Bruk spørreundersøkelsesmaler for utdanning

Spør studenter, lærere og foreldre for å finne ut hvordan skolen eller universitetet gjør det

Det er mange grupper i utdanningssystemet som bidrar til hvor vellykket systemet blir.

Det er mange grupper i utdanningssystemet som bidrar til hvor vellykket systemet blir. Fra elever og lærere til foreldre og administratorer så er det mange komponenter som må arbeide sammen, for å skape en støttende, effektiv læringsatmosfære. Hvis én av disse gruppene i skolesystemet blir misfornøyde eller ambivalente, kan det skape en dominoeffekt som virker negativt på hele utdanningsmiljøet. Hvordan kan du vite om skolesystemet fungerer slik det skal? Send ut en spørreundersøkelse for utdanningstilbakemelding til de ulike gruppene i skolesystemet, og se hva som faktisk foregår på universitetsområdet.

Hos SurveyMonkey har vi mange verktøy du kan bruke for å starte en samtale med skolesamfunnet, for å måle stemning og effektivitet. Lag din egen spørreundersøkelse, eller bruk én av spørreundersøkelsesmalene for utdanning (sertifisert av eksperter innenfor metodologi) for å komme i gang. Her får du noen ideer om hva du kan spørre om:

Fastslå den generelle stemningen til universitetets professorer og instruktører med en spørreundersøkelse for fakultetstilfredshet. Still spørsmål som: «Hvor effektiv er avdelingens ledelse?» og: «Hvor rettferdig er lønnen hos dette universitetet?». På denne måten ser du fakultetets meninger om lederskap, balansen mellom arbeid og fritid og tilgjengelige ressurser.

Er elever ansvarlige og trygge når de bruker e-post, Facebook, MySpace og internett generelt? Vi har utviklet flere spesifikke spørreskjemaer slik at elevene kan fastslå hvordan, hvor og når de bruker sosiale medier. Du får svar på spørsmål som: «Hvor mye vet foreldrene dine om hva du gjør på Internett?» og: «Når du besøker sosiale nettsteder (som Facebook eller Twitter), omtrent hvor mye tid bruker du på innlegg om andre mennesker?» For å oppnå best resultat bør du informere elevene om at disse spørreundersøkelsene er fullstendig anonyme og sikre.

Hva synes foreldrene om skolene, lærerne, samfunnet og til og med sin egen evne til å bidra effektivt til barnas utdanning? Send ut en av våre målrettede spørreundersøkelsesmaler for skolen som er fokusert på foreldrene, og still spørsmål som: «Hvor overbevist er du om din egen evne til å støtte barnets læring i hjemmet?» og: «Hvor mye forhindrer en travel hverdag deg fra å involvere deg med barnets nåværende skole?».

Noen ganger er du bare nødt til å finne ut hva elever, lærere og foreldre mener om skolen og samfunnet generelt. Gi dem muligheten til å si sine meninger om emner, som: «Skolen vår viser respekt for mennesker fra alle bakgrunner og kulturer», «Elever synes skolens regler er rettferdige» og: «Erting og mobbing er ganske vanlig på denne skolen».

Oppdag sammensetningen i skolesamfunnet med 16 grunnleggende spørsmål om kjønn, inntekt, nasjonalitet, relasjoner til elever og mer.
Forhåndsvis mal

Forstå hvordan foreldrene samhandler med lærere og andre foreldre om skoleengasjement, pengeinnsamling, sosiale behov og frivillig innsats med denne malen som inneholder ti spørsmål.
Forhåndsvis mal

Still fem korte spørsmål til foreldre om hvordan de støtter barnas utdanningsmiljø hjemme.
Forhåndsvis mal

Hvor mye føler foreldrene de er i stand til å støtte barnets læring i hjemmet, og engasjement med skolen? Hjelp dem med å måle selvtillitsnivået med denne spørreundersøkelsen på 7 spørsmål.
Forhåndsvis mal

Bruk denne malen for fakultetstilfredshet til å spørre fakultetet om lederskap, interaksjoner, administrasjonen og den generelle jobbtilfredsheten på universitetet. Det er en rask spørreundersøkelse på 10 spørsmål.
Forhåndsvis mal

Studentene har muligheten til å kommentere universitetsprofessorene og -instruktørene med denne spørreundersøkelsen på 28 spørsmål. Spørsmålene omhandler kursmateriell, undervisningsmetoder, instruktørtilgjengelighet, oppgavers nytte og generell tilfredshet.
Forhåndsvis mal

La studentene fortelle om sine erfaringer ved universitetet med denne malen for avsluttende studenter bestående av 10 spørsmål. Du får informasjon om forventede uteksamineringsdatoer så vel som generelle inntrykk om læringskvaliteten, fasilitetene og fremtidige mål.
Forhåndsvis mal

Denne spørreundersøkelsen for generell tilbakemelding, som inneholder 10 spørsmål, lar universitetsstudenter formidle sin tilfredshet med undervisningens effektivitet, fasilitetene, registreringsprosessen, universitetsområdets sikkerhet og mer.
Forhåndsvis mal

Universitetets lærerassistenter evalueres i denne spørreundersøkelsen på 15 spørsmål. Elevene bes om å vurdere assistentene når det gjelder kunnskap om emne, presentasjon, undervisningsevne, tilgjengelighet og generell effektivitet.
Forhåndsvis mal

Lærere i grunnskolen stilles 10 spørsmål i dette spørreskjemaet for lærertilfredshet. Denne malen inneholder emner som for eksempel skolesikkerhet, ressurser, administrativ støtte, standardiserte prøver og elevprestasjoner.
Forhåndsvis mal