Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

Fem strategier for å planlegge vellykkede bedriftsarrangementer

Overgå alles forventninger til bedriftsarrangementene ved å følge veiledningen vår.

Vellykkede bedriftsarrangementer krever god balanse mellom informasjon, samhandling, produktivitet og moro. Det er ikke alltid like enkelt å finne den balansen, men med litt kunnskap er alt mulig. Gjør selv det kjedeligste årsmøtet til et produktivt og moro arrangement med disse fem idiotsikre måtene å holde vellykkede bedriftsarrangementer på.

Én av måtene å sørge for at bedriftsarrangementet blir vellykket på, er å be om tilbakemelding fra deltakerne gjennom hele prosessen. Bruk programvarespørreundersøkelsen for administrasjon av arrangementer til å vurdere flere aspekter ved konferansen eller møtet før, under og etter arrangementet. Med disse spørreundersøkelsene får du vite hva du kan gjøre for å forbedre arrangementet i sanntid.

Ha disse tipsene i mente når du planlegger bedriftsarrangementeter. Dette er faktorene som kun de beste bedriftsarrangementene bruker.

 • SMART-mål: De beste bedriftsarrangementer utvikles med SMART-mål. Det er konkrete, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte mål som forankrer arrangementet og fungerer som limet som holder alle delene sammen.
 • Sikkerhet: Sørg for sikkerheten til personalet, deltakere og talere. Lokalet har nok noen sikkerhetstiltak på plass, men kontroller dette uansett. Hvis du er på et område som krever ekstra sikkerhet, bør du legge til innleie av folk til dette i budsjettet. I dag inkluderes også helse i sikkerhet. Selv om vi ikke befinner oss i en pandemi, så kan det være greit å plassere dispensere med håndsprit rundt på området for de som kunne trenge det.
 • Budsjett: Å holde seg til budsjettet er viktig. Lag et realistisk budsjett, og hold deg til det. En tommelfingerregel er å legge til 10 % i budsjettet til uforutsette utgifter.
 • Engasjerende: De beste bedriftsarrangementene har engasjerte deltakere. De er kanskje her for å lære noe, men de bør også kose seg. Tenk nytt. Gjør det interessant!
 • Innhent tilbakemeldinger: Hent inn ideer fra deltakere om alt fra blogginnlegg til produktforbedringer. Bruk spørreundersøkelser og/eller tid på å snakke med folk for å få innsikt om bedriften.

Gjør selv det kjedeligste årsmøtet til et produktivt og moro arrangement med disse fem idiotsikre måtene å holde vellykkede bedriftsarrangementer på.

Det finnes ikke noe mer frustrerende enn møter og konferanser uten mål og mening. Det er så bortkastet tid! Gi bedriftsarrangementene ordentlig gjennomslagskraft ved å sette tydelige mål. Prøv SMART-metoden når du skal sette deg gode mål:

 • Glem vage verdier som å «fremme samhold», «oppfordre til diskusjon» eller «holde alle oppdatert». Sett deg heller spesifikke mål som skal løse konkrete problemer i bedriften eller bransjen. Sørg for at det finnes en løsning på problemet.
 • Sett deg mål som du kan se om du har nådd eller ikke på slutten av dagen. Sett deg målbare mål, og hold deg til dem ved å bruke trinnvise sammenligninger. Bryt målet ned og bruk tall for å se om du har lykkes, når du har mulighet til det.
 • Gjør målet til noe oppnåelig. Å delta på møter eller konferanser med uoppnåelige mål er bare hakket mindre frustrerende enn å delta på et uten mål. Se for deg hvordan det ser ut å nå målet før du setter deg det.
 • Bedrifter setter seg og når mål hver dag. De fleste er viktige for bedriftens ve og vel, men ikke viktige nok til å holde et arrangement. Velg et mål som er relevant nok til å tiltrekke deltakere fra hele bedriften eller bransjen.
 • Ikke alle mål kan nås på et par dager. Velg et som kan. Sett deg et mål som skal nås ved arrangementsslutt.

Når du har satt deg målet, deler du det med deltakere, talere, personalmedlemmer og frivillige. Flere personer vil delta hvis de vet hva som står på spill.

Du vet hvordan det er å være på et lite engasjerende arrangement. Kjedelige talere, personalmedlemmer som ser på klokka, og deltakere som sovner i stolene. Hold engasjementet oppe ved hjelp av interaktive elementer som trekker deltakere til arrangementet. Det kan være teambuildingøvelser, seminarer, avstemminger og quizer i sanntid samt muligheter til å fordype seg i læring.

Hvis målet er å lære bort nye ferdigheter, er interaktive aktiviteter enda viktigere. Med muligheter til å fordype seg i læringen kan deltakerne ta i bruk de nye ferdighetene, noe som igjen fører til økt bevaring av kunnskapen. Deltakerne kan også få øyeblikkelig tilbakemelding fra instruktørene på arrangementet.

Benytt deg av læringskurven. Da involverer du deltakerne på nye måter og gir vekst til arrangementene dine. Planlegg, promoter og administrer vellykkede bedriftsarrangementer ved å bruke ny teknologi. Her er noen måter å bruke nyskapinger på arrangementet:

 • Send ut spørreundersøkelser i forkant av arrangementet for å teste ut alternativene. Med svar på spørsmål om foretrukket lokale, datoer, talere og mål kan du planlegge et arrangement som tilfredsstiller så mange som mulig.
 • Opprett en arrangementsapp med beskrivelse av øktene og planene, samt informasjon om logistikk, som parkeringsmuligheter. For øyeblikket bruker omtrent halvparten av deltakerne slike apper til å holde oversikten over et arrangement. Ta det enda et skritt lenger og utfør avstemminger og spørreundersøkelser i sanntid med appen under arrangementet.
 • Promoter arrangementet ved hjelp av verktøy som kampanjekoder, e-postmarkedsføring, markedsføring i sosiale medier, lukkede Facebook-grupper for deltakere og Instagram-innlegg.

Fleksibilitet er avgjørende for å holde et vellykket bedriftsarrangement. Ta i bruk nye endringer som de nevnt ovenfor for å imøtekomme deltakernes behov under arrangementet.

Lag bedriftsarrangementer som ikke slutter på avslutningsdatoen. Disse lever videre i forretningsforbindelser, fengslende historier og virkelig endring. Lag godt materiell til etter arrangementet, for eksempel nettbaserte videoer og webinarer som styrker målet med arrangementet. Deltakere kan gå tilbake til disse ressursene når de trenger en oppfriskning.

Finn ut hvordan du kan forbedre det neste arrangementet med spørreundersøkelser om tilbakemeldinger etter arrangementet. Lag egne spørreundersøkelser etter arrangementet for deltakere, talere og personalmedlemmer, siden alle har ulike oppfatninger av arrangementet.

 • Be deltakerne vurdere hvor fornøyde de var med ulike aspekter av arrangementet, som plassering, lokale, datoer, talere og øktene.
 • Be talerne vurdere hvor fornøyde de var med reisen, overnatting, støtte fra personalet, deltakerne og lønn.
 • Be personalmedlemmene om å vurdere hvor fornøyde de var med organiseringen, andre personalmedlemmer, teamlederne og lønn.

Be hver gruppe om å oppgi flere tanker med et åpent spørsmål. Dette spørsmålet kan si mye om hva hver person synes er viktig med et arrangement. Lag en fremgangsplan for å lykkes i fremtiden ved å legge til svarene du får her, samt andre svar på tilbakemeldingsspørsmål.  For å få mer informasjon og innhente tilbakemeldinger under bedriftsarrangementet se den ultimate veiledningen til spørreundersøkelser om arrangement.

Kunsten å lykkes med noe så dynamisk som bedriftsarrangement endrer seg konstant. For å holde deg oppdatert må du hente inn så mange tilbakemeldinger som mulig fra hvert arrangement. Med tilbakemeldingen kan du finne ut hvordan du kan fortsette å holde arrangementer som engasjerer og er relevante.

Begynn med å registrere deg hos SurveyMonkey. Vi har alle verktøyene du trenger for å innhente og analysere spørreundersøkelsesdataene du trenger for å ta gode avgjørelser i forbindelse med arrangement. Deretter velger du abonnement for å sikre at arrangementene alltid blir vellykkede.

For å få mer hjelp til å planlegge fremtidige arrangement se sjekklisten for å planlegge arrangement og forskergodkjente spørreskjemamaler.