63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

SIST OPPDATERT: 1. august 2023

Disse tjenestevilkårene for spørreundersøkelsesplattformen («vilkårene») gjelder for din bruk av SurveyMonkeys spørreundersøkelsesverktøy på nettet eller på mobil for opprettelse, distribusjon, analyse og administrasjon av spørreundersøkelser under Advantage (team)- eller Premier (team)-SurveyMonkey-kontoer eller -abonnement («spørreundersøkelsestjenesten for team»).

Hver brukerkonto som tilhører abonnementet til spørreundersøkelsestjenesten for team omtales som en «plass» eller en «bruker» – samlet utgjør de et «team». Et team kan representere et lag, en gruppe eller en annen underdeling i organisasjonen, eller være hele organisasjonen. Hvert abonnement til spørreundersøkelsestjenesten for team representerer ett team, og du kan ha flere team ved å kjøpe flere abonnementer til spørreundersøkelsestjenesten for team. Hvis du har flere team kan du be om å overføre en bruker fra ett team til et annet.

Spørreundersøkelsestjenesten for team er designet for å gi deg som hovedadministrator muligheten til å lede teamet ditt selv. Ledelse og administrering av teamet er ditt ansvar, og ikke ansvaret til SurveyMonkey (inkludert å svare på forespørsler om kontoopprettelse, -sletting og -omfordeling og styring av kommunikasjonsinnstillingene til brukerne). Vi har ikke ansvar for eventuelle situasjoner som oppstår som resultat av å legge til, fjerne eller på andre måter administrere teamet i henhold til instruksjonene dine.

Du må sørge for at sluttbrukerne overholder vilkårene for spørreundersøkelsestjenesten for team, inkludert eventuelle gjeldende retningslinjer for akseptabel bruk. Du kan ikke gi lisenser til mindreårige. «Mindreårige» er personer som er yngre enn 16 år (eller under en høyere alder hvis loven der de bor tillater det). Hvis brukeren bryter disse vilkårene eller bruker spørreundersøkelsestjenesten for team på en måte som SurveyMonkey har grunn til å anta kommer til å gi SurveyMonkey erstatningsansvar eller forstyrre andres bruk av spørreundersøkelsestjenesten for team, kan SurveyMonkey suspendere eller avslutte den aktuelle sluttbrukerkontoen eller be deg om å gjøre det.

Hvis spørreundersøkelsestjenesten for team sies opp, blir alle brukerkontoene (inkludert hovedadministratorkontoen) i teamet omgjort til individuelle kontoer som mister funksjonalitet knyttet til teamet, og blir underlagt Vilkårene for bruk («Nedgradering»).

Du godtar at en nedgradering kan føre til at du mister kontrollen over alle team ved oppsigelse. Team-kontoer som har blitt konvertert til individuelle kontoer, anses av SurveyMonkey å være kontrollert av brukeren som kontoen er registrert på på tidspunktet for nedgraderingen. Hvis du ønsker å få tilbake kontrollen over slike kontoer, bør du derfor kontakte de aktuelle brukerne. SurveyMonkey vil vanligvis ikke overføre kontroll over en slik konto uten autorisasjon fra den kontrollerende sluttbrukeren.

Hvis du ønsker å få tilbake kontrollen over teamkontoene etter en nedgradering, er du ene og alene ansvarlig for å iverksette tiltak, før nedgraderingen, som er nødvendige for å oppnå dette, for eksempel å: (a) tilordne teamkontoer på nytt til riktig personale; (b) endre påloggingsinformasjonen til teamkontoer; og (c) eksportere data i teamkontoene og slette eventuelle data du ikke ønsker at sluttbrukerne skal ha tilgang til etter nedgraderingen. Der det er mulig, gir vi deg et forhåndsvarsel før en nedgradering for å gi deg mulighet til å utføre handlingene som er nevnt ovenfor.

Hvis du kjøper spørreundersøkelsestjenestene for team på nytt etter en nedgradering, må kontoer som ble konvertert til individuelle kontoer som et resultat av nedgraderingen, inviteres til å bli med i teamet på nytt, hvis du ønsker det. Det er imidlertid ingen garanti for at hver slik bruker godtar invitasjonen.

Hvis antallet brukere overskrider antallet kjøpte enheter, kommer de ekstra enhetene til å belastes basert på enhetsprisen for de ekstra enhetene som angitt på den underliggende abonnementsprislisten, proporsjonalt utregnet for hvor mye av abonnementsperioden som gjenstår på tidspunktet abonnementsenhetene legges til. Alle slike ekstra abonnementsenheter fornyes eller avsluttes på samme dato som det underliggende abonnementet. Abonnementsenheter relatert til en spørreundersøkelsestjeneste for team kan ikke reduseres under en abonnementsperiode for spørreundersøkelsestjenesten for team.

Bruk av spørreundersøkelsestjenesten for team må overholde alle gjeldende retningslinjer, som oppført i det juridiske senteret, inkludert retningslinjene for akseptabel bruk.

Hvis vi lukker en spørreundersøkelse du utfører, på grunn av et brudd på vilkårene våre, kan du ikke åpne spørreundersøkelsen igjen uten å rette opp bruddet eller uten vår foregående skriftlige tillatelse. Ellers kan vi suspendere den relevante kontoen eller slutte å levere spørreundersøkelsestjenesten for team til deg.