Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg på
Kontakt salgsavdelingenLogg på

Hva er psykografisk segmentering?

Psykografisk segmentering er undersøkelsesmetoden som brukes for å studere kunder og dele dem inn i grupper ved hjelp av psykologiske karakteristikker som personlighet, livsstil, sosial status, aktiviteter, interesser, meninger og holdninger.

Psykografisk segmentering legger vekt på karakteristikker som personlighet og verdi og skiller seg fra demografisk segmentering, som bruker bestemte trekk (som kjønn, alder og inntekt osv.) for å kategorisere potensielle målgrupper. 

Markedsundersøkere bruker psykografiske karakteristikker for å utvikle og posisjonere produktene og og markedsføringsbudskapene til ulike målgrupper.

Markedsførere bruker både demografi og psykografi i markedsundersøkelsene for å utvikle markedsføringsstrategier. Denne informasjonen tilføyer detaljer til kjøperprofilene som veileder merkevareplassering, produktutvikling og markedsføringsbudskap.

Med psykografisk markedsføring kan du skape større engasjement med målgruppene på den måten som vil være mest fordelaktig for begge parter. Denne tilnærmingsmåten sparer deg for tid og penger på tilnærminger som ikke gir respons, og du kan forholde deg til de gruppene du bryr deg om.

Du kan bruke psykografi for markedssegmentering for å finne ut:

  • Hvilken oppfatning kundene har av produktene og tjenestene dine
  • Hva kundene virkelig ønsker, og hvorfor
  • Hvilke mangler eller smertepunkter de nåværende produktene eller tjenestene dine har
  • Muligheter for fremtidig samhandling 
  • Hvordan du kan kommunisere bedre med målgruppen
in-article-cta

Få mer innsikt om menneskene du prøver å imøtekomme og hvordan du kan nå dem.

En type psykografisk segmentering omfatter kjøpeprofiler. En kjøperprofil er en fiktiv profil av en potensiell kunde som kan omfatte tittelen deres, yrket, personlige preferanser, utfordringer eller andre aspekter ved livsstilen. 

Kjøperprofiler representerer årsakene til atferden. Kjøperprofiler er det første du må forstå om reisen til den potensielle kunden din, eller trinnene de tar før, når og etter at de har kjøpt produktet ditt.

Du kan også bruke psykografiske undersøkelser for å utvikle ulike markedsføringsstrategier, tjenester, opplevelser og til og med produkttilbud for hvert av segmentene. 

Det er for eksempel vanlig å tilby det samme produktet eller tjenesten med færre funksjoner til prisbevisste kunder. Kunder som ikke bryr seg om pris, men heller funksjoner, kan kjøpe det samme produktet med flere funksjoner, til en høyere pris.

Du finner kanskje at noen forbrukere verdsetter beleilighet, mens andre vil ha kundestøtte. Hvis du deler disse i to segmenter, kan du tilpasse markedsføringen og tjenestene for å imøtekomme disse motivene.

Spørreundersøkelser er en kostnadseffektiv og effektiv måte å hente inn psykografisk informasjon om målgruppen din på. Med ulike spørsmål får du vite mer om idealkundens personlighet, sosiale status, aktiviteter, interesser, meninger og holdninger.

Åpne spørsmål bruker en kvalitativ tilnærming. «Hva er den største utfordringen din med ...» vil gi deg en dypere forståelse av respondentens problemer.

Likert-skalaspørsmål viser hvor mye respondenten er enig eller uenig i en påstand, som «veldig enig» til «veldig uenig», og markedsførere får vite hvor viktig det er for dem.

Semantiske differensieringsskalaspørsmål ber personer vurdere produkt, marked, selskap eller andre tilføyinger, og dette bidrar til at markedsførere forstår atferden deres.

For å utføre effektive markedsføringsundersøkelser må du forstå de fem psykografiske segmenteringsvariablene.

Personlighet. Folk tar kjøpsbeslutninger basert på personlighet hele tiden. Personlighet dekket et bredt spekter av karakteristikker, fra å være åpne til bevisste, til utadvendthet eller innadvendthet.

Holdninger. Kulturell bakgrunn, familiebakgrunn og andre faktorer vil påvirke kjøpernes holdninger.

Livsstil. Markedsførere vil ha tilbakemeldinger fra folk for å forstå hvilke problemer de strever med. Idrettsfolk, forretningsfolk, studenter, raserbilsjåfører og fotballmammaer har alle ulike livsstiler og unike utfordringer som må løses.

Sosial status.  En persons sosiale status, ofte forbundet med inntekt, vil påvirke om de kjøper basisvarer, luksusvarer eller noe midt imellom. Når du forstår den sosiale statusen til kundene dine, vil det påvirke priser, budskap, distribusjonskanaler og hele markedsføringsmiksen.

Aktiviteter, interesser og meninger (AIO). Hva gjør kundene dine på fritiden? Er de politiske, ser de mye film eller liker de å være oppe om natten? AIO-en deres vil påvirke hvordan du plasserer produktene dine og fanger interessen deres.

Når du kombinerer disse variablene, lager du unike psykografiske segmenter som utgjør bestemte målgrupper. Vi bryter ned hver av disse karakteristikkene i følgende inndelinger.

in-article-cta

Utvikle målgruppens psykografiske profil med SurveyMonkeys Audience-panel.

Det finnes mange måter å beskrive en personlighet på, men en av de enkleste å huske og mest brukte er femfaktormodellen (OCEAN).

Femfaktormodellen (OCEAN) beskriver fem personlighetstyper. Hver type blir beskrevet med rangeringer fra høyt til lavt. Markedsføringsundersøkelser av psykografisk segmentering studerer disse typene for å forstå hvordan de påvirker kjøperens atferd.

Åpenhet. Personer som er veldig åpne for nye ideer og liker å utforske og være kreative. Personer som er mindre åpne motsetter seg endringer og nye ideer og er mindre fantasifulle.

Planmessighet. Også kjent som personer som er oppmerksomme. De som rangerer høyt i denne kategorien planlegger og tenker på andre. Personer som er mindre planmessige liker ikke struktur og planer, og tenker mindre på andre.

Ekstroversjon. Personer som er ekstroverte er utadvendte, de liker å være midtpunktet og samhandle med andre. Innadvendte liker å være alene, snakke mindre og holde seg i bakgrunnen.

Omgjengelighet. Samarbeid og vennlighet er trekkene til personer som er veldig omgjengelige. Mennesker du ikke kan stole på og som er lite interesserte i andre mennesker, er lite omgjengelige. 

Nevrotisme. Dette trekket henviser til hvor emosjonelt stabil en person er. En person som er nevrotisk har humørsvingninger, er nervøs eller irritabel. På den andre enden av skalaen finner du mennesker som er mer stabile, avslappede og mindre stresset.

Markedsførere bruker spørreundersøkelser, personlighetstesten femfaktormodellen (OCEAN) og andre metoder for å forstå målgruppens personlige karakteristikker. 

Selskaper bruker personlighetstrekk til å utforme produktbudskapet for målgruppen.

To personer med lik personligheten har ofte ulike holdninger til livet. Kunder vil opptre ulikt basert på holdninger. Holdninger kan omfatte optimisme og pessimisme, eller kan være knyttet til en bestemt tro eller verdi folk har. 

For å vurdere dette kan du inkludere spørsmål om kundenes tro og holdninger, eller bruke Likert-skalaspørsmål for be folk om å vurdere karakteristikkene på en gradert skala fra «ikke viktig i det hele tatt» til «veldig viktig.»  

Mer komplekse undersøkelser vil avdekke dypere motivasjoner i underbevisstheten. Selv en enkel spørreundersøkelse som utføres på målgruppen vil gi gjennomførbar innsikt som raskt kan implementeres.

Vet du hva som klinger best i ørene til målgruppene dine? Prøv SurveyMonkeys Audience-panel for å få detaljert innsikt.

Livsstil kan omfatte yrker, hobbyer og måter å leve på. Enten det handler om å være frivillig i den lokale kirken, bo i leilighet, jobbe på kontor eller reise, viser alle disse aktivitetene hva kundene liker å gjøre når de vil nyte livet.

Vaner er også en del av et menneskes livsstil. Hva de gjør hver dag, fra de står opp til vanlig tid og når de drikker morgenkaffen på den lokale kafeen. Det er vaner som skaper et mønster i livene deres. Med kjennskap til disse vanene kan markedsførere annonsere de rette klærne til de som jogger tidlig om morgenen eller de som utformer menyer for travle mennesker som tar seg en kaffe på vei til jobb.