Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelsendersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg påå
Kontakt salgsavdelingenLogg påå

Spørreundersøkelse om jobbtilfredshet

Oppmuntre til effektivitet på jobb med spørreundersøkelser om jobbtilfredshet.

Sikre en produktiv arbeidsplass med fornøyde medarbeidere ved bruk av spørreundersøkelser, som lar deg finne ut mer om de ansattes tilfredshet og engasjement. Føler de at arbeidet er betydningsfullt og at målene er tydelige? Hva motiverer dem til å gjøre sitt beste? Hva brenner de for? Med spørreundersøkelser om jobbtilfredshet knytter du meningsfulle forbindelser mellom medarbeidernes kriterier for jobbtilfredshet og dine forretningsmål, slik at du kan engasjere arbeidsstokken på en tilfredsstillende måte.

SurveyMonkey gjør at du enkelt kan lære fra medarbeiderne dine. Lag en egendefinert spørreundersøkelse om jobbtilfredshet, eller simpelthen benytt deg av en spørreundersøkelsesmal for medarbeidertilfredshet, som er utformet av våre eksperter innenfor metodologi. Vi vil også hjelpe deg med å samle inn svar og analysere dataene.

Merk: Noen maler er kun tilgjengelige på engelsk.

Se Curiosity Conference 2018 på forespørsel: Et gratis, nettbasert arrangement som er laget for å vise deg hvordan du kan bruke tilbakemeldingene til å videreutvikle virksomheten din.

Hva er hovedårsaken til at folk fortsetter å jobbe der de jobber? Ifølge studier er «spennende arbeid og utfordringer» nøkkelord her. De foretrekker å jobbe et sted som gir dem økt livskvalitet. For å holde lenger på dine ansatte, bør du spørre dem om de er fornøyde med jobben sin, og hva som skal til for at de forblir fornøyde. Les mer om:

Det er en direkte relasjon mellom generell medarbeidermoral og medarbeidernes jobbtilfredshet, og med spørreundersøkelser kan du finne ut nettopp dette. Spør medarbeiderne: "Hvor meningsfullt er arbeidet ditt?" og "Hvor utfordrende er jobben din?" Eller: "I en typisk uke, hvor ofte føler du deg stresset på jobb?" Svarene deres kan hjelpe deg med å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Folk flest ønsker å jobbe et sted der de kan vokse og utvikle seg, og de kommer til å bli værende i den organisasjonen som støtter deres utvikling og legger til rette for gode kollegafellesskap. Ved hjelp av spørreskjemaer, kan du finne ut om medarbeiderne dine føler at disse kriteriene er oppfylt, eller om det er noe som mangler.

Å skape et miljø på arbeidsplassen som prioriterer tilhørighet og inkludering er den beste måten å tiltrekke seg ulike og talentfulle mennesker, skape en bærekraftig arbeidsstyrke, og – viktigst av alt – få medarbeiderne til å føle seg støttet. SurveyMonkeys inkludering og tilhørende spørreundersøkelsesmal kan hjelpe deg å forstå hva du gjør bra og hvor det er plass for vekst.

Det å være en del av et velfungerende og effektivt team øker jobbtilfredsheten. Be medarbeiderne om å vurdere hvor godt teamet klarer seg. Still spørsmål som: «I hvilken grad deles ansvaret mellom alle medarbeiderne i teamet ditt?» og «Hvor ærlige er team-medlemmene med hverandre?». Bruk disse tilbakemeldingene til å utvikle viktige samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, for å oppnå større jobbtilfredshet.

Ledere har en direkte innvirkning på de ansattes daglige jobbtilfredshet. Spørreundersøkelser gir deg mulighet til å oppdage de potensielle problemene i bedriften din. Still spørsmål som: «Hvor effektiv er opplæringen du mottar fra lederen din?» eller «Hvor konsekvent er lederen din med tanke på å belønne medarbeiderne for godt utført arbeid?» Bruk medarbeidertilbakemeldinger fra ledelsens prestasjoner og 360-graders-tilbakemeldinger for å sikre at du utvikler gode ledere.

Jevnlige prestasjonsevalueringer av enkeltpersoner, team og ledere kan gi HR-avdelingene nyttig informasjon om hva medarbeiderne synes om jobben sin.

Du bør lese våre retningslinjer for hvordan du gjennomfører og lage spørreundersøkelser, men her kan du se noen ideer om hvordan du sikrer at medarbeiderne gjennomfører spørreundersøkelsene.

Berolige medarbeiderne med at deres svar vil bli behandlet konfidensielt.

Det er mer sannsynlig at du får ærlige tilbakemeldinger og et større antall fullførte spørreundersøkelser.

Lag spørreundersøkelser som høres menneskelige og imøtekommende ut, og som oppmuntrer til gjennomtenkte tilbakemeldinger.

Spørreundersøkelser om jobbtilfredshet krever gjennomtenkt oppbygging, men vi gjør dette enkelt. Alle spørsmålene i malene er skrevet av våre eksperter innen spørreundersøkelsesmetodologi, og du kan bruke spørsmålene slik de er. Du kan også tilpasse dem slik at de passer til akkurat dine behov, eller lage dine egne ved å bruke de sertifiserte spørsmålene i spørsmålsbanken vår. (Inntil videre finnes de fleste av malene kun på engelsk, men de kommer snart på andre språk også.)

Medarbeiderne kan rangere sin jobbtilfredshet ved bruk av denne spørreundersøkelsen som består av 14 spørsmål, som inkluderer spørsmål om lønn, lederskap og stress.

Denne spørreundersøkelsen består av 31 spørsmål. Respondentene blir spurt om hvor godt de synes arbeidsmiljøet deres er, og i hvilken grad de føler de trives og kan utvikle seg i selskapet.

Denne spørreundersøkelsen på 14 spørsmål ber medarbeiderne om å vurdere teamets eller avdelingens profesjonalisme, konflikthåndtering, kommunikasjonsferdigheter og mer.

Denne spørreundersøkelsen, som består av 17 spørsmål, ber medarbeiderne om å evaluere ledernes tilgjengelighet, opplæring, beslutningstaking, arbeidsjustering og forretningsstrategi samt evne til å gi konstruktiv tilbakemelding.

Med denne spørreundersøkelsen på 14 spørsmål kan medarbeiderne rangere ledelsen som helhet, med spørsmål om ledelsens tilgjengelighet, ressursbruk, ferdigheter og evner samt pengestyring.

Medarbeidere kan velge å gi tilbakemeldinger om en leder, kollega eller underordnet med denne variable spørreundersøkelsen, med spørsmål som er basert på rollen som evalueres.

Denne spørreundersøkelsen på 21 spørsmål spør en eksisterende medarbeider om årsakene til at han/hun sluttet i jobben, så vel som deres erfaringer med ledelsen, teammedlemmene og arbeidsmiljøet.

HR-sjef

HR-sjefer kan bruke dette verktøysettet som hjelp til å fremme eksepsjonelle medarbeideropplevelser.

Få medarbeiderinformasjonen du trenger ved hjelp av nettbaserte personalskjemaer

Ansett de mest lovende medarbeiderne, få fart på innføringsprosessen og administrer arbeidsstyrken ved hjelp av et egendefinert personalskjema. Kom i gang med å lage skjemaer i dag med verktøyet for personalskjemaer og maler.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.

Tilby de riktige arbeidsplassfordelene

SurveyMonkey gir deg verktøyene du trenger til å finne ut hva medarbeiderne synes om godene de har tilgang til, slik at du kan tilby de riktige godene.