Spørreundersøkelsesspørsmål for uhjulpet kontra hjulpet merkevarebevissthet: Hva forteller de deg?

Slik tester du for erindring og gjenkjennelse av merkevare

Hvis du jobber som markedsføringsekspert kommer du du før eller senere over ordet «merkevarebevissthet». Merkevarebevissthet er et kraftig konsept som det er viktig å være oppmerksom på. Det forteller om mennesker har hørt om eller gjenkjenner merkevaren din, samt at det er et måte å måle hvorvidt markedsføringen din er vellykket eller ikke.

Hva er merkevarebevissthet?

Ganske enkelt måler merkevarebevissthet hvor kjente mennesker er med merkevaren eller produktet ditt. Hvis mennesker gjenkjenner navnet på produktet ditt, eller hvis de kan finne det i en hylle, har du en fordel fremfor andre merkevarer som de ikke kjenner til eller ikke kan navnet på.

Hvorfor er merkevarebevissthet viktig?

Merkevarebevissthet sier noe om merkevarens helse, og er et vanlig verktøy for å måle hvor effektiv reklameringen er. La oss si at bedriften din har investert masse penger i reklamer på TV og i trykk for å markedsføre flaskevann.

Én måte å finne ut om kampanjen har vært effektiv på, er å sende ut en spørreundersøkelse for merkevarebevissthet etter kampanjen, for å finne ut om mennesker gjenkjenner merkevaren din. Hvis de gjenkjenner merkevaren, har du en god indikasjon på at kampanjen har vært vellykket og at mennesker husker merkevaren, fordi de har sett eller lagt merke til reklamene.

Kraftige markedsundersøkelser
Fra opprettelse av spørreundersøkelser til å finne riktige personer til å ta dem, gjør SurveyMonkey Audience markedsundersøkelser enkle
Kom i gang

Spørreundersøkelsesspørsmål for uhjulpet vs. hjulpet merkevarebevissthet

Merkevarebevissthet forteller hvorvidt mennesker er kjent med merkevaren, men for virkelig å måle påvirkningen merkevaren din har, kan du teste uhjulpet og hjulpet merkevarebevissthet i spørreundersøkelsen din.

Definisjonen på uhjulpet merkevarebevissthet:

Et mål på antall personer som utrykker kjennskap til en merkevare eller produkt uten å bli spurt (husking av merkevare).

Definisjonen på hjulpet merkevarebevissthet:

Et mål på antall personer som uttrykker kjennskap til en merkevare eller et produkt når de blir spurt (merkvaregjenkjennelse).

Du kan måle både hjulpet og uhjulpet merkevarebevissthet i den samme spørreundersøkelsen ved å ta med en blanding av lukkede og åpne spørsmål. Slik gjør du det.

Skriving av spørsmål for uhjulpet merkevarebevissthet

Hvis mennesker gjenkjenner merkevarens navn i en liste over merkevarer, er det en god start og en solid indikasjon på at markedsføringen når ut. Men en bedre indikasjon på merkevarens posisjon kan måles gjennom uhjulpet merkebevissthet.

Uhjulpet merkebevissthet indikerer at inntrykket av merkevaren var bra nok til at merkevaren huskes av forbrukerne. For å måle uhjulpet merkevarebevissthet bør du stille åpne spørsmål, der du ikke nevner merkevaren spesifikt. Du finner ut om folk nevner merkevaren din på egen hånd, eller uten hjelp. Det er smart å stille spørsmål for uhjulpet merkevarebevissthet først – slik at du får nøyaktige resultater.

Her er et spørsmålsforslag:

Hvilke typer flaskevann kjenner du til? (Skriv svarene inn i boksen nedenfor)

Med dette spørsmålet gir du respondentene en tekstboks der de kan fylle inn åpne svar. Hvis de nevner merkevaren din i svarene, vet du at merkevaren har en sterk og uhjulpet merkevarebevissthet.

Skriv spørsmål for hjulpet merkevarebevissthet

For å skrive spørsmål til en hjulpet merkevareundersøkelse vil du gi mennesker merkevaren din, for å finne ut om de kjenner den igjen. La oss gå tilbake til flaskevannet og ta et eksempel. Et spørsmål for hjulpet merkevarebevissthet kan se slik ut:

Hvilke av følgende typer flaskevann har du hørt om? (Velg alle som gjelder)

  • Imsdal
  • Olden
  • Voss
  • (Sett inn merkevarenavnet ditt)
  • Eira

I dette spørsmålet for hjulpet merkevarebevissthet finner du ut om folk gjenkjenner merkevaren din i en liste med andre kjente typer flaskevann. Hvis folk gjenkjenner merkevaren din, vet du at de har lagt merke til kampanjen eller produktet i butikkhyllene.

Fortsett sånn! Du kan lære mye mer om en merkevares styrke gjennom spørreundersøkelser

Måling av hjulpet og uhjulpet merkevarebevissthet er bare én metode for å finne ut hvor sterk merkevaren din er, og hvor godt reklamene har fungert. Grav dypere for å finne ut hvor sterk merkevaren din er hos forbrukerne, med ressurser for merkevarebygging på:

Finn ut hvordan SurveyMonkey kan styrke nysgjerrigheten din