv eller vise det til andre.
 • Pålitelig og erfaren
  SurveyMonkey har hjulpet over 20 millioner fornøyde kunder med å samle inn informasjon på nett.
 • Ekspanderer i tråd med dine behov
  SurveyMonkeys PRO-abonnementer forsterker muligheten til å samle inn og tolke informasjonen, med avanserte analyseverktøyer og mer.