Spørreundersøkelser om medarbeidertilfredshet

Finn ut hvordan du bruker spørreundersøkelser for å måle arbeidsmoralen og sørge for at de ansatte er fornøyd

Alle vil gjerne elske jobben sin, ikke sant? Du tilbringer tross alt majoriteten av timene du er våken på jobb, så du burde ha det bra der.

Medarbeidertilfredshet handler om å forstå hvor mange av de ansatte som setter pris på å jobbe for deg. Er de ansatte glade? Er de fornøyd med betingelsene og kravene i det daglige? Slutt med gjettingen, og finn ut med en undersøkelse av medarbeidertilfredsheten.

Undersøkelser av medarbeidertilfredshet er verdifulle innen flere ulike emner, som alle handler om arbeidsmoral, tilfredshet og engasjement i selskapet.

Ansattfordeler, treningsprogrammer, lønnsbetingelser, ledertilfredshet, karriereutvikling, arbeidsmiljø: Dette er alle områder som kan dykkes ned i med en grundig utarbeidet undersøkelse av medarbeidertilfredsheten.

Visste du for eksempel at det å oppleve at man har meningsfylte oppgaver på jobb er den aller viktigste faktoren for medarbeidertilfredshet i Norge? Undersøkelser fra arbeidstagerorganisasjonen YS viser at dette, sammen med mestring av oppgavene, er de to tingene som fremst av alt sørger for tilfredse medarbeidere.

Desto mer du vet om hvordan de ansatte har det, desto enklere er det å sørge for at de er fornøyd

Se vårt bibliotek med ekspertutviklede medarbeiderundersøkelser.

Du må stille gode spørsmål i medarbeiderundersøkelsen dersom du ønsker å finne ut hva de ansatte virkelig mener om selskapet og deres rolle i det.

Spørsmål som kan hjelpe deg å forstå hva de ansatte føler, kan for eksempel være:

 • I hvilken grad opplever du jobben din som meningsfull?
 • Hvor utfordrende er jobben din?
 • I løpet av en typisk uke, hvor ofte er du stresset på jobb?
 • Hvor godt kompenseres du for den jobben du gjør?
 • Hvor mye har dine meninger om arbeid å si for kollegene dine?
 • Hvor ofte bidrar oppgavene du får fra din leder, til din profesjonelle utvikling?
 • Hvor mange muligheter har du til å bli forfremmet der du jobber?
 • Hvor sannsynlig er det at du vil se etter en ny jobb utenfor selskapet?

Når du har funnet de rette spørsmålene, er det viktig at du sørger for å få så mange svar som mulig for å få et mest mulig realistisk overblikk av hvordan ting ligger an på arbeidsplassen.

Her følger noen tips til hvordan du sørger for at spørreundersøkelsen om medarbeidertilfredshet blir vellykket.

 • Garanter at den er konfidensiell. De ansatte har behov for å forsikres om at deres syn på ting forblir konfidensielt. Du ønsker at de skal være så ærlige som mulig når de svarer på spørreundersøkelsen, så du bør vurdere å gjøre den anonym for å øke trygghetsfaktoren.
 • Bruk et tydelig språk. Unngå stammespråk og forretningsformuleringer som de ansatte kanskje ikke forstår. Spørreundersøkelsene dine bør ha et menneskelig språk for å invitere til ærlig og ekte tilbakemeldinger.
 • Ha et konsekvent språk. Sørg for at ordbruken er konsekvent på tvers av undersøkelser og fra år til år. På denne måten sikrer du at du måler de samme faktorene ved arbeidskulturen fra gang til gang.
 • Bruk teknologien til din fordel. En nettbasert spørreundersøkelse med de rette verktøyene for oppfølging kan bidra til å garantere en høy deltakerprosent. SurveyMonkeys Analyze-verktøy kan hjelpe deg å tolke resultatene du får inn.

En spørreundersøkelse om de ansattes syn på arbeidsmoralen er en god ting å ha. Du bør presentere resultatene for de ansatte, og gjøre endringer i selskapets rutiner hvis det er nødvendig.

Men vet du hva som er enda bedre? Å gjennomføre mange påfølgende spørreundersøkelser som du kan sammenligne med hverandre over tid.

Sammenlign undersøkelsene dine. Når du har gjennomført én undersøkelse, har du tatt det første skrittet mot å forstå medarbeidertilfredsheten over tid. Når du sender ut gjentatte undersøkelser, vil hver av dem bli mer verdifull etter hvert som du sammenlikner undersøkelsene med de tidligere. Du kan også gjøre sammenligninger på tvers av avdelinger for å finne ut hvor det trengs umiddelbare tiltak.

Sammenlign eksterne kvalitetsreferanser også. Kanskje 67 % av de ansatte oppgir at de er motivert for å oppnå målene sine på jobb. Er det bra eller dårlig? Man overfokuserer kanskje på de øvrige 33 %, men det er en letteste å vite at man er bedre enn de aller fleste virksomheter. SurveyMonkey tilbyr kvalitetsreferanser mot andre virksomheter i malen for spørreundersøkelser om medarbeidertilfredshet (og mange andre) slik at du vet hvordan du ligger an i forhold til tilsvarende virksomheter.

Medarbeiderengasjement har nylig seilet opp som et populært emne hos arbeidsgivere. Det betyr ikke at medarbeidertilfredshet ikke er viktig lenger, men generelt kan man si at medarbeiderengasjement er et dypere, flerdimensjonalt mål som inneholder flere andre parametere i tillegg til tilfredshet.

SurveyMonkey har skapt en spørreundersøkelse for medarbeiderengasjement, som har som mål å fange denne dypere relasjonsformen mellom den ansatte og virksomheten.

Medarbeidertilfredshet er avhengig av mange ulike faktorer, generelt knyttet til de konkrete forholdene i det daglige, samt fordeler og godtgjørelse som de ansatte mottar i bytte mot tiden og det harde arbeidet deres.

Det er mange måter de ansatte kan være genuint glad i jobben sin på. Hvis du vil være trygg på at du har så motiverte ansatte som mulig, må du begynne å måle disse måtene.

Du kan velge en av malene våre under for å komme i gang.

For å se hvordan du effektivt kan måle hver av faktorene som påvirker arbeidsmoralen i din virksomhet, kan du se noen av spørreundersøkelsene våre. De følgende er bare noen få eksempler fra biblioteket vårt.

Å skape et miljø på arbeidsplassen som prioriterer tilhørighet og inkludering er den beste måten å tiltrekke seg ulike og talentfulle mennesker, skape en bærekraftig arbeidsstyrke, og – viktigst av alt – få medarbeiderne til å føle seg støttet. SurveyMonkeys spørreundersøkelsesmal for inkludering og tilhørighet kan hjelpe deg å forstå hva du gjør bra og hvor det er plass for vekst.

Dersom de ansatte mener de ikke får godt nok betalt, vil de raskt kunne begynne å se etter andre muligheter.

Finn ut om de ansatte er fornøyd med fremtidsplanene sine, og hvordan virksomheten hjelper dem å nå deres langsiktige økonomiske mål.

Fleksibilitet i arbeidshverdagen, pensjonsplanlegging, betalt ferie og andre fordeler kan være nøkkelen til jobbtilfredshet.

Finn ut om private helseforsikringer og liknende er i tråd med de ansattes forventninger.

Er lederne tilgjengelige? Hvor ofte gir de tilbakemeldinger til de ansatte? Bidrar de til å forbedre de ansatte og deres arbeidsresultater?

Finn ut hva de ansatte mener om selskapets fokus på opplæring og utdanning, og mulighetene de ser for profesjonell vekst.

Er de ansatte opptatt av mangfold, inkludering og kultur på arbeidsplassen? Spør dem.

Denne spørreundersøkelsen, som er utviklet av SurveyMonkey og Lean In, måler de ansattes syn på kjønn, en fundamental faktor som blir stadig viktigere på arbeidsplassen.

Mener de ansatte at de har medarbeidere som er på samme nivå når det kommer til kompetanse?

HR-sjef

HR-sjefer kan bruke dette verktøysettet som hjelp til å fremme eksepsjonelle medarbeideropplevelser.

Skap en bedre kandidatopplevelse

Forstå hvordan jobbkandidater opplever rekrutteringsprosessen med SurveyMonkey.

Skap en arbeidsplass med mangfold, likeverd og inkludering

Måle og forbedre mangfold, likeverd og inkludering (DEI) med SurveyMonkey.

Eksempler på tilbakemelding fra medarbeidere – og når de skal brukes

Finn ut hvorfor tilbakemeldinger fra medarbeidere er så viktige og på hvilken måte du best kan få tak i dem.