Introduksjon til spørreundersøkelser

Lag spørreundersøkelser, samle inn svar og analyser data som en proff. Disse ekspertsertifiserte beste praksisene og retningslinjene vil hjelpe deg få den innsikten du trenger for å ta smartere valg. Uansett om du lager undersøkelser for papir, Internett eller telefon, finner du alt det grunnleggende her.

Beste praksis for hver del av opprettelsen av spørreundersøkelser

Våre beste praksiser og retningslinjer

Det første du må gjøre for å opprette en effektiv spørreundersøkelse, er å friske opp den grunnleggende kunnskapen om spørreundersøkelser, uansett om du samler inn tilbakemeldinger fra kunder, utfører evalueringer av ansatte eller planlegger et arrangement. Se ressursene våre med tips og beste praksiser for spørreundersøkelser for å sørge for at den neste spørreundersøkelsen din er vellykket.

Slik designer du en spørreundersøkelse

Det å designe en god spørreundersøkelse er som å skrive en god forskningsartikkel. Aller først må du stille spørsmål om målsetningen for forskningen og prosessen din, og dele emnet opp i håndterbare deler.

Før du begynner å skrive spørsmål for spørreundersøkelsen, kan du stille deg selv noen spørsmål: Hva er hensikten med spørreundersøkelsen? Hva håper jeg lære fra den? Hvordan vil dataene jeg samler inn, påvirke beslutningene mine?

Og et av de viktigste spørsmålene du kan stille deg selv, er: Hva er målgruppen min? Med målgruppe mener vi personene som du vil at skal ta spørreundersøkelsen din. Når du vet hvem som skal ta spørreundersøkelsen, kan du skrive spørreundersøkelsen med språk, definisjoner og annet som er spesifikt for målgruppen din.

De beste spørreundersøkelsene er skrevet klart og med objektive spørsmål. Hvis du er smart med formatet og spørsmålsflyten i spørreundersøkelsen, kan du unngå “satisficers” (personer som ikke tenker nøye gjennom svarene sine, som går raskt gjennom undersøkelsen eller som oppgir uriktige opplysninger om seg selv). Her er noen viktige tips og beste praksis for å få troverdige resultater i spørreundersøkelsen:

Slik får du svar på spørreundersøkelsen

Når du har skrevet en klar og velformatert spørreundersøkelse, er det på tide at folk tar den. Men hvor skal du starte? Du vet hvem du vil at skal ta spørreundersøkelsen, men hvordan skal du finne frem til dem?

For å sørge for at dataene er statistisk signifikante må du første finne ut av hvor mange personer som skal ta spørreundersøkelsen – og hva du kan gjøre for å få svar fra et representativt utvalg av befolkningen. For å nå de riktige personene, må du også velge riktige undersøkelsesmetoder (meningsmåling på telefon, spørreundersøkelse på papir, personintervju eller meningsmåling på Internett) for målgruppen.

Men vent! Før du sender ut spørreundersøkelsen din, kan du gjøre en test. Sørg for at spørsmålene er klare og tydelige, og at forgreningen, spørsmålsrandomisering og hele designen fungerer. Send spørreundersøkelsen til en venn – eller gjør en test med ekte respondenter i målgruppen – for å lære mer om hvordan du samler inn data gjennom spørreundersøkelser.

Her er flere retningslinjer for å samle inn dataene du trenger:

Slik analyserer du en spørreundersøkelse

Suksess! Du har resultater for spørreundersøkelsen. Hva nå? Du trenger kvalitetsdata for å gjøre nøyaktige vurderinger og forutsigelser, så sørg for at dataene du samler inn, er pålitelig, og deretter kan du se nøyere på dem for å utvikle innsikt.

Fullførte alle respondentene spørreundersøkelsen? Hoppet de over så mange spørsmål at det påvirket resultatene dine? Prøvde de virkelig å svare, eller prøvde de å “satisfice” ved å velge enkle, men unøyaktige svar? Se etter uregelmessigheter for å sørge for at resultatene er nøyaktige.

Prøv deretter å finne svarene på spørsmålene du hadde da du lagde spørreundersøkelsen. Skriv en tekstanalyse for å trekke konklusjoner fra åpne spørsmål der respondentene ga skriftlige svar. Filtrer og krysstabuler resultatene for å finne ut hvordan forskjellige typer (som menn og kvinner) besvarte undersøkelsen.

Når du har funnet dataene du leter etter, kan du finne effektive måter å presentere dem på. Rapporten skal være nøyaktig og velinformert, uansett om du skriver en stor rapport om selskapets markedsføringsstrategi, eller søker etter “likes” på Facebook med morsomme svar på spørreundersøkelsen. Unngå fallgruver i analysen, som generalisering eller feilrepresentasjon av dataene, og vurder alternative forklaringer for hvorfor respondentene svarte slik de gjorde.

Du bør notere deg prosessen, fra start til slutt, slik at andre kan gjenskape spørreundersøkelsen i fremtiden. Gjenta spørreundersøkelsen for å utføre løpende analyse (eller kvalitetsmåling) og se endringer i svarene fra respondentene over tid.

Høres det ut som en stor jobb? Les disse artiklene for å få svar på, vel, hvordan man får svar:

Slik kan SurveyMonkey hjelpe deg

Våre kraftige undersøkelsesverktøy på Internett gjør det lett å lage spørreundersøkelser, samle inn svar og gjøre om data til innsikt. For å komme i gang i dag kan du ta omvisningen eller registrere deg!