Spørreundersøkelse om jobbtilfredshet

Oppmuntre til en effektiv arbeidsstokk med spørreundersøkelser om jobbtilfredshet.

Illustrasjon for spørreundersøkelse om jobbtilfredshet

Støtt en fornøyd, produktiv arbeidsplass ved bruk av spørreundersøkelser, for å spørre om medarbeidertilfredshet og medarbeiderengasjement. Føler medarbeiderne at arbeidet er betydningsfullt og at målene er tydelige? Hva motiverer dem til å gjøre sitt beste? Med spørreundersøkelser om jobbtilfredshet knytter du meningsfulle forbindelser mellom medarbeidernes kriterier for jobbtilfredshet og dine forretningsmål, slik at du kan engasjere arbeidsstokken på en tilfredsstillende måte.

Lag en spørreundersøkelse om jobbtilfredshet →

SurveyMonkey gjør det enkelt å lære fra dine medarbeidere. Lag en tilpasset spørreundersøkelse om jobbtilfredshet, eller kom i gang med en spørreundersøkelsesmal for medarbeidertilfredshet fra våre eksperter innenfor metodologi. Vi vil også hjelpe deg med å samle inn svar og analysere dataene.

Obs! Noen av malene er for øyeblikket kun tilgjengelig på engelsk.

Slik bruker du spørreundersøkelser om jobbtilfredshet

Hva er hovedårsaken til at medarbeiderne forblir i en organisasjon? Studier har vist at de forblir i organisasjonen på grunn av “spennende arbeid og utfordringer.” For å gjøre det spennende for medarbeiderne kan du spørre dem for å se om de er fornøyde med jobben sin – og hva som skal til for at de blir fornøyde. Les mer om:

 • Jobbtilfredshet. Det er en direkte relasjon mellom generell medarbeidermoral og medarbeidernes jobbtilfredshet, og med spørreundersøkelser kan du finne ut nettopp dette. Spør medarbeiderne: “Hvor meningsfullt er arbeidet ditt?” og “Hvor utfordrende er jobben din?” Eller: “I en typisk uke, hvor ofte føler du deg stresset på jobb?” Svarene deres kan hjelpe deg til å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer.
 • Opplærings- og karriereutviklingsmuligheter. De fleste ønsker å ha en utviklende karriere, og de kommer til å forbli i den organisasjonen som støtter denne utvikling. Bruk spørreskjemaer til å finne ut om medarbeiderne tror at de har slike muligheter hos firmaet ditt.
 • Teamopplevelse. Det å være en del av et bra, effektivt team øker jobbtilfredsheten. Be medarbeiderne om å vurdere teamets prestasjoner. Still spørsmål som: “Deler teamet ditt ansvaret mellom alle medarbeiderne?” og “Hvor ærlige er teammedlemmene med hverandre?” Bruk denne tilbakemeldingen til å utvikle viktige samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter for større jobbtilfredshet.
 • Medarbeidernes opplevelse med ledelsen. Ledere påvirker medarbeidernes daglige jobbtilfredshet direkte. Du kan bruke spørreundersøkelser til å oppdage mulige problemer. Still spørsmål som: “Hvor effektiv er opplæringen du mottar fra lederen din?” eller “Hvor konsekvent er lederen med tanke på å belønne medarbeiderne for godt utført arbeid?” Bruk medarbeidertilbakemeldinger fra ledelsens prestasjoner og 360-graders gjennomganger, for å sikre at du utvikler gode ledere.
 • Prestasjonsevalueringer. Jevnlige prestasjonsevalueringer – av enkeltpersoner, team og ledere – kan gi HR-avdelingene tidsriktig innsikt om hva medarbeiderne føler om jobben sin.

Eksempler på spørreundersøkelsesmaler

Spørreundersøkelser om jobbtilfredshet krever gjennomtenkt oppbygging, men vi gjør dette enkelt. Alle spørsmålene i malene er skrevet av våre eksperter innenfor spørreundersøkelsesmetodologi, og du kan bruke spørsmålene slik de er. Du kan også tilpasse dem slik at de passer til nettopp dine behov, eller lage dine egne ved å bruke de sertifiserte spørsmålene i vår spørsmålsbank. (På dette tidspunktet er de fleste av våre maler kun på engelsk, men vi planlegger å tilby dem på andre språk snart.)

Her ser du noen maler (laget av eksperter) som gjør at du kan forstå mer om medarbeidernes jobbtilfredshet:

 • Medarbeider-/jobbtilfredshet. Medarbeiderne kan rangere sin jobbtilfredshet ved bruk av denne spørreundersøkelsen på 14 spørsmål, som inkluderer spørsmål om lønn, lederskap og stress.
 • Team- eller avdelingsprestasjoner. Denne spørreundersøkelsen på 14 spørsmål ber medarbeiderne om å vurdere teamets eller avdelingens profesjonalisme, konfliktstyring, kommunikasjonsferdigheter og mer.
 • Ledereffektivitet. Denne spørreundersøkelsen på 17 spørsmål ber medarbeiderne om å evaluere ledernes tilgjengelighet, opplæring, beslutningstaking, arbeidsjustering og forretningsstrategi, og evne til å gi konstruktiv tilbakemelding.
 • Ledelsens prestasjoner. Med denne spørreundersøkelsen på 14 spørsmål kan medarbeiderne rangere ledelsen som helhet, med spørsmål om ledelsens tilgjengelighet, ressursbruk, ferdigheter og evner og pengestyring.
 • 360-graders medarbeiderevaluering. Medarbeidere kan velge å gi tilbakemeldinger om en leder, kollega eller underordnet med denne variable spørreundersøkelsen, med spørsmål som er basert på rollen som evalueres.
 • Medarbeideravskjed. Denne spørreundersøkelsen på 21 spørsmål spør en eksisterende medarbeider om årsakene til at han/hun sluttet i jobben, så vel som deres opplevelser med ledelsen, teammedlemmene og arbeidsmiljøet.

3 raske tips for å forbedre svarratene for spørreundersøkelsen

Du bør lese våre retningslinjer for hvordan du gjennomfører og lager spørreundersøkelser, men her kan du se noen ideer om hvordan du sikrer at medarbeiderne gjennomfører spørreundersøkelsene.

 1. Vær tydelig når det gjelder konfidensialitet. Berolige medarbeiderne med at deres svar vil bli behandlet konfidensielt.
 2. La folk svare anonymt der dette er mulig. Det er mer sannsynlig at du får ærlige tilbakemeldinger og et større antall fullførte spørreundersøkelser.
 3. Unngå bedriftssnakk. Lag spørreundersøkelser som høres menneskelige og imøtekommende ut, og som oppmuntrer til gjennomtenkte tilbakemeldinger.

På utkikk etter flere spørreundersøkelsestyper og -eksempler?

Hvorfor bruker over 20 millioner mennesker SurveyMonkey?

 • Gratis
  Send et ubegrenset antall spørreundersøkelser og meningsmålinger med vårt GRATIS abonnement.
 • Brukervennlig
  Lag og overvåk spørreundersøkelsene direkte på Internett – vi har gjort det enkelt å komme i gang, lære og bruke.
 • Intuitiv design
  Du trenger ikke være en programmerer eller ingeniør – hvis du kan bruke Facebook, da kan du bruke SurveyMonkey.
 • Sanntidsresultater
  Du kan vise dataene idet de kommer inn, holde dette for deg selv eller vise det til andre.
 • Pålitelig og erfaren
  SurveyMonkey har hjulpet over 20 millioner fornøyde kunder med å samle inn informasjon på nett.
 • Ekspanderer i tråd med dine behov
  SurveyMonkeys PRO-abonnementer forsterker muligheten til å samle inn og tolke informasjonen, med avanserte analyseverktøyer og mer.