Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg på
Kontakt salgsavdelingenLogg på

63 % sehen sich den Datenschutz- und Sicherheitshintergrund eines Unternehmens an, bevor sie dessen Produkte oder Dienstleistungen nutzen.

Statistiken Seitenleiste Rechtliches

SIST OPPDATERT: 15. februar 2024 

Disse tjenestespesifikke vilkårene («SST») for selvbetjent AI (kunstig intelligens) gjelder hvis du bruker og får tilgang til en SurveyMonkey-tjeneste som inneholder kunstig intelligens fra SurveyMonkey (som definert nedenfor). Disse SST-ene er «tilleggsvilkår» som definert i SurveyMonkeys vilkår for bruk(«VFB»), og AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey er en del av tjenestene som leveres i henhold til disse. Begreper som brukes med store bokstaver, men som ellers ikke er definert i dette dokumentet, har samme betydning som i VFB. Du samtykker til disse retningslinjene ved å klikke for å godta disse SST-ene, ved å eksekvere et dokument som refererer til dem eller ved å bruke AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey. 

Hvis det er en konflikt mellom SST-ene og VFB, vil disse SST-ene ha forrang. 

«AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey» betyr enhver generativ AI (kunstig intelligens)-funksjon eller funksjonalitet gjort tilgjengelig av SurveyMonkey. AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey er en funksjon i tjenesten. AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey er ikke en tjeneste under noen gjeldende forretningspartneravtale mellom deg og SurveyMonkey, og er ikke tilgjengelig eller ment for bruk sammen med noen SurveyMonkey HIPAA-aktiverte tjenester. 

1. Inndata og utdata.  

Du kan oppgi inndata som skal behandles av AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey («inndata»), og motta utdata som genereres og returneres av AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey basert på inndataen («utdata»). Når du bruker AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey, er inndata og utdata ditt innhold. Du alene har ansvar for utvikling, innhold, drift, vedlikehold og bruk av innholdet ditt. Du samtykker i at dine inndata og din bruk av AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey og utdata ikke (i) bryter med gjeldende lov, (ii) bryter med disse SST-ene, VFB eller våre regler for akseptabel bruk eller (iii) krenker, bryter med eller misbruker noen av SurveyMonkeys eller tredjeparts rettigheter. Du samtykker i at du ikke vil legge inn konfidensiell eller sensitiv informasjon, inkludert beskyttet helseinformasjon. Du erkjenner at på grunn av maskinlæringens natur og teknologien som driver AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey, er det ikke sikkert at utdataen er unik, og at AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey kan generere samme eller lignende utdata for SurveyMonkey eller en tredjepart. Svar eller resultater som etterspørres av og genereres for andre brukere, regnes ikke som ditt innhold. 

2. Nøyaktighet.  

På grunn av den raske utviklingen innen kunstig intelligens og maskinlæring erkjenner du at bruk av AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey noen ganger kan resultere i feilaktig utdata som ikke gjenspeiler virkelige personer, steder, fakta eller data på nøyaktig vis. Du samtykker i å evaluere nøyaktigheten av utdataene slik det er hensiktsmessig for ditt bruksområde, inkludert ved å bruke menneskelig gjennomgang av utdataene. Du samtykker i at du ikke vil stole på AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey for juridisk, medisinsk, økonomisk eller annen profesjonell rådgivning. 

3. Forbedre AI (kunstig intelligens)  fra fra SurveyMonkey.

Modeller for kunstig intelligens og maskinlæring kan forbedres over tid, slik at de blir bedre tilpasset spesifikke bruksområder. Du samtykker i at vi kan bruke innhold fra AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey eller fra din bruk av AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey til å forbedre AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey og tjenestene, og som tillatt i henhold til SurveyMonkeys personvernregler. I noen tilfeller har vi kontroller i kontoinnstillingene dine der du kan velge dette bort. Du er selv ansvarlig for å velge riktig innstilling. I andre tilfeller opererer kunstig intelligens og maskinlæringsmodeller automatisk ved bruk av en bestemt funksjon eller tjeneste som er grunnleggende for SurveyMonkeys samlede tjenester. For å få mer informasjon, se kontoinnstillingene dine og gå gjennom hjelpesenteret. Du bekrefter at hvis du velger dette bort, kan det begrense AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkeys evne til å håndtere det spesifikke brukstilfellet ditt. 

4. Begrensninger for bruk av funksjoner for AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey. 

Du samtykker i at du ikke skal bruke AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey eller utdata (i) til å utvikle modeller, inkludert grunnmodeller eller andre storskalamodeller, som konkurrerer med SurveyMonkey eller AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey, (ii) til å foreta omvendt montering, omvendt kompilering, dekompilering, oversette eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden eller underliggende komponenter i modeller, algoritmer og systemer fra AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey, inkludert eksfiltrering av modellvekter, (iii) for å villede noen eller gi inntrykk av at utdata fra AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey eller tjenestene utelukkende er generert av mennesker, (iv) for å generere søppelpost eller innhold for spredning i valgkampanjer eller lobbyvirksomhet, inkludert målretting mot spesifikke demografier eller (v) på en måte som bryter med teknisk dokumentasjon, retningslinjer for bruk eller parametere som det henvises til her eller som på annen måte er gitt i forbindelse med AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey. Du samtykker i at du ikke skal bruke metoder for nettskraping, netthøsting eller nettdatautvinning for å hente ut data fra AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey eller fra utdataene. Du samtykker i at du kun vil bruke kunstig intelligens fra SurveyMonkey i geografiske områder som for øyeblikket støttes av OpenAI eller som på annen måte er beskrevet i hjelpesenteret eller er gitt i forbindelse med kunstig intelligens fra SurveyMonkey. 

Du bekrefter og godtar at din bruk av AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey er underlagt bruksbegrensninger. Du kan lese mer om disse i hjelpesenteret. Hvis du overskrider den tillatte bruken, vil du ikke få tilgang til funksjonen før begrensningen er fjernet. SurveyMonkey kan også deaktivere eller redusere ytelsen til slik(e) AI (kunstig intelligens)-funksjon(er) fra SurveyMonkey. 

SurveyMonkey kan, etter eget skjønn, blokkere eller deaktivere tilgangen din til, eller suspendere eller avslutte bruken din av AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey og/eller tjenestene, i tilfelle brudd eller rimelig mistanke om brudd på disse SST-ene. 

5. Retningslinjer for tredjepartsleverandører.  

Du samtykker i at du ikke vil bruke AI (kunstig intelligens)-funksjonene fra SurveyMonkey på en måte som bryter med noen av OpenAIs retningslinjer, inkludert deres retningslinjer for bruk og retningslinjer for deling og publisering, eller noen annen tredjepartsleverandørs retningslinjer som beskrevet i hjelpesenteret, eller som på annen måte er gitt i forbindelse med AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey. 

6. ANSVARSFRASKRIVELSE.

AI (KUNSTIG INTELLIGENS) FRA SURVEYMONKEY LEVERES SOM DEN ER. SURVEYMONKEY OG DETS LISENSGIVERE GIR INGEN GARANTI (HVERKEN UTTRYKKELIG, UNDERFORSTÅTT, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANNEN MÅTE) MED HENSYN TIL RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS VED BRUK AV AI (KUNSTIG INTELLIGENS) FRA SURVEYMONKEY ELLER NØYAKTIGHETEN AV ANNEN INFORMASJON SOM INNHENTES GJENNOM AI (KUNSTIG INTELLIGENS) FRA SURVEYMONKEY. DU FORSTÅR OG GODTAR AT ALT MATERIALE OG/ELLER ALLE DATA SOM INNHENTES GJENNOM BRUK AV EN AI (KUNSTIG INTELLIGENS)-FUNKSJON FRA SURVEYMONKEY, SKJER PÅ EGEN RISIKO. DU BØR IKKE STOLE PÅ FAKTAPÅSTANDER I UTDATAENE UTEN Å HA FORETATT EN UAVHENGIG FAKTASJEKK. UTDATA SOM VIRKER NØYAKTIGE PÅ GRUNN AV SIN DETALJRIKDOM, KAN LIKEVEL INNEHOLDE VESENTLIGE UNØYAKTIGHETER. AI (KUNSTIG INTELLIGENS) FRA SURVEYMONKEY KAN IKKE HENTE INFORMASJON DYNAMISK, OG DET ER IKKE SIKKERT AT RESULTATENE TAR HENSYN TIL HENDELSER ELLER ENDRINGER I UNDERLIGGENDE FAKTA SOM OPPSTÅR ETTER AT KUNSTIG INTELLIGENS-MODELLEN BLE OPPLÆRT. INGEN INFORMASJON ELLER RÅD, HVERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR FRA SURVEYMONKEY ELLER GJENNOM AI (KUNSTIG INTELLIGENS) FRA SURVEYMONKEY, SKAL UTGJØRE NOEN GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG GITT HERI. 

7. Vilkår for tjenestenivå gjelder ikke.   

Uavhengig av det motsatte i VFB, vil nedetid for AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey som skyldes svikt i en tredjepartstjeneste ikke bli inkludert i beregninger av tilgjengelighet eller oppetid. 

8. Samarbeid.  

Hvis du blir invitert til å bli med i eller er en del av en Teams- eller Enterprise-konto, erkjenner og godtar du at administratoren eller hovedadministratoren for en slik konto er eneansvarlig for å implementere og administrere innstillinger for AI (kunstig intelligens) fra SurveyMonkey for alt innhold, inkludert innholdet ditt.