Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

Sist oppdatert: 1. august 2023

Versjoner:

Disse personvernreglene beskriver spesifikk personvernpraksis for https://contribute.surveymonkey.com («SMC») og bør leses i sammenheng med de primære personvernreglene og de regionspesifikke personvernreglene (for innbyggere i USA). Hvis det er konflikt, har disse personvernreglene forrang. SurveyMonkey Contribute brukes av folk som er interesserte i å ta spørreundersøkelser på SMC («Paneldeltakere») og folk som gjennomfører spørreundersøkelsene som tas av paneldeltakere («Panelkjøpere»). Disse personvernreglene beskriver hvordan SurveyMonkey innhenter, bruker, deler og sikrer personopplysningene du oppgir. De beskriver også valgene dine angående bruk, tilgang og korrigering av personopplysningene dine. Vi refererer til spørreundersøkelser gjennomført gjennom SMC som «Contribute-spørreundersøkelser», og disse behandles forskjellig fra spørreundersøkelser som gjennomføres gjennom hovednettstedet vårt. SMC er en tjeneste levert av SurveyMonkey Inc. og dets samarbeidspartnere.

Denne siden er delt inn i to deler: en for paneldeltakere og en for panelkjøpere.

Under er en liste over informasjon som vi innhenter fra og om deg når du bruker SMC. Du finner informasjon knyttet til informasjonskategoriene vi kan innhente om deg eller bruken din av SMC i de primære personvernreglene og de regionspesifikke personvernreglene (for innbyggere i USA). De påfølgende delene beskriver hva vi gjør med denne informasjonen.

Informasjon vi får direkte fra deg

 • Registreringsinformasjon: Du må ha en SurveyMonkey-konto for å bruke SMC som en paneldeltaker. For å registrere deg med en SurveyMonkey-konto må vi innhente kontoinformasjon fra deg (brukernavn, passord og e-postadresse).
 • Profildata: For å gi panelkjøpere tillatelse til å målrette seg mot paneldeltakere med spesifikke egenskaper ved utførelse av Contribute-spørreundersøkelser, bygger vi profiler for paneldeltakerne. Vi bygger opp profilen din ved å be deg om å svare på spørsmål om deg selv, og fra svarene dine på Contribute-spørreundersøkelser som panelkjøpere utfører. Vi refererer til all denne informasjonen som «profildata». Når vi kompilerer profildata, kan vi innhente demografisk informasjon (f.eks. fødselsdato, kjønn, ansettelsesstatus, bransjen du jobber i, etnisitet, religion, inntektsnivå, utdanningsnivå, bostedsland, postnummer, politiske synspunkter, eierstatus for hjem, sivilstand, antall barn osv.), interesser (f.eks. hvilke aktiviteter du deltar i, og hvor ofte du deltar), preferanser (f.eks. hva slags mat eller drikke du liker) og meninger.
 • Svar på Contribute-spørreundersøkelser: Vi mottar spørreundersøkelsessvarene du sender inn til panelkjøpere.

Det er valgfritt å oppgi informasjon: Du kan alltids velge å ikke oppgi noen personopplysninger som vi ber om. Muligheten din til å bruke SMC kan imidlertid begrenses hvis du ikke oppgir nødvendig informasjon for å levere tjenestene til deg. Hvis du for eksempel ikke oppgir profildata, kan du ikke delta i spørreundersøkelser, eller sjansen din for å bli valgt til en spørreundersøkelse kan bli redusert.

Du kan bli bedt om å oppgi sensitiv informasjon som en del av profildataene dine. Når du oppgir svar på sensitive spørsmål (for eksempel personopplysninger som angir medisinske tilstander eller helsetilstander, rase eller etnisk opprinnelse, politiske synspunkter eller tilknytninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskap i foreninger eller informasjon knyttet til seksuelle preferanser), gir du uttrykkelig samtykke til innsamlingen av disse dataene. Du kan når som helst velge bort ved å ikke svare på spørsmålet eller velge «ønsker ikke å oppgi», som sletter alle tidligere svar på spørsmålet. Vi behandler sensitiv informasjon (for eksempel personopplysninger som angir medisinske tilstander eller helsetilstander, rase eller etnisk opprinnelse, politiske synspunkter eller tilknytninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskap i foreninger eller informasjon knyttet til seksuelle preferanser) med spesiell omhu. Hvis vi har til hensikt å utlevere slik informasjon til en tredjepart eller bruke det til andre formål enn det som er beskrevet i personvernreglene, vil vi på forhånd innhente din spesifikke tillatelse til slik eventuell bruk eller utlevering.

Informasjon vi mottar om deg fra andre kilder

 • Bruksdata: Vi mottar bruksdata om deg når du samhandler med SMC. Dette kan inkludere nettsider du besøker, det du klikker på, og hvilke Contribute-spørreundersøkelser du gjennomfører. I tillegg, i likhet med de fleste nettsteder i dag, har nettserverne våre loggfiler som registrerer data hver gang en enhet samhandler med disse serverne. Loggfilene kan inkludere internettleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, filene som vises på nettstedet (f.eks. HTML-sider, grafikk osv.), operativsystem, dato-/klokkeslettstempel og/eller klikkstrømdata for å analysere trender i det aggregerte og administrere nettstedet.
 • Enhetsdata: Vi mottar data fra enheten du brukes til å samhandle med SMC, for eksempel IP-adresse og nettlesertype. Vi kan også utlede den geografiske posisjonen basert på IP-adressen din.

Hvordan bruker SurveyMonkey opplysningene dine?

Vi bruker generelt informasjonen din i forbindelse med å levere SMC-tjenester til deg og til panelkjøpere. Nærmere bestemt bruker vi den:

 • Til å levere relevante spørreundersøkelser til deg: Vi bruker profildataene dine til å målrette Contribute-spørreundersøkelser mot deg og sende deg e-poster med invitasjoner til å ta disse spørreundersøkelsene. Hvis for eksempel profildataene du oppgir, viser at du er en 30 år gammel kvinne som bor i New York, kan vi sende deg en spørreundersøkelse der en panelkjøper er interessert i meningene til en person som bor i New York i alderen mellom 25 og 35 år.
 • Til å forbedre SMC: Vi bruker dataene vi mottar internt til å forbedre kvaliteten på tjenesten. Vi bruker og analyserer for eksempel bruksdataene (som sidevisningsdata og svarfrekvenser) til å gjøre spørreundersøkelsene vi sender mer relevante for deg, til å forbedre SMC-brukergrensesnittet og for å opprettholde en konsistent og pålitelig brukeropplevelse. Vi bruker profilinformasjon for å hjelpe oss å forbedre kvaliteten på panelet vårt. 
 • For å gi panelkjøpere flere målrettingskriterer: Vi kan bruke svarene du gir på Contribute-spørreundersøkelser, til å gi andre panelkjøpere flere måter å nå den ønskede måldemografien på. Vi gir imidlertid ikke de faktiske svarene dine på spørreundersøkelser til andre panelkjøpere enn kjøperen som faktisk utfører spørreundersøkelsen. Hvis du for eksempel oppgir i en Contribute-spørreundersøkelse at aksjeporteføljen din har 21 aksjer, kan vi gi panelkjøpere tillatelse til å målrette mot paneldeltakere basert på størrelsen på aksjeporteføljen deres. Hvis en panelkjøper ønsket å målrette folk med aksjeporteføljer med mer enn ti aksjer og du svarte på spørreundersøkelsen, vet panelkjøperen at du har mer enn ti aksjer i porteføljen. Men vi deler ikke med vedkommende mer spesifikk informasjon om at du har 21 aksjer.
 • Til å verifisere samsvar: Vi kan inspisere og bruke teknikker som maskinlæring på svarene dine på Contribute-spørreundersøkelser for å sikre samsvar med SMCs vilkår for bruk og fastslå kvalitetssvar, slik at vi har et konsekvent og pålitelig panel.

Hvem vi utleverer informasjonen din til, og hvilken informasjon vi deler

Vi anerkjenner at fordi du gir til oss og gir oss tillatelse til å bruke profildataene dine og andre personopplysninger, er vi betrodd til å beskytte personvernet for denne informasjonen. Din vedvarende tillit er svært viktig for oss, så det eneste tidspunktet vi utleverer eller deler den informasjonen med en tredjepart, er der vi har:

(a) gitt deg varsel (f.eks. i disse personvernreglene), 
(b) fått ditt samtykke (f.eks. basert på på-/avmeldingsinnstillingene for kontoen din) eller 
(c) anonymisert informasjonen slik at du ikke med rimelighet kan identifiseres av den.

De primære personvernreglene og regionspesifikke personvernreglene våre beskriver kategoriene av personopplysninger vi kan utlevere for bedriftsformål eller i henhold til gjeldende lov. Nærmere bestemt oppgir vi dette om det:

 • Spørreundersøkelsessvar til panelkjøpere: Vi drifter Contribute-spørreundersøkelser for panelkjøpere, men de er egentlig den primære kuratoren av spørreundersøkelsesdata. Alt du uttrykkelig oppgir i Contribute-spørreundersøkelser, oppgir naturligvis til dem. Panelkjøpere kan ha sine egne personvernregler som gjelder for spørreundersøkelser som de oppretter ved bruk av tjenestene våre. Disse reglene beskriver hvordan panelkjøpere håndterer informasjonen din og, hvis dette er oppgitt, oppfordrer vi deg til å lese dem.
 • Grunnleggende demografi til panelkjøpere: Når du svarer på en spørreundersøkelse, gir vi automatisk et spesifikt informasjonssett om deg til panelkjøperen som vi kompilerer fra profildataene dine for panelkjøperen. Vi kaller denne informasjonen «grunnleggende demografi». Det inkluderer
  • område (hentet fra postnummer)
  • enhet
  • inntekt

Deling av grunnleggende demografi skjer i kulissene og er ikke synlig i selve spørsmålene i spørreundersøkelsen. Vi inkluderer ikke navnet eller kontaktinformasjonen din som en del av den grunnleggende demografien.

 • Annen demografi til panelkjøpere (indirekte): Selv om vi ikke utleverer mer enn grunnleggende demografidata til panelkjøpere, kan de – fordi de målretter Contribute-spørreundersøkelsene sine mot spesifikke demografier – slutte at du tilhører denne demografien simpelthen fordi de kun mottar svar fra den demografien. Ved valg av egenskaper for ønskede spørreundersøkelsesrespondenter kan en panelkjøper også få en indikasjon på hvor mange paneldeltakere som oppfyller panelkjøperens bestemte demografikrav for en gitt spørreundersøkelse.
 • Statistikk for anonymiserte paneldeltakere til informasjonsformål: Vi kan utlevere aggregert eller på annen måte anonymisert statistikk om paneldeltakerne våre. For eksempel kan vi publisere på bloggen vår, eller inkludere i markedsførings-e-poster, interessant statistikk som hva den gjennomsnittlige svarfrekvensen for Contribute-spørreundersøkelser er, eller hvor stor prosentandel av paneldeltakerne som er menn. Når data er blitt gjort ikke-identifiserbare, forplikter vi oss til å forhindre fremtidig identifisering.
 • Informasjonen din til tjenesteleverandører. Vi kan oppgi personopplysningene dine til selskaper som leverer tjenester for å hjelpe oss med bedriftsaktivitetene våre, for eksempel å tilby kundestøtte. Disse selskapene er kun autoriserte til å bruke personopplysningene dine etter behov for å levere disse tjenestene til oss.
 • Informasjonen din hvis det er en endring i bedriftseierskapet eller -strukturen.Vi kan overføre informasjonen din, inkludert alle profildata, kontoinformasjon, andre personopplysninger og svar på spørreundersøkelser til en etterfølgende enhet ved en fusjon, konsolidering eller annen bedriftsmessig omorganisering som SurveyMonkey deltar i, eller til en kjøper av alle eller i det vesentlige alle SurveyMonkeys verdier knyttet til SMC. I så tilfelle blir du varslet per e-post og/eller et fremtredende varsel på nettstedet vårt om eventuell endring av eierskap, bruk av personopplysningene dine og valg du måtte ha i forbindelse med personopplysningene dine. Vi kan også utlevere personopplysningene dine til enhver tredjepart med ditt forutgående samtykke.
 • Lovpålagte utleveringer: Vi kan utlevere informasjonen din etter behov eller i henhold til loven, inkludert for å ivareta nasjonal sikkerhet og håndheving av loven, eller dersom vi i god tro mener at utlevering er nødvendig for å beskytte rettighetene våre, beskytte din eller andres sikkerhet, etterforske svindel og/eller for å etterkomme en rettslig prosedyre, rettskjennelse, stevning eller annen juridisk prosess som vi er involvert i.
 • For panelkjøpere er svaret kanskje. Hvis du oppgir navnet ditt i en Contribute-spørreundersøkelse, er du selvsagt ikke anonym. Men selv om du ikke gjør det, kan informasjonen du oppgir, være identifiserende, for eksempel i kombinasjon med annen informasjon. Husk at panelkjøpere også får den grunnleggende demografien din. For å bidra til å ivareta personvernet ditt krever vi at et visst minimum antall paneldeltakere oppfyller panelkjøpernes målrettingskriterier før vi tillater at Contribute-spørreundersøkelsen utføres. Vi ber deg rapportere til oss om du mottar en spørreundersøkelse som ber deg om e-postadressen din eller personopplysningene dine, ettersom vi forbyr panelkjøperne å innhente denne informasjonen.
 • For SurveyMonkey er svaret nei. Vi kobler svarene dine til brukernavnet ditt, men du trenger ikke å bekymre deg, for vi verken misbruker eller utnytter dette. Vi gjør dette for å gi panelkjøpere ytterligere målrettingskriterier (se «Hvordan bruker SurveyMonkey opplysningene dine?» over). Vi utleverer ikke denne koblingen til panelkjøperen.

Valgene og kontrollene dine

 • Du kan alltid nekte å svare på en spørreundersøkelse: Deltakelse i enhver Contribute-spørreundersøkelse er helt frivillig, og du kan avstå fra å svare når som helst.
 • Du kan oppdatere informasjonen din: Hvis du vil endre profildataene dine, kan du kontakte brukerstøtteteamet vårt, så hjelper vi deg gjerne. Som paneldeltaker kan du få tilgang til og korrigere enkelte personopplysninger som SurveyMonkey har om deg, ved å besøke Min konto-siden fra SMC-nettstedet. Enkelte paneldeltakere og andre enkeltpersoner (inkludert de hvis informasjon vi mottar i samsvar med EU-U.S. Privacy Shield og Swiss-U.S. Privacy Shield) har enkelte juridiske rettigheter til å motta informasjon om hvorvidt vi har personopplysninger om dem, til å få tilgang til informasjon vi har om dem, og til å få dem korrigert, oppdatert, endret eller slettet i passende omstendigheter. For noen opplysninger kan disse rettighetene utøves gjennom Min konto-siden nevnt over, og i ethvert tilfelle kan forespørsler om å utøve disse rettighetene rettes til kundestøtteteamet. Disse rettighetene er underlagt enkelte unntak, for eksempel dersom det at du får tilgang, har en urimelig innvirkning på personvernet til andre enkeltpersoner. Vi svarer på forespørselen din om å utøve disse rettighetene i løpet av rimelig tid, og dersom det kreves av loven eller dersom vi ellers anser det som passende og praktisk å gjøre, imøtekommer vi forespørselen din.
 • Informasjon knyttet til data innhentet av panelkjøpere: Hvis du er en paneldeltaker som har valgt å oppgi kontaktinformasjonen din til en av panelkjøperne og ikke lenger vil kontaktes av en av panelkjøperne som bruker tjenesten eller som ønsker tilgang, eller som ønsker å korrigere, endre eller slette unøyaktig informasjon, kan du kontakte panelkjøperen (behandlingsansvarlig) som du samhandler med direkte. Overføring til påfølgende tredjeparter dekkes av tjenesteavtalene med panelkjøperne våre.
 • Du kan forlate SMC og få SMC-informasjonen din slettet: Hvis du ikke lenger ønsker å bruke SMC, kan du be om å forlate den ved å kontakte brukerstøtteteamet vårt. Vi svarer på forespørselen din i løpet av rimelig tid ved å fjerne SMC fra SurveyMonkey-kontoen din og permanent slette profildataene dine. Du får ikke lenger invitasjoner til å ta Contribute-spørreundersøkelser. Alle personopplysninger som tidligere er sendt inn til Contribute-spørreundersøkelser, slettes ikke – du må kontakte panelkjøperne som opprettet disse spørreundersøkelsene, for å få tilgang til disse dataene. Merk at hvis du forlater SMC, slettes ikke den primære SurveyMonkey-kontoen din.
 • Datalagring: Vi kan lagre informasjonen din (inkludert informasjonen vi behandler på vegne av panelkjøpere) så lenge kontoen din er aktiv eller etter behov for å levere tjenestene til deg, overholde juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve avtalene våre.
 • Rettigheter og valg i henhold til lokale lover: De lokale lovene kan dekke ytterligere rettigheter og valg for deg. Se gjennom «Dine rettigheter»-delen av de primære personvernreglene for å få mer informasjon.

Sikkerhet

Sikkerheten til personopplysningene dine er viktig for oss. Vi følger generelt aksepterte standarder for å beskytte personopplysninger som sendes til oss, både under overføring og når de er mottatt. Hvis du har noen spørsmål om sikkerheten til personopplysningene dine, kan du kontakte brukerstøtteteamet vårt.

SurveyMonkey gir enkelte belønninger eller insentiver til paneldeltakere for å gi svar på spørreundersøkelser. Du kan melde deg på belønningene eller insentivene ved å registrere deg med en SurveyMonkey-konto og svare på Contribute-spørreundersøkelser med kontolegitimasjonen din. Din deltakelse er helt frivillig, og du har rett til å trekke deg fra Contribute når som helst. Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil delta, kan du unnlate å sende inn svar på Contribute-spørreundersøkelser, eller du kan stenge SurveyMonkey-kontoen din.

Den spesifikke belønningen eller incentivet som tilbys, hvis aktuelt, gjøres tilgjengelig for deg når du oppgir svar på tilgjengelige Contribute-spørreundersøkelser – inkludert utfylling av spørreundersøkelsen for profil – og kan variere i henhold til lengden på Contribute-spørreundersøkelsen og andre faktorer som er identifisert under. Den økonomiske verdien til belønningen eller insentivet er et rimelig anslag av den økonomiske verdien av spørreundersøkelsessvarene dine til oss. Vi har kommet frem til dette anslaget basert på en vurdering av flere faktorer, inkludert følgende: (1) inntekten som genereres av SurveyMonkey ved å gi aggregerte og/eller anonymiserte svar og innsikt til kunder, (2) SurveyMonkeys påløpte kostnader ved drifting av Contribute og (3) vår rimelige vurdering av inntekten vi kan generere som et resultat av at SurveyMonkey leverer aggregerte og/eller anonymiserte svar og innsikt til kunder.

Under er en liste over informasjon vi innhenter fra og om deg når du oppretter og gjennomfører en Contribute-spørreundersøkelse. Du finner informasjon knyttet til informasjonskategoriene vi kan innhente om deg eller bruken din av SMC i de primære personvernreglene. De påfølgende delene beskriver hva vi gjør med denne informasjonen.

 • Informasjon vi innhenter direkte fra deg
  • Registreringsinformasjon Du må ha en SurveyMonkey-konto for å bruke SMC som panelkjøper. For å registrere deg for en SurveyMonkey-konto må vi innhente kontoinformasjon fra deg (brukernavn, passord og e-postadresse).
 • Informasjon vi mottar om deg fra andre kilder
  • Enhetsdata: Vi henter data fra enheten du bruker til å samhandle med nettstedet, for eksempel IP-adressen din og nettlesertypen. Vi kan også utlede den geografiske posisjonen din basert på IP-adressen din.
 • Contribute-spørreundersøkelser
  • Spørreundersøkelsesdata: Vi lagrer Contribute-spørreundersøkelsesdata (spørsmål og svar) på dine vegne.

Hvordan bruker SurveyMonkey opplysningene dine?

Generelt bruker vi informasjonen din i forbindelse med å levere SMC-tjenester til deg og paneldeltakere. Nærmere bestemt bruker vi den:

 • Til å forbedre SMC: Vi bruker dataene vi mottar, internt til å forbedre kvaliteten på tjenesten. Vi bruker og analyserer for eksempel bruksdataene (som sidevisningsdata og svarfrekvenser) til å gjøre spørreundersøkelsene vi sender, mer relevante for paneldeltakere, for å forbedre SMC-brukergrensesnittet og for å opprettholde en konsistent og pålitelig brukeropplevelse. Vi kan også bruke teknikker som maskinlæring på vegne av spørreundersøkelsessvarene dine for å sikre samsvar med SMCs vilkår for bruk og oppdage kvaliteten deres for å opprettholde pålitelige paneldeltakere.

For å gi panelkjøpere flere målrettingskriterer: Vi kan bruke Contribute-spørreundersøkelsesdataene dine til å gi deg og andre panelkjøpere flere måter å nå ut til ønskelig måldemografi i fremtidige Contribute-spørreundersøkelser. For eksempel: Hvis du spør «Hvor høyt kan du hoppe?», kan vi gi andre panelkjøpere muligheten til å målrette paneldeltakere som kan hoppe mer enn for eksempel 60 cm (basert på svarene respondentene på spørreundersøkelsen ga). Andre panelkjøpere har ingen tilgang til spørreundersøkelsesdataene dine – de kan ikke fastslå at spørsmålet kom fra Contribute-spørreundersøkelsen din. Vi bruker ikke spørreundersøkelsessvar til noen andre formål.

Hvem vi utleverer informasjonen din til, og hvilken informasjon vi deler

Samtidig som du gir oss tillatelse til å bruke spørreundersøkelsesdataene dine og annen informasjon i samsvar med disse personvernreglene, eier du alltid alle spørreundersøkelsesdataene dine, og vi anser det som informasjon som er konfidensielt for deg. Din vedvarende tillit er svært viktig for oss, så det eneste tidspunktet vi utleverer eller deler den informasjonen med tredjeparter er dersom vi har:

(a) gitt deg varsel (f.eks. i disse personvernreglene), 
(b) fått ditt samtykke (f.eks. basert på på-/avmeldingsinnstillingene for kontoen din),
(c) anonymisert informasjonen slik at du ikke med rimelighet kan identifiseres av den eller
(d) fylt ut en tilgangsforespørsel til paneldeltakernes data for å inkludere deres svar på dem.

De primære personvernreglene våre beskriver kategoriene av personopplysninger vi kan utlevere til bedriftsformål eller i henhold til gjeldende lov og rett. Nærmere bestemt utleverer vi dette:

 • Spørreundersøkelsesspørsmål til andre panelkjøpere: For å gi panelkjøpere ytterligere målrettingskriterier. Selv om panelkjøpere kan se de individuelle spørsmålene dine, kan de ikke fastslå at de kommer fra Contribute-spørreundersøkelsen din.
 • Spørreundersøkelsessvar til ingen: Unntatt noen få grunner angitt i de primære personvernreglene til SurveyMonkey (f.eks. hvis vi er pålagt av loven).
 • Anonymisert informasjon fra Contribute-spørreundersøkelse til ytterligere formål:Vi kan utlevere aggregert eller ellers anonymisert informasjon om Contribute-spørreundersøkelser. Vi kan for eksempel publisere på bloggen vår eller på annen måte inkludere interessant statistikk i markedsførings-e-poster om for eksempel hvor mange spørreundersøkelser som er gjennomført i en måned eller hva den gjennomsnittlige lengden på en Contribute-spørreundersøkelse har vært. Når data er blitt gjort ikke-identifiserbare, forplikter vi oss til å forhindre fremtidig identifisering.
 • Utleveringer som følge av endring i bedriftseierskap eller -struktur: Vi kan overføre informasjonen din, inkludert alle profildata, kontoinformasjon, andre personopplysninger og svar på spørreundersøkelser til en etterfølgende enhet ved en fusjon, konsolidering eller annen bedriftsmessig omorganisering som SurveyMonkey deltar i, eller til en kjøper av alle eller i det vesentlige alle SurveyMonkeys verdier knyttet til SMC. I så tilfelle blir du varslet per e-post og/eller et fremtredende varsel på nettstedet vårt om eventuell endring av eierskap, bruk av personopplysningene dine og valg du måtte ha i forbindelse med personopplysningene dine. Vi kan også utlevere personopplysningene dine til enhver tredjepart med ditt forutgående samtykke.
 • Lovpålagte utleveringer: Vi kan utlevere informasjonen din etter behov eller i henhold til loven, inkludert for å ivareta nasjonal sikkerhet og håndheving av loven, eller dersom vi i god tro mener at utlevering er nødvendig for å beskytte rettighetene våre, beskytte din eller andres sikkerhet, etterforske svindel og/eller for å etterkomme en rettslig prosedyre, rettskjennelse, stevning eller annen juridisk prosess som vi er involvert i.

Valgene og kontrollene dine

 • Du kan slette spørreundersøkelsesdataene dine: I likhet med enhver vanlig SurveyMonkey-spørreundersøkelse har du kontroll over Contribute-spørreundersøkelsene dine og kan slette dem når som helst gjennom nettstedet vårt.
 • EU-brukere: Andre enkeltpersoner (inkludert paneldeltakere og de hvis informasjon vi mottar i samsvar med EU-U.S. Privacy Shield and the Swiss-U.S. Privacy Shield) har bestemte rettigheter til å få informasjon om hvorvidt vi har informasjon om dem, til å få tilgang til personopplysninger vi har om dem, og til å få dem korrigert, oppdatert, endret eller slettet under passende omstendigheter. For noe informasjon kan disse rettighetene utøves gjennom kontoadministrasjonssiden, og i ethvert tilfelle kan forespørsler om å utøve disse rettighetene rettes til kundestøtteteamet vårt. Disse rettighetene er underlagt enkelte unntak, for eksempel dersom det at du får tilgang, har en urimelig innvirkning på personvernet til andre enkeltpersoner. Vi svarer på forespørselen din om å utøve disse rettighetene i løpet av rimelig tid, og dersom det kreves av loven eller vi ellers anser det som passende og praktisk å gjøre, imøtekommer vi forespørselen din.
 • Rettigheter og valg i henhold til lokale lover: De lokale lovene kan dekke ytterligere rettigheter og valg for deg. Se gjennom «Dine rettigheter»-delen av de primære personvernreglene for å få mer informasjon.

Avmeldingspreferansene dine

 • Når du registrerer deg for en konto, bruker vi navnet og e-postadressen din til å sende periodiske e-poster til deg av både salgsfremmende og transaksjonell art. Av hensyn til personvernet ditt kan du velge å slutte å få markedsførings-e-poster ved å følge avregistreringsinstruksjonene i disse e-postene, eller du kan kontakte brukerstøtteteamet vårt.
 • Vi sender deg også tjenesterelaterte e-postkunngjøringer i sjeldne tilfeller når det er nødvendig. Hvis tjenesten for eksempel er midlertidig utilgjengelig på grunn av vedlikehold, kan vi sende deg en e-post. Du kan ikke velge bort disse e-postene, som ikke er av salgsfremmende art.

Informasjonskapsler/sporingsteknologi

 • SurveyMonkey og dets partnere bruker informasjonskapsler eller lignende teknologi til å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukernes bevegelser på nettstedet og samle demografisk informasjon om brukerbasen som helhet. Du kan kontrollere bruken av informasjonskapsler på individuelt nivå per nettleser, men hvis du velger å deaktivere informasjonskapsler, kan det begrense bruken din av enkelte funksjoner eller funksjonaliteter på nettstedet eller tjenesten.
 • Målretting mot atferd. Vi kan be annonseringsnettverk og -meglere om å vise annonser som markedsfører tjenestene våre på andre nettsteder. Vi kan be dem om å levere disse annonsene basert på tilstedeværelsen av en informasjonskapsel, men ved å gjøre det deles ingen andre personopplysninger med annonsøren. Partnerne våre i annonseringsnettverket kan bruke informasjonskapsler og sidemarkeringer eller websignaler til å innhente bestemt informasjon om aktivitetene dine på dette og andre nettsteder for å gi deg målrettet markedsføring basert på interessene dine. Hvis du ikke vil at denne informasjonen skal brukes til å levere slike målrettede annonser til deg, kan du velge det bort på http://preferences-mgr.truste.com/. Hvis du velger det bort, mottar du fremdeles generiske annonser.

ANNET Å MERKE SEG

 • Hvor opplysningene dine behandles og lagres: Personopplysningene dine kan lagres og behandles i USA, Australia eller andre land der SurveyMonkey eller dets tjenesteleverandører har sine anlegg. Du kan se en liste over disse beliggenhetene i vår erklæringen om dataoverføring i EU. Vi inngår standard kontraktsklausuler som er godkjent av Europakommisjonen med de interne konsernselskapene våre for å sørge for overføring av personopplysninger, som inkluderer USA (du kan kontakte oss for å få mer informasjon). Moderselskapet vårt, SurveyMonkey Inc., har også sertifisert overholdelse av U.S. Privacy Shield for dataoverføringer utenfor EU og Swiss-U.S. Privacy Shield (les oppføringen for SurveyMonkey Inc. i Privacy Shield-listen her for mer informasjon).
 • Endringer av disse personvernreglene: Vi kan når som helst endre disse personvernreglene, men hvis vi gjør det, varsler vi deg ved å publisere endringene på dette nettstedet. Hvis vi anser disse endringene som betydelige, gir vi deg ytterliger, fremtredende varsel på en måte som er passende i henhold til omstendighetene, for eksempel via e-post.
 • Barn under 18 år: SMC er ikke ment for og kan ikke brukes av barn under 18 år. Barn under 18 år har ikke tillatelse til å registrere seg hos SurveyMonkey eller til å bli en paneldeltaker.
 • Nettsporing: Foreløpig behandler eller samsvarer vi ikke med noen nettleseres «ikke spor»-signal eller andre lignende mekanismer som angir en forespørsel om å deaktivere nettsporing av individuelle brukere som besøker SurveyMonkey Contribute-nettstedet eller bruker SurveyMonkey Contribute.

Hvis du har spørsmål angående personvernreglene eller praksisen vår, kan du kontakte SurveyMonkey elektronisk på privacy@SurveyMonkey.com. Du kan også skrive til oss på 910 Park Pl, Suite 300, San Mateo, CA 94403, USA hvis du bor i USA, eller til Ella House, Suite 40.4, 40 Merrion Square East, Dublin 2, D02 NP96, Irland hvis du bor andre steder.