Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

IKRAFTTREDELSESDATO: 27. NOVEMBER 2018

SIST OPPDATERT: 1. august 2023

Disse globale personvernreglene for søker- og kandidatopplysninger for SurveyMonkey («Erklæringen») er gitt for å informere deg om hvilke personopplysninger SurveyMonkey1 («vi, oss, vår») kan oppbevare om deg, og hvordan vi bruker disse opplysningene.  

SurveyMonkey respekterer den grunnleggende viktigheten av personvern, sikkerhet og beskyttelse. Som en global virksomhet som prioriterer disse prinsippene, er vi opptatt av å håndtere personopplysningene dine på en ansvarlig, åpen måte og i samsvar med alle gjeldende personvernlover.  

Se nedenfor for å forstå hvordan vi bruker personopplysningene dine. Vi kan gi deg mer informasjon når vi henter inn personopplysningene dine, hvis vi mener det kan være relevant og riktig å gjøre det.  

Omfang  

Denne erklæringen gjelder for deg fordi du vurderer å søke eller har søkt om jobb hos oss. Den gjelder for alle personopplysninger som hentes inn, opprettholdes, overføres, lagres, beholdes eller på annen måte brukes (dvs. behandles) av oss.  

Den gjelder også for tredjeparter som har opplysninger du gir oss (f.eks. arbeidsreferanser), og du bør dele denne erklæringen med disse personene. Denne erklæringen gjelder ikke hvordan vi håndterer opplysninger som samles inn om deg i din rolle som besøkende på nettstedet vårt eller som bruker av tjenestene våre. Når du samhandler med oss i den rollen, er det personvernreglene til SurveyMonkey som gjelder.  

Denne erklæringen utgjør ikke en del av, skaper heller ikke noe tilbud eller noen ansettelseskontrakt og oppretter ikke noe kontraktsforhold mellom oss og deg.   

Hva er personopplysninger? 

«Personopplysninger» er alle opplysninger relatert til en levende person som kan identifiseres direkte ut fra disse opplysningene eller indirekte sammen med annen informasjon. Vi kan være i besittelse av noen av eller alle kategoriene av personopplysninger som er angitt nedenfor, i forbindelse med deg. Vi innhenter slik informasjon enten direkte fra deg eller (der det er aktuelt) fra en annen person eller enhet, for eksempel et bemanningsbyrå eller et konsulentfirma, en leverandør av bakgrunnssjekker eller andre henvisningskilder (i samsvar med lokale nasjonale lover og regler). 

 • Personlige – identifikatorer som navn, postadresse, nettbasert identifikator, e-postadresse osv. 
 • Beskyttede klassifiseringer – som for eksempel nasjonalitet; 
 • Profesjonell eller ansettelsesrelatert informasjon – inkludert CV, følgebrev og/eller søknadsskjema, tidligere arbeidsbakgrunn, referanser fra tidligere arbeidsgivere, utvelgelses- og verifiseringsdokumenter, utdanningsopplysninger, karakterutskrifter, yrkessertifiseringer, spesialkompetanse, språkkunnskaper, medlemskap i komiteer eller andre organer 
 • Lydopptak – som for eksempel opptak av intervjuer/intervjunotater, 
 • Tilgang til lokaler og IT - inkludert informasjon som er påkrevd for å få tilgang til kontorlokalene våre og informasjon om tilkoblingen din til nettverkene våre mens du befinner deg i lokalene 
 • Generell korrespondanse / møter – relatert til rekrutteringsprosessen 
 • Økonomisk – lønn og økonomi, inkludert betaling av eventuelle avtalte utgifter i forbindelse med rekrutteringsprosessen, f.eks. reiseutgifter (om noen) 
 • Uførhet - eventuelle tilpasninger eller justeringer som er påkrevd i forbindelse med intervjuer eller søknader på grunn av uførhet. 
 • Annen informasjon som direkte eller indirekte identifiserer deg – for eksempel visumstatus, kjønn, fødselsdato og offentlig tilgjengelig informasjon, som offentlig tilgjengelig informasjon i profiler på sosiale medier  
 • Sensitive personopplysninger – inkludert informasjon om førerkort og hudfarge (kun amerikanske kandidater) 

Behandlingens formål og grunnlag 

Vi kan oppbevare, behandle og offentliggjøre personopplysninger du har oppgitt for følgende formål: 

Personopplysninger Kilde Formål Grunnlag 
Kontaktopplysninger (inkludert navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse  osv.)

Kvalifikasjonsinformasjon (f.eks. CV, utdanningsinformasjon, arbeidserfaring, informasjon om ferdigheter, publikasjoner eller foredrag, profesjonelle transkripsjoner, medlemskap i organer eller komiteer osv.) 

Søknadsinformasjon 

Identifikasjonsinformasjon (f.eks. pass, fødselsdato, visumstatus) 

Andre opplysninger du sender til oss 
Deg

Offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel nettsteder der du har offentliggjort slike opplysninger

Tredjeparter, for eksempel referanser eller byråer som foretar bakgrunnssjekker   
Gi deg tilgang til bygninger og IT-systemer 

Rekruttering/ansettelse, inkludert behandling og sporing av søknaden din, vurdering av jobbsøknaden din 

Lønn og økonomi, inkludert betaling av eventuelle avtalte utgifter knyttet til rekrutteringsprosessen, som reiseutgifter (hvis aktuelt) 

Ansettelse i forbindelse med en bestemt stillingsutlysning, samt for ledige stillinger vi kan ha i fremtiden, med forbehold om tillatelse fra deg 

Intern analyse av informasjon om jobbsøkere for å forstå søkerne som søker om å jobbe hos oss, for å forbedre rekrutteringsprosessen vår, for etikk- og samsvarsrapportering og for å håndtere sikkerheten vår og de ansatte 

Sporadisk bruk av søkerinformasjon for juridiske formål, for eksempel i forbindelse med eventuelle innsigelser mot ansettelsesbeslutningene våre 
Denne behandlingen av opplysningene dine er nødvendig for de legitime forretningsinteressene våre, for å behandle jobbsøknader sendt inn av deg, eller på dine vegne og for å hjelpe oss med å fastslå om vi skal engasjere deg. 
Opplysninger om kjønn, hudfarge, seksuell legning, sivilstand osv. Fra deg Overvåke og fremme likestilling, inkludert gjennomgang av kjønnsfordeling og rekruttering. 

Etikk- og samsvarsrapportering  
Denne behandlingen av opplysningene dine er nødvendig for de legitime forretningsinteressene våre når det gjelder å administrere virksomheten vår, inkludert juridiske, personalmessige, administrative og administrative formål, og for å forebygge og avdekke kriminalitet, gitt at vår interesse ikke tilsidesettes av din interesse. 
Data som samles inn i forbindelse med intervjuer og telefonscreeninger (inkludert informasjon om søknadsprosessen og eventuelle resultater av bakgrunnsscreening, der det er aktuelt) Du 

Offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel nettsteder der du har offentliggjort slike opplysninger  

Tredjeparter, for eksempel referanser eller byråer som foretar bakgrunnssjekker 
Rekruttering/ansettelse 

Håndtering av helse og sikkerhet på kontoret vårt 

Utøvelse av retten vår til å forsvare oss, svare på eller gjennomføre rettssaker 

Kontakte referanser med din tillatelse 

Gjennomføre lovlige bakgrunnssjekker 
Denne behandlingen av opplysningene dine er nødvendig for oss for samsvar med eventuelle juridiske eller regulatoriske forpliktelser
Rekruttering, verifisering av identitet og generell informasjon om deg Offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel nettsteder der du har offentliggjort slike opplysninger  

Tredjeparter, for eksempel referanser, rekrutteringsbyråer, markedsundersøkelsesselskaper, leverandører av identitetsverifisering eller byråer som foretar bakgrunnssjekker 
For å verifisere identiteten din og berettigelse til å bli ansatt Denne behandlingen av dataene dine er nødvendig for våre legitime forretningsinteresser. De skal hjelpe oss med å avgjøre om vi skal ansette deg og vurdere deg for muligheter hos SurveyMonkey.   

Vi kan oppbevare og behandle personopplysninger fra andre tredjepartskilder for følgende formål: 

Formål Grunnlag 
Opplysninger som kan innhentes fra kilder som rekrutteringsfirmaer, markedsundersøkelsesfirmaer, leverandører av identitetsverifisering og informasjon du har gjort tilgjengelig via offentlig tilgjengelige nettsteder Bakgrunnssjekker i forhold til yrkesorganisasjoner osv. (der det er lovlig) Denne behandlingen av dataene dine er nødvendig for våre legitime forretningsinteresser. De skal hjelpe oss med å avgjøre om vi skal ansette deg og vurdere deg for muligheter hos SurveyMonkey. 
Data som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi når du bruker nettstedet vårt.  Se personvernerklæringen vår for nettsteder

Merk at du har rett til å protestere mot behandling av personopplysningene dine i de tilfeller der behandlingen utføres på bakgrunn av vår legitime interesse. Vi kan samle/pseudononymisere personopplysningene dine for å analysere og forbedre rekrutteringsprosessene våre. 

Spesielle kategorier av personopplysninger 

Visse kategorier av personopplysningene dine anses som «spesielle» eller «sensitive», inkludert informasjon om: 

 • Opplysninger om fysisk eller psykisk helse - for eksempel informasjon om din fysiske eller psykiske helse eller tilstand. Vi bruker informasjon om funksjonsnedsettelse for å vurdere om vi må gjøre tilpasninger i løpet av rekrutteringsprosessen. 
 • Førerkortnummer (hvis det er påkrevd for en bakgrunnssjekk) 
 • Andre spesielle kategorier av personopplysninger – som for eksempel hudfarge eller etnisk opprinnelse, religiøs eller tilsvarende overbevisning, medlemskap i en fagforening, begått eller påstått begått lovbrudd, og enhver rettssak i forbindelse med et lovbrudd som er begått eller påstått begått, avgjørelsen i en slik rettssak eller dommen i en slik rettssak. 

Vi behandler kun slike opplysninger i de tilfeller hvor det er nødvendig og for å opprettholde spesifikke rettigheter for SurveyMonkey eller en potensiell ansatt, i henhold til arbeidsrett eller for å vurdere arbeidsevnen din. Denne informasjonen kan brukes til å hjelpe oss med å overvåke overholdelse av likestillingslovgivning, sammen med tilpasninger eller påkrevde justeringer i forbindelse med intervjuer eller søknader på grunn av nedsatt funksjonsevne. I de fleste søknader vil dette sannsynligvis ikke være nødvendig. Men hvis det er nødvendig, vil vi behandle disse dataene med største varsomhet. SurveyMonkey bruker eller offentliggjør ikke sensitive personopplysninger til andre formål enn de du ikke kan velge bort i henhold til California Consumer Privacy Act of 2018 («CCPA»). 

Vi vil kun behandle opplysninger om straffedommer eller involvering i straffesaker hvis loven tillater det, eller hvis du har oppgitt dem frivillig.  

Samtykke 

I prinsippet er vi ikke avhengige av samtykket ditt for å bruke data. Vi kan fra tid til annen imidlertid be om samtykket ditt til å (i) bruke personopplysningene dine til et bestemt formål (inkludert for å vurdere deg for fremtidige jobbmuligheter i SurveyMonkey eller for å delta på rekrutteringsarrangementer) og/eller (ii) for å behandle personopplysningene dine (inkludert «spesielle» eller «sensitive» opplysninger) for å beskytte dine eller andres vitale interesser. Hvis vi gjør dette, vil vi gi deg fullstendig informasjon om hvilke opplysninger vi ønsker og hvorfor vi trenger dem, samt opplyse deg om at du når som helst kan trekke tilbake samtykket ditt og hvordan du gjør det. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil vi ikke lenger behandle søknaden din. I henhold til retningslinjene for oppbevaring vil vi også fjerne personopplysningene dine på en sikker måte. 

I de tilfeller du ikke gir oss personopplysningene dine 

Hvis du ikke gir oss bestemte personopplysninger, kan det hende at vi ikke kan behandle jobbsøknaden din eller vurdere din egnethet for en bestemt stilling, overholde de juridiske forpliktelsene våre eller administrere virksomheten vår.  

Sikkerhet og lagring av personopplysninger 

Vi lagrer personopplysningene dine sikkert i en sentralisert database og i visse pålitelige tredjepartsleverandørers verktøy, med kontrollert tilgang til disse lokasjonene. Tilgang til personopplysninger (inkludert spesielle data) i både elektronisk form og papirformat er begrenset til medlemmer av personalavdelingen og ansatte som har en legitim og berettiget grunn til å se slike opplysninger. 

Mottakere av personopplysningene dine 

Vi kan offentliggjøre personopplysningene dine til et konsernselskap2 inkludert, uten begrensning, av følgende årsaker: for å kjøre globale prosesser, utføre konsernomfattende rapportering eller for å ta avgjørelser om ansettelse eller forfremmelse. Det kan innimellom være nødvendig for oss å offentliggjøre personopplysninger til tredjeparter eller agenter, inkludert, uten begrensning, til følgende: 

 • Leverandører for hjelp med administrering, behandling og administrering av visse aktiviteter knyttet til potensielle ansatte 
 • Enkeltpersoner eller selskaper som er ansatt av SurveyMonkey for å utføre spesifikke tjenester, funksjoner eller konsulentarbeid, inkludert eksterne referansebyråer og andre finansinstitusjoner  
 • Slektninger eller juridiske representanter for potensielle ansatte 
 • Tilsynsorganer eller andre som vi er rettslig forpliktet eller pålagt å utlevere informasjon til, inkludert Kommisjonen for relasjoner på arbeidsplassen (Workplace Relations Commission), relevante departementer eller byråer, domstoler og rettsoppnevnte personer  
 • Jurister og leger 
 • Annet SurveyMonkey-personell (inkludert personell i tilknyttede selskaper og datterselskaper) som er involvert i rekrutterings- og ansettelsesprosessen 
 • Rettstvister: for å søke juridisk rådgivning fra eksterne advokater eller i forbindelse med rettstvister med en tredjepart 
 • Leger på forespørsel fra deg, for eksempel i forbindelse med tilpasninger som er gjort i forbindelse med uførhet 
 • Potensielle eller faktiske kjøpere eller budgivere for SurveyMonkey. 

Vi vil på forhånd informere deg, i den grad det er lovlig, hvis vi har til hensikt å viderebehandle eller offentliggjøre personopplysningene dine til et annet formål eller til en annen part enn de som er angitt ovenfor. Vi tar alle rimelige grep, som påkrevd av loven, for å sikre sikkerheten, personvernet og integriteten til slike opplysninger og slik informasjon. Der det er hensiktsmessig, inngår vi kontrakter med slike tredjeparter for å gjøre dette.  

Overføring av personopplysninger til utenfor EØS 

Personopplysningene som vi henter inn fra deg kan overføres og lagres, innenfor eller utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»), for de formålene som er beskrevet ovenfor, inkludert av personell som arbeider for oss eller for en av våre tredjepartsleverandører som opptrer på våre vegne. Vi vil under slike omstendigheter sørge for egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personvernet og integriteten til personopplysningene dine.  

Datalagring 

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de ble hentet inn og brukt til, med mindre en lengre periode er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser eller i forbindelse med rettslige krav. Vanligvis lagrer vi opplysningene dine i en periode på ett år etter at jobbsøknadsprosessen er avsluttet, med mindre vi er juridisk eller kontraktsmessig forpliktet til å lagre dem i en lengre periode (f.eks. hvis du er ansatt av SurveyMonkey) eller hvis du har samtykket til at de lagres i en lengre periode.  

Dine datarettigheter (kun søkere i EØS) 

Du har flere rettigheter i forhold til personopplysningene dine, med forbehold om begrensninger i lokal lovgivning. Du kan ha rett til å 

 • få tilgang til en kopi av personopplysningene dine som SurveyMonkey oppbevarer 
 • be om korrigering av personopplysningene dine hvis de er unøyaktige eller ufullstendige 
 • be om sletting av personopplysningene dine under visse omstendigheter 
 • begrense bruken av personopplysningene dine under visse omstendigheter 
 • flytte (eller portere) personopplysninger som er automatisert under visse omstendigheter 
 • protestere mot behandlingen av personopplysningene dine når vårt rettslige grunnlag for å behandle opplysningene dine er våre legitime interesser  
 • ikke å bli gjenstand for en avgjørelse basert på automatisert behandling av personopplysningene dine, inkludert profilering som har rettslige eller lignende betydelige virkninger  
 • trekke tilbake samtykket når som helst uten at det påvirker lovligheten av behandlingen av personopplysningene dine basert på samtykket før det ble trukket tilbake  
 • ikke utsettes for diskriminerende behandling i forbindelse med utøvelsen av disse rettighetene 
 • sende inn en klage til Office of the Data Protection Commissioner (eller annen relevant tilsynsmyndighet i din jurisdiksjon). 

Det er imidlertid visse omstendigheter disse rettighetene ikke kan utøves under (f.eks. hvis det er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse eller i forbindelse med rettslige krav). Hvis du ønsker å utøve disse rettighetene – eller ønsker å utpeke en representant som kan gjøre det på dine vegne – tar du kontakt med vår HR-avdeling. Vi kan be om legitimasjon for å verifisere forespørselen din. 

Vi «selger» eller «deler» ikke personopplysningene dine, og har spesifikt ikke kjennskap til at vi «selger» eller «deler» personopplysningene til kandidater under 16 år, slik begrepene «selge» og «dele» er definert i CCPA. 

Ytterligere informasjon 

Hvis du trenger ytterligere avklaringer angående denne erklæringen, kan du kontakte

Globale personvernregler for søker- og kandidatopplysninger for SurveyMonkey kan oppdateres når som helst. Vi kan varsle deg hvis det er noen vesentlige endringer i måten vi behandler personopplysningene dine. Det bekreftes at du har mottatt en kopi av globale personvernregler for søker- og kandidatopplysninger for SurveyMonkey, og at du forstår og godtar innholdet i dem. 

1 SurveyMonkey kan vise til SurveyMonkey Inc. eller et hvilket som helst annet av SurveyMonkeys  tilknyttede selskaper/datterselskaper eller ansettelsesenhet.  

2 I denne erklæringen betyr  «Konsernselskap» et selskap som er et datterselskap eller eierselskap tilhørende SurveyMonkey eller et hvilket som helst datterselskap eller eierselskap fra tid til annen (og for dette formålet betyr «datterselskap» og «eierselskap» den betydningen som er gitt til dem respektiv i avsnitt 7 og 8 av Companies Act 2014).