Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

Profesjonelle HR-medarbeidere forstår hvor viktig medarbeidermoral er for å ha en glad, produktiv og stabil arbeidsstyrke. Men hvordan styrker du medarbeidermoral i bedriften din? Her hos SurveyMonkey gjennomførte vi nylig en studie om faktorene som påvirker medarbeidermoral for profesjonelle HR-medarbeidere og ansatte i andre avdelinger. Ved å undersøke resultatene fra disse to gruppene på tvers av generasjoner, kom vi frem til noen svar som kan være overraskende.

I spørreundersøkelsen vår kom tilfredsstillende balanse i arbeidslivet ut som det viktigste elementet på arbeidsplassen for begge grupper, 53 % av de spurte arbeiderne vurderer det ekstremt viktig og 60 % HR-medarbeiderne var enige. For å sikre en tilfredsstillende balanse i arbeidslivet vil vi anbefale følgende tips:

  • Gi fleksible arbeidstider. Fleksible arbeidstider kan ha stor innflytelse på en ansattes beslutning om å ta en jobb og om de velger å bli i et selskap eller ikke. Faktisk står det øverst på listen over fordeler ved jobben blant milleniumsgenerasjonen, generasjon X og «baby-boom»-generasjonen. Og mer enn halvparten av alle ansatte sier at de faktisk ville være villige til å bytte jobb for fleksitid.
  • Tillat arbeid hjemmefra. Ansatte rangerer dette som den nest viktigste fordelen på tvers av generasjoner: 32 % for generasjon X, 31 % for «baby-boom»-generasjonen og 25 % for milleniumsgenerasjonen.
  • Tilby fritid.Arbeiderne dine trenger mulighet til ferie, sykedager og til å håndtere personlige problemer. Fri fra jobb senker stressnivået, bedrer helsen og fører til gladere, mer produktive ansatte.

På den moderne arbeidsplassen rangerer ansatte meningsfylt arbeid som det nest viktigste elementet på arbeidsplassen, HR-representanter rangerer det derimot som nummer 12. Dette indikerer at HR-avdelinger trenger å revurdere tilnærmingen deres for å ansette nye ansatte og holde nåværende ansatte glade. Å gi de ansatte meningsfullt arbeid har også andre fordeler. Vi har funnet ut at bedrifter som tilbyr en sterk følelse av mening og en verdidrevet kultur, mer sannsynlig har en positiv arbeidskultur og et lavere antall utbrente ansatte. Dette forteller dataene oss:

  • 94 % av ansatte som føler at arbeidet deres er meningsfylt, har ikke opplevd utbrenthet de siste 6 månedene. Det har derimot 75 % av ansatte som ikke føler at de har meningsfylt arbeid.
  • 93 % av arbeiderne som føler seg stolte over arbeidet de gjør, har ikke opplevd utbrenthet de siste 6 månedene. Det har derimot 80 % av de som ikke føler seg stolte over arbeidet de gjør.

De fleste HR-arbeiderne rangerer fordeler på arbeidsplassen som det nest viktigste elementet for å påvirke medarbeidermoral, mens arbeiderne rangerer det til tredjeplass. Dette viser at når du vurderer om du vil ta en ny jobb eller bli værende hos en eksisterende, betyr fordelene for ansatte fortsatt en god del. Ifølge Employee Benefit Research Institute:

  • Helseforsikring er viktigst. 64 % av de spurte i både 2015 og 2016 rangerte denne fordelen først, mens 65 % gjorde det i 2014.
  • Pensjonsavtaler kommer på andreplass. Ansatte rangerte dette som nest høyest, på 45 % i 2016 og 40 % i både 2014 og 2015.
  • Tann- og øyebehandling kommer på tredje. Ansatte rangerte disse fordelene som tredje viktigst, med 37 % som anser dem som ekstremt viktige i 2016, 33 % i 2015 og 30 % i 2014.

Her er både ansatte og HR-representanter enige og plasserer kompensasjonspakken på fjerdeplass, med 54 % av HR og 42 % av ansatte som anser den som ekstremt viktig. Lønn rangeres imidlertid som den viktigste faktoren generelt når man tar en ny jobb, med 33 % av generasjon X og 34 % av «baby-boom»-generasjonen som setter den først. Bare milleniumsgenerasjonen rangerer den som nummer to med 28 %, med muligheter for karrierevekst på førsteplass for dem med 36 %.

Dette kom på femteplass blant de spurte ansatte, og 39 % vurderte det som veldig viktig. For HR-representanter kom den på tredje plass, med 56 % som vurderte det som ekstremt viktig. Mens dagens arbeidere ønsker å ha en stemme på jobben, er de tidligere faktorene nevnt ovenfor for tiden viktigere for å forme holdningen sin til jobben.

HR-representanter rangerer denne tydelig på femteplass, med 52 % som mener at den er ekstremt viktig. Imidlertid er den samlede rangering blant ansatte 13. plass, med bare 27 % som sier at det er ekstremt viktig. Dette indikerer at HR-personell må ta hensyn til andre faktorer når det gjelder å beholde nåværende ansatte og ansette nye.

Hvis du er interessert i å forbedre medarbeidermoral, er det viktig å forstå hvordan disse faktorene påvirker de ansatte på jobb. Selv om resultatene fra spørreundersøkelsene gir et utgangspunkt, kan det være lurt å lage din egen spørreundersøkelse for å evaluere de spesifikke faktorene som de ansatte føler har mest innvirkning på moralen på arbeidsplassen. Når du lytter og handler på denne tilbakemeldingen, setter du deg i best mulig posisjon til å forbedre moralen og gjøre organisasjonen din til et sted man vil jobbe.

Trenger du hjelp til å begynne? Sjekk spørreundersøkelsesmalene våre for medarbeidere og finn de rette spørsmålene du kan legge til i spørreskjemaet ditt.

HR-sjef

HR-sjefer kan bruke dette verktøysettet som hjelp til å fremme eksepsjonelle medarbeideropplevelser.

Få medarbeiderinformasjonen du trenger ved hjelp av nettbaserte personalskjemaer

Ansett de mest lovende medarbeiderne, få fart på innføringsprosessen og administrer arbeidsstyrken ved hjelp av et egendefinert personalskjema. Kom i gang med å lage skjemaer i dag med verktøyet for personalskjemaer og maler.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.

Tilby de riktige arbeidsplassfordelene

SurveyMonkey gir deg verktøyene du trenger til å finne ut hva medarbeiderne synes om godene de har tilgang til, slik at du kan tilby de riktige godene.