Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg på
Kontakt salgsavdelingenLogg på

Som metode er spørreundersøkelser mye brukt. De er svært fleksible og kan innhente data om nær sagt hva som helst.

surveymonkey-seo-bilde


Spørreundersøkelser er en fleksibel forskningsmetode som gjør det mulig å gjøre tilbakemeldinger om til data. Finn ut hva kundene mener om merkevaren, mål medarbeiderengasjement eller utforsk markedssegmenter – alt med spørreundersøkelser. Spørreundersøkelser er fleksible, verdifulle og helt avgjørende for markedsforskningen. 

For å ta vel begrunnede forretningsbeslutninger må dere foreta undersøkelser for å innhente informasjonen dere trenger. Det finnes mange forskjellige forskningsmetoder, for eksempel eksperimenter, kasusstudier, korrelasjonsstudier, intervjuer og spørreundersøkelser. Ikke alle forskningsmetodene passer like bra til alle situasjoner.

I spørreundersøkelser blir respondenter bedt om å gi tilbakemeldinger ved å svare på en rekke spørsmål. Spørsmål kan stilles i mange forskjellige formater, som flervalg, matrise, Likert-skala og mange flere.

Når man bruker spørreundersøkelser i markedsforskning, avhenger typen spørsmål man stiller og hva slags gruppe med respondenter man velger, helt og holden av hva man ønsker å finne ut. Men når det gjelder måten spørreundersøkelsen utføres på, mottar alle respondentene i gruppen de samme spørsmålene. 

For eksempel kan du foreta en spørreundersøkelse blant de ansatte for å måle hvor godt de trives på jobb. Eller du kan be målmarkedet gi tilbakemeldinger om den siste reklamekampanjen ved hjelp av en spørreundersøkelse. Et annet eksempel kan være å bruke spørreundersøkelser til å finne et nytt kundesegment som kanskje vil kjøpe produktet deres.

Sjekk ut noen eksempler på spørreundersøkelser brukt i markedsforskning.

Spørreundersøkelser kan utføres på nettet, over telefon og som personlige intervjuer. Nettbaserte spørreundersøkelser er svært populære fordi de er så enkle å lage og gjennomføre. De er også rimelige og fleksible. Siden man raskt kan innhente store mengder data med nettbaserte spørreundersøkelser, er de et naturlig førstevalg for mange som driver med markedsforskning. Finn ut hvordan spørreundersøkelser med SurveyMonkey fungerer.

Få tilgang til det globale panelet vårt med over 175 millioner personer fra over 130 land – for selv de minste nisje-markedene.

Markedsundersøkelser

Nettbaserte spørreundersøkelser blir ofte brukt i markedsforskning. Data innhentet med spørreundersøkelser har stor nytteverdi når man skal starte en ny bedrift, holde en vellykket bedrift gående, bestemme seg for nye produkter eller måle hvor vellykket en markedskampanje var. Markedsforskning med spørreundersøkelser gir dere umiddelbare tilbakemeldinger om hva kundene mener om produkter og tjenester. Dere får også data i et strukturert format som er enkelt å bruke når beslutninger skal tas, og dere får informasjon både om styrker og ting som kan forbedres.

Medarbeidertilfredshet

Spørreundersøkelser brukes internt for å måle medarbeidertilfredshet. De kan måle tilfredshet med goder, lønn, arbeidsmiljø, vekstmuligheter samt andre ting knyttet til arbeidsmoral blant de ansatte. Bruker dere en spørreundersøkelse og garanterer medarbeidernes anonymitet, oppfordres de til å svare ærlig. Tilbakemeldinger fra en spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet kan brukes til å forbedre miljøet på arbeidsplassen, forme retningslinjer og sette en kvalitetsreferanse for fremtidige spørreundersøkelser om tilfredshet.

Sluttintervjuer

Når en person slutter i selskapet, vil en spørreundersøkelse for sluttintervju avdekke grunnen til at de sier opp. Bruk informasjonen fra spørreundersøkelsen til å finne områder som bør forbedres, slik at det blir mindre utskiftning blant medarbeiderne.

Kundetilfredshet

Hva får kundene deres til å komme tilbake? Finn det ut med en spørreundersøkelse for kundetilfredshet. Forstår dere hva kundene ønsker og trenger, blir det enklere å finne strategier som gjør at de stadig kommer tilbake. Husk – det er enklere og billigere å holde på eksisterende kunder, enn det er å skaffe seg nye. Kundetilfredshet er direkte forbundet med kundens livstidsverdi og frafall, så denne måleverdien er det svært viktig å holde øye med.

Merkevarebevissthet

Er forbrukere i målmarkedet bevisst på merkevaren deres? Finn svaret med en spørreundersøkelse om merkevarebevissthet. Denne typen spørreundersøkelse gir innsikt i hvordan forbrukere oppfatter merkevaren deres, og hvordan den står seg sammenlignet med konkurrentene. Dataene dere samler inn kan brukes til å finne ut hvordan merkevarebevisstheten kan styrkes. De kan også gi dere et fortrinn over konkurrentene. 

Mens dere likevel undersøker merkevaren, kan dere også måle:

  • Merkevarelojalitet
  • Merkevareidentitet
  • Merkevareimage
  • Merkevaregjenkjennelse
  • Merkevareerindring
  • Merkevaretillit

Tilbakemeldinger om arrangement

Sett fra deres side var arrangementet en megasuksess. Er deltakerne enige? Bruk en spørreundersøkelse om arrangement for å finne ut hva de synes. Bruk tilbakemeldingene til å gjøre det neste arrangementet enda bedre.

Den største fordelen ved å bruke spørreundersøkelser er at dere får førstehånds primærdata som samles inn, vedlikeholdes og analyseres av dere selv – med deres egne mål for øye.

Nettbaserte spørreundersøkelser er en av de rimeligste forskningsmetodene som finnes. Selv om dere tilbyr incentiver for å øke svarfrekvensen, er nettbaserte spørreundersøkelser likevel rimeligere enn å engasjere et byrå til å utføre dem for dere.

Nettbaserte spørreundersøkelse har enorm rekkevidde fordi det er så mange måter å sende dem ut på. Dere kan for eksempel innhente tilbakemeldinger via e-post, sosiale medier, QR-kode eller nettstedet deres. At dere kan nå ut til folk på så mange forskjellige måter – i sanntid og fra en hvilken som helst enhet – betyr at dere kan komme i kontakt med veldig mange. Dette sikrer dere et representativt utvalg som dere trygt kan trekke konklusjoner fra. Og hvis det er vanskelig å nå ut til nok folk – hvis dere for eksempel ønsker å undersøke en nisje i målmarkedet – kan SurveyMonkey Audience hjelpe dere med å innhente svar fra respondenter fra hele verden.

Spørreundersøkelser kan utføres på nett, e-post, sosiale medier, mobiltelefon – eller via en utplassert digital kiosk. Avhengig av målgruppen kan dere kombinere forskjellige metoder for å utføre en spørreundersøkelse. Hvis respondentene for eksempel bor i et område med begrenset internettilgang, må dere kanskje bruke offline-spørreundersøkelser i tillegg til å sende dem på e-post. Om dere gjør dette, må dataene slåes sammen til ett datasett før dere foretar en analyse.

For å innhente gyldige data må respondentene svare oppriktig på spørreundersøkelsen. Hvis undersøkelsen er anonym, kan de være ærlige og gi sannferdige svar. Si klart ifra at svarene deres holdes strengt hemmelige, slik at deltakerne helt fra starten av vet at de ikke vil kunne kobles til dataene som samles inn.

Spørreundersøkelser gir pålitelige, nyttige primærdata man kan basere forretningsavgjørelser på. De er viktige fordi dataene kommer direkte fra individer dere har identifisert som målgruppe. Og spørreundersøkelser gjør det mulig å se gjennom og analysere dataene på en detaljert og systematisk måte. 

Si at dere, for eksempel, ønsker å finne ut hva kundene forventer av merkevaren deres. Da er spørreundersøkelse en metode der dere kan stille spørsmål direkte til kundene, innhente svarene deres og bruke dataene til å bestemme hva slags produkter eller tjenester dere skal tilby.

En solid spørreundersøkelse gir dere innsikt i det dere ønsket å finne ut av – på godt og vondt. Det er helt avgjørende å si klart ifra at alle svar fra spørreundersøkelsen er konfidensielle. Da vet respondentene at de kan gi helt ærlige tilbakemeldinger og kommentarer. Dette er spesielt viktig når man stiller eksplisitte spørsmål eller når arbeidsgivere ber medarbeidere om tilbakemeldinger.

En spørreundersøkelse kan bli en plattform der respondenter kan komme med ros eller ris, som senere kan brukes til diskusjoner og planlegging.

Bruk tilbakemeldinger når dere planlegger utbedring av produkter og tjenester, endringer på arbeidsplassen eller når andre forretningsavgjørelser skal tas. Send en ny spørreundersøkelse når dere har foretatt utbedringer basert på tilbakemeldingene. Da finner dere ut hvordan endringene ble tatt imot, samt hva som fremdeles kan bli bedre.

Forskjellige typer spørreundersøkelser

Mange forskjellige typer spørreundersøkelser blir brukt i markedsforskning, og SurveyMonkey tilbyr flere maler og veiledninger som gjør det enklere å utføre undersøkelsene. Her er noen typer som kan være til nytte:

Kundesegmentering hjelper dere med å lage kunde-avatarer, målrette kampanjer, måle produktetterspørsel og lansere vellykkede produkter. Dere må gjerne begynner med vår tilpassbare mal for kundedemografi.

Finn ut av kundenes kjøpsvaner og motivasjon med en løsning for bruk og holdninger. Denne typen spørreundersøkelse gjør det enklere å identifisere nye muligheter. Den kan også gi innsikt i hvordan folk bruker produktene deres samt hjelpe dere med å finne nye markeder.

Er medarbeiderne engasjerte? I så fall vil virksomheten være mer lønnsom og ha færre sikkerhetsproblemer. Det blir også mindre utskifting av medarbeidere. Mål medarbeiderengasjement for å gjøre både arbeidsplassen og merkevaren bedre.

Merkevaresporeren vår er nyttig når dere vil måle merkevarens tilstand, og følge med på den over tid. Sjekk ut konkurrentene, øk merkevarebevisstheten og styr merkevarens rykte med spørreundersøkelser om merkevaren.

Vurderer dere å lansere et nytt produkt? En spørreundersøkelse om produktkonsept kan bekrefte at ideen er god eller sende dere tilbake til start – på under en time. 

Våre løsninger for markedsundersøkelser tilbyr flere måter å integrere spørreundersøkelser i markedsundersøkelsene på. Gjør dere det, får dere pålitelige resultater med stor nytteverdi.

Kasusstudier

Lurer du fortsatt på om spørreundersøkelser kan gi dere viktig informasjon? Ta en titt på hvor viktig spørreundersøkelser har vært for skoprodusent Allbirds' vekst. Eller hvordan planteproteinselskapet JUST bruker spørreundersøkelser til å ta velinformerte forretningsbeslutninger. 

Nettbaserte spørreundersøkelser er en enkel og effektiv måte å drive markedsforskning på. Få fremdrift mot målene ved å basere beslutninger på primærdata fra spørreundersøkelsessvar. Vi gjør det enkelt å komme i gang med tilpassbare maler.

Spørreundersøkelsesmaler for kundetilfredshet

Spar tid og få gode ideer med en av våre gratis spørreundersøkelsesmaler for kundetilfredshet. Få tilbakemeldingen du trenger i dag.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.

Finn ut hvordan Box gir teamet nye muligheter med kundedata

Finn ut hvordan Box bruker SurveyMonkey til å få en omfattende oversikt over kundereisen og samle inn tilbakemeldinger på ett sted.

Gi merkevaren et løft med suksesshistorier fra kunder og anbefalinger

Hør historier og direkte fra kundene og gjør tilbakemeldinger om til tilfellestudier, anbefalinger og vurderinger som støtter salg og markedsføring.