Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg på
Kontakt salgsavdelingenLogg på

SurveyMonkey har fått en score på 4,5 av 5 i over 18 000 evalueringer på G2.com

Få innsikt i hvordan skolens læringsmiljø er 

Denne spørreundersøkelsesmalen ber foreldrene fortelle hva de synes om mange av problemstillingene som påvirker skolemiljøet. 

Malen for spørreundersøkelse om skolemiljøet ble laget av Harvard Graduate School of Education for å gjøre det enklere å måle de generelle holdningene som dominerer i skolemiljøet. Enten du ønsker å få en bedre forståelse av hvor høyt skolen verdsetter mangfold eller hvor motiverende klasseromstimene er, kan du bruke denne undersøkelsen til å finne ut hvor du må gjøre forbedringer.

Du kan være kvalifisert for utdanningsrabatt.

Skolemiljøet er et bilde på hvordan medlemmer av et skolefellesskap – fra elever og foreldre til lærere og skolepersonell – opplever skolen. Dette omfatter mellommenneskelige relasjoner, verdier, mål, elevengasjement, undervisningspraksis og andre trekk og retningslinjer som bidrar til kvaliteten på miljøet.

Skolemiljøet kan spille en viktig rolle i elevenes opplevelse av skolen. Som det amerikanske utdanningsdepartementet bemerker, viser undersøkelser at når skoler og skoledistrikter prioriterer forbedring av skolemiljøet, er sannsynligheten større for at elevene blir engasjerte, utvikler positive relasjoner til hverandre og voksne, viser positiv atferd og presterer bedre akademisk sett. Til sammen vil det si at det er større muligheter for at elevene lykkes både i og utenfor klasserommet.

Et positivt skolemiljø gir barna de rette ressursene og relasjonene for at de skal trives. Data om skolemiljøet kan vise nøyaktig hvordan barna føler de har det med hensyn til trygghet, støtte og aksept.  

I tillegg til å gi skoleansatte og lærere muligheten til å tolke atmosfæren på skolen, er data om skolemiljøet også nyttige for å finne kvalitetsreferanser og utvikle en kontinuerlig plan for bedring av skolemiljøet som er spesifikke for skolens behov. For skal vi styrke skolemiljøet, må skolene være i stand til å måle det. 

En skole eller kan for eksempel treffe kritiske avgjørelser rundt forbedring av tilhørighet og inkludering, som er en sentral komponent i skolemiljøet, basert på mønstre som blir avdekket i skolemiljødata. I ettertid kan nye data bidra til å fastslå hvor effektive inngrepene har vært, hvor store fremskritt som ble gjort og hvor skoleansatte bør fokusere flere ressurser.  

Ved å bruke skolemiljødata til å spore og måle skolehverdagen, følelsen av tilhørighet og mellommenneskelige relasjoner, kan skolelederne få et mer nyansert syn på hvordan skolesamfunnet oppleves. Elever lærer best i læringsmiljøer der de får støtte, fra barneskole, til ungdomsskole til videregående skole. Denne typen skoledata belyser barnas atferd, forskjeller i elevenes prestasjoner og, spesielt for elever på videregående skole, oppmøte og hvor mange som uteksamineres.   

Skoledata kan også være til nytte for ansatte på skolen. Dataene vil gi et nytt perspektiv når det gjelder lærertilfredshet og kan avdekke muligheter til å samle inn tilbakemeldinger fra lærerne om skolemiljøet og dermed redusere utskifting av lærere og andre ansatte. 

Med data om skolemiljøet kan skoleledere få i gang en dialog og et samarbeid med skolesamfunnet. Med objektive data for hånden kan de engasjere elever, foreldre, lærere og ansatte og involvere dem i planer for forbedring av skolemiljøet. Ved å komme i kontakt med interessenter og fellesskapspartnere og være åpen om svarene på spørreundersøkelsene, baner du vei for bedre investeringer i alle planer for å omstrukturere skolens retningslinjer, programmer eller verdier.

Uansett klassetrinn kan ikke elevene lære effektivt hvis de føler seg utrygge og ikke får støtte. Et trygt læringsmiljø er avgjørende for et positivt skolemiljø – og omvendt. Når det gjelder skolehverdagen, kan sikkerhet omfatte mange ting, inkludert fysisk sikkerhet, følelsesmessig sikkerhet, mobbing eller nettmobbing, retningslinjer for helse og sikkerhet på skolen, og beredskap. I arbeidet med å forbedre skolemiljøet, kan skolene bruke undersøkelser til å vurdere og respondere på alle disse problemene.

Ifølge American Psychological Association (den amerikanske psykologforeningen, APA) viser undersøkelser at «mobbing kan reduseres betraktelig gjennom omfattende programmer for hele skolen, som er utformet for å endre gruppenormer og forbedre skolemiljøet.» Blant annet anbefaler APA individuelle inngrep for elever med økt risiko og intensiv, vedvarende opplæring for elever, lærere, skoleansatte og medlemmer av lokalsamfunnet. En elevundersøkelse, og da spesielt en spørreundersøkelse om mobbing, er en fin måte å omsette disse anbefalingene i praksis. Med direkte tilbakemeldinger fra elever og foreldre, kan skolelederne fastslå hvordan og når de skal håndtere mobbing, og til og med identifisere varselstegn og stoppe mobbeatferd før det skjer. 

Å måle elevengasjement er nok en mulighet til å skape et trygt læringsmiljø og få gjennomførbare tilbakemeldinger fra respondentene. Dette kan være spesielt effektivt hvis undersøkelsen er knyttet til spesifikke problemer eller behov i skolesamfunnet. Mange lærere og skoleledere brukte for eksempel spørreundersøkelser for å hjelpe elevene med å tilpasse seg fjernundervisning under koronaviruspandemien. Andre har innsett at mangfold, likeverd og inkludering er viktigere enn noen gang, og brukte spørreundersøkelser for elever og foreldre til å få innsikt i demografien i skolens lokalsamfunn. Med undersøkelsesdataene som samles inn, kan de treffe bedre og mer effektive tiltak for å sørge for at elevene føler seg trygge, engasjerte og respekterte.

Ved å bruke denne spørreundersøkelsesmalen kan foreldrene fortelle om perspektivet ditt angående problemstillinger som påvirker skolemiljøet. Her er noen eksempler på data om skolemiljøet du kan forvente å se:

  • I hvilken grad synes foreldrene administratorene skaper en atmosfære som gjør det lettere for barn å lære? 
  • I hvilken grad er skolens evaluering av elevene rettmessig? 
  • Hvor mye respekt har lærerne for elevene sine? 

Du kan også lage en spørreundersøkelse om foreldrerollen og ansvarsområder for å vurdere hvor god skolen er til å fremme læring og imøtekomme elevenes behov. Tilpass denne undersøkelsesmalen for skolemiljøet og legg til andre spørsmål for å gjøre denne undersøkelsen spesifikk for skolen din.

Er det ikke skolemiljøet du har spørsmål om? Utforsk alle utdanningsundersøkelsene våre.

Vi har mange kraftige funksjoner som hjelper deg å lansere spørreundersøkelser raskt, men dette er de mest populære for nye brukere.

Bruksklare temaer, tilgjengelige fargepaletter, egendefinerte skrifttyper, merker og mer.

Innhent svar på spørreundersøkelser via e-post, nettsteder, SMS, sosiale medier, QR-koder, frakoblet og mer.

Automatiske sammendrag fra rapporter, filtre, egendefinerte dashboard, krysstabuleringsrapporter, tekstanalyse og mer.

Les om kundene våre, utforsk webinarer og få veiledning om hvordan du kan samle inn tilbakemeldinger i bransjen din.

Få tips om hvordan du kan lage bedre spørreundersøkelser, hør de siste produktnyhetene eller sjekk ut forskningen vår.

Få tilgang til kurs om hvordan funksjoner fungerer, finn ut mer om fakturering og kontakt kundestøtte.