Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

Spørreundersøkelser om medarbeidertilfredshet

Finn ut hvordan du bruker spørreundersøkelser for å måle arbeidsmoralen og sørge for at de ansatte er fornøyde

Bedrifter som lykkes, er avhengig av fornøyde medarbeidere. Hvis du vil finne ut hva medarbeiderne synes om jobben sin, må du måle og forstå hvor fornøyde de er. Den beste måten å gjøre dette på, er gjennom medarbeiderundersøkelser.

Nå som vi fordyper oss denne typen spørreundersøkelser, la oss se nærmere på medarbeidertilfredshet, hvordan det skiller seg fra engasjement, hvorfor du må måle tilfredshet og hva vi skal gjøre med resultatene. 

Lag bedre spørreundersøkelser for medarbeidere ved å samarbeide med teamet. I tillegg kan du spare i forhold til individuelle abonnementer.

Medarbeidertilfredshet, som ikke må forveksles med medarbeiderengasjement, er et begrep som brukes for å beskrive hvor fornøyde medarbeiderne er med jobben, erfaringene, arbeidsplassen og organisasjonen generelt. Tilfredshet er forbundet med ting som lønn, goder, anerkjennelse, balanse mellom jobb og fritid, arbeidsmengde, bedriftskultur, effektiv ledelse osv. Å sikre at du oppfyller både materielle og immaterielle behov knyttet til medarbeidertilfredshet er avgjørende for å bevare dyktige medarbeidere og forbedre engasjementet i organisasjonen.

Tilfredshet er en avgjørende faktor i medarbeiderengasjement, som er det ultimate målet for ansatte. De to begrepene brukes ofte om hverandre, men de er ikke det samme. En fornøyd medarbeider kan være uengasjert, så selv om det å oppnå tilfredshet er viktig, er det ikke det eneste som trengs for engasjement. På den annen side kan ikke en misfornøyd medarbeider engasjere seg uten først å ha blitt fornøyd. 

Både medarbeidertilfredshet og -engasjement er direkte knyttet til kundetilfredshet. Mange undersøkelser har vist at misfornøyde medarbeidere neppe vil gi god kundeservice. Til syvende og sist er forbedring av medarbeidertilfredsheten en viktig faktor for generell suksess og en grunnleggende del av planen for medarbeiderengasjement.

Medarbeidertilfredshet er også knyttet til bevaring av ansatte. Hvis medarbeiderne er fornøyde og liker seg på jobb, er det mindre sannsynlig at de forlater bedriften. En fordel med å måle medarbeidertilfredshet, er at du finner ut hvorfor fornøyde medarbeidere blir værende.

Alle vil gjerne like jobben sin, ikke sant? Du tilbringer tross alt størstedelen av timene du er våken, på jobb, så du burde ha det bra der.

Medarbeidertilfredshet handler om å forstå hvor mange av de ansatte som liker å jobbe for deg. Er medarbeiderne dine fornøyde? Er de fornøyde med det de får og det som kreves av dem daglig? Slutt med gjettingen, og finn svaret med en undersøkelse av medarbeidertilfredsheten.

En spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet er et verktøy organisasjoner kan bruke til å måle hvor tilfredse medarbeiderne er. Informasjonen som samles inn, analyseres og brukes til å dirigere forbedringer på områder som ikke kommer godt ut i undersøkelsen. Spørreundersøkelser om medarbeidertilfredshet bør sendes ut regelmessig for følge med på hvor effektive tiltakene du iverksetter for å forbedre tilfredsheten er, og for å oppdage eventuelle nye trender.

Fordeler med å administrere en undersøkelse om medarbeidertilfredshet:

 • Finne problemer som går igjen blant de ansatte
 • Øke andelen av medarbeidere som blir værende
 • Samle inn direkte tilbakemelding fra medarbeiderne
 • Oppmuntre til åpen kommunikasjon
 • Sette tall på tilbakemeldinger for å vise at forbedringer er berettiget
 • Overvåke tilfredshet over tid for å oppdage trender
 • Forutse medarbeiderutskifting
 • Bruke tilbakemeldinger til å styre forbedringer

Spørreundersøkelser om medarbeidertilfredshet er verdifulle for å få innsikt i flere emner, som alle handler om arbeidsmoral, tilfredshet og engasjement i bedriften.

Helsegoder, velværeprogrammer, lønnsbetingelser, lederens effektivitet, karriereutvikling og arbeidsmiljø: Alle disse områdene kan du gå dypere ned i med en grundig utarbeidet undersøkelse av medarbeidertilfredsheten.

Visste du for eksempel at det å «respektfull behandling av alle ansatte» er den viktigste faktoren for medarbeidertilfredshet i USA? En undersøkelse foretatt av Society for Human Resource Management viser at ingen annen faktor har like stor innflytelse på medarbeidertilfredsheten.

Desto mer du vet om hvordan de ansatte har det, desto enklere er det å sørge for at de er fornøyde.

Se biblioteket med ekspertutviklede medarbeiderundersøkelser.

Vær nøye med planleggingen av undersøkelsen om medarbeidertilfredshet. Målet er å få ekte, åpenhjertige svar som du kan bruke til å iverksette tiltak i virksomheten. Ha dette målet i bakhodet under hele prosessen med å planlegge, lage og administrere spørreundersøkelsene.

Innhente data

For å innhente de beste dataene, må de ansatte gi ærlige og ekte svar på spørsmålene i spørreundersøkelsen. Sørg for at medarbeiderne vet at svarene de gir, vil være anonyme. Faktisk bør du opplyse om dette skriftlig på første side i spørreundersøkelsen. Hvis de ansatte stoler på at det ikke vil ha negative konsekvenser hvis de gir negative svar, er det mer sannsynlig av svarene de gir, vil være ærlige. 

Skrive spørsmål 

Spørsmålene bør være korte, presise og lette å forstå. Hold en uformell tone og ikke bruk bransjesjargong. Ikke be om samme informasjon to ganger. Selv om spørsmålene er ulikt formulert, bør du bare spørre én gang.

Selv om det er fristende å bruke bare flervalg- og rangeringsskalaspørsmål fordi de er enkle å analysere, er det svarene på åpne spørsmål som vil gi deg best innsikt. Ved å bruke en blanding av spørsmålstypene får du et omfattende syn på medarbeidertilfredsheten.

Lengden på spørreundersøkelsen 

Det er ingen angitt lengde på en spørreundersøkelse om medarbeidertilfredshet. Du må finne balansen mellom å innhente dataene du trenger med å samle inn så mye data at det blir vanskelig å behandle dem. Du bør også vurdere å begrense antallet spørsmål slik at respondentene ikke går lei. Hvis respondentene går lei, går de fra undersøkelsen uten å fullføre. Den første spørreundersøkelsen bør imidlertid være ganske omfattende, med opptil 30 spørsmål. 

Den første spørreundersøkelsen din om medarbeidertilfredshet vil være omfattende. Og som du kanskje vet, bør du «sjekke pulsen» til medarbeiderne regelmessig etter det. I stedet for å administrere hele spørreundersøkelsen hver gang, kan du bruke pulsundersøkelser på 1 til 10 spørsmål med jevne mellomrom i løpet av året. Disse kan gi viktig innsikt og vise trender med en mindre tidsforpliktelse.

Beste praksis for å lage spørreundersøkelsesspørsmål

 • Skriv spørsmål som er enkle og direkte: Ikke legg til unødvendige detaljer
 • Still spørsmål om ting som kan endres: Hvis du ikke kan iverksette tiltak basert på svarene, må du ikke stille spørsmålet
 • Gjør spørsmålene spesifikke og presise: Ikke generaliser
 • Ikke bruk bransjesjargong: Hold deg unna bransjens moteord
 • Still nøytrale spørsmål: Unngå spørsmål som er forutinntatte eller ledende
 • Sørg for et tilstrekkelig, balansert utvalg av svar: Gi alltid ett nøytralt svaralternativ 
 • Hold deg unna følelsesladet ordforråd: Hold språket jevnt og nøytralt
 • Unngå spørsmål med flere deler: Still ett spørsmål om gangen
 • Ikke still det samme spørsmålet to ganger: Omformulering av det samme spørsmålet kan føre til at respondenter går lei
 • Gjør spørsmål valgfrie: Ikke krev at respondentene svarer på hvert eneste spørsmål
 • Test spørreundersøkelsen før du sender den ut: Send til kollegene dine slik at de kan prøve den ut og du kan revidere basert på tilbakemeldinger

Du må stille gode spørsmål i medarbeiderundersøkelsen dersom du ønsker å finne ut hva de ansatte virkelig mener om bedriften og deres rolle i den.

Spørsmål som kan hjelpe deg å forstå hva teammedlemmene mener, kan for eksempel være:

 • Hvor meningsfull er jobben din?
 • Hvor utfordrende er arbeidet?
 • Hvor ofte i en typisk uke føler du deg stresset på jobb?
 • Hvor godt får du betalt for arbeidet du gjør?
 • Hvor mye betyr det du mener om jobben for kollegene dine?
 • Hvor ofte gir oppgavene lederen din gir deg, en mulighet til faglig utvikling?
 • Hvor mange muligheter har du til forfremmelse der du jobber?
 • Hvor sannsynlig er det at du kommer til å se etter en annen jobb utenfor bedriften?

Når du har funnet de rette spørsmålene, er det viktig at du sørger for å få så mange svar som mulig for å få et mest mulig realistisk overblikk av hvordan ting ligger an på arbeidsplassen.

Her følger noen tips til hvordan du sørger for at spørreundersøkelsen om arbeidsmoralen blir vellykket.

 • Garanter konfidensialitet. Teammedlemmene må forsikres om at meningene deres vil være konfidensielle. Du ønsker at medarbeiderne skal være så ærlige som mulig når de tar spørreundersøkelsen, så vurder å gjøre undersøkelsen anonym, slik at de føler seg trygge.
 • Bruk et tydelig språk. Unngå å bruke moteord og bedriftsspråk som medarbeiderne kanskje ikke skjønner. Spørreundersøkelsen bør være som en samtale mennesker imellom for å invitere til oppriktige tilbakemeldinger.
 • Unngå å fikle med ordene. Ordlyden i spørreundersøkelsen bør være den samme fra år til år. På den måten kan du være sikker på at du måler de samme aspektene ved bedriftskulturen hele tiden.
 • Benytt teknologi. En nettbasert spørreundersøkelse med riktig oppfølging kan være med å garantere høy deltakelse. SurveyMonkeys analyseverktøy kan hjelpe deg med å tolke resultatene.

En spørreundersøkelse om de ansattes syn på arbeidsmoralen er en god ting å ha. Du bør presentere resultatene for de ansatte, og gjøre endringer i bedriftens rutiner hvis det er nødvendig.

Men vet du hva som er enda bedre? Å gjennomføre mange påfølgende spørreundersøkelser som du kan sammenligne med hverandre over tid.

Sammenlign undersøkelsene dine. Når du har gjennomført én undersøkelse, har du tatt det første skrittet mot å forstå medarbeidertilfredsheten over tid. Når du sender ut gjentatte undersøkelser, vil hver av dem bli mer verdifull etter hvert som du sammenlikner undersøkelsene med de tidligere. Du kan også gjøre sammenligninger på tvers av avdelinger for å finne ut hvor det trengs umiddelbare tiltak.

Sammenlign eksterne kvalitetsreferanser også. Kanskje oppgir 67 % av de ansatte at de er motivert for å oppnå målene sine på jobb. Er det bra eller dårlig? Man har kanskje lyst til å glemme de øvrige 33 %, men det er en lettelse å vite at man er bedre enn 99 prosent av alle tilsvarende virksomheter. SurveyMonkey tilbyr kvalitetsreferanser mot andre virksomheter i malen for spørreundersøkelser om medarbeidertilfredshet (og mange andre) slik at du vet hvordan du ligger an i forhold til tilsvarende virksomheter.

 1. Det første du må gjøre etter at spørreundersøkelsen er avsluttet, er å takke medarbeiderne for at de deltok. Fortell at du nå skal gå gjennom svarene og utvikle en handlingsplan. Gi spesifikk informasjon om når resultatene og handlingsplanen blir offentliggjort til hele bedriften. Dette vil bety mest hvis det beskrives i en e-post fra toppledelsen.
 2. Deretter er det tid for å fokusere på dataene. Se etter mønster og trender. Les åpne svar for å få innsikt du ikke hadde tenkt på. Analyser grundig – ikke forhast deg med konklusjonene. Ta dataene og del dem inn i et par viktige temaer som viser smertepunkter. Dette vil være temaene du skal bruke til å utvikle handlingsplaner. Når du har identifisert temaene, kan du sende ut en rask pulsundersøkelse hvis du trenger litt mer informasjon.
 3. Handlingsplanlegging krever at du fokuserer på hovedtemaene for initiativene du vil ta. Du kan ha oppdaget en lang liste med potensielle forbedringer, men handlingsplanen bør fokusere på de områdene som vil ha størst effekt med det samme.
 4. Oppfyll løftet om å dele resultatene av spørreundersøkelsen og handlingsplanen med alle i bedriften. Vær åpen om hva du har oppdaget og tydelig om hvilke planer og mål du har.
 5. Sett i verk den datadrevne handlingsplanen. Dette kan kreve et bestemt team eller arbeidsgruppe.
 6. Evaluer fremgangen for å sikre at innsatsen fører til ønsket resultat. Det innebærer å innhente tilbakemelding fra medarbeiderne gjennom pulsundersøkelser gjennom året.
 7. Gjenta denne prosessen årlig. Dette betyr at du må gå tilbake til den opprinnelige undersøkelsen og tilpasse spørsmålene slik at de passer med endringene du har foretatt. Bruk de nye spørreundersøkelsesresultatene til å finne nye områder for handlingsplanene.
 8. Det er én ting som er «fy-fy» når det gjelder spørreundersøkelser om medarbeidertilfredshet. Du må ikke bare sende ut en spørreundersøkelse og la det bli med det. Når du får tilbakemeldinger, må du handle.

Du vil oppdage at det er noen problemer som ofte går igjen i spørreundersøkelser om medarbeidertilfredshet. Vi har satt sammen en liste og har eksempler på tiltak som kan iverksettes for å håndtere dem.

 • Mangel på anerkjennelse: Det beste alternativet for å løse problemet med mangel på anerkjennelse er et premiering- og anerkjennelsesprogram. Programmet må utvikles nøye slik at det blir inkluderende, tydelig og rettferdig. Som premier kan du bruke diplom, gavekort, kinobilletter eller lignende. Offentliggjør anerkjennelsen!
 • For dårlig betalt: Foreta undersøkelser. Er lønnen på linje med bransjestandarden? Du kan bruke LinkedIn og Glassdoor som utgangspunkt, eller f.eks. Tekna i Norge for tekniske stillinger. Juster lønnsskalaen og vær åpen om lønnspålegg og bonuser.
 • Mangel på forfremmelsesmuligheter: Sørg for en rettferdig stillingsutlysningsprosess. En utlyst stilling skal ikke være lovet bort til noen. Evaluer den interne forfremmelse- og ansettelsesprosessen for å finne områder som kan forbedres. Her må du også være åpen om det du prøver å gjennomføre og hvilke resultater som kan forventes.
 • Dårlig kommunikasjon: Baser løsningen på hvorvidt kommunikasjonsproblemet er med ledelsen, innad i teamene eller mellom avdelingene. Når du forstår hva årsaken til problemet er, kan du løse det med et intranettforum, regelmessige møter eller andre kreative løsninger.

Medarbeiderengasjement har nylig blitt et populært emne hos arbeidsgivere. Dette betyr ikke at medarbeidertilfredshet ikke er viktig lenger. Men generelt kan man si at medarbeiderengasjement er et dypere, flerdimensjonalt mål som omfatter flere andre parametere i tillegg til tilfredshet.

SurveyMonkey har laget en spørreundersøkelse for medarbeiderengasjement, som har som mål å fange opp denne dypere relasjonsformen mellom den ansatte og virksomheten.

Medarbeidertilfredshet er avhengig av mange ulike faktorer, generelt knyttet til de konkrete forholdene i det daglige, samt goder og godtgjørelse som de ansatte mottar i bytte mot tiden de bruker og hvor hardt de jobber.

Det er mange måter de ansatte kan være genuint glad i jobben sin på. Hvis du vil være trygg på at du har så motiverte medarbeidere som mulig, må du begynne å se nøyere på dette.

Du kan velge en av malene våre under for å komme i gang.

For å se hvordan du effektivt kan måle hver av faktorene som påvirker arbeidsmoralen i din virksomhet, kan du ta en titt på noen av spørreundersøkelsene våre. De følgende er bare noen få eksempler fra biblioteket vårt.

Å skape et miljø på arbeidsplassen som prioriterer tilhørighet og inkludering er den beste måten å tiltrekke seg ulike og talentfulle mennesker, skape en bærekraftig arbeidsstyrke, og – viktigst av alt – få medarbeiderne til å føle at de har støtte. Med SurveyMonkeys mal for spørreundersøkelse om inkludering og tilhørighet får du hjelp til å se hva du gjør bra og hvor det er behov for forbedring.

Dersom de ansatte mener de ikke får godt nok betalt, vil de raskt kunne begynne å se etter andre muligheter.

Finn ut om de ansatte er fornøyde med fremtidsplanene sine, og hvordan virksomheten hjelper dem å nå deres langsiktige økonomiske mål.

Fleksibilitet i arbeidshverdagen, pensjonsplanlegging, betalt ferie og andre goder kan være nøkkelen til jobbtilfredshet.