Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Running a survey vs a focus group: What’s the best way to collect customer reviews?

Pros and cons to consider before you begin your customer research

Whether you run a brick and mortar business or create mobile apps, one of the most valuable tools at your disposal is customer feedback.

Why? Customer feedback helps you understand what you’re doing right, what you’re doing wrong, and gives you the information you need to make the right changes and improvements.

But there are different ways to collect customer feedback. More specifically, you’ll need to decide between a focus group vs survey.

  • Surveys let you collect feedback from several customers in a cost effective way. But because you want to limit the number of survey questions you include, there’s a limited amount of information you can get back from each customer.
  • Focus groups help you collect more in-depth customer feedback, but they can be more costly and time consuming to run than surveys.

To help you decide between using a focus group vs survey, let’s review each of them in more detail and discuss their respective pros and cons.

By definition a focus group is designed to provide exploratory rather than conclusive research data so you can understand not only what your customers think, but also how and why they think the way they do.

Focus groups are typically interactive group settings, held in a neutral place where your customers can feel comfortable telling you what they really think and are facilitated by a trained moderator. They’re a great way to hear firsthand feedback from your customers and they also have enough flexibility that you can make changes on the fly or deep dive into interesting things that come up over the course of the conversation.

Surveys tend to be classified as quantitative research and the results can be conclusive, unlike a focus group. They also let you ask questions and measure just about anything–and can be as short as a single question to as long as several hundred questions.

Answer formats can include multiple choice, rating scales and open-ended questions. In terms of both budget and timing, surveys offer a lot of flexibility as well. At the same time, surveys can be viewed as inflexible, because once you start running a survey, you shouldn’t make too many changes–because your questions need to be consistent in order to collect accurate data.

Trying to decide whether you want to run a focus group or a survey? It helps to write down the questions you are trying to answer. Can they be answered through one-way questions or do they lend themselves to a conversation? Do you need directional information or statistical proof? Will you be comfortable making decisions from a handful of opinions, or do you need to get feedback from a larger sample size before moving forward?

(Psst. Use this sample size calculator—it’s an easy way to calculate your sample size.)

Here’s a handy chart to help you decide whether you should be running a focus group or a survey to collect customer feedback.

Table listing out pros and cons of using focus groups versus surveys

For both types of research, you’ll need to do similar preparation:

Establish the main things you want to learn, and what decisions you hope to inform with your research. Solicit feedback from key internal stakeholders to make sure you get it right the first time

Who do you want to participate? Equally important, who do you want to make sure to exclude? Think about their demographics (including but not limited to): age, gender, household income, profession, where they live. Do you have their contact information or do you need a company to put you in touch with your target audience? Do you want respondents or participants to be familiar with your product or product category? If you need help finding the right people to take your survey, SurveyMonkey Audience can get in touch with just about anybody, according to your specifications.

The discussion guide is similar to a script for the moderator to use in the groups. What questions do you want the moderator to ask? What does s/he need to know about your project to answer participants’ questions?

Is there any activity or homework that participants need to do before the research begins?

Weigh the pros and cons of incentivizing customer participation. How much, if anything, are you able to compensate participants for their time?

As a general rule of thumb, if you want to have a conversation with your customers that will help provide direction, pursue a focus group. If, however, you have well-defined questions and need to reach a large group or multiple groups of customers, a survey may better suit your needs. The combination of the two methodologies can also provide tremendous insight. Essentially, the focus group can provide the inspiration–and then the survey gives you validation!

Merkevaresjef

Merkevaresjefer kan bruke dette verktøyet til å forstå målgruppen, vokse merket og bevise ROI.

Se SurveyMonkey-løsninger for forbrukerprodukter og -tjenester

Bransjen for forbrukerprodukter og -tjenester, deriblant forbruksvarer, reiseliv, hotell og restaurant, benytter SurveyMonkey-innsikt for å forme fremtidige produkter.

Utforsk SurveyMonkeys løsninger for detaljhandel

Se hvordan SurveyMonkey hjelper detaljhandelen med å finne ut av nye markedstrender, utvikle produkter som begeistrer og bygge populære merkevarer.

Se SurveyMonkeys løsninger for firmaer innen profesjonelle tjenester

Se hvordan organisasjoner innen profesjonelle tjenester bruker SurveyMonkey for å få innsikt om kunder og marked.