Sette et mål for spørreundersøkelsen din

Vellykkede spørreundersøkelser starter med en plan

Hvis du vil motta pålitelige, gjennomførbare resultater neste gang du skriver en spørreundersøkelse, må du starte med å sette deg et mål.

Når du tilnærmer deg skriving av spørreundersøkelser med en plan, går du ikke glipp av relevante spørsmål, og spørreundersøkelsen din forblir organisert og fokusert. Å ha et mål gjør ting lettere for respondentene dine. Og når det er på tide å analysere resultatene, vil det bidra til å gi deg nyttige svar som påvirker beslutningene dine.

Hovedpoenget er at å bruke et mål for å planlegge spørreskjemaet er det beste rådet vi kan tilby. Høres det bra ut? Så les videre.

Det er ganske enkelt å sette seg et mål. Alt du trenger å gjøre er å spørre deg selv hva du vil vite og hvorfor.

Hvis du for eksempel nettopp har arrangert en utdanningskonferanse, kan du ha en generell følelse av at du bør sende ut en meningsmåling for å samle inn tilbakemeldinger etter arrangementet. Tilbakemeldingene, gode eller dårlige, påvirker hvordan du planlegger neste års arrangement.

Uten å vite det satte du akkurat et mål for spørreundersøkelsen din!

Målet ditt: Få tilbakemeldinger fra personene som deltok på utdanningskonferansen din, slik at du kan vurdere styrkene og svakhetene til arrangementet – og gjøre den neste konferansen enda bedre.

Målet ditt forklarer hvorfor du vil opprette spørreundersøkelsen. Det er lurt å skrive ned målet ditt og holde det i nærheten, slik at du kan se tilbake på det fra spørreundersøkelsens start til slutt. På den måten avviker du ikke fra formålet med spørreskjemaet, og du kan sørge for at hvert spørsmål hjelper deg med å nå målet ditt.

Nå som du har definert hvorfor du vil opprette spørreundersøkelsen din, er det lurt å stille deg noen mer grunnleggende spørsmål om meningsmålingen din. Her er noen gode spørsmål du bør vurdere:

Hvilke spørsmål vil jeg ha svar på? Hva har jeg lyst til å finne ut?

Hvem er målgruppen min – altså, hvem skal ta spørreundersøkelsen min? Hvilke demografiske grupper ønsker jeg å se etter i utvalget av respondenter?

Hvordan skal jeg bruke dataene jeg samler inn?

Hvis du bruker disse spørsmålene om utdanningskonferansen din, kan du ende opp med svar som dette:

Hva: Likte folk arrangementet totalt sett? Hva likte de spesielt? Misliker? Har de noen anbefalinger om hva jeg kan gjøre for å forbedre arrangementet neste år?

Hvem:Jeg vil sende spørreundersøkelsen til personer som deltok på konferansen min. Denne målgruppen kan deles opp i noen demografiske grupper: studenter, lærere og administratorer.

Hvordan: Jeg kommer til å bruke dataene jeg samler inn, til å påvirke beslutningene mine når det gjelder catering, losji, transport, registrering, arrangementsaktiviteter/workshoper og foredragsholdere.

Å svare på disse spørsmålene sikrer at du ikke prøver å takle for mye i kun én spørreundersøkelse. Og å huske på svarene hjelper deg med å holde deg til oppgaven når du designer spørreskjemaet, samler inn svar og analyserer resultatene dine.

Ta en titt på hvordan du svarte på de grunnleggende spørsmålene. Herfra kan du finne de viktigste undersøkelsesspørsmålene dine, som utgjør en struktur for spørreundersøkelsen.

Vanligvis er det mest nyttig å utlede undersøkelsesspørsmålene dine fra «hva» og «hvem» ut fra det grunnleggende.

Slik bør du gå fra de grunnleggende spørsmålene dine til mer spesifikke undersøkelsesspørsmål som supplerer spørreundersøkelsesinnholdet:

Mål: å få tilbakemeldinger fra personene som deltok på konferansen min

Grunnleggende spørsmålUndersøkelsesspørsmål
Hva har du lyst til å finne ut?Hvordan vurderte deltakerne konferansen generelt?

Hvilke deler/aspekter ved konferansen likte deltakerne best?

Hvilke deler/aspekter ved konferansen må forbedres?
Hvem er målgruppen min?Hvordan skiller svarene på spørsmålene ovenfor seg blant elever, lærere og administratorer?

Husk disse viktigste undersøkelsesspørsmålene – de er for omfattende til å gi deg gjennomførbar informasjon, men de gir deg en god pekepinn om hva folk synes generelt. Du lager mer spesifikke spørreundersøkelsesspørsmål for å spørre om smalere emner.

Nå er det på tide å hente ut emner fra undersøkelsesspørsmålene dine og dele dem opp i underemner (mindre emner), slik at du kan skrive spørreundersøkelsesspørsmål. Emnene og underemnene deres er disposisjonene eller ideene som utgjør spørreundersøkelsesspørsmålene dine. Dette er alle de spesifikke tingene du håper å finne ut, og hvert emne blir til slutt et spørreundersøkelsesspørsmål.

UndersøkelsesspørsmålEmne(r)Underemne(r)
Hvordan vurderte deltakerne konferansen generelt?Totalvurdering• Tilfredshet
• Nytte
Hvilke deler/aspekter ved konferansen likte deltakerne best?

Hvilke deler/aspekter ved konferansen må forbedres?
Deler/aspekter av konferansen som var verdifulle og/eller må forbedres
• Mat
• Losji
• Sted
• Bygning
• Underholdning
• Foredragsholdere
• Workshoper
• Spesielle arrangementer
Hvordan skiller svarene på spørsmålene ovenfor seg blant elever, lærere og administratorer?Hvem deltok• Alder
• Kjønn
• Sted
• Skolestørrelse
• Yrke

Nå som du har orden på disposisjonene dine, er det på tide å skrive gode spørreundersøkelsesspørsmål. Her er et eksempel på hvordan underemner blir til spørreundersøkelsesspørsmål:

Underemne(r)Spørreundersøkelsesspørsmål
TilfredshetHvor fornøyd var du generelt sett med konferansen?
NytteHvor nyttig var denne konferansen sammenlignet med andre konferanser du har deltatt på?
WorkshoperHvordan vurderer du vanskelighetsgraden til workshopen?
Sosiale arrangementerGenerelt sett, syns du konferansen hadde for mye, for lite eller omtrent riktig mengde nettverksbygging?
MatHvordan vurderer du maten på konferansen generelt sett?
BygningSynes du at temperaturen i konferansebygningen var for høy, for lav eller akkurat passet?
YrkeEr du en lærer, student eller administrator?
SkolestørrelseHvor stor er skolen din?
AlderHvor gammel er du?

Når du skriver spørreundersøkelsesspørsmål, handler det til slutt om å inkludere alle emnene du vil finne ut om, og

God planlegging!