63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Du kan se gjennom et sammendrag av reviderte vilkår og retningslinjer nedenfor. Selv om vi har fremhevet endringene vi mener er mest relevante for brukerne våre, anbefaler vi at du går gjennom alle dokumentene.  

Oppdatering av vilkår for bruk

  • Vi har lagt inn klargjørende tekst om bruken av tredjepartstjenester. I tilfeller der du bruker eller kobler til en annen tjeneste i eller til SurveyMonkey, vil det som skjer, kun vedrøre deg og disse partene.
  • Vi har lagt inn tekst som forklarer hvordan du kan benytte forhåndsversjonen eller betaprogrammene vi iblant tilbyr.
  • Vi har lagt inn tekst for å avklare hvorvidt tjenestene våre er tilgjengelige i bestemte regioner. Dette viser til endringer i intern bedriftspolicy og hvordan vi overholder gjeldende forskrifter for eksport.
  • Vi har lagt inn klargjørende tekst som forbyr bruk av plattformen på måter som bryter med personvernlovgivning eller krever overholdelse av lover som ikke står oppført i vilkårene våre.

Vi har lagt til mer informasjon i personvernerklæringen om formålene for behandling av personopplysninger samt det juridiske grunnlaget. Eksempel:

  • Vi har lagt til «tilbyr kundestøtte», «bruksinformasjon for å påse at vi oppfyller tjenestenivåavtalene», «integreringsdata» og «samlede eller ikke-identifiserbare spørreundersøkelsespørsmål og svar» til «avtalen». Disse dataelementene er nødvendige for at vi skal kunne tilveiebringe tjenestene til kundene våre. 
  • Vi har avklart hvordan vi bruker maskinlæring for å oppfylle kontraktsansvaret vårt overfor deg. Vi endrer ikke måten vi håndterer data på. Du kan lese mer om hvordan vi bruker maskinlæring i tjenestene i avsnitt 3.2 i personvernerklæringen, og i hjelpesenterartiklene koblet til funksjoner her og her.
  • Vi har avklart at vi bruker «hendelses-/loggdata» og «samlede eller ikke-identifiserbare spørreundersøkelsespørsmål og svar» for å håndheve avtalene våre, overvåke misbruk samt undersøke sikkerhetsproblemer. 

I databehandlingsavtalen har vi avklart at definisjonen av «personvernlovgivning» viser til lovgivning som gjelder for SurveyMonkey som databehandler. 

I EU-erklæringen om dataoverføring har vi oppdatert siden for å fjerne referanser til personvernskjoldet og lagt til referanser til det nye personvernrammeverket.  

Oppdatering for Rewards-paneldeltakere 

For tjenester som leveres av SurveyMonkey Inc. har vi endret den personlige jurisdiksjonen og rettskretsen til føderale og statlige domstoler i San Francisco i California. 

Andre ting å merke seg:

  • Med unntak av det som er beskrevet ovenfor, vil alle endringer tre i kraft 31. desember 2023 for alle eksisterende brukere som opprettet konto hos oss før 1. november 2022.
  • Vi opprettholder også arkiverte versjoner av viktige retningslinjer som referanse.