Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg på
Kontakt salgsavdelingenLogg på

Med SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer går den neste gjennomgangen unna i en fei.

Mann som holder laptop smiler til kvinne i rullestol som holder nettbrett

Du har trolig støtt på evalueringsskjemaer flere ganger i løpet av utdannelsen og karrieren. Disse skjemaene gjør det enklere for ledere, lærere, elever, medarbeidere og andre å gi tilbakemeldinger i klasserommet og på arbeidsplassen. 

Å bruke nettbaserte skjemaer for evalueringer effektiviserer det å gi tilbakemeldinger til enkeltpersoner og team. De gjør det mulig for den som evaluerer å samle all innhentet informasjon på ett sted. Da blir det enklere å sammenligne opplysningene. 

La oss se nærmere på nettbaserte evalueringsskjemaer.

Evalueringsskjemaer brukes til å gi tilbakemeldinger om prestasjoner i mange forskjellige sammenhenger. De tilpassbare skjemaene inneholder spørsmål som evaluerer sterke sider, mindre sterke sider og generell fremdrift mot fastsatte mål. Evalueringsskjemaer kan brukes til flere ting innen utdanning, forretninger og idrett. 

Evalueringsskjemaer og tilbakemeldingsskjemaer har ulike formål. Tilbakemeldingsskjemaer samler inn meninger og tanker om et produkt, en tjeneste eller virksomhet fra personer som har kjøpt eller benyttet seg av dem. Evalueringsskjemaer vurderer og gir konstruktive tilbakemeldinger på en persons prestasjoner. Tydelige, gjennomtenkte tilbakemeldinger er avgjørende for personlig og profesjonell utvikling, og kan i stor grad påvirke de ansattes opplevelser.

Evalueringer kan ha ulike former avhengig av bransje, formål og stillingen til den som evalueres. Prøv disse vanlige eksemplene og verdifulle tipsene for å lage evalueringsskjemaer: 

En medarbeiderevaluering kan være en prestasjonsvurdering, for eksempel en egenvurdering eller 360-graders tilbakemeldinger, evaluering av teamprestasjoner, ferdighetsevaluering, lederevaluering eller en evaluering av karriereutvikling

Evalueringene innebærer å gi tilbakemeldinger til en medarbeider eller til teamet ditt om prestasjonen deres i et bestemt tidsrom. Administratorer kan bruke tilbakemeldingene til å vurdere en medarbeiders evne til å utføre jobben sin, måle fremdrift mot mål og planlegge opplæringsprogrammer. 

Jevnlige gjennomganger kan gi verdifull informasjon som kan brukes til å sette referansepunkter for fremgang. Det er lurt å gjennomføre evalueringer hvert år eller hvert kvartal. 

Skjemaet vil variere basert på hva informasjonen skal brukes til. Et vanlig skjema måler som regel medarbeiderens fremgang mot spesifikke kriterier, for eksempel kunnskap om jobben, kvaliteten på arbeidet de utfører, samarbeidsevne, kommunikasjonsferdigheter og hvorvidt de oppnår mål som er satt for dem. Skjemaet bør være omfattende, objektivt og lett å bruke. 

Når du skal lage et skjema for medarbeiderevaluering, så begynn med å fastsette hva du ønsker å oppnå med evalueringen, samt hvordan og innen hvilken tidsfrist den skal gjennomføres. Angi hvilke kriterier de som utfører evalueringen skal bruke, på en tydelig måte. Dette gjelder også hvordan hver kategori skal måles og vurderes. Du bør også ta med et kommentarfelt der de som evaluerer medarbeideren kan gi spesifikke tilbakemeldinger om hva som er spesielt bra, ikke fullt så bra, samt forslag til hvordan medarbeideren kan utvikle seg og vokse i organisasjonen.

Når du utformer et skjema for medarbeiderevaluering, må du ta med felter for grunnleggende informasjon, som medarbeiderens navn, navnet til personen som skal foreta evalueringen, samt dennes stilling. Du bør også vurdere å ta med spesifikke felt for ting som:

 • Medarbeiderens stilling
 • Lederens navn
 • Avdeling

Til slutt må du oppgi klare retningslinjer for hvordan evalueringen skal utføres. Du bør også tilby opplæring i dette hvis det trengs.

Et slikt skjema kan brukes av arbeidsgivere til å vurdere de ansattes arbeidsprestasjoner i et spesifikt tidsrom. Skjemaet måler vanligvis en medarbeiders tidligere prestasjoner, finner forbedringspotensial og fastsetter mål for fremtidige prestasjoner. 

Tilbakemeldingene kan hjelpe ledere med beslutninger om forfremmelse, lønnsforhøyelse og muligheter for profesjonell utvikling. Prestasjonsevalueringer er også helt avgjørende når man skal kommunisere og dokumentere bekymring knyttet til en medarbeiders arbeid.  

I et slikt skjema bør du ta med felt for:

 • Medarbeiderens navn 
 • Medarbeiderens stilling
 • Prestasjoner og styrker 
 • Ting som kan forbedres
 • Mål for den kommende perioden 
 • Tilbakemelding fra leder

Prøv vår spørreundersøkelsesmal for medarbeiderprestasjon for å komme i gang. Du kan tilpasse malen for å legge til ekstra felt, selskapets logo og farger tilknyttet merkevaren deres.

En 360-graders evaluering er en medarbeiderevaluering som bistår team med å vurdere en medarbeiders prestasjon og adferd. De som står for evalueringen, er vanligvis en blanding av likestilte kolleger og kolleger både i lederroller og underordnede stillinger. Selv kunder tar av og til del i evalueringer. Denne multidimensjonale tilnærmingen gir organisasjoner et helhetlig bilde av enkeltpersoners arbeidsprestasjon, lederegenskaper, samarbeidsevne, kommunikasjonsferdigheter og annen jobbrelatert kompetanse.  

360-graders evalueringer gjør det enklere å finne medarbeideres styrker og forbedringspotensialer. De kan gi et mer sammensatt bilde av en medarbeiders prestasjon, utover det vedkommendes leder kjenner til. 360-graders evalueringer reduserer også risikoen for at fordommer spiller inn. Evalueringene blir mer rettferdige, og støtter opp om et miljø der åpenhet, gjensidig respekt og konstruktive tilbakemeldinger blir verdsatt.

Med 360-graders evalueringer må du be hver av dem som tar del i evalueringen – enten de er likestilte kolleger eller kolleger i lederroller eller i underordnede stillinger – om å dele tilbakemeldinger om medarbeiderens prestasjon. For at 360-graders spørreundersøkelsen skal være effektiv, bør du stille åpne spørsmål og unngå å stille ledende spørsmål som kan påvirke deltagernes svar. 

Her en noen eksempler på spørsmål i en 360-graders undersøkelse: 

 • Hva er medarbeiderens styrker?
 • Hva er én ting medarbeideren burde fortsette med?
 • Hvor god er personen på å håndtere arbeidsmengden sin?
 • På hvilket område vil du gjerne at personen blir bedre?

Ansettelsesteam kan bruke skjemaer for kandidatevaluering til raskt å vurdere og sammenligne jobbsøkere. Disse skjemaene gjør det enklere å identifisere kandidater som møter stillingskravene, samt å dele tilbakemeldinger om kandidatens kvalifikasjoner, erfaring, ferdigheter og hvordan de vil passe inn i organisasjonen. De kan også bidra til å standardisere gjennomgang og sammenligning av kandidater. På den måten sørger man for at rekrutteringsprosessen er rettferdig og at ansettelsesteamet kan velge den beste kandidaten til stillingen.

I tillegg kan skjemaene tjene som et register over utvelgelsesprosessen og dermed kunne brukes i en intern gjennomgang. De kan også brukes til å gi konkrete tilbakemeldinger til kandidater som ble valgt bort.

Når du skal lage et slikt evalueringsskjema, må du identifisere de viktigste ferdighetene, egenskapene og erfaringene en kandidat må ha for å kunne lykkes i stillingen. Dette kan være tekniske ferdigheter, personlige egenskaper eller arbeidserfaring.

Deretter må du utvikle et vurderingssystem som gjør at du objektivt kan evaluere hver enkelt kandidats kvalifikasjoner. Dette vurderingssystemet kan være en numerisk skala, avmerkingsbokser eller en liste over egenskaper du ser etter i en kandidat. Du burde også ta med et kommentarfelt, slik at du kan skrive ned observasjoner og tanker om hver enkelt jobbsøker. 

Evalueringsskjema for lærere eller forelesere er mye brukt innen utdanning for å vurdere prestasjonen til lærere og forelesere. Etter å ha observert dem i en forelesning eller undervisningstime bruker administratorer gjerne slike skjemaer for å evaluere prestasjonen deres. Enkelte lærere deler også ut evalueringsskjemaer til elevene sine for å få tilbakemelding på undervisningsstilen sin.

Et solid system for lærerevaluering vil:

 • Måle hvor effektiv undervisningen er, slik at du kan fortsette å bruke vellykkede strategier og endre dem som elevene fikk lite ut av. 
 • Avdekke områder der du bør bli bedre, slik at du kan skaffe deg nødvendige ressurser eller etteropplæring som gjør undervisningsstilen din enda bedre. 
 • Finne mangler i verktøy, støtte og finansiering som kan ha hindret elevene i å forstå et konsept eller å delta i undervisningen.
 • Skaffe til veie verdifulle data som du kan bruke til å fremme karrieren.

Når du skal lage et evalueringsskjema for lærere, må du først finne ut hva som skal evalueres. Det kan lønne seg å evaluere hvor god læreren er i klasseromsledelse og til å engasjere elevene i læringsprosessen. Det er også lurt å evaluere hvor godt læreren kjenner stoffet og hvor god hen er til å formidle det. Når du har funnet ut hva du vil evaluere, kan du lage en vurderingsskala for å måle hvor godt læreren presterer på hvert enkelt område.

Sørg for å ha med felt for basisinformasjon, som lærerens navn, samt navn og stilling til den som foretar evalueringen. Det er også lurt å ha med felt for klassetrinn og emnet det undervises i.

Slike skjemaer innhenter tilbakemeldinger fra studenter. Tilbakemeldingene brukes til å vurdere foreleserens undervisningsstil og generelle prestasjon samt det faglige innholdet i forelesningene. Læresteder bruker slike skjemaer for å finne frem til områder der foreleserne kan gjøre det bedre, og på den måten fremme kvaliteten på programmene de tilbyr.

Første steg er å finne frem til hva som skal evalueres, for eksempel undervisningsstil, kunnskap om emnet og kommunikasjonsferdigheter. Når du har funnet frem til dette, må du velge spørsmål som gjør det mulig å vurdere foreleserens prestasjon på hvert av disse områdene. Det kan være en enkel numerisk skala, 1–5, eller en mer detaljert skala der hver score er beskrevet.

Husk å ha med felt for viktig informasjon, som foreleserens navn, samt navn og stilling til den som foretar evalueringen. Avhengig av hva som evalueres, kan det også være lurt å ha med felt for emne og emnenivå.

Læresteder bruker evalueringsskjemaer for å innhente tilbakemeldinger fra studenter om læringsopplevelsen deres. Skjemaene er utformet slik at man kan vurdere forskjellige sider ved emnet: Undervisningsmetoder og -tempo, materiale som brukes i undervisningen, kvalitet på ressurser og studentenes tilfredshet. 

Med evalueringsskjemaer for emne kan forelesere få innsikt både i hva som fungerer bra og ting som godt kan forbedres. Denne tilbakemeldingsloopen er helt avgjørende for å kunne holde høy standard på undervisningen og sørge for at kurs er nyttige og effektive. Det bidrar også til å skape et sunt og engasjerende læringsmiljø. 

Etterutdanning i form av kurs bidrar til at de ansatte holdes oppdatert om nye teknologiske fremgangsmåter og andre nødvendige ferdigheter. Kurs kan holdes av blant annet ledere eller innleide kursholdere, og de kan forgå på nettet eller i fysiske lokaler.

Evalueringsskjema for kurs brukes til å måle hvor effektivt et kurs har vært, og til å finne frem til ting som kan forbedres.

Slike skjemaer bør eksempelvis inneholde informasjon som:

 • Navn på kurs
 • Navn på kursholder
 • Vurderingsskalaspørsmål
  • Kursholders effektivitet
  • Emnets relevans
  • Kursets organisering
  • Kursholders entusiasme
  • Oppmuntring til å delta
  • Effektiv bruk av tid
  • Mengde nytt materiale lært
 • Kommentarer

Prøv vår spørreundersøkelsesmal for evaluering av kurs for å komme i gang.

Etter å ha fullført rekrutterings- og intervjuprosessen kan HR-avdelinger sende ut evalueringsskjemaer for jobbintervju (eller kandidatopplevelse) for å hente inn tilbakemeldinger fra kandidater. Den innhentede informasjonen kan brukes til å forbedre rekrutteringsprosessen.

Dette skjemaet bør utformes så det samler inn data som kan hjelpe HR-avdelingen med å avdekke gode og dårlige sider ved rekrutterings- og intervjuprosessen. Spørsmålene bør være tydelige, konsise og enkle å svare på.
Ta med spørsmål om kandidatens opplevelse og oppfatning av rekrutteringsprosessen. Spørsmål om hvor tydelig jobbeskrivelsen var, hvor god kommunikasjonen var og hvor profesjonelle rekrutteringsteamet var, kan gi verdifull innsikt om ting som bør forbedres.

I tillegg bør du ta med spørsmål om selve jobbintervjuet, eksempelvis hvordan det var strukturert, om spørsmålene holdt høy kvalitet og hvorvidt intervjuernes adferd var profesjonell. Svar på slike spørsmål kan hjelpe HR-avdelingen med å forbedre jobbintervjuene. Ved å forbedre rekrutteringsprosessen kan HR-avdelingen også bidra til å styrke merkevaren.

Uansett hva slags evaluering du skal utføre, er det en stor fordel å lage et nettbasert skjema. De gjør det enkelt både å skrive ned og hente frem igjen informasjon som skal brukes i gjennomganger eller evalueringsmøter.

Sørg for at skjemaet er lett å bruke, spesielt hvis du lager det for andre. Forklar, med enkle ord hvordan skjemaet skal fylles ut helt i begynnelsen av evalueringen. Du må også formulere hvert spørsmål slik at andre vil skjønne nøyaktig hvilken informasjon du er ute etter. 

Språket bør være lettfattelig og konsist, slik at hver enkelt person som bruker skjemaet, tolker instruksjonen på samme vis

Med vurderingsskalaer blir et evalueringsskjema enkelt å forstå. Da sikrer man også at forskjellige evalueringer blir gjort på samme premisser. 

For eksempel stiller en Likert-skala (en tilfredshetsskala) et lukket spørsmål og gir fem eller sju svaralternativer, fra svært negativt til svært positivt. 

Ikke alt man vil evaluere, kan belyses ved hjelp av flervalgsspørsmål eller vurderingsskalaer. Noen ganger trenger personen som fyller ut evalueringsskjemaet plass til å skrive ned tanker, meninger og observasjoner. Dette gir evalueringen et mer personlig preg. La det være plass til tekst.

Åpne spørsmål basert på vårt kurs-eksempel kan være:

 1. Hvilke mål har du satt for de ansatte til neste år?
 2. Skriv gjerne dine egne kommentarer om medarbeiderens prestasjon dette året.

Ta med identifiserende informasjon i begynnelsen av evalueringsskjemaet. Eksempler på slik informasjon er medarbeiderens navn, avdeling, når personen startet i jobben og tidsrommet evalueringen gjelder for.

Med SurveyMonkey blir det lett å lage et evalueringsskjema. Den omfattende spørsmålsbanken vår hjelper deg med å formulere gode spørsmål, og vi har hundrevis av maler du kan bruke for å spare tid. 

Alle SurveyMonkeys maler kan tilpasses fullt ut. Det er enkelt å legge til logo, bilder, farger og andre merkevare-elementer, slik at skjemaet gjenspeiler organisasjonen. I tillegg kan du redigere og endre spørsmålene i malene, så de passer de spesifikke evalueringsbehovene dine.

Sjekk ut noen av de mest populære malene våre for evalueringsskjema her

Nettbaserte evalueringsskjemaer er svær mye brukt i vurdering av prestasjoner. Start med en mal fra SurveyMonkey og lag et nettbasert skjema nå. 

HR-sjef

HR-sjefer kan bruke dette verktøysettet som hjelp til å fremme eksepsjonelle medarbeideropplevelser.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.

Tilby de riktige arbeidsplassfordelene

SurveyMonkey gir deg verktøyene du trenger til å finne ut hva medarbeiderne synes om godene de har tilgang til, slik at du kan tilby de riktige godene.

Skap en bedre kandidatopplevelse

Forstå hvordan jobbkandidater opplever rekrutteringsprosessen med SurveyMonkey.