Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg på
Kontakt salgsavdelingenLogg på

Spørreundersøkelser for personalressurser

Bruk spørreundersøkelsene for personalressurser for å samle medarbeidertilbakemeldinger og ta bedre avgjørelser fremover.

Lag bedre spørreundersøkelser for medarbeidere ved å samarbeide med teamet. I tillegg kan du spare i forhold til individuelle abonnementer.

Når du gir medarbeidere og spesialister i personalressurser er måte å uttrykke meningene sine på, får du tilbakemeldinger som vil hjelpe deg med å ta avgjørelser for å forbedre retningslinjene for ansettelse, administrering og retensjon. Spør arbeidskraften om godtgjørelser, lederskap, fasiliteter og jobbtilfredshet for å få innsikt om teammoral, effektivitet av administrasjon og rekrutteringsmetoder. Bruk et av våre mange eksempler på spørreundersøkelser for personalressurser, eller vær kreativ og tilpass en slik at den passer de spesifikke behovene dine. Nettbaserte spørreundersøkelser er en flott måte å få dyptgående, upartisk og målrettet informasjon på slik at du kan gjøre arbeidsplassen mer positiv og produktiv.

  • Resultatevalueringer. Vi har flere spørreskjemamaler for personalressurser for å hjelpe deg med å samle informasjon om resultatene til teamene, ledelsen, avdelingene og medarbeiderne. Still spørsmål som «Hvor bra jobber teamet ditt med kunder?» og «Hvor bra kommuniserer medlemmene i avdelingen med hverandre?» for å få en bedre forståelse av dynamikken individuelt og i team, og hvordan det påvirker resultatene i flere situasjoner.
  • Generell medarbeidertilfredshet. Noen ganger må du høre med de ansatte for å finne ut hva de føler om jobben og organisasjonen i sin helhet. Endringer i retningslinjer, ledelse eller godtgjørelser kan utgjøre forskjellen mellom glade, produktive medarbeidere og en høyt gjennomtrekk. En blanding av spørsmål som «I løpet av en vanlig uke, hvor ofte føler du deg stresset på jobb?» og «Liker, hverken liker eller misliker, eller misliker du arbeidsgiveren din?» kan ha stor effekt for å avgjøre den generelle moralen på arbeidsplassen.
  • Effektiviteten til ledelsen. En god ledelse vet hvordan man kan få frem det beste i teamene sine. Er lederne dine støttende og motiverende, eller kunne de trengt å forbedre seg litt? Få frem hva teamet ditt mener om ledelsen, så vet du om du gjør det bra og hvor du bør gjøre endringer. Eksempelspørsmål i spørreundersøkelser om ledelsen omfatter: «Hvor effektiv er opplæringen du får av din overordnede?» og «Hvor realistisk er forventningene til ledelsen?»
  • Balanse mellom jobb og privatliv. Når medarbeiderne føler at de har en god balanse mellom jobb og privatliv, er det større sjanse for at de er motiverte og produktive. Reiseveien, helseomsorg og bra bruk av ferdighetene og interessene deres er alle faktorer i dette. Still spørsmål som: «I løpet av en vanlig uke, hvor mye penger i norske kroner bruker du på drivstoff for å reise til og fra jobb/skole?» og «Er helseforsikringen som arbeidsgiver tilbyr bedre, verre eller omtrent lik som andre arbeidsgivere?» for å forstå sakene som fører til et sunt arbeidsmiljø.

Et allsidig, generelt eksempel på en spørreundersøkelse for medarbeidere som lar deltakere angi om de vil gjennomgå resultatene til en overordnet, kollega eller underordnet.

Denne spørreundersøkelsen har 6 spørsmål som fokuserer på fordelene og godtgjørelser i organisasjonen. Temaene som dekkes inkluderer miljø, måltider og generelle godtgjørelser.

Denne spørreundersøkelsen, bestående av 21 spørsmål, ber medarbeideren som slutter om å oppgi årsakene til dette, så vel som erfaringer med ledelsen, arbeidsmiljøet og teammedlemmene.

Ledere kan evaluere prestasjonene til sine teammedlemmer med denne spørreundersøkelsen for medarbeidere, bestående av 10 spørsmål. Medarbeidernes holdninger, kunnskap og arbeidsmoral dekkes i denne spørreundersøkelsen.

Medarbeidere kan vurdere tilfredsheten deres på jobben med denne spørreundersøkelsen på 14 spørsmål. Spørsmål om stressnivå, lønn og lederskap er inkludert.

Denne raske spørreundersøkelsen, bestående av 5 spørsmål, fokuserer på hvordan arbeidsstyrken pendler, og hvor mye penger de bruker på pendlingen. Dette er verdifull informasjon i tilfelle du ønsker å starte et pendlingsinitiativ.

Hele ledelsen evalueres i denne spørreundersøkelsen for medarbeidere, bestående av 14 spørsmål. Spørsmål om tilgjengelighet, ressursbruk, ferdigheter og evner og forvaltning av penger er inkludert.

Medarbeiderne bes om å vurdere ledelsen når det gjelder profesjonalitet, konflikthåndtering, kommunikasjon og mer i denne spørreundersøkelsen, bestående av 14 spørsmål.

Individuelle ledere evalueres av medarbeidere i denne spørreundersøkelsen på 17 spørsmål som fokuserer på tilgjengelighet, konstruktive tilbakemeldinger, opplæring, beslutningstaking og mer.

Teamdynamikk og -effektivitet utforskes i denne spørreundersøkelsen for medarbeidere, bestående av 14 spørsmål. Samarbeid, fleksibilitet, profesjonalitet og pålitelighet er noen av spørsmålene som stilles i denne spørreundersøkelsen.

Spør nylige ansatte og de som nylig har gjennomført et jobbintervju om deres opplevelse med rekrutteringspersonalet. Denne spørreundersøkelsen, bestående av 10 spørsmål, fokuserer på rekrutterernes mottakelighet, profesjonalitet, hjelpsomhet og vennlighet.

Denne korte spørreundersøkelsen bestående av 3 spørsmål, vurderer raskt hvordan firmaet bruker nettsteder for nettverksbygging og rekruttering for å finne nye medarbeidere.

Dette er en kort spørreundersøkelse, bestående av 3 spørsmål, som tar for seg de ulike typene sosiale medienettverk som brukes av selskapet.

HR-sjef

HR-sjefer kan bruke dette verktøysettet som hjelp til å fremme eksepsjonelle medarbeideropplevelser.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.

Tilby de riktige arbeidsplassfordelene

SurveyMonkey gir deg verktøyene du trenger til å finne ut hva medarbeiderne synes om godene de har tilgang til, slik at du kan tilby de riktige godene.

Skap en bedre kandidatopplevelse

Forstå hvordan jobbkandidater opplever rekrutteringsprosessen med SurveyMonkey.