Hva er en numerisk vurderingsskala, og hvordan bruker man den?

Med SurveyMonkey er det enkelt å innhente data slik at du kan lage en numerisk vurderingsskala.

Det er mange forskjellige spørsmålstyper du kan bruke i undersøkelser du foretar. Vi anbefaler at du benytter en rekke forskjellige typer. Dette gjør det lettere for deltakerne å holde fokus og ikke gå lei av hele spørreundersøkelsen. En av de viktigste spørsmålstypene er den numeriske vurderingsskalaen. La oss ta en titt på hva numeriske vurderingsskalaspørsmål er, hvilken fordel det er å bruke dem og hvordan de skal utformes.

For å forstå hva en numerisk vurderingsskala er, bør vi se på vurderingsskalaer generelt. Spørreundersøkelsesspørsmål med vurderingsskalaer er «lukkede» og ber respondentene velge mellom forskjellige svar. Et Likert-skalaspørsmål bruker en fem- eller sjupunkts skala som varierer fra ett ytterpunkt til et annet, med et nøytral alternativ i midten.

Et numerisk vurderingsskalaspørsmål ber deltakerne i spørreundersøkelsen om å måle preferanser, følelser, oppfatninger og interesser på en gitt, numerisk skala. Skalaen består av tall i numerisk rekkefølge og har en rekkevidde som undersøkelsesansvarlig har bestemt, for å angi ytterpunktene til verdien som måles. Med denne type skala kan spørreundersøkelsesrespondenter angi en tallverdi for å kvantifisere svarene sine. 

Numeriske vurderingsskalaer kan brukes til alt fra å måle kundetilfredshet til å utrykke hvor vondt pasienten har det.

Numeriske vurderingsskalaer er nyttige når du vil tildele en tallverdi til et abstrakt begrep. Med denne type skala kan forskere evaluere subjektive følelser og vage konsepter med data som det er lettere å analysere, presentere og iverksette tiltak for. Ved å sammenstille ett enkelt logisk verdisett (f.eks. 0–10) med spørsmålet kan respondentene gi deg svar med den skalaen du velger. 

Når du formulerer verdisettet, kan du se på denne informasjonen fra en forskningstudie fra Bureau of Labor Statistics i USA som et eksempel. Studien vurderer bruken av en bipolar skala, bruk av en skala der null er midtverdien (dvs. -2, -1, 0, 1, 2) og en kontinuerlig skala der alle verdiene er positive tall (f.eks. 0, 1, 2, 3, 4, 5). Analysen av denne undersøkelsen viste at respondentene hadde en tendens til å unngå å bruke midtverdien og den negative delen av den bipolare skalaen, men de var mer villige til å bruke midtverdien og de lavere tallene på den kontinuerlige skalaen.

Selv om disse konklusjonene var generelle, bør du vurdere å bruke en kontinuering vurderingsskala for å få et så nøyaktig og nyttig resultat som mulig for spørreundersøkelsene dine.

Med de mer enn 17 millioner brukerne våre er vi et ledende selskap innenfor programvare for spørreundersøkelse. Utforsk abonnementene og funksjonene vi tilbyr for å se hva som passer for deg.

Bruk av numeriske vurderingsskalaer gjør det enklere å innhente data på flere måter, ikke minst gjennom muligheten til å kvantifisere følelser, meninger og holdninger.

Lineære numeriske vurderingsskalaspørsmål er en av de enkleste typene spørsmål man kan lage i en spørreundersøkelse. Alle spørsmålene kan formuleres på samme måte. Med SurveyMonkey kan du lage et glidebryterspørsmål med en numerisk vurderingsskala som du velger selv med bare noen få klikk.

I tillegg til at de er enkle å lage, resulterer numeriske vurderingsskalaspørsmål i data som lett kan brukes til statistisk analyse. Det kreves mer innsats for å analysere data fra ordskalaspørsmål. Numeriske skalaspørsmålsdata er allerede kvantitative, så det gjør det lettere å sammenligne og analysere dem.

Når du har valgt en vurderingsskala i SurveyMonkey, er det raskt og enkelt å kopiere og gjengi spørsmålsformatet med skalaen din. Du trenger bare å oppdatere spørsmålet. 

Numeriske vurderingsskalaer er ganske innlysende og kan forstås av personer med forskjellige aldre, språk, kulturer og utdanningsnivå. De fleste er kjent med det standard tallsystemet og har sett vurderingsskalaer før. 

For små barn kan man tilføye smilefjes eller emojier i tillegg til tallene. På denne måten kan barn svare med et passende bilde samtidig som de faktisk angir en tallverdi til analyse og rapporter.  

  • Dataene standardiseres
  • Kan brukes til mange typer vurderinger
  • Varier spørreundersøkelsesformatet for å unngå at respondenter går lei
  • Lett å svare på med bare ett klikk
  • God brukeropplevelse
  • Kan brukes i stedet for tekstalternativer for Likert-skalaspørsmål

Numeriske vurderingsskalaer brukes på flere forskjellige måter. Som kjent brukes de i helsevesenet for vurdering av smertebehandling, men de brukes også til spørreundersøkelser for markedsundersøkelse for å måle kundeoppfatning. 

La oss ta en titt på noen av måtene vi kan bruke numeriske vurderingsskalaer:

Numeriske vurderinger har blitt brukt til smertevurdering siden 1923 da det ble brukt for første gang av Max Freyd i psykologisammenheng. De har blitt tilpasset over tid, spesielt i 1983 da Donna Wong og Connie Baker laget en tilpasset numerisk smertevurderingsskala for barn. Wong-Baker FACES® smertevurderingsskala er et kjent syn på legekontor og sykehus. Både barn og voksne bruker den til å melde fra om smertenivå. Vurderingsskalaen ber pasienter om å vurdere smerten de føler fra 0 (ingen smerte) til 10 (den verste smerten).

I dag kan man se variasjoner med fargeskala, uten fjes eller med emojier. I mange tilfeller blir pasientene ganske enkelt bedt om å fortelle muntlig hvor intens smerten er på en skala fra 0 til 10.

Numeriske smertevurderingsskalaer knytter en kvantitativ verdi til en subjektiv følelse. Dette er generelt det mest effektive hjelpemidlet for vurdering og behandling av smerte.

Hvis du har tenkt å bruke en numerisk vurderingsskala til en helseundersøkelse med SurveyMonkey, kan du være trygg på at vi har funksjoner som overholder HIPAA for å sikre personvernet for opplysninger som samles inn på nett.

Numeriske vurderingsskalaer er også nyttige i forbindelse med markedsundersøkelser. Spørreundersøkelser om kunde- eller medarbeidertilfredshet kan måle tilfredsheten med numeriske verdier. Både kunder og medarbeidere setter pris på at de kan svare raskt på spørsmålene, og du får kvantifiserbare resultater som kan brukes til å planlegge videre forbedringer.

Vurderingsskalaer kan også brukes til å vurdere et produkt, kundeserviceopplevelsen eller som i tilfellet med Net Promoter® Score, kundelojaliteten.

I noen tilfeller vil numeriske vurderingsskalaspørsmål kreve åpne spørsmål i tillegg. Hvis vurderingen krever at du forstår hvorfor en respondent valgte en bestemt vurdering, vil et kvalitativt oppfølgingsspørsmål fortelle deg noe om dette.

Med de mer enn 17 millioner brukerne våre er vi et ledende selskap innenfor programvare for spørreundersøkelse. Utforsk abonnementene og funksjonene vi tilbyr for å se hva som passer for deg.

Som sagt er det en enkel prosess å lage numeriske vurderingsskalaspørsmål. Bruk disse tipsene til å skrive effektive spørsmål:

  1. Lag spørsmålet 

Vær tydelig når du formulerer spørsmålet. Det bør ikke være noen forvirring om hva du ber deltagerne i spørreundersøkelsen om å vurdere. Du bør dessuten formulere spørsmålene på bakgrunn av settet med verdier du skal bruke. Spørsmålene må være enkle å svare på med en tallverdi på en skala. Før du sender ut spørreundersøkelsen, kan du få medlemmer av teamet ditt til å teste den. Slik sikrer du at spørsmålene fungerer med skalaen.

  1. Forklar den numeriske skalaen

Bestem deg for hvilken verdi-intervall du vil bruke. Den vanligste numeriske vurderingsskalaen som brukes, benytter et verdisett på 0–10. 0–5 kan være for begrenset og virke frustrerende for brukere som føler at de trenger et bredere verdisett for å skille mellom ytterpunktene. Noen forskere foretrekker å velge egne verdisett som er mer på linje med undersøkelsene sine. Større verdisett kan virke fristende, men kan fortynne dataene.

  1. Legg til et spørsmål med åpen tekst

Hvis det kvantitative svaret på spørsmålet krever mer informasjon, legger du deretter til et spørsmål med et åpent tekstfelt. På denne måten kan du innhente kvalitative data som utfyller og forklarer hvorfor respondentene valgte den vurderingen de gjorde.

  1. Merk sluttpunktene

Unngå forvirring ved å merke sluttpunktene med en etikett. Eksempel: 0 =  verste opplevelse, 10 = beste opplevelse. Selv om det kan virke opplagt for deg, trenger spørreundersøkelsesrespondentene kanskje litt ekstra informasjon. Ved å forklare hva skalaen er for respondentene, sørger du for at du får mer nøyaktige data.

Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale dette produktet til en venn eller familiemedlem?

Hvor sterk er smerten?

Hvordan vil du vurdere opplevelsen med kundestøtten?

Hvor fornøyd er du med bedriftskulturen?

Hvor viktig er det for deg å ha (arbeidplassfordelen)?

Numeriske vurderingsskalaer er utrolig nyttige for å samle inn kvantitativ informasjon. Enten du måler en pasients smerte eller foretar en spørreundersøkelse om kundetilfredshet, kan numeriske vurderingsskalaer være nyttige verktøy for innhenting av verdifull informasjon. 

Det er enkelt å lage vurderingsskalaspørsmål med SurveyMonkey. Velg abonnementet som passer for deg, og registrer deg for å lage den første spørreundersøkelsen din i dag!

Net Promoter, Net Promoter Score og NPS er varemerker for Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. og Fred Reichheld.