Tips for å øke antall fullførte spørreundersøkelser

Respondenter i spørreundersøkelser er verdifulle. Som en skaper av spørreundersøkelser er håpet ditt at alle som starter spørreundersøkelsen kommer til å fullføre den. Og med god grunn – en spørreundersøkelse med lav fullførelsesrate kan få deg til å lure på om personene som hoppet av midtveis kan ha gitt deg resultater med skjevhet. For å finne ut hvordan du kan maksimere antall personer som fullfører spørreundersøkelser, og få dataene du trenger for å ta gode avgjørelser, gikk vi gjennom en haug med anonymiserte data fra mer enn 25 000 spørreundersøkelser som er utført på SurveyMonkey Audience, vårt proprietære panel for markedsundersøkelser. Alle disse spørreundersøkelsene hadde minst 100 respondenter.

Vi presenterte dette arbeidet på American Association of Public Opinion Research Annual Conference (AAPOR) til likemennene våre innen spørreundersøkelser, og vi er begeistret for å dele disse funnene med dere nå, kjære blogglesere!

Hold det enkelt

I likhet med alle samtaler, bør du starte med et vennlig spørsmål som er enkelt å svare på. Spørreundersøkelser som startet med et enkelt flervalgsspørsmål hadde i gjennomsnitt en fullførelsesrate på 89 %. Som sammenligning hadde spørreundersøkelser som starter med et åpent spørsmål (kommentarboks ) en betydelig lavere fullførelsesrate på 83 %. Så i gjennomsnitt minster du seks av hundre personer bare fordi det første spørsmålet virket som for mye arbeid.

Average Completion Percentage by Type of Opening Question
Average Completion Percentage by Type of Opening Question

Hvis du må stille et åpent spørsmål (ingen grunn til bekymring, det finnes gode grunner til å gjøre det), bør du ikke stille det i starten – la spørreundersøkelsen komme inn i rytmen med enklere spørsmål. Selv når vi begrenset analysen vår til spørreundersøkelser som innehold et enkelt åpent spørsmål, hadde spørreundersøkelser med det åpne spørsmålet i starten lavere fullførelsesrate enn de der spørsmålet kom senere i spørreundersøkelsen.

Ikke bli grådig – bare spør om det du trenger å vite

Når du sender en spørreundersøkelse til noen, ber du dem om tiden deres. Det er ikke overraskende at lengre spørreundersøkelser har lavere fullførelsesrater fordi tidskravet fra respondentene blir høyere.

Average Completion Percentage by Number of Questions
Average Completion Percentage by Number of Questions

Sjansene for at noen fullfører spørreundersøkelsen din, er direkte og lineært knyttet til antall spørsmål. Mens en spørreundersøkelse med 10 spørsmål hadde 89 % fullførelsesrate i gjennomsnitt, hadde spørreundersøkelser med 20 spørsmål litt lavere på 87 %, etterfulgt av spørreundersøkelser med 30 spørsmål på 85 %. Når en spørreundersøkelse har 40 spørsmål, går fullførelsesraten ned til 79 %. Det er hele 10 prosent lavere enn fullførelsesraten for spørreundersøkelser med 10 spørsmål.

Utbyttet her: Ta hensyn til respondentenes tid. For å få mest mulig ut av spørreundersøkelsen din bår du tenke på målene med spørreundersøkelsen før du skriver spørsmålene. Når du har tenkt på målene, kan du skrive spørsmål som hjelper med å nå målene. Og ikke stille flere spørsmål enn nødvendig.

Ikke still mange spørsmål som er vanskelige å svare på

Av og til kan du ikke nå målene med spørreundersøkelsen uten å stille et matrisespørsmål, et spørsmål med vurderingsskala eller rangering eller til og med en tekstboks. Og mesteparten av tiden er det greit – forskjellen på å stille 1 eller 0 av disse spørsmålene senker bare fullførelse med 1 % eller mindre

Average Completion Percentage by Number & Type of Question
Average Completion Percentage by Number & Type of Question

Men ikke still for mange av disse «vanskelige» spørsmålene da fullførelsesratene raskt går ned når antall spørsmål med matrise/vurderingsskala og åpne spørsmål går opp. Spørreundersøkelser med 10 spørsmål med matrise/vurderingsskala har en fullførelsesrate på bare 81 %, mens spørreundersøkelser med 1 spørsmål med matrise/vurderingsskala i gjennomsnitt har en fullførelsesrate på 88 %.

Som diagrammet ovenfor vises, er fallet enda mer dramatisk for åpne spørsmål. Spørreundersøkelser med 10 åpne spørsmål har en gjennomsnittlig fullførelsesrate som er mer enn 10 prosent lavere enn de med 1 åpent spørsmål (88 % kontra 78 %).

Ikke bruk mange ord når det er nok med noen få

Når vi lagde en modell for å oppdage egenskapene til spørreundersøkelser som i høyest grad forutsier fullførelsesrater, skilte antall ord i spørsmålsteksten seg ut. Vi oppdaget at hvert ekstra ord i spørsmålsteksten har en negativ effekt på fullførelsesrater.

I tillegg, selv etter å ha tatt hensyn til antall ord i hele spørreundersøkelsen, er antall ord i det første spørsmålet en betydelig indikator på lavere fullførelsesrater. Så hvis du har et spørsmål med masse tekst, bør du ikke stille det i begynnelsen.

Det finnes imidlertid omstendigheter der bruk av flere ord gjør det mer tydelig. For eksempel er det mye vanskeligere å svare på «Kommer du til å kjøpe en hapå-enhet?» enn «Hvor sannsynlig er det at du kommer til å kjøpe en enhet med hapå-teknologi, for eksempel Google Glass eller Fitbit?» Så du bør ikke overkorrigere for lengden ved å ofre tydeligheten til spørsmålet.

Så la oss oppsummere for dere, kjære lesere. Følg disse tipsene:

  • Start med et enkelt spørsmål som er lett å svare på
  • Still bare spørsmålene du må få svar på
  • Begrens antall åpne spørsmål og andre spørsmål som er vanskelige å svare på
  • Still korte, men tydelige spørsmål

Finn ut hvordan SurveyMonkey kan styrke nysgjerrigheten din