Spørreundersøkelsesmaler for menneskelige ressurser

Bruk eksemplene på spørreundersøkelser for personalressurser for å samle inn medarbeidertilbakemeldinger. På denne måten kan du ta bedre avgjørelser.

‌‌Illustrasjon for spørreundersøkelsesmaler for personalressurser

Når du gir en måte medarbeidere og spesialister i personalressurser kan uttrykke meningene sine, får du tilbakemeldinger som vil hjelpe deg med å ta avgjørelser for å forbedre retningslinjene for ansettelse, administrering og retensjon. Spør arbeidskraften om frynsegoder, lederskap, fasiliteter og jobbtilfredshet for å få innsikt om teammoral, effektivitet av administrasjon og rekrutteringsmetoder. Bruk et av våre mange eksempler på spørreundersøkelser for personalressurser eller vær kreativ og tilpass en slik at den passer de spesifikke behovene dine. Nettbaserte spørreundersøkelser er en flott måte å få dyptgående, upartisk og målrettet informasjon slik at du kan gjøre arbeidsplassen mer positiv og produktiv.

Slik bruker du spørreundersøkelsesutdrag for personell

 • Prestasjonsevalueringer. Vi har flere spørreskjemamaler for personalressurser som du kan bruke for å samle inn informasjon om teamets, ledelsens, avdelingens og medarbeidernes prestasjoner. Still spørsmål som: “Hvor bra jobber teamet med klienter?” og “Hvor bra er kommunikasjonen mellom de ulike avdelingene?” På denne måten kan du forstå individuell dynamikk og teamdynamikk på en bedre måte, og hvordan de påvirker prestasjoner i flere ulike situasjoner.
 • Generell medarbeidertilfredshet. Noen ganger må du snakke med personalet for å finne ut hvordan de har det, og deres synspunkter på jobben og organisasjonen i sin helhet. Endringer til retningslinjer, ledelsen og fordeler kan bety forskjellen på fornøyde, produktive medarbeidere og en høy omvekslingsrate. En blanding av spørsmål som: “Hvor ofte kjenner du deg stresset på jobben, i en typisk uke?” og “Liker du arbeidsgiveren din, verken liker eller misliker arbeidsgiveren eller misliker arbeidsgiveren?” kan bidra til å fastslå den generelle moralen på arbeidsplassen.
 • Ledelsens effektivitet. En god ledelse vet hvordan de får det beste ut av sine medarbeidere. Er lederne dine støttende og motiverende, eller kan de forbedre seg innenfor disse områdene? Hvis du får teamets synspunkter på ledelsen, finner du ut hvor ting går bra og hvor du må forbedre noe. Et utdrag av spørreundersøkelsesspørsmål for ledelsen inkluderer “Hvor effektiv er opplæringen du mottar fra ledelsen?” og “Hvor realistiske er ledelsens forventninger?”
 • Balansen mellom arbeid/fritid. Når medarbeiderne føler at de har en god balanse mellom arbeid og fritid, vil de mest sannsynlig være mer motiverte og produktive. Pendlinger, helseomsorg og god bruk av ferdigheter og interesser spiller en viktig rolle. Still spørsmål som: “Hvor mye penger, i USD, bruker du på bensin for å pendle til/fra jobben eller skolen, i en vanlig uke?” og “Er arbeidsgiverens helseforsikringsplan bedre, verre eller omtrent den samme som hos andre arbeidsgivere?”, og dette gjør at du kan forstå hva det er som bidrar til et sunt arbeidsmiljø.

Eksempler på spørreundersøkelsesmaler for personalressurser. (Noen av malene er for øyeblikket kun tilgjengelig på engelsk.)

 • Mal for 360-graders medarbeiderevaluering
  En allsidig, generell mal for medarbeidere som lar deltakerne spesifisere at de ønsker å evaluere prestasjonene til en leder, kollega eller underordnet.
 • Mal for medarbeideravskjed
  Denne spørreundersøkelsen, bestående av 21 spørsmål, ber medarbeideren som slutter om å oppgi årsakene til dette, så vel som erfaringer med ledelsen, arbeidsmiljøet og teammedlemmene.
 • Spørreundersøkelsesmal for medarbeiderprestasjoner
  Ledere kan evaluere prestasjonene til sine teammedlemmer med denne spørreundersøkelsen for medarbeidere, bestående av 10 spørsmål. Medarbeidernes holdninger, kunnskap og arbeidsmoral dekkes i denne spørreundersøkelsen.
 • Spørreundersøkelsesmal for jobbtilfredshet
  Medarbeiderne kan rangere sin jobbtilfredshet i denne spørreundersøkelsen, bestående av 14 spørsmål. Spørsmål om stressnivå, lønn og lederskap er inkludert.
 • Mal for pendling
  Denne raske spørreundersøkelsen, bestående av 5 spørsmål, fokuserer på hvordan arbeidsstyrken pendler, og hvor mye penger de bruker på pendlingen. Dette er verdifull informasjon i tilfelle du ønsker å starte et pendlingsinitiativ.
 • Mal for ledelsens prestasjoner
  Hele ledelsen evalueres i denne spørreundersøkelsen for medarbeidere, bestående av 14 spørsmål. Spørsmål om tilgjengelighet, ressursbruk, ferdigheter og evner og pengebehandling er inkludert.
 • Mal for avdelingens prestasjoner
  Medarbeiderne bes om å vurdere ledelsen når det gjelder profesjonalitet, konflikthåndtering, kommunikasjon og mer i denne spørreundersøkelsen, bestående av 14 spørsmål.
 • Mal for teamprestasjoner
  Teamdynamikk og -effektivitet utforskes i denne spørreundersøkelsen for medarbeidere, bestående av 14 spørsmål. Samarbeid, fleksibilitet, profesjonalitet og avhengighet er noen av spørsmålene som stilles i denne spørreundersøkelsen.
 • Spørreundersøkelsesmal for rekrutteringstilfredshet
  Spør nylige ansatte og de som nylig har gjennomført et jobbintervju om deres opplevelse med rekrutteringspersonalet. Denne spørreundersøkelsen, bestående av 10 spørsmål, fokuserer på rekrutterernes mottagelighet, profesjonalitet, hjelpsomhet og vennlighet.
 • Nettbasert mal for medarbeiderrekruttering
  Denne korte spørreundersøkelsen, bestående av 3 spørsmål, vurderer raskt hvordan firmaet bruker nettsteder for nettverksbygging og rekruttering for å finne nye medarbeidere.
 • Sosial mediamal for firma
  Dette er en kort spørreundersøkelse, bestående av 3 spørsmål, som tar for seg de ulike typene sosiale medienettverk som brukes av firmaet.

3 tips for flotte spørreundersøkelser for personalressurser

 1. De bør være anonyme. For å kunne få mest mulig innsikt er det viktig at du formidler til medarbeiderne at svarene deres er fullstendig trygge. Sørg for at medarbeiderne vet at svarene er 100 % anonyme.
 2. Oppfølging. Hvis arbeidsstyrken ser at deres meninger betyr noe, er det mer sannsynlig at de vil fortsette med å gi deg verdifulle tilbakemeldinger. Tilby en presentasjon av spørreundersøkelsen for medarbeidere, for å vise hvilken informasjon som ble samlet inn og hva som skal gjøres med spørreundersøkelsesresultatene.
 3. Bruk vanlig språk. Ikke bruk språk som er vanskelig eller for teknisk. Gjør spørsmålene i spørreundersøkelsen for medarbeidere lette og uformelle.

Har du flere spørsmål?

Hvis du er interessert i å bruke en HR-spørreundersøkelsesmal, men har ytterligere spørsmål, kan du ta kontakt med oss.

På utkikk etter flere spørreundersøkelsesmaler og -spørsmål?

Hvorfor bruker over 20 millioner mennesker SurveyMonkey?

 • Gratis
  Send et ubegrenset antall spørreundersøkelser og meningsmålinger med vårt GRATIS abonnement.
 • Brukervennlig
  Lag og overvåk spørreundersøkelsene direkte på Internett – vi har gjort det enkelt å komme i gang, lære og bruke.
 • Intuitiv design
  Du trenger ikke være en programmerer eller ingeniør – hvis du kan bruke Facebook, da kan du bruke SurveyMonkey.
 • Sanntidsresultater
  Du kan vise dataene idet de kommer inn, holde dette for deg selv eller vise det til andre.
 • Pålitelig og erfaren
  SurveyMonkey har hjulpet over 20 millioner fornøyde kunder med å samle inn informasjon på nett.
 • Ekspanderer i tråd med dine behov
  SurveyMonkeys PRO-abonnementer forsterker muligheten til å samle inn og tolke informasjonen, med avanserte analyseverktøyer og mer.