Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

SIST OPPDATERT: 1. november 2023

Disse tjenestevilkårene for spørreundersøkelsesplattformen («vilkårene») gjelder for din bruk av SurveyMonkeys spørreundersøkelsesverktøy på nettet eller på mobil for opprettelse, distribusjon, analyse og administrasjon av spørreundersøkelser under Advantage (team)- eller Premier (team)-SurveyMonkey-kontoer eller -abonnement («spørreundersøkelsestjenesten for team»).

Hver sluttbrukers konto som tilhører abonnementet til spørreundersøkelsestjenesten for team, omtales som en «lisens» eller «bruker», og sammen utgjør de et «team». Et team kan representere et lag, gruppe eller en annen underavdeling i organisasjonen, eller hele organisasjonen. Hvert abonnement på spørreundersøkelsestjenesten for team representerer ett team, og du kan ha flere team ved å kjøpe flere abonnementer til spørreundersøkelsestjenesten for team.  Hvis du har flere team, kan du goså be om å overføre en bruker fra ett team til et annet.

Spørreundersøkelsestjenesten for team er laget for å gi deg som hovedadministrator muligheten til å lede teamet ditt selv. Ledelse og administrasjon av teamet er ditt ansvar, og ikke ansvaret til SurveyMonkey (inkludert å svare på forespørsler om kontoopprettelse, -sletting og -omfordeling og styring av kommunikasjonsinnstillingene til brukerne). Vi har ikke ansvar for eventuelle situasjoner som oppstår som resultat av å legge til, fjerne eller på andre måter administrere teamet i henhold til instruksjonene dine. 

Med spørreundersøkelsestjenesten for team kan du få funksjoner som lar deg invitere andre brukere til å bruke eller få tilgang til spørreundersøkelsestjenesten for team, inkludert gjestebrukere. Gjestebrukere er sluttbrukere som ikke har konto i spørreundersøkelsestjenesten for team, og i forbindelse med dette avsnittet skal de være sluttbrukerne dine. Du må sørge for at sluttbrukerne overholder vilkårene for spørreundersøkelsestjenesten for team, inkludert eventuelle gjeldende retningslinjer for akseptabel bruk. Du kan ikke gi lisenser til mindreårige. «Mindreårige» er personer som er yngre enn 16 år (eller yngre enn en høyere alder hvis loven der de bor tillater det). Hvis brukeren bryter disse vilkårene eller bruker spørreundersøkelsestjenesten for team på en måte som SurveyMonkey har grunn til å anta kommer til å gi SurveyMonkey erstatningsansvar eller forstyrre andres bruk av spørreunderøkelsestjenesten for team, kan SurveyMonkey suspendere eller stenge den aktuelle sluttbrukerkontoen, suspendere eller avslutte sluttbrukerens tilgang eller be om at dette skal gjøres.

Hvis spørreundersøkelsestjenesten for team sies opp, blir alle sluttbrukerkontoene (inkludert hovedadministratorkontoen) i teamet omgjort til individuelle kontoer som mister funksjonalitet knyttet til teamet, og blir underlagt vilkårene for bruk («Nedgradering»).

Du godtar at en nedgradering kan føre til at du mister kontrollen over alle team ved oppsigelse. Team-kontoer som har blitt konvertert til individuelle kontoer, anses av SurveyMonkey å være styrt av sluttbrukeren som kontoen er registrert på på tidspunktet for nedgraderingen. Hvis du ønsker å få tilbake kontrollen over slike kontoer, bør du derfor kontakte de aktuelle sluttbrukerne. SurveyMonkey vil vanligvis ikke overføre kontroll over en slik konto uten autorisasjon fra den styrende sluttbrukeren.

Hvis du ønsker å få tilbake kontrollen over teamkontoene etter en nedgradering, er du ene og alene ansvarlig for å iverksette tiltak, før nedgraderingen, som er nødvendige for å oppnå dette, for eksempel å: (a) tilordne teamkontoer på nytt til riktig personale; (b) endre påloggingsinformasjonen til teamkontoer og (c) eksportere data i teamkontoene og slette eventuelle data du ikke ønsker at sluttbrukerne skal ha tilgang til etter nedgraderingen. Der det er mulig, gir vi deg et forhåndsvarsel før en nedgradering for å gi deg mulighet til å utføre handlingene som er nevnt ovenfor.

Hvis du kjøper spørreundersøkelsestjenestene for team på nytt etter en nedgradering, må kontoer som ble konvertert til personlige kontoer som et resultat av nedgraderingen, inviteres til å bli med i teamet på nytt, hvis du ønsker det. Det er imidlertid ingen garanti for at alle brukerne takker ja til invitasjonen.

If the number of end users exceeds the units purchased, the additional units will be charged at the per unit pricing for those additional units as specified on the underlying subscription pricing, prorated for the portion of that subscription term remaining at the time the subscription units are added. Any such additional subscription units will renew or terminate on the same date as the underlying subscription. Subscription units relating to a Team Survey Service cannot be decreased during a subscription term for that Team Survey Service.

Bruk av spørreundersøkelsestjenesten for team må overholde alle gjeldende retningslinjer, som oppført i det juridiske senteret, inkludert retningslinjene for akseptabel bruk.

Hvis vi lukker en spørreundersøkelse du utfører, på grunn av et brudd på vilkårene våre, kan du ikke åpne spørreundersøkelsen igjen uten å rette opp bruddet eller uten vår foregående skriftlige tillatelse. Ellers kan vi suspendere den relevante kontoen eller slutte å levere spørreundersøkelsestjenesten for team til deg.