63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

SIST OPPDATERT: 1. august 2023

Denne siden beskriver de internasjonale datasentertilbudene våre, som gjør det mulig for kundene å velge lagringssted for bestemte typer data.

Apply- og SurveyMonkey-kunder kan velge å lagre visse typer data i datasenteret vårt i Canada, og SurveyMonkey- og GetFeedback Direct-kunder kan velge å lagre visse typer data i datasenteret vårt i EU, som angitt nedenfor og i SurveyMonkey-kontrakten din.

Kunder som benytter seg av det internasjonale datasenteret bør være klar over at det kan tas tilgang til data fra utenfor datasenterets geografiske plassering for å implementere, vedlikeholde, reparere, feilsøke eller oppgradere tjenestene. Verktøyene vi bruker for å oppdage misbruk av tjenestene våre gjennom spamming eller phishing, befinner seg i USA. Vi tilbyr også kundestøtte og faktureringsstøtte fra personell som befinner seg på kontorene våre i USA, Canada, Europa og Australia, og de kan få tilgang til kontoen din for å gi deg hjelp hvis du kontakter kundestøtteteamene våre (og ikke har valgt bort kundestøtte). Hvis du i tillegg velger å koble tredjepartsapper til kontoen din, kan disse tredjepartene overføre personopplysninger utenfor SurveyMonkeys angitte datalagringsområde for å kunne levere sine tjenester til deg. Før du kobler til tredjepartsapper, har du ansvar for å sikre at appens datapraksis oppfyller dine krav til dataoppbevaring.

For å sjekke hvilket datasenter kontoen din vertes i, kan du:
1. Logge på kontoen din og gå til «Min konto»-siden, eller
2. Kontrollere URL-adressen når du logger på kontoen din. SurveyMonkey-kunder som bruker det europeiske datasenteret, vil for eksempel se at kontodomenet deres begynner med https://eu.surveymonkey.com, eller
3. Kontakt brukerstøtteansvarlig.

Apply-kunder som åpnet kontoer hos oss før 2017, SurveyMonkey-kunder som åpnet kontoer hos oss før 2019, og Getfeedback Direct-kunder som åpnet kontoer hos oss før 2023 kan ikke lagre spørsmålene og svarene i undersøkelsene sine i Canada eller EU, og vi kan ikke overføre eksisterende spørsmål og svar til datasentrene i Canada eller EU.

For kunder som benytter seg av det europeiske datasenteret, lagres kontoinformasjon som påloggingsinformasjon, kontaktinformasjon om respondenten (for eksempel e-post, telefonnummer og IP-adresse), faktureringsinformasjon og metadata for kontoen i det europeiske datasenterets skylagring. For SurveyMonkey-brukere lagres spørsmålene og svarene fra deltakerne i undersøkelsen i skylagringsløsningene våre i det europeiske datasenteret. Andre opplysninger om kontoene dine, for eksempel bruker-ID-er, kontaktinformasjon for fakturering, brukernavn og ikke-personlig informasjon om kontoen (f.eks. antall lisenser, pakke-ID-er, informasjon om kontofunksjoner og aktiviteter på kontoen, f.eks. status for distribusjon av spørreundersøkelsen), vil også bli lagret i USA for å gjøre det mulig for oss å utarbeide rapporter og forenkle kundekontostyringen.

Som standard bruker alle Apply-kunder vårt kanadiske datasenter, med unntak av Apply-kunder i USA som åpner kontoer etter 15. juni 2023. Disse vil som standard bli lagret i det amerikanske datasenteret vårt. Hvis du er en ny Apply-kunde og ønsker å lagre dataene dine på et annet sted, kan du ta kontakt med kundebehandleren din.

For SurveyMonkey- og Apply-kunder som bruker det kanadiske datasenteret, lagres spørsmålene og svarene fra spørreundersøkelsen/søknaden din i skylagringsløsningene i det kanadiske datasenteret. All annen kontoinformasjon, for eksempel påloggingsinformasjon, respondenters kontaktinformasjon (for eksempel e-post, telefonnummer og IP-adresse), faktureringsinformasjon og metadata for kontoen blir fremdeles lagret i USA.

Vi bruker Amazon Web Services-plattformen og alle de tilhørende tilgjengelighetssonene i de ulike regionene. Det betyr at vi replikerer kundedata på tvers av flere tilgjengelighetssoner – men holder dataene dine innenfor AWS-regionene der datasentrene våre ligger. Slik kan vi opprettholde forretningskontinuiteten og overholde den strenge planen vår for katastrofegjenoppretting.