Spørreundersøkelsesmaler for utdanning

Fikk ut hvor vellykket skolens eller universitetets interaksjon med elevene, foreldrene og lærerne er.

Illustrasjon for spørreundersøkelsesmaler for utdanning

Det er mange grupper i utdanningssystemet som bidrar til hvor vellykket systemet blir. Fra elever og lærere til foreldre og administratorer så er det mange komponenter som må arbeide sammen, for å skape en støttende, effektiv læringsatmosfære. Hvis én av disse gruppene i skolesystemet blir misfornøyde eller ambivalente, kan det skape en dominoeffekt som forstyrrer hele utdanningsmiljøet. Hvordan kan du vite om skolesystemet fungerer slik det skal? Send ut en spørreundersøkelse for utdanningstilbakemelding til de ulike gruppene i skolesystemet, og se hva som faktisk foregår på universitetsområdet.

Slik bruker du utvalgene av spørreskjemaer for skoler

Hos SurveyMonkey har vi mange verktøy du kan bruke for å starte en samtale med skolesamfunnet, for å måle stemning og effektivitet. Lag din egen spørreundersøkelse, eller bruk én av spørreundersøkelsesmalene for utdanning (sertifisert av eksperter innenfor metodologi) for å komme i gang. Her får du noen ideer:

 • Fakultetstilfredshet. Fastslå den generelle stemningen til universitetets professorer og instruktører med en spørreundersøkelse for fakultetstilfredshet. Still spørsmål som: "Hvor effektiv er avdelingens ledelse?" og: "Hvor rettferdig er lønnen hos dette universitetet?". På denne måten ser du fakultetets meninger om lederskap, balansen mellom arbeid og fritid og tilgjengelige ressurser.
 • Sikkerhet rundt Internett og sosiale medier. Er elever ansvarlige og trygge når de bruker e-post, Facebook og Internett generelt? Vi har utviklet flere spørreskjemaer for barns Internett-sikkerhet slik at elevene kan fastslå hvordan, hvor og når de bruker sosiale medier. Du får svar på spørsmål som: "Hvor mye vet foreldrene dine om hva du gjør på Internett?" og: "Når du besøker sosiale nettsteder (som Facebook eller Twitter), omtrent hvor mye tid bruker du på innlegg om andre mennesker?". For å oppnå best resultat bør du informere elevene om at disse spørreundersøkelsene er fullstendig anonyme og sikre.
 • Foreldreengasjement. Hva synes foreldrene om skolene, lærerne, samfunnet og til og med sin egen evne til å bidra effektivt til barnas utdanning? Send ut én av våre målrettede spørreundersøkelsesmaler for skolen som er fokusert på foreldrene, og still spørsmål som: "Hvor overbevist er du om din egen evne til å støtte barnets læring i hjemmet?" og: "Hvor mye forhindrer en travel hverdag deg fra å involvere deg med barnets nåværende skole?".
 • Generell stemning og humør. Noen ganger er du bare nødt til å finne ut hva elever, lærere og foreldre mener om skolen og samfunnet generelt. Gi dem muligheten til å si sine meninger om emner, som: "Skolen vår viser respekt for mennesker fra alle bakgrunner og kulturer", "Elever synes skolens regler er rettferdige" og: "Erting og mobbing er ganske vanlig på denne skolen".

Spørreundersøkelseseksempler og -maler for skolen og universitetet (noen av dem er for øyeblikket kun tilgjengelig på engelsk)

 • Mal for utdanningsdemografikk
  Oppdag sammensetningen til samfunnet med 16 grunnleggende demografiske spørsmål om kjønn, inntekt, rase, relasjonen til elevene og mer.
 • Mal for foreldreengasjement
  Forstå hvordan foreldrene samhandler med lærere og andre foreldre om skoleengasjement, pengeinnsamling, sosiale behov og frivillig innsats med denne malen som inneholder 10 spørsmål.
 • Mal for læringsstøtte
  Spør foreldrene fem korte spørsmål om hvordan de støtter barnas utdanningsmiljø i hjemmet.
 • Mal for foreldrenes effektivitet
  Hvor mye føler foreldrene de er i stand til å støtte barnets læring i hjemmet, og engasjement med skolen? Hjelp dem med å måle selvtillitsnivået med denne spørreundersøkelsen, som inneholder 7 spørsmål.
 • Spørreundersøkelsesmal for fakultetstilfredshet
  Bruk denne malen for fakultetstilfredshet til å spørre fakultetet om lederskap, interaksjoner, administrasjonen og den generelle jobbtilfredsheten på universitetet. Det er en rask spørreundersøkelse på 10 spørsmål.
 • Mal for evaluering av universitetsinstruktør
  Elevene har muligheten til å kommentere universitetsprofessorene og -instruktørene med denne spørreundersøkelsen, som inneholder 28 spørsmål. Spørsmålene omhandler kursmateriell, undervisningsmetoder, instruktørtilgjengelighet, oppgavers nytte og generell tilfredshet.
 • Mal for eleveksamenshøytidelighet
  La elevene fortelle om sine erfaringer ved universitetet med denne malen for eleveksamenshøytidelighet, som inneholder 10 spørsmål. Du får informasjon om forventede uteksamineringsdatoer så vel som generelle inntrykk om læringskvaliteten, fasilitetene og fremtidige mål.
 • Mal for elevtilfredshet
  Denne spørreundersøkelsen for generell tilbakemelding, som inneholder 10 spørsmål, lar gymnaselever formidle sin tilfredshet med undervisningens effektivitet, fasilitetene, registreringsprosessen, universitetsområdets sikkerhet og mer.
 • Mal for evaluering av lærerassistent på universitet
  Universitetets lærerassistenter evalueres i denne spørreundersøkelsen, som inneholder 15 spørsmål. Elevene bes om å vurdere assistentene når det gjelder kunnskap om emne, presentasjon, undervisningsevne, tilgjengelighet og generell effektivitet.
 • K-12 Mal for tilbakemelding fra lærer
  Lærere i grunnskolen og oppover stilles 10 spørsmål i dette spørreskjemaet for lærertilfredshet. Denne malen inneholder emner som skolesikkerhet, ressurser, administrativ støtte, standardiserte prøver og elevoppnåelse.
 • Harvard Graduate School of Education K-12: Spørreundersøkelsesmal for foreldre
  En robust spørreundersøkelse på 80 spørsmål som fokuserer på foreldrenes tanker, følelser og inntrykk rundt sine opplevelser med barnas skole. Malen inkluderer spørsmål om foreldrenes roller og synspunkter, barnas interaksjoner på skolen, inntrykket til skolemiljøet og demografikk.
 • K-12 Spørreundersøkelse for foreldre
  Dette spørreskjemaet er i et lenger format med 42 spørsmål, og det utforsker relasjonene mellom foreldrene til barneskolebarn og skolen, samfunnet og miljøet.
 • Mal for skoleprogrammer
  Denne korte malen på 8 spørsmål spør foreldrene om relasjonen mellom skolens aktiviteter, undervisningsstiler og disiplinære prosedyrer og hvordan disse passer med barnets evner, interesser og kulturell bakgrunn.
 • Mal for foreldres roller og ansvar
  Foreldre, elever eller lærere: Hvem er ansvarlige for hva? I denne spørreundersøkelsen på 12 spørsmål vil du finne ut hvordan foreldre mener at utdanningsansvaret bør fordeles mellom skolen og hjemmet, inkludert sikkerhet, læringsmetoder, interesser og kollegarelasjoner.
 • Spørreundersøkelser for skoletilstand
  Hvor høyt rangeres skolen med hensyn til å motivere barna?​ Verdsetter skolen mangfoldighet? Respekterer lærerne barna? Se hvordan foreldrene besvarer disse spørsmålene og mer med denne dyptgående spørreundersøkelsen, som inneholder 53 spørsmål.
 • Idrettsundervisning på videregående skole – Mal for elevtilbakemelding
  Denne malen for tilbakemelding om idrettsundervisning på videregående skole spør elevene om sine erfaringer med lærerne, foreldrene og trenerne med tanke på sin idrettsdeltakelse.
 • Spørreundersøkelsesmal for mobbing
  Få innsikt om mobbing på skolen med denne raske spørreundersøkelsesmalen for mobbing, som inneholder 10 spørsmål. Den inkluderer spørsmål om typer, alvorlighet og frekvens, som kan skje på både offentlige og private skoler.
 • Mal for barneatferd
  Her forteller foreldrene om barnas atferd hjemme og hvordan den har sammenheng med skoleopplevelsen, og denne spørreundersøkelsen inneholder 9 spørsmål. Du vil lære om barnas undervisningsinnsats, leseinteresser, følelsesmessig håndtering, motivasjon og mer.
 • Mal for foreldrestøtte
  Lær hvordan dere kan støtte foreldrene enda bedre med denne spørreundersøkelsesmalen, som inneholder 15 spørsmål. Den fokuserer på utfordringene som møter foreldrene. Transport, skolepersonale, kommunikasjon, barnevern og mer.
 • Mal for sosial støtte
  Spør foreldrene hvordan barna har det sosialt, hva de gjør for å støtte barna sine og hvordan de kommuniserer med dem i denne korte spørreundersøkelsen, som inneholder 4 spørsmål.
 • Mal for barnas e-​postbruk og -​sikkerhet
  Denne elevfokuserte spørreundersøkelsen på 6 spørsmål spør barna om sin e-postbruk, foreldrenes engasjement og når, hvor og hvordan de bruker e-post.
 • Mal for barnas Facebook-​bruk og -​sikkerhet
  Spør elevene om Facebook-bruken, inkludert foreldrenes kjennskap og engasjement, hvordan de bruker Facebook, hvor ofte de bruker Facebook og hva slags interaksjoner som skjer på nettstedet. Denne spørreundersøkelsen har 10 spørsmål.
 • Mal for barnas generelle Internett-​bruk og -sikkerhet
  Denne korte spørreundersøkelsen på 5 spørsmål utforsker elevenes bruk av Internett, inkludert hvor ofte de bruker Internett, foreldrenes engasjement og hva slags interaksjoner de har på Internett.
 • Mal for barns Internett-​atferd
  Denne spørreundersøkelsen på 5 spørsmål utforsker elevenes bruk av Internett, inkludert hvor ofte de bruker Internett, foreldrenes engasjement og hva slags interaksjoner de har på Internett.
 • Spørreundersøkelsesmal for offentlig skole
  Denne spørreundersøkelsesmalen for offentlig skole samler informasjon fra foreldre og andre om det offentlige skolesystemet i deres område. Den inkluderer spørsmål om oppfatninger av skoledistriktet, tilgjengelighet av frivillige og hvordan skolesystemet kan forbedres.

Tre tips for å komme i gang

 1. Hold den kort og fokusert. Sørg for at hvert spørsmål drar deg nærmere dine mål. Vær oppmerksom på respondentenes tid, og sørg for at spørsmålene er tydelige. En god tommelfingerregel er at det ikke skal ta mer enn ti minutter å gjennomføre spørreundersøkelsen.
 2. Husk målgruppen. Du snakker med barn på en annen måte enn foreldre og lærere. Husk målgruppen når du skriver spørsmålene, og juster i henhold til den.
 3. Test spørreundersøkelsen Test spørreundersøkelsen før du sender den for å oppdage vanskelig setningsoppbygging, ufullstendige tanker, feilaktig bruk av forgrening og for å se sånn omtrent hvor lang tid den vil ta å gjennomføre. Du kan bli overrasket over funnene.

Har du flere spørsmål?

Hvis du er interessert i å bruke en spørreundersøkelsesmal for utdanning, men har ytterligere spørsmål, kan du ta kontakt med oss.

På utkikk etter flere spørreundersøkelsesmaler og -spørsmål?

Hvorfor bruker over 20 millioner mennesker SurveyMonkey?

 • Gratis
  Send et ubegrenset antall spørreundersøkelser og meningsmålinger med vårt GRATIS abonnement.
 • Brukervennlig
  Lag og overvåk spørreundersøkelsene direkte på Internett – vi har gjort det enkelt å komme i gang, lære og bruke.
 • Intuitiv design
  Du trenger ikke være en programmerer eller ingeniør – hvis du kan bruke Facebook, da kan du bruke SurveyMonkey.
 • Sanntidsresultater
  Du kan vise dataene idet de kommer inn, holde dette for deg selv eller vise det til andre.
 • Pålitelig og erfaren
  SurveyMonkey har hjulpet over 20 millioner fornøyde kunder med å samle inn informasjon på nett.
 • Ekspanderer i tråd med dine behov
  SurveyMonkeys PRO-abonnementer forsterker muligheten til å samle inn og tolke informasjonen, med avanserte analyseverktøyer og mer.