Versjoner:

SIST OPPDATERT: 1. november 2023

Fra og med 1. august 2023 er Momentive Inc. blitt til SurveyMonkey Inc. og Momentive Europe UC er blitt til SurveyMonkey Europe UC. Fra og med 10. juli 2023 er Momentive Brasil Internet Eireli blitt til SurveyMonkey Brasil Internet Ltda.

Disse personvernreglene gjelder alle produktene, tjenestene, nettstedene og appene som tilbys av SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Ltda, SurveyMonkey Netherlands B.V. og andre SurveyMonkey-samarbeidspartnere (samlet «SurveyMonkey»), unntatt der annet er oppgitt. Tjenestene omfatter SurveyMonkey, SurveyMonkey Apply, SurveyMonkey Audience, SurveyMonkey Rewards, SurveyMonkey Contribute, Wufoo, TechValidate, GetFeedback Direct og GetFeedback Digital. Samlet refererer vi til disse produktene, tjenestene, nettstedene og appene som «tjenestene» i denne erklæringen. Med mindre annet er oppgitt i kontrakten din, leveres tjenestene av SurveyMonkey Inc. i USA, av SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. i Brasil og av SurveyMonkey Europe UC alle andre steder.

Innbyggere i USA: Gå til regionsspesifikke personvernregler for å få mer informasjon om personvernpraksisen vår som gjelder bestemte individuelle delstater. 

Denne personvernerklæringen gjelder heller ikke personopplysninger vi innhenter fra ansatte eller jobbsøkere gjennom deres rolle som ansatte eller jobbsøkere. Ansatte og kandidater henvises til personvernreglene for ansatte eller vår personvernreglene for kandidater, respektivt.

Hurtiglenker

Denne erklæringen består av følgende deler: 

 1. Introduksjon
  • Omfang
  • Definisjoner
  • Hurtiglenker
  • Innholdsfortegnelse 
 2. Personopplysninger vi henter inn og kildene
  • Alle registrerte
  • Skapere
 3. Slik bruker vi personopplysningene vi innhenter
  • 3.1. Opphavskilde
   • Samtykke
   • Kontrakt
   • Legitime interesser
   • Juridisk forpliktelse
  • 3.2 Respondent
   • Kontrakt
   • Legitime interesser
   • Juridisk forpliktelse
  • 3.3 Besøkende
   • Samtykke
   • Legitime interesser
   • Juridisk forpliktelse
 4. Slik deler eller offentliggjør vi personopplysninger
  • Informasjon du deler
  • Informasjon vi deler
 5. Datalagring 
 6. Personlig tilpasset markedsføring og informasjonskapsler 
 7. Sikkerhet 
 8. Mindreårige
 9. Dataoverføringer
  • Personvernrammeverket for EU og USA (DPF), den britiske utvidelsen av DPF for EU og USA og prinsippene for Sveits og USA
 10. Hvem er behandlingsansvarlig?
 11. Dine rettigheter
  • Apply-søkere
  • Skaper
  • Respondent
  • Paneldeltaker
  • Besøkende
  • Godkjent agent
  • Andre rettigheter og valg
  • Klager
 12. Endringer i personvernreglene våre
 13. Spesifikk informasjon for andre tjenester

I disse personvernreglene henviser både data, personlig informasjon eller informasjon til personopplysninger. Personopplysninger betyr informasjon knyttet til en levende person («en registrert person») som er, eller som med rimelighet kan identifiseres, ut fra informasjonen, enten alene eller sammen med annen informasjon. 

Vi deler kunder eller virksomheter inn i følgende kategorier:

 • Opphavskilde: virksomheten eller forbrukeren som har en konto i en SurveyMonkey-tjeneste som enten lager spørreundersøkelser, skjemaer, søknader eller spørreskjemaer direkte, eller som kan samarbeide, kommentere eller gjennomgå spørreundersøkelser, skjemaer, søknader eller spørreskjemaer i en konto.
 • Respondent: en person som mottar en spørreundersøkelse, et skjema, en søknad eller et spørreskjema som drives av en SurveyMonkey-tjeneste.
 • Paneldeltaker: en person som bruker Contribute eller Rewards til å svare på spørreundersøkelser sendt av SurveyMonkey på vegne av opphavskilder, eller en person som mottar spørreundersøkelser via en tredjeparts panelleverandør. Personverninformasjon som gjelder for paneldeltakere finnes i personvernreglene for Contribute, personvernreglene for Rewards og personvernreglene for tredjepartspaneler.
 • Besøkende: Du besøker et av nettstedene våre fordi du er nysgjerrig, har blitt invitert til å gi en vurdering av en spørreundersøkelse som gjest eller hørt om oss gjennom markedsførings- og salgskanalene våre.
 • Kontaktinformasjon.
  • Du kan gi oss kontaktinformasjonen din (som navn eller e-postadresse) enten gjennom tjenestene våre, skjema på nettstedet, ved å samhandle med salgs- eller brukerstøtteteamet eller svare på en av SurveyMonkeys egne spørreundersøkelser eller skjemaer.
 • Informasjon om informasjonskapsler.
  • Vi bruker førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler og sporingstjenester som anvender informasjonskapsler og sidemarkeringer (også kjent som websignaler) for å innhente data om besøkende til nettstedene våre. Disse dataene inkluderer bruks- og brukerstatistikk. E-poster sendt av SurveyMonkey eller av brukere gjennom tjenestene våre, inkluderer også sidemarkeringer som lar senderen innhente informasjon om hvem som åpnet disse e-postene og klikket på koblinger i dem. Du får mer informasjon om informasjonskapslene i erklæringen om informasjonskapsler.
 • Brukerstøtteinformasjon.
  • Vi innhenter informasjon som er sendt inn gjennom brukerstøtteportalen, som navn, e-post og meldingstekst.
 • Bruksinformasjon
  • Vi innhenter bruksinformasjon om deg hver gang du bruker nettstedene og tjenestene våre. Dette omfatter hvilke nettsteder du besøker, hva du klikker på, når du utfører disse handlingene, hvilke språkinnstillinger du har, hva du kjøper osv.
 • Enhets- og nettleserdata.
  • Vi innhenter informasjon fra enheten og programmet du bruker til å få tilgang til tjenestene våre. Enhetsdata betyr hovedsakelig IP-adresse, operativsystemversjon, enhetstype, enhetens ID/MAC-adresse, system- og ytelsesinformasjon samt nettlesertype. Hvis du bruker en mobilenhet, innhenter vi også UUID for den enheten. Vi utleder også den geografiske posisjonen fra IP-adressen din.
 • Hendelsesdata.
  • Som de fleste nettsteder i dag, oppbevarer nettserverne våre loggfiler som registrerer data hver gang en enhet får tilgang til disse serverne. Loggfilene inneholder data om hver tilgang, inkludert opprinnelig IP-adresse, internettleverandør, filene som ble vist på nettstedet vårt (som f.eks. HTML-sider og grafikk osv.), operativsystemversjoner, enhetstype og tidsstempel.
 • Henvisningsinformasjon.
  • Hvis du kommer til et SurveyMonkey-nettsted fra en ekstern kilde (som en kobling på et annet nettsted eller i en e-post) eller har blitt invitert til å vurdere en spørreundersøkelse som gjest, registrerer vi informasjon om kilden som henviste deg til oss.
 • Integreringsdata.
  • Vi innhenter informasjon fra tredjeparter som SurveyMonkey muliggjør integreringer til, for at du skal kunne bruke begge tjenestene.

Kontoinformasjon

 • Registreringsinformasjon.
  • Du trenger en SurveyMonkey-konto før du kan bruke SurveyMonkey-tjenester. Når du registrerer deg for en konto, innhenter vi fornavn og etternavn, brukernavn, passord og e-postadresse.
 • Faktureringsinformasjon.
  • Hvis du foretar en betaling til SurveyMonkey, krever vi at du oppgir faktureringsopplysningene dine, navn, adresse, e-postadresse og finansiell informasjon om valgt betalingsmetode (f.eks. et kredittkortnummer og utløpsdato eller et bankkontonummer). Hvis du oppgir en faktureringsadresse, vil vi anse den som stedet kontoinnehaveren befinner seg for å fastslå hvilken SurveyMonkey-enhet du har kontrakt med, og hvilken omsetningsavgift, hvis aktuelt, som skal anvendes i kjøpet ditt.
 • Kontoinnstillinger.
  • Du kan konfigurere forskjellige innstillinger og personlige opplysninger på sider som kontoinnstillingsside (eller på kontoinnstillingssiden for andre produkter der det gjelder). Dette kan for eksempel omfatte standardspråk, tidssone og kommunikasjonsinnstillinger (f.eks. velge å motta eller ikke motta markedsføringskommunikasjon fra SurveyMonkey).
 • Adressebokinformasjon.
  • Vi kan tillate at du importerer e-postadresser og annen kontaktinformasjon til en adressebok, slik at det blir enkelt å invitere folk til å ta spørreundersøkelsene dine eller fylle ut skjemaet ditt via inngangspunktene våre. Vi bruker ikke disse dataene til egne formål eller kontakter noen hvis du ikke ber oss om det.
 • Data for spørreundersøkelser/skjemaer/søknader.
  • Vi lagrer data i forbindelse med spørreundersøkelser/skjemaer/søknader (spørsmål og svar) for deg, og tilbyr analyseverktøy som du kan bruke med disse dataene.
 • Profilinformasjon for førsteparter.
  • Når du registrerer deg for tjenestene våre, blir du bedt om å oppgi informasjon om deg selv til oss og gi oss mer detaljert innsikt om hvem du er. Hvis du bruker en SurveyMonkey Enterprise-konto kan dette innebære å oppgi et bilde slik at administratorene og kollegaene dine kjenner deg igjen.
 • Profilinformasjon for tredjeparter.
  • Vi kan kombinere informasjonen om deg fra tredjepartskilder (som LinkedIn, ZoomInfo og andre datameglere) med informasjonen vi har om deg til å opprette en brukerprofil.
 • 3.1 Skaper
 • 3.2 Respondent
 • 3.3 Besøkende

Informasjon du deler

Mange av tjenestene våre gir deg mulighet til å dele informasjon med andre. Husk at informasjon du deler offentlig kan letes frem av søkemotorer. Tjenestene våre gir deg et annet alternativ angående deling og sletting av innhold, men vi kan ikke slette innhold fra søkemotorer og du må derfor være forsiktig med hvilken informasjon du offentliggjør.

Informasjon vi deler

Vi deler ikke informasjon eller data med tredjeparter utenfor SurveyMonkey, unntatt i følgende, begrensede tilfeller:

 • Hvis du er en skaper som er en del av et SurveyMonkey-teamabonnement eller et SurveyMonkey Enterprise-abonnement, deles kontoinformasjonen og -dataene dine med hovedadministratoren(e), og spørreundersøkelsesdataene kan også være synlige for andre medlemmer i teamet du deler spørreundersøkelser med, eller som du samarbeider med. Administratorene dine vil kunne se kontodataene dine, endre passordet ditt, suspendere, overføre eller avslutte kontoen din eller begrense innstillingene dine. Les organisasjonens interne policyer hvis du har spørsmål om dette.
 • Hvis du er med i et SurveyMonkey Enterprise-abonnement, kan abonnementets administrator(er) overføre spørreundersøkelsesspørsmål og -svar til, eller dele dem med, andre teammedlemmer, inkludert abonnementets administrator(er) selv.  Abonnementets administrator(er) kan også slette spørreundersøkelsesspørsmål og -svar.  Administratoren(e) kan også ha tilgang til å gjøre endringer i alle deler av spørreundersøkelsens spørsmål og analyser.  Les organisasjonens interne retningslinjer hvis du har spørsmål om dette.
 • Hvis organisasjonen har kjøpt en SurveyMonkey Enterprise-konto og du bruker en e-postadresse på et domene som eies av arbeidsgiveren eller en organisasjon tilknyttet den individuelle kontoen din, ber vi deg kanskje om å overføre den til SurveyMonkey Enterprise-kontoen, og e-postadressen din, navnet ditt og kontoinformasjonen din blir så synlig for hovedadministratoren(e) til den kontoen når du er overført. Du kan bli varslet i forkant om denne migreringen og bli gitt muligheten til å endre e-postadressen som er koblet til kontoen din dersom du ikke bruker kontoen din til forretningsvirksomhet.
 • For å gjøre det enklere å levere visse aspekter av tjenestene våre, benytter vi våre partnere og pålitelige nøkkelpartnere, og da spesielt engasjerer vi tredjeparter til å:
  • å legge til rette for at innsamlerne kan sende spørreundersøkelser til respondentene via e-post eller tekstmelding. For e-poster bruker vi SparkPost og for tekstmelding/SMS bruker vi Twilio. Vi deler den relevante kontaktinformasjonen til respondentene (gjeldende e-postadresse eller telefonnummer) med disse tredjepartene.
  • legge til rette for at opphavskilder kan betale.
  • legge til rette for å tilby bestemte funksjoner. Hvis du for eksempel bruker «Opprett en spørreundersøkelse med kunstig intelligens», sender vi deg ledetekster for spørreundersøkelsen til AI-leverandøren. Vi anbefaler at du ikke tar med personopplysninger i disse ledetekstene. Hvis du gjør det, deles de med AI-leverandøren.
  • å oppdage svindel (som inkluderer, for eksempel, utføring av identitetssjekker eller bekreftelse av skadelige IP-adresser).
  • levere og gjøre det enklere å spore markedsførings- og annonseringsinnhold.
  • hjelpe oss å overvåke konverteringsraten til nettstedet.
  • å administrere salg og kundestøtte til deg, inkludert å løse eventuelle tvister.

Vi inngår vilkår for konfidensialitet og databehandling med partnere for å påse at de overholder høy grad av konfidensialitet og anbefalt fremgangsmåte i henhold til personvern- og sikkerhetsstandarder, og vi gjennomgår jevnlig slike standarder og praksiser. Du finner mer informasjon i erklæringen om underdatabehandlere.

Hvis du er en skaper, sletter vi vanligvis ingen data fra kontoen din så lenge den er aktiv – du er ansvarlig for og kontrollerer tidsperiodene for hvor lenge du beholder informasjonen. Du kan lese mer om dette her for bruk av kontoen. Her er noen unntak: 

 • Hvis du er en SurveyMonkey Basic-bruker (gratis) på plattformene våre og ikke aktivt har brukt tjenesten på en stund, forbeholder vi oss retten til å slette kontoen og dataene dine i samsvar med retningslinjene for datalagring. 
 • Hvis du har overskredet svargrensen som en SurveyMonkey Basic-kontoinnehaver (gratis), sletter vi svarene over grensen hvis du ikke oppgraderer innen en bestemt tidsramme. 

Vi oppfordrer også skapere til å aktivt gå gjennom praksisen for datalagring i kontoen deres, og passe på å kun lagre data så lenge det er nødvendig. 

Vi oppgir også utløpsperiodene for informasjonskapsler på nettstedene i varselet om informasjonskapsler

Vi og våre partnere bruker informasjonskapsler og lignende teknologi på nettstedene våre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se vårt varsel om informasjonskapsler. For informasjon om informasjonskapsler brukt i spørreundersøkelsene våre kan du se Sider om informasjonskapsler brukt i spørreundersøkelser. Hvis du er kunde av SurveyMonkey og bruker separate informasjonskapsler eller lignende teknologier i forbindelse med noen av våre produkter og tjenester, er du selv ansvarlig for å etterfølge all lovgivning knyttet til bruken av disse teknologiene, og dette personvernvarselet gjelder ikke slik bruk av deg.

Du kan også velge å fjerne eller deaktivere informasjonskapsler via nettleserinnstillingene dine, og, avhengig av den geografiske posisjonen din, kan du trekke samtykket til ikke-nødvendige informasjonskapsler med verktøyet for innstillinger for informasjonskapsler i produktet.

Du kan velge bort direkte markedsføring i kontoen, og vi tilbyr alternativer for å velge det bort i alle e-poster knyttet til markedsføring. Til slutt, hvis du ikke ønsker å se tilpasset markedsføring på nettet knyttet til tjenestene våre, kan du slette informasjonskapslene i nettleserinnstillingene. Se hjelpesenterartikkelen om hvordan dette gjøres her

Vi har en sikkerhetserklæring knyttet til våre selvbetjente virksomheter (Momentive, SurveyMonkey og Wufoo) som du kan lese her. Hvis du vil ha informasjon om sikkerhet knyttet til andre bedriftslinjer, kan du kontakte en salgsperson ved å fylle ut skjemaet her.

Tjenestene våre er ikke beregnet på og skal ikke brukes av mindreårige. «Mindreårige» er personer som er yngre enn 16 år (eller under en høyere alder hvis loven der de bor tillater det). SurveyMonkey henter ikke bevisst inn personopplysninger fra mindreårige eller tillater at de registrerer seg. Hvis vi blir gjort oppmerksomme på at vi har hentet inn personlige opplysninger fra en mindreårig, kan vi slette denne informasjon uten forhåndsvarsel. Hvis du har grunn til å tro at dette har forekommet, ber vi deg kontakte kundeservice.

Informasjonen og dataene dine kan bli behandlet i og overført eller utlevert til USA og land der partnerne våre befinner seg, og der tjenesteleverandørene befinner seg eller har servere. Du kan se en liste over disse beliggenhetene i erklæringen vår om dataoverføring i EU. Vi sikrer at mottakeren av personopplysningene dine tilbyr et tilsvarende nivå av sikkerhet, for eksempel ved å inngå i passende «back to back»-avtaler med standard kontraktsklausuler eller andre overføringsmekanismer, som godkjent av Europakommisjonen eller relevante myndigheter for databeskyttelse.

Vi har også en hjelpeartikkel, som svarer på noen tilleggsspørsmål om dataoverføringer til USA.

Personvernrammeverket for EU og USA (DPF), den britiske utvidelsen av DPF for EU og USA og prinsippene for Sveits og USA.

SurveyMonkey Inc. har selvsertifisert overholdelsen av personvernrammeverket for EU og USA samt under den britiske utvidelsen og prinsippene for Sveits og USA – DPF-prinsippene.SurveyMonkey har forpliktet seg til å holde alle personopplysninger fra medlemsland i Den europeiske union (EU), Storbritannia og Sveits underlagt gjeldende prinsipper for rammeverket. Hvis du vil vite mer om DPF, kan du gå til https://www.dataprivacyframework.gov/s.

SurveyMonkey overholder også DPFs bestemmelser om videreoverføring.

Når SurveyMonkey mottar personopplysninger under DPF og overfører dem til en tredjepartsleverandør som handler som agent på SurveyMonkeys vegne, har SurveyMonkey et visst ansvar under DPF hvis både (i) agenten behandler informasjonen på en måte som ikke overholder DPF og (ii) SurveyMonkey er ansvarlige for hendelsen som førte til skaden. I enkelte situasjoner vil SurveyMonkey kanskje måtte utlevere personopplysninger som svar på juridiske forespørsler fra offentlige myndigheter, blant annet for å oppfylle nasjonale sikkerhets- eller rettslige krav.

Med hensyn til personopplysninger mottatt eller overført i henhold til DPF, er SurveyMonkey underlagt etterforsknings- og håndhevelsesbestemmelsene til Federal Trade Commission i USA. Kontakt SurveyMonkey som beskrevet i avsnitt 11 nedenfor hvis du har noen spørsmål eller klager av noe slag. Hvis du har ubesvarte spørsmål om personvern eller databruk som vi ikke har behandlet på en tilfredsstillende måte, kan du kontakte den amerikanske leverandøren av tvisteløsning med tredjeparter (gratis) på https://www.jamsadr.com/dpf-dispute-resolution.

Under visse forhold, beskrevet nærmere på nettstedet for DPF https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/How-to-Submit-a-Complaint-Relating-to-a-Participating-Organization-s-Compliance-with-the-DPF-Principles-dpf, kan du påberope bindende voldgift når andre prosedyrer for tvisteløsning er oppbrukt.

Hvis du har svart på en spørreundersøkelse, fylt ut et skjema, sendt inn en søknad eller gitt tilbakemelding på et nettsted til en skaper ved hjelp av SurveyMonkeys tjenester, er skaperen behandlingsansvarlig for opplysningene dine, og SurveyMonkey er databehandler. 

For innehavere av SurveyMonkey Enterprise-kontoer kontrollerer organisasjonens hovedadministrator en del grunnleggende kontonivåinformasjon som du legger inn når du konfigurerer kontoen, for eksempel navn, e-postadresse og profilbilde. 

Hvis du har svart på en spørreundersøkelse, fylt ut et skjema, sendt inn en søknad eller gitt tilbakemelding på nettstedet direkte til SurveyMonkey, er SurveyMonkey behandlingsansvarlig, og vår bruk av disse opplysningene er beskrevet i personvernreglene for SurveyMonkey-forskning

Hvis du er en opphavskilde og har mottatt flere svar enn abonnementet ditt tillater («tilleggsdata»), fungerer SurveyMonkey som behandler av tilleggsdataene til du endrer abonnementet, eller tilleggsdataene slettes i henhold til avsnitt 12.4 i vilkårene for bruk eller per vilkårene i fremforhandlet kontrakt.

SurveyMonkey er behandlingsansvarlig for data på kontonivå som leveres av skapere og paneldeltakere fra Contribute og Rewards.  

Det kan være at du ønsker å utøve en rett til å innhente informasjon om deg selv eller å rette, oppdatere eller slette slik informasjon. For mer informasjon om disse rettighetene kan du lese her. Noen av disse rettighetene kan være underlagt unntak eller begrensninger i lokal lovgivning. Merk at dine rettigheter og valg varierer avhengig av plasseringen din. Vi tar rimelige tiltak for å bekrefte identiteten din og svarer på din forespørsel om å utøve disse rettighetene innen rimelig tid (og i alle tilfeller innen 30 dager fra mottak av en forespørsel) underlagt det nedenstående for spesifikke kategorier av personer.

Apply-søkere

SurveyMonkey Apply-brukere kan få informasjon om hvordan du utøver dine rettigheter her.

 • Skaper
 • Respondent
 • Paneldeltaker
 • Besøkende
 • Godkjent agent

Andre rettigheter og valg

 • For rettigheter og valg som spesifikt gjelder forbrukere i USA, kan du se regionsspesifikke personvernregler. Vær oppmerksom på at vi vil iverksette passende tiltak for å bekrefte identiteten din og gyldigheten av forespørselen som beskrevet i disse reglene.

Bortsett fra der det er eksplisitt oppgitt, bruker du følgende kontaktinformasjon for personvernrelaterte forespørsler

SurveyMonkey Inc.
1 Curiosity Way
San Mateo, California 94403
United States
Eller kontakt oss her.

SurveyMonkey Europe UC
2 Shelbourne Buildings,
Second Floor,
Shelbourne Rd
Ballsbridge,
Dublin 4,
Irland
Eller kontakt oss her.

Personvernombud: Personvernombudet hos SurveyMonkey er registrert hos Irish Data Protection Commission.  Kontakt personvernombudet på dpo@surveymonkey.com.
Legg merke til at kontaktskjemaet vårt er den beste måten å foreta en rettighetsforespørsel på.

Klager

Hvis du er bosatt i Den europeiske union og er misfornøyd med måten vi har behandlet en klage du har registrert hos oss, har du rett til å kontakte lokal tilsynsmyndighet for personvern. Ettersom SurveyMonkey Europe UC driver sin virksomhet i Irland, drives det under mandat fra det irske kontoret til datatilsynet (Data Protection Commissioner) (se: IDPC-nettstedet).

Fra tid til annen kan vi gjøre endringer i det grunnleggende om personvern og disse personvernreglene. Vi vil fremheve endringene vi har gjort på denne siden. I tilfeller der endringer vil vesentlig endre måten vi innhenter eller bruker personopplysninger eller -data på, vil vi sende varsel om denne endringen til alle kontoinnehavere. 

SELV OM DISSE REGLENE GJELDER FOR ALLE TJENESTENE VÅRE, MÅ DU BRUKE DENNE RELEVANTE LENKEN FOR Å TA DEG DIREKTE TIL TJENESTESPESIFIKK INFORMASJON HVIS DU BRUKER EN AV TJENESTENE UNDER: