Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg på
Kontakt salgsavdelingenLogg på

Tilbakemeldinger fra medarbeidere er viktig for å optimalisere arbeidsinnsatsen til medarbeiderne og skape faglig utvikling i en organisasjon. Ved å etablere en kultur for kontinuerlig tilbakemelding, kan bedrifter gi kontinuerlig støtte til medarbeiderne og derved fremme et positivt arbeidsmiljø.

Ved å samle inn og handle basert på tilbakemeldinger fra de ansatte, kan organisasjonen dessuten tilpasse seg til behov som endrer seg og fremme innovasjon og vekst samt utvikle en samarbeidskultur. Les videre for å se hvordan dette kan gjøres i praksis, samt eksempler på scenarioer for medarbeidertilbakemelding og når og hvordan de skal brukes.

Tilbakemelding fra medarbeidere betyr informasjon, meninger og kommentarer medarbeiderne gir om jobben sin, arbeidsplassen og deres generelle erfaringer i organisasjonen. Disse tilbakemeldingene gjør det mulig for bedrifter å få innsikt i de ansattes holdninger, arbeidsmoral og annet.

Tilbakemelding fra medarbeidere kan gi innsikt på mange områder, deriblant:

 • Jobbinnsats: Evaluering fra kolleger, egenvurdering og vurdering fra arbeidsleder
 • Medarbeidertilfredshet: Holdninger rundt arbeidsmengde, balanse mellom arbeid og fritid og jobbsikkerhet
 • Etterutdanning: Opplærings- og utviklingsmuligheter for kompetanseutvikling og karriereutvikling
 • Lønn og goder: Tilbakemelding om lønnspakker, goder, ferie og annet
 • Bedre prosesser: Innsikt rettet mot å forbedre arbeidsflyten og fremme vekst
 • Kommunikasjon: Hvor godt medarbeiderne forstår organisasjonens visjon og mål

Tilbakemeldinger fra medarbeiderne gjør det mulig for organisasjoner å rekruttere dyktige medarbeidere, ta imot nyansatte på en mer effektiv måte, utvikle opplæringsprogrammer og hindre at medarbeiderne slutter. Når organisasjoner tar seg tid til å forstå og handle basert på tilbakemeldinger fra medarbeiderne, bidrar det til å skape en mer engasjert medarbeiderstab som igjen fører til økt produktivitet, bedre arbeidsmoral og færre utskiftninger blant de ansatte.

Tilbakemeldinger kan dessuten avsløre problemer som ellers kunne forblitt skjult for ledelsen, som dårlige prosesser og ineffektivitet. Ved å ta seg av problemer, fremmer tilbakemeldinger også:

 • Kostnadsbesparelser gjennom redusert utskiftning blant medarbeiderne
 • Tilfredshet med jobb og arbeidsplass
 • En organisasjonskultur som er basert på tillit og samarbeid

Rekrutteringsprosessen er ofte jobbkandidatens første møte med organisasjonen. Det er uhyre viktig å gi et godt førsteinntrykk for å lykkes med å plassere kandidaten i sin nye rolle. Med spørreundersøkelser for rekrutteringstilfredshet kan teamene:

 • Bruke registreringsskjemaer under rekrutteringsarrangementer for å få omfattende innsikt om kandidatene. Ved å gå utover grunnleggende kontaktopplysninger, blir utplukkingen av gode kandidater mer effektiv.
 • Innhente tilbakemeldinger om hele kandidatopplevelsen, fra begynnelsen til slutt, slik at du kan sørge for å få et omdømme som en god arbeidsgiver og dermed gjør organisasjonen mer attraktiv for fremtidige kandidater.
 • Benytte tilbakemeldinger til å finpusse rekrutteringsprosessen og finne styrker og forbedringsmuligheter.

Effektive introduksjonsprogrammer gjør det lettere for nyansatte å forstå hvordan deres rolle bidrar til suksess, hjelper dem med å venne seg til bedriftskulturen og skape større tilfredshet generelt. I tillegg kan introduksjonsprogrammer: 

 • Støtte opp om introduksjonsprogrammene med spørreundersøkelser, meningsmålinger og quizer for å lage introduksjonsinnhold som engasjerer og tester kunnskapen om bedriftens verdier, regler og annet.
 • Gi nyansatte en bedre introduksjonsopplevelse med tilbakemeldinger som former fremtidig strategi og som viser deg hva du kan forbedre. 
 • Gi kontinuerlig støtte til nyansatte ved å sjekke hvordan det går med dem både helt i starten og etter hvert som de kommer i gang. Finn enkelt ut om en nyansatt sliter eller trenger ekstra hjelp.

Mangfold, likeverd og inkludering er viktige verdier som alle organisasjoner bør ha. Hvis man skal skape en likeverdig og fordomsfri arbeidsplass, må man starte med å stille de riktige spørsmålene. Legg inn tilbakemelding om DEI i medarbeideropplevelsesprogrammet for å: 

 • Sikre at de ansatte får et ord med i laget med hensyn til det de erfarer. Lytt til oppriktige tilbakemeldinger gjennom hele ansettelsesforholdet for å bygge en kultur som tiltrekker seg og beholder dyktige, mangfoldige medarbeidere. 
 • Rette opp mangler i DEI ved å finne områder der det er potensial for å fremme en sterkere tilhørighet og inkludering blant de ansatte.

Innsatsundersøkelser gjør det mulig for organisasjoner å måle og spore teamenes produktivitet, yteevne og prestasjoner. De gir innsikt i hvilke team som jobber godt og hvilke som kanskje trenger ekstra ressurser, opplæring og mer. Innsatsundersøkelser hjelper deg med å:

 •  Samle inn oppriktige tilbakemeldinger i sanntid fra ulike kilder, blant annet ledere, kolleger og teammedlemmer. 
 • Styrke individuell vekst og bedre dynamikken på teamet. Har man en velstrukturert prosess for 360 graders vurdering, kan organisasjonen gi medarbeidernes en helhetlig vurdering som omfatter positive og konstruktive tilbakemeldinger. 

Spørreundersøkelser om læring og utvikling gjør det mulig å oppdage behov medarbeiderne har, slik at du kan gi riktig opplæring. Du kan dessuten bruke dem til å forbedre følgende områder: 

 • Optimalisere læringstiltak ved å bruke spørreundersøkelser og quizer i sanntid til å lage mer effektive opplæringsprogrammer og spore utviklingen til medarbeiderne.
 • Integrer tilbakemeldinger sømløst med populære samarbeidsplattformer som  Zoom og Microsoft Teams.
 • Evaluere hvor effektivt programmet er. Mål effekten av nåværende opplæringsprogrammer og innhent verdifulle tilbakemeldinger som kan danne grunnlaget for fremtidige læring- og utviklingstiltak.
 • Lage mer tilpassede introduksjonsprogrammer for nyansatte. Bruk spørreundersøkelser før opplæring for å finne ut hvilke bestemte behov medarbeideren har, slik at du kan lage individuelt tilpassede innførings- og opplæringsprogrammer.
 • Fortsette forbedringen av innholdet ved å samle inn informasjon etter opplæringen for å evaluere effektiviteten til programmet og forme fremtidige innførings- og opplæringsprogrammer. Sørg for at du får oppriktige tilbakemeldinger ved hjelp av anonymitetsfunksjoner, som fremmer ærlige innspill fra de ansatte.

Første trinn når du skal skape en engasjert medarbeiderstab, er å be om regelmessig tilbakemelding gjennom hele ansettelsesforholdet og iverksette tiltak for å skape en bedre arbeidsplass. Tilbakemelding om hvor engasjerte medarbeiderne er, gjør det mulig å: 

 • Finne ut hva som fremmer engasjement for hver medarbeider.
 • Innhente tilbakemelding fra medarbeidere om jobbtilfredshet, balanse mellom arbeid og fritid, teamdynamikk og mer.
 • Finne ut hva medarbeiderne trenger for å trives på jobb.
 • Holde organisasjonen på rett kjøl ved å påse at alle medarbeidere, team og avdelinger jobber strategisk mot samme mål.

Sluttsamtaler er en viktig del av ansettelsesforholdet til medarbeideren. Når medarbeideren forlater organisasjonen, kan denne samtalen gi verdifull informasjon. 

 • Du kan forbedre fremtidige medarbeideropplevelser ved å fange opp oppriktige tilbakemeldinger. 
 • Del resultater med team og ledere for å se om det er behov for forbedringer.

Teamene jobber hardt med å lage virtuelle arrangementer og arrangementer der man møter opp, og de må vite at møtene oppnår det de skal. Tilbakemeldinger om hvor effektivt møtet var, gjør at du kan: 

 • Gjøre møtene mer produktive og engasjerende.
 • Få tilbakemelding før, under og etter alle interne møter og arrangementer.
 • Finne ut hva medarbeiderne gjerne vil vite.
 • Sørg for et anonymt forum der medarbeidere kan sende inn spørsmål før større arrangementer, som åpne møter, og gi tilbakemelding om møtets innhold.

Med SurveyMonkey kan du utnytte potensialet i tilbakemeldinger fra medarbeidere, effektivisere interne HR-prosesser og få langvarige resultater. Ved å fange opp og spore engasjementet og tilfredshetsstatistikken hos medarbeiderne, kan organisasjoner få verdifull innsikt i den generelle trivselen og motivasjonen hos de ansatte.

HR-sjef

HR-sjefer kan bruke dette verktøysettet som hjelp til å fremme eksepsjonelle medarbeideropplevelser.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.

Tilby de riktige arbeidsplassfordelene

SurveyMonkey gir deg verktøyene du trenger til å finne ut hva medarbeiderne synes om godene de har tilgang til, slik at du kan tilby de riktige godene.

Skap en bedre kandidatopplevelse

Forstå hvordan jobbkandidater opplever rekrutteringsprosessen med SurveyMonkey.

Finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe HR-fagfolk med å utvikle bedre arbeidsplasser der de ansatte er mer fornøyde.

Net Promoter, Net Promoter Score og NPS er varemerker for Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. og Fred Reichheld.