Slik brukes bevaringssamtaler for å få mindre medarbeiderutskifting 

Sluttsamtalen har blitt et kjent fenomen hos mange organisasjoner når en medarbeider forlater bedriften. Disse samtalene har som mål å finne ut hvorfor en medarbeider skal slutte, og hva som kunne ha bli gjort for å oppmuntre vedkommende til å bli.

Selv om sluttsamtaler har sin funksjon, er ulempen at disse samtalene nesten alltid er «litt for lite, litt for sent» når det gjelder å beholde flinke medarbeidere.

En bedre idé? Regelmessige bevaringssamtaler for å få bedre innsikt i hvordan verdifulle medarbeidere ser på jobben sin og bedriften generelt – FØR de begynner å bruke lunsjpausen sin til å sende CV-er til konkurrentene dine.

Bevaringssamtaler viser medarbeiderne at du setter pris på dem og det de bidra med, og de kan være en del av et robust program for medarbeiderengasjement som omfatter medarbeiderspørreundersøkelser, tiltak for balanse mellom jobb og fritid samt forsøk på å skape et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø. Bevaringssamtaler kan være et viktig bevaringsverktøy i kampen mot dyr og tidkrevende turnover, noe som kan kreve sin pris for bedriften.

Society for Human Resource Management (SHRM) melder at det i gjennomsnitt koster selskapet 6 til 9 måneders lønning for en medarbeider som må erstattes. For en medarbeider som tjener USD 60 000 i året (ca. 600 000 kroner), utgjør dette da ca. 300 000–450 000 kroner i ansettelse- og opplæringskostnader.  

De totale kostnadene for hyppig utskiftning av medarbeidere stiger raskt på grunn av: 

 • Det konstante behovet for å ansette og lære opp nye medarbeidere (ansettelsesutgifter, arbeidet som går inn i opplæring, tapt salg, tapt produktivitet)
 • Tap av lønnsomhet
 • Dårlig arbeidsmoral
 • Dårligere kvalitet på produktet/tjenesten
 • Redusert markedsføringsavkastning

Faktum er at turnover kan ha en kraftig negativ påvirkning på bunnlinjen. Bevaringssamtaler kan være en grunnpilar i strategien for å motvirke dette, samtidig som de gir viktig innsikt som gjør at du kan foreta løpende forbedringer, som igjen gjør at bedriften blir et sted der folk gjerne vil jobbe.

Det er en god grunn til at firmaledere ofte sier at medarbeiderne er det mest verdifulle de har.

Fordi det er sant.

Mange undersøkelser har vist at sterkt engasjement hos medarbeiderne, høy tilfredshet og god arbeidsmoral resulterer i bedre fortjeneste og avkastning og kan til og med påvirke markedsverdien til en bedrift.

Hyppig medarbeiderutskifting er en trussel for alle disse potensielt positive tingene, på grunn av kostnadene og ineffektiviteten forbundet med å ansette og lære opp nye medarbeidere, samt ringvirkningene som turnover har på medarbeidernes produktivitet og arbeidsmoral. Over tid kan høy medarbeiderutskifting også ha en negativ effekt på bedriftens omdømme.  Forbrukere er smarte nå, og noen kan bli engstelige for å gjøre forretning med bedrifter der de får en ny kontoansvarlig annenhver måned, ikke får den ekspertisen de forventer ved kontakt med kundestøtte eller får en følelse av at de ansatte de kommer i kontakt med, ikke er tilfredse. Hyppig utskiftning kan føre til følgende:

Når du ansetter noen, foretar du en investering. Du investerer tid, penger og ressurser på å sikre at den nyansatte har full forståelse for hva som skal til for å gjøre en ypperlig jobb og får en god følelse for bedriftens kultur, mål og merkevare. Når du mister flinke medarbeidere på grunn av utskiftning, mister du også en god del av investeringen du hadde lagt inn for at de skulle bli så flinke.

Det som er enda verre, er at effekten blir doblet. Når medarbeidere skiftes ut, må du også investere i en ny ansettelse. Det vil si tid, penger og ressurser du sikkert kunne ha brukt på en bedre måte for å hjelpe virksomheten hvis utskiftningen ikke hadde skjedd.

Turnover handler ikke bare om de som velger å forlate bedriften. Det påvirker også de som fremdeles jobber hos deg. Selv de beste organisasjonene vil få utskiftninger blant medarbeiderne. Sånn er det bare. Men hvis medarbeiderne begynne å se en konstant strøm av kolleger som går til andre bedrifter, kan det begynne å undergrave arbeidsmoralen og engasjementet. Medarbeiderne kan begynne å spørre seg selv hvorfor så mange av kollegene slutter og kanskje til og med begynne å tenke på om de også burde finne en annen jobb.

Stor utskiftning kan påvirke produksjonen negativt på to måter. Den første er at medarbeidere med mye erfaring slutter uten at noen er i stand til å ta over alle oppgavene deres.

Den andre er når nye medarbeidere er ansatt og eksisterende medarbeidere må steppe inn der det trengs, noe som øker arbeidsbyrden deres og som sannsynligvis reduserer den generelle produktiviteten. Det er dessuten bare så mange arbeidstimer per dag, så noe arbeid blir simpelthen ikke gjort. Til slutt må disse samme medarbeiderne kanskje hjelpe til når nye medarbeidere ansettes, med å gi orientering og opplæring. Dette er enda en ting som distraherer fra daglig arbeidsrutine.

Forretningskontinuitet defineres formelt som «prosessene, fremgangsmåtene, avgjørelsene og aktivitetene som sikrer at en organisasjon kan fortsette å fungere etter et avbrudd i driften.»

Uformelt kan man si at kontinuitet betyr at ting går som de skal og til riktig tid.

Selv de beste bedriftene vil oppleve perioder med endringer og avbrudd, men hvis man er så heldige å ha lav turnover, kan bedriftene vanligvis komme seg gjennom disse periodene med begrenset negativ virkning. I miljøer der det er mye utskiftning blant medarbeiderne, kan kontinuiteten bli så redusert at både medarbeiderne og kundene blir påvirket av det. For medarbeiderne er det vanskelig å gjøre jobbene sine, og kundene får dårligere responstid, service og produktkvalitet. Dårlig forretningskontinuitet kan føre til en farlig spiral som kan true bedriftens suksess og kanskje til og med evnen til å overleve.

Bevaringssamtaler er en viktig strategi for å beskytte seg mot disse risikomomentene før de realiseres. Gjennom bevaringssamtaler kan lederne holde god kontakt med medlemmene av teamet og derfor ha en bedre følelse av hvordan de tenker og hvilke problemer som kan påvirke produktiviteten, arbeidsmoralen og lojaliteten overfor organisasjonen.

Bevaringssamtaler er avtalte og ganske strukturerte møter som hjelper lederne å forstå hvorfor medarbeidere blir i stillingen, og hva som kan få dem til å slutte. I en effektiv bevaringssamtale stiller lederen standard, strukturerte spørsmål på en uformell og hverdagslig måte.

De fleste bevaringssamtaler tar vanligvis ca. en halv time, to til tre ganger i året. Tiden som vies til disse samtalene er derfor minimal, men de potensielle fordelene kan være betydelige både når det gjelder å få god innsikt i hvilke faktorer som får medarbeidere til å bli og problemene som kan få dem til å vurdere å slutte.

Disse samtalene kan være spesielt fordelaktige med høyt presterende medarbeidere, siden du kan få kontakt med dem lenge før de begynner å tenke seriøst på å slutte. Du kan få tilbakemelding direkte om hva som motiverer dem til å bli, og hva som kunne friste dem til å jobbe for noen andre.

Bevaringssamtaler er en mulighet for å skape en situasjon der både bedriften og medarbeiderne vinner på det.

Bare det faktum at du har disse samtalene, sender et klart signal til medarbeiderne om at deres mening teller og at de har mulighet til å uttrykke både misnøye der de ser potensial for forbedring og takknemlighet for det som fungerer bra.  

For bedriften er bevaringssamtaler en måte å identifisere eventuelle faresignaler om ting som kan føre til høyere medarbeiderutskifting. Dette kan være spesielt nyttig for å oppdage trender som kan påvirke flere av dine beste medarbeidere. Det gir deg både tid til og grunnlag for å foreta endringer som viser at du bryr deg om hva medarbeiderne ikke trives med, samtidig som det minsker risikoen for at mange av dine beste medarbeidere slutter.

Det er vanskelig å knytte rene tall til effekten av bevaringssamteler når det gjelder å beholde de medarbeiderne som presterer best og redusere utskiftningen generelt. Men det er ingen tvil om at bevaringssamtaler kan være viktige faktorer for å forbedre engasjementet hos medarbeiderne. Forskningen har vist at bedrifter som har sterkt engasjement drar nytte av dette på mange forskjellige måter, deriblant større andel som blir værende, økt medarbeidertilfredshet, bedre fortjeneste og avkastning.

Det er et ordtak som sier: «Som man spør, får man svar».

Likevel er det mange organisasjoner som unnlater å spørre, eller lar være å spørre på en nyttig og konsekvent måte. Noen stiller aldri spørsmålene i det hele tatt, andre bedyrer at de har en «åpen dør-policy» men gjør lite for å oppmuntre til å få tilbakemelding. Andre venter kanskje til sluttsamtalen med å spørre, og da er det sannsynligvis for sent til å gjøre noe som kan overbevise medarbeiderne om at de bør bli værende. Selv i tilfeller der en medarbeider som skal slutte blir overtalt til å bli værende mot høyere lønn, ender det vanligvis ikke godt med en forfremmelse eller andre fordeler. Noen amerikanske undersøkelser har vist at mellom 50 og 80 prosent av medarbeiderne som godtar mottilbud de får i siste øyeblikk, forlater bedriften frivillig innen seks måneder.  

Bevaringssamtaler derimot, har flere fordeler, blant annet:

 • Økt engasjement blant medarbeiderne
 • Muligheten til å se faresignaler og foreta endringer som betyr noe
 • Mindre utskiftning blant medarbeiderne

Bevaringssamtaler er helt klart et smart trekk for både store og små organisasjoner. Men det er viktig å tenke gjennom og være strategisk med hensyn til hvordan du utfører samtalene, slik at du får maksimalt ut av dem gjennom åpen og klar tilbakemelding fra medarbeiderne. Noen av de viktigste tingene å tenke gjennom når du har bevaringssamtaler, er:

 • Avtal på forhånd: Medarbeiderne har det travelt, og tiden deres er verdifull. Hvis du setter opp samtaler på et øyeblikks innskytelse, viser det ikke bare mangel på respekt for dette faktumet, men kan også få medarbeiderne til å bli på vakt eller lure på om det er problemer med utførelsen av jobben som har forårsaket møtet. Dette er ikke den holdningen du vil medarbeiderne skal ha når de møter opp til samtalen.
 • Pass på at hensikten med samtalen er klar: Vær åpen om hva en bevaringssamtale er, og fortell at du har disse møtene for å få bedre forståelse for hva som fungerer og hva som ikke gjør det, for medarbeiderne i teamet ditt. Understrek at tilbakemeldinger du får skal brukes til å identifisere eventuelle problemer i forkant, samt fange opp ideer for potensielle forbedringer.
 • Gi medarbeiderne tid til å forberede seg: Ingen liker å overrumples, så det er viktig at du gir medarbeiderne nok tid til å forberede seg på en bevaringssamtale. Ideelt sett har du uttrykt hensikten med møtet på en klar måte på forhånd. Det er lurt å gi medarbeiderne en generell oversikt over tingene du vil snakke om, slik at de kan tenke gjennom dem og være godt forberedt på å uttrykke det de mener når dere faktisk møtes. Det kan også være nyttig å foreta spørreundersøkelser om medarbeidertilfredshet i forkant av bevaringssamtalene, fordi disse kan gi deg god innsikt som du kan gå dypere inn i under møtene.
 • Velg en behagelig setting for møtet: En bevaringssamtale skal føles som en samtale, ikke et avhør. Settingen du velger kan bety mye for om medarbeiderne oppfatter det slik. Velg et sted som er behagelig og føles privat for medarbeideren du snakker med. Det er best å ha bevaringssamtaler ansikt til ansikt, slik at du kan registrere kroppsspråket og ha en engasjerende samtale. Hvis det er nødvendig å ha samtalen via videokonferanse, velger du et beleilig tidspunkt utenom den travleste delen av arbeidsuka.
 • Vær tydelig på at bevaringssamtaler er noe annet enn vanlige medarbeidersamtaler for å evaluere medarbeiderens prestasjon: Bevaringssamtaler snur medarbeidersamtalene på hodet. Medarbeiderne evaluerer kort sagt prestasjonene til lederteamet og organisasjonen som helhet. Som sådan må du si klart fra at dette møtet er noe helt annet enn en medarbeidersamtale, og at det de sier ikke vil påvirke medarbeidersamtalen når det er tid for den.

Så nå har du avtalt tidspunktet for bevaringssamtalen, du har uttrykt hensikten med den og funnet det beste stedet å holde den på. Så hva, rent konkret, skal du spørre om? De beste bevaringssamtalene er en balansegang mellom å stille planlagte spørsmål og å være åpen for å la samtalen gå i andre, uforutsette retninger for å få en bedre forståelse av hva medarbeiderne synes og føler.

De beste bevaringsspørsmålene bør hjelpe medarbeiderne med å forstå at:

 • Du setter pris på lojaliteten de har mot bedriften: Alle liker et kompliment, selv de som sier noe annet. På bakgrunn av dette kan du prøve å stille spørsmålene på en måte som viser at du er takknemlig. Én måte å vise dette på, er å kommentere noe medarbeiderne er flinke til eller noe de har utmerket seg med nylig, som en del av et spørsmål som fokuserer på hva som gjør at de føler seg mest tilfreds på jobb. Et lite forbehold: Ikke gå for langt. Medarbeiderne vil merke det hvis du prøver å smiske med dem eller går for langt med rosen, og det kan ha motsatt virkning av det du prøver å oppnå.
 • Du bryr deg om mer enn bare prestasjoner: Å vinne er ikke alt ... punktum. Gode prestasjoner er selvfølgelig verdifullt og til syvende og sist viktig for medarbeiderens – og bedriftens – suksess. Men medarbeiderne må innse at du ikke bare bryr deg om hvilke resultater de oppnår, men også hvem de er som mennesker og hvilke utfordringer de står overfor inn i mellom. Viser du ekte empati og forståelse, forsikrer du medarbeiderne om at deres meninger og tanker betyr noe for virksomheten.
 • Du er åpen for endringer: Den beste måten å ødelegge en bevaringssamtale på, er at du på en eller annen måte sender et signal om at du bare gjør det du må, og at det du hører ikke vil føre til noen endringer som har noen betydning. Du bør imidlertid heller ikke skape forventninger om at radikale endringer skal settes i verk hvis du da ikke kan gjennomføre dette. Det er best å være ærlig. Start med å gjøre det klart for medarbeideren at du setter pris på tilbakemelding og at du har som mål å gjøre det som er mulig for å håndtere problemer og foreta forbedringer.

De beste bevaringsspørsmålene hjelper deg med å oppdage:

 • Faresignaler som viser at en viktig brikke trenger mer støtte eller veiledning: Noen medarbeider sier rett ut at de trenger mer støtte for å kunne fungere optimalt. Andre kan være mer reserverte, men trekker kanskje frem eksempler der bedre støtte eller veiledning ville ha vært en fordel. Uansett gir bevaringssamtaler deg en mulighet til å få innsikt i disse utfordringene, ofte før de blir så ille at viktige medarbeidere begynne å vurdere å skifte jobb.
 • Hvordan du kan beholde medarbeiderne du har investert i: De beste bevaringssamtalene trekker fram både problemer og muligheter. Basert på dette kan disse samtalene avdekke tiltak du kan iverksette for å sørge for at de beste medarbeiderne blir værende. Kanskje finner du ut at flere medarbeidere ville være mer produktive og engasjerte gjennom en hybridordning som omfatter både hjemmekontor og oppmøte på kontoret. Eller du finner ut at den best-ytende medarbeideren liker å hjelpe andre med å lykkes, slik at du kan være på utkikk etter mentormuligheter som kan oppfylle dette ønsket. Disse tiltakene viser at du er bestemt på å investere i medarbeiderne for å sikre at de fortsetter å trives og utvikle seg i karrieren sin.
 • Endringer som kan bekrefte medarbeidernes engasjement (og som ikke koster mye: Hvis du ikke har hatt bevaringssamtaler tidligere, vil det å introdusere dem representere en endring i kulturen til teamet og organisasjonen, og dette kan befeste engasjementet hos medarbeiderne. Utover dette kan selve samtalene avdekke en rekke potensielle endringer som ikke koster mye, men som kan føre til en endring i hva medarbeiderne føler med hensyn til tiden de tilbringer på jobb.

Medarbeiderne føler seg kanskje utbrent etter en lang arbeidsuke.  Hvis du innfører en ordning der medarbeiderne kan logge seg av kl. 14 på fredager, kan det vise at du har lyttet og gjør noe med saken. Eller kanskje det dreier seg om å foreta noen små endringer i arbeidslokalet som legger bedre til rette for spontant samarbeid eller et roligere miljø. Disse typene tiltak viser at du er mottakelig for informasjon og kan over tid skape sterkere engasjement og lojalitet.

Du er vanligvis ikke på utkikk etter ja- eller nei-svar på spørsmål du stiller i en bevaringssamtale. Fokus skal i stedet være på å stille åpne spørsmål som får medarbeiderne til å snakke og utdype svarene sine, slik at du får et klart bilde av hvor de befinner seg – og hvor de vil at den videre karriereutviklingen skal gå. Noen eksempler på gode spørsmål for bevaringssamtaler:

 • Hva slags tilbakemelding eller anerkjennelse skulle du gjerne fått som du ikke får nå?
 • Hvilke talenter, interesser eller ferdigheter har du som vi ikke benytter på nåværende tidspunkt?
 • Hva føler du at du har oppnådd i arbeidet og i den tiden du har vært her, som du er fornøyd med?
 • Hva slags fleksibilitet ville være nyttig for deg med hensyn til balansen mellom jobb og fritid?
 • Hvis du kunne endre én ting med jobben, teamet eller bedriften, hva ville det være?

Viktig å ta med seg

Sluttsamtaler kan fortsatt ha sin rolle for bedriften Men å begynne å ha bevaringssamtaler vil bidra til at det i det lange løp blir færre sluttsamtaler, fordi teamet er mer engasjert, fornøyd og produktivt. SurveyMonkey Enterprise har alle verktøyene og all den teknologien du trenger for å øke engasjementet og produktiviteten.